Barnevernsinstitusjonen Toftes Gave på Helgøya

 

Sultet, satt i isolasjon og slått i hjel...
Rystende avsløring om barnehjemmet Toftes Gave. Barn ble fratatt eget navn og tiltalt med løpenummer, og det ble utviklet et voldsomt system av straffemidler. (Samfunnsmagasinet 23.03.06)

Doktordisputas - Cand.polit. Harald Thuen
Disputas for dr.philos.graden. Avhandlingens tittel: I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsesdiskurs 1820 - 1900. Eksempelet Toftes Gave. (Universitetet i Oslo 01.06.01)

Rystende om Toftes Gave
Toftes Gave på Helgøya var Norges første barnevernsinstitusjon. Inntil den ble nedlagt i 1949 hadde hverdagen for til sammen 3.000 gutter vært preget av underernæring, mishandling og trakassering, forteller Harald Thuen ved HiL. (Gudbrandsdølen Dagningen 18.09.00)

TofteToftes Gave på Helgøya
Toftes Gave på Helgøya var Norges første barnevernsinstitusjon. Inntil den ble nedlagt i 1949 hadde hverdagen for til sammen 3000 gutter vært preget av underernæring, mishandling og trakassering. På det meste bodde 160 gutter på skolehjemmet. Dit kom såkalte forsømte barn, hovedsakelig fra østlandsområdet. Disse guttene fikk fort lære at skolehjemmet mer kunne sammenliknes med et fengsel, muligens verre. Av Svein Olav Aarum (NettGuiden.net februar 2000)

Barneredningen i Norge 1840-1950. Eksempelet Toftes Gave
(Child saving in Norway 1840-1950. The Case of Toftes Gave Reform School.) Prosjektets siktemål er å studere barneredningens utvikling gjennom dens ulike faser i Norge mellom 1840 og 1950. Via studier i det praktiske feltet - konkretisert til anstalten Toftes Gave - vil en kunne se hvordan ideene ble "forstått" av de utøvende aktørene. (Nasjonal Forskningsinformasjon (NFI) Prosjekt 1998-2000)

Unik samling skoleprotokoller - reddet av rektor
På mange skoler i Oslo har gamle skoleprotokoller funnet veien til forbrenningsovnene når plassen har minket eller når skolene har blitt bygget om. På Tøyen skole kan vi imidlertid takke skolens nylig pensjonerte rektor, Per Østerberg, for at skolens protokoller helt tilbake til skolens offisielle åpning i 1882 er bevart. ... Mange kom til den såkalte redningsanstalten "Toftes gave" på Helgøya i Mjøsa. Her ble de "inddømte" barna raket på hode og ikledd uniformer. Det var rene avlingsfabrikken for forbrytere, mener Østerberg. Han kan godt huske en i sin egen klasse som tidlig hadde startet en kriminell løpebane. En dag var pulten hans tom. Da gutta i klassen spurte frøken hvor det var blitt av klassekameraten, svarte hun bare "Toftes gave". - Da så vi fort ned i pulten og fortsatte å arbeide i frykt for å komme dit selv, ler Østerberg. Av Bård Alsvik (Byarkivet, Oslo kommune, Tobias 2, 1996 )