Oppsummering


BarnasRett rår alle velgere som ser endring av barnevernet som en viktig sak, til å prøve "høflig men fast"  henvendelse til politikere fra forskjellige partier, av typen
    "Er dere ikke klar over hvor mye skade det nåværende barnevernet påfører oss?"
    "Jeg har stemt på dere før, men jeg kan ikke gjøre det mere når dere ikke vil stoppe barnevernets overgrep mot familiene."
    "Jeg tenker å stemme på dere fordi dere ser ut til å ville stoppe barnevernets forfølgelser av familiene. Kan du bekrefte at jeg har oppfattet partiet ditt riktig?"

Et av de betydelige problemene er at de fleste politikere tror det bare hele tiden trenges mer og mer penger til barnevernet. De stiller ingen spørsmålstegn ved hva barnevernet i virkeligheten gjør med disse pengene, men stemmer for stadig flere stillinger og ressurser inn i den nåværende barneverns-karusellen. De har øyensynlig en mental sperre mot å forstå at barnevernets bruk av ressursene dels ikke har noen virkning, dels svekker og skader mange barn og deres familier. Når millionene går til tiltak som ikke hjelper men gjør situasjonen verre, blir det jo også et bunnløst sluk. Et eksempel er denne artikkelen: To nye stillinger til barnevernet. Men akkurat dette spørsmålet om manglende økonomisk effektivitet burde være en mulig innfallsport til å få flere politikere til å forstå at barnevernet ikke gjør det det hele tiden sies at de gjør.

Av de større partiene er det bare FrP som har forstått noe av hvilke overgrep barnevernet i mange år har begått og fortsatt gjør, og som har vist mot og iherdighet til å gripe problemet fatt. De velgere som tenker å stemme på dem, bør allikevel sjekke det enkelte fylke, og helst bringe på det rene, ved direkte spørsmål til kandidater høyt oppe på FrP-listene der, om de er på linje med Alvheim og de andre som forsøker å hjelpe barnevernsofrene.

Av de mindre partiene er det tre som virker bra: De Grønne, Demokratene og Kristent Samlingsparti. Kandidater på deres lister er trolig også lettere å få i tale enn de i de store partiene. Også i disse partiene fins det nok imidlertid kandidater som er ukritiske eller positive til barnevernet og allierte etater slik de fungerer i dag. Vi rår derfor igjen til at velgerne tar direkte kontakt med kandidater høyt oppe på listene i sitt fylke og ber om klart svar på hvordan hver især stiller seg til barnevernet.

BarnasRett er interessert i tilbakemelding om hva de enkelte kandidater for hvert parti svarer på direkte spørsmål.