Barneombudet:

 

Voldsutsatte barn får alarmtelefon i juni
Den nye alarmtelefonen opprettes etter sterkt påtrykk av Barneombud Reidar Hjermann. (VG 17.05.09)

Disse tennene bør barnevernet bli varslet om
Barneombudet: - Ingen overgrep uten skader over halsen. (Dagbladet 07.05.09)

Sjokkert over barn på nett
Barn i omsorgskonflikter blir nå brukt som pressmiddel på videoer lagt ut på Internett. Både Barneombudet og Barnevernet er sjokkert over utviklingen, og sier at foreldre som gjør slikt neppe kan være egnet til å ha omsorg for barn. (P4 13.03.09)

Barneombudet krever politiattest med henlagte sex-saker
Barneombudet vil at henlagte saker om seksuelle overgrep mot barn skal komme fram i en politiattest. Uskyldige rammes, raser Advokatforeningen. (VG 20.08.08)

Har det rablet for barneombudet?
- Man må undre om noen gjenkjenner det faktum at vårt barneombud klarer å stå oppreist til tross for sin manglende ryggrad. Det er det som imponerer så langt ved dagens barneombud. For maken til tulleombud håper jeg Norge ikke ser igjen. Av Kristin Bruun. (10.03.08)

Ida Hjort Kraby trekker seg
Ida Hjort Kraby trekker seg fra stillingen som påtroppende barneombud. (VG 14.02.08)

Ramin-Osmundsen trekker seg
Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen trekker seg med umiddelbar virkning. (Dagbladet 14.02.08)

Hvem er mest uavhengig?
-
Utgangspunktet er kritikken fra FNs barnekomité, om at barneombudet er styrt av departementet. Samt at det nåværende barneombudet, psykolog og sakkyndig Hjermann er misfornøyd med ikke å bli gjeninnsatt i neste åremålsperiode. Det kan godt være at en jurist vil være et bedre talerør for barnas sak, enn en sakkyndig psykolog som Hjermann. Kommentar av Kristin Bruun. (12.02.08)

Siv Jensen vil ha svar på barneombud-ansettelse
Fremskrittspartiet mener det er mange ubesvarte spørsmål i forbindelse med utnevnelsen av nytt barneombud etter Reidar Hjermann og krever svar fra barne- og likestillingsministeren. (VG 11.02.08)

Barneombudet og Ramin-Osmundsen i samme nettverk
Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen kjenner personlig det nye barneombudet Ida Hjort Kraby gjennom et kvinnelig nettverk som møtes jevnlig. (Dagsavisen 10.02.08)

FN kritisk til barneombudet
FN kritiserer den norske barneombudsordningen for å være for avhengig av Barne- og likestillingsdepartementet. (Dagsavisen 09.02.08)

Inngjerdet vaktbikkje
I Norge er ombudet lagt inn under Barne- og likestillingsdepartementet som både utnevner ombud, finansierer ombudets kontor og dets prosjekter. Med andre ord; norske barns egen vaktbikkje er valgt av og blir matet av noen han skal glefse mot. (Dagsavisen 09.02.08)

Hjermann forstår ikke hvorfor han måtte gå
– Det er gåtefullt hvorfor jeg ikke får fortsette som barneombud, sier Reidar Hjermann. Det nye ombudet selv sier hun skal være «barnas advokat». Hun ønsker særlig å følge opp barns lovfestede rettigheter blant annet i FNs barnekonvensjon. – På mange områder ser vi at rettsreglene ikke følges. Men jeg har ikke tenkt å gå inn i konkrete enkeltsaker nå. Selv har Kraby en datter på 17 år og har som jurist jobbet med barns rett til hjelp fra barnevernet, psykisk helsevern og skolegang. (Dagsavisen 09.02.08)

Ida Hjort Kraby utnevnt til nytt Barneombud
Ida Hjort Kraby (47) er i Kongen i statsråd i dag beskikket til stillingen som barneombud for åremålsperioden 2008 – 2012. Åremålet for nåværende barneombud Reidar K. Hjermann utløper i april. Ida Hjort Kraby er utdannet jurist og arbeider nå hos Regjeringsadvokaten. (BLD 08.02.08)

- Jeg ser frem til å være barnas advokat
Ida Hjort Kraby utnevnt til nytt barneombud. (Aftenposten 08.02.08)

Nytt barneombud oppnevnes i dag
I går fikk Reidar Hjermann vite at han ikke fortsetter som barneombud. (Aftenposten 08.02.08)

- Har fått en slags begrunnelse
– Jeg bare konstaterer at ledelsen i departementet ønsker et annet barneombud enn meg, sier Reidar Hjermann. (Nrk Nyheter 07.02.08)

Barneombudet bommer - igjen
Det må antas at barneombud Reidar Hjermann har de beste intensjoner og barnas ve og vel i fokus når han uttaler seg i forskjellige saker. Men videre pedagogisk er han dog ikke. (Dagbladet 07.03.07)

Ber barnehager oppdra foreldrene
Barneombudet ber foreldre bruke barnehagetilbudet med fornuft: - Det er ingen grunn til at barn skal ha en vesentlig lengre dag enn det voksne har på sin arbeidsplass, sier Reidar Hjermann. (Kommunal Rapport 27.02.07)

Vil låse inn rømlingene
Barneombudet vil låse inn ungdommer som rømmer gjentatte ganger fra barnevernet (P4 07.02.07). BR: Barneombudet vårt avslører stadig vekk at han i virkeligheten er ombud for barnevernet. Det er ikke uten grunn at Redd Barna Våre har kåret ham til Årets Idiot 2006.

Steng dørene!
Stengte dører kan være løsningen for ungdom som rømmer ofte fra barnevernets institusjoner, mener Barneombudet. Byråd Torger Ødegaard vil ha et statlig ansvar. - Hvis ungdommene hadde rømt i like stor grad fra private hjem, hadde det vært en sak for barnevernet, sier barneombud Reidar Hjermann. (Aftenposten 07.02.07)

Redd Barna Våre har kåret Årets Idiot 2006
Årets Idiot 2006: Barneombud Reidar Hjermann. (Pdf)

Barneombudet støtter angiversamfunnet
Barneombudet Reidar Hjermann hevdet i Dagbladet 11.10.06 at barnemishandling har et stort omfang i samfunnet og anslår, uten belegg, at kun hvert tiende tilfelle av alvorlig barnemishandling blir avdekket, og at det er store mørketall. Mørketallene er selvsagt alltid store, små mørketall eksisterer jo som kjent ikke. Barneombudet oppfordrer derfor alle til å melde fra til barnevernet ved minste mistanke om overgrep mot barn. Av Anders Dahlén. (Redd Barna Våre 30.01.07)

- Privatskoler bygger barrierer
Barneombudet kommer med krass kritikk av religiøse privatskoler. – De bygger opp under en følelse av «oss mot dem», sier nestleder Knut Haanes hos ombudet (Stjørdalens Blad 12.01.07). Høringsuttalelse (Barneombudet 04.01.07)

Mer til skade enn gagn?
Barneombudet gikk ut i media like før jul og advarte mot delt bosted for barn yngre enn tre år. Det er høyst usikkert om slike teoribaserte råd er til skade eller gagn for barna. Av Atle Fretheim, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (Dagsavisen 09.01.07)

Oslos barn lider
Narkotika og prostitusjon er blitt mer vanlig blant barn ned i 13-årsalderen. Barneombud Reidar Hjermann mener situasjonen er dramatisk. - Vi klarer rett og slett ikke å fange opp barna tidlig nok. Det er veldig dramatisk for mange barn, sier Hjermann til VG. I en fersk rapport fra Barnevernsvakten i Oslo fremgår det at stadig flere barn rømmer hjemmefra eller fra institusjon, og trekker ned til tvilsomme områder av Oslo sentrum. (TV2 Nettavisen 06.04.06). BR: Allikevel tviholder barne-profesjonene på sin medisin med enda flere barn under tvang på institusjoner og i fosterhjem enda tidligere, og enda mer fiendtlighet overfor foreldre?

Kvaal Hjermann nytt barneombud
Psykolog Reidar Kvaal Hjermann har blitt utnevnt til nytt barneombud etter Trond Waage. (Nrk 05.03.04)