Bekymringsmeldinger - hvem og hva?

 

Mener debatten om barnevern er for ensidig
Styrer i Solvang barnehage i Sandefjord, Rune Johannessen, stiller spørsmålstegn ved om barnehagens fremste samfunnsmandat er å varsle barnevernet. (barnehage.no 02.07.09)

Knallhard straff for hasjrøykerne
Bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn. Nå vil ikke politiet lenger ta lett på at folk kjøper litt hasj til eget bruk. – Ja, ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon. (Aftenposten 19.05.09)

Disse tennene bør barnevernet bli varslet om
Barneombudet: - Ingen overgrep uten skader over halsen. (Dagbladet 07.05.09)

Frp truer foreldre med barnevernet
Moss innfører språktest for alle fireåringer. Frp vil ha meldeplikt til barnevernet hvis det avdekkes at barn ikke kan norsk. (Moss Avis 05.05.09)

Meldte mors mas til barnevernet
Helsedepartementet mente morens «mas» ville gå ut over barna, og meldte henne til barnevernet. (Vårt Land 06.04.09)

- Truer foreldre som kjøper narkotika med barnevernet
Faren ble tatt for å kjøpe hasj mens han var ute og trillet barnevogn. Resultat: Politiet kontaktet barnevernet, som overtok omsorgen for 3-åringen. Dersom kjøperen har barn sender vi automatisk en bekymringsmelding til barnevernet, understreker Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politikammer. Foreldre som blir tatt for narkotikakjøp må avgi forklaring overfor politiet og barnevernet. I verste fall kjører politiet barnet til barnevernsvakten umiddelbart, slik som i saken med faren på Grønland, opplyser stasjonssjefen. (VG 02.04.09)

Tannleger varsler barnevernet
Tannhelsetjenesten i Vestfold har nå tatt i bruk nye rutiner for å kvalitetssikre samarbeidet med barneverntjenesten i kommunene i fylket. (Sandefjords Blad 19.03.09)

En mors kamp mot myndighetene
I flere år har Unni Ødegård (45) kjempet for at hennes handikappede datter skal få de rettighetene hun har krav på. Hver dag har hun bedt om svar, så varslet departementet barnevernet. (Farsunds Avis 28.02.09)

Truer med straffetiltak
Foreldrene holder ungene hjemme i protest mot at Musken skole er midlertidig stengt. Rådmannen vil gjøre foreldrene oppmerksom på at det er ulovlig å holde de fem elevene borte fra undervisninga. I ytterste konsekvens må politiet og barnevernet kobles inn, men rådmannen håper på en snarlig løsning. (Nrk Nordland 02.02.09)

Nytt våpen i nabofeider
Stadig flere ringer Dyrevernsnemnda for å «angi» folk for dyremishandling av kjæledyr. Nabokonflikter ligger gjerne til grunn. 90 prosent er ubegrunnet. - Man kan påføre personer store ubehagligheter ved å innrapportere vedkommende til ulike offentlige kontrollorgan. Det være seg dyrevern eller barnevern. (Byavisa Trondheim 30.09.08)

Flere til barnevernet
Siden forrige halvår har antallet meldinger og undersøkelser til barnevernet i Trondheim økt med rundt 20 prosent. - Vi synes samarbeidspartnerne våre er blitt flinke til å melde fra. Både politiet og jordmortjenesten er blitt flinke til å varsle, sier Aase Prytz Slettemoen, leder ved Barne- og Familieenheten Heimdal. (NRK Trøndelag 26.08.08)

En bekymringsmelding
ET NYTT MOTEORD. Hvis du irriterer deg grønn over overskriften på denne artikkelen, er du trolig enig i dens konklusjon. For et flunkende nytt moteord har sneket seg inn i det norske språket. (Aftenposten 14.07.08)

Ekssamboer krever sønnen
I vinter meldte ekssamboeren «Hanne» til barnevernet - han hevdet hun var psykisk ustabil, at sønnen gikk med skitne klær etc. Han reiste samtidig søksmål for å få den daglige omsorgen for sønnen. Barnevernet har vært i kontakt med «Hanne» og sønnen og ikke funnet noe å utsette på henne som mor. (Dagbladet 28.02.08)

Barnevernet brøt taushetsplikten
Sarpsborg-kvinnen meldte til barnevernet om omsorgssvikt. Hun er sjokkert over at navnet hennes ble røpet til foreldrene. (Sarpsborg Arbeiderblad 23.11.07)

Barnevernslederen: - Et arbeidsuhell
Barnevernsleder i Sarpsborg, Else-Grethe Mathisen, legger seg flat og beklager bruddet på taushetsplikten. Ønsker man som privatperson å gi en bekymringsmelding til barnevernet, skal man kunne gjøre det anonymt, uten å frykte for egen sikkerhet. Men anonymiteten holder bare til bekymringsmeldingen eventuelt blir en sak for fylkesnemnda: - Dersom det på et senere tidspunkt blir nødvendig å fremme en sak om plassering utenfor hjemmet, skal dokumentasjon fra barnevernet framlegges under behandlingen, forklarer hun. (Sarpsborg Arbeiderblad 23.11.07)

Politifolk under etterforskning
Saken mot den andre polititjenestemannen i området dreier rundt en påstått hevnaksjon. Polititjenestemannen ble anmeldt av en person i fjor, i en sak som spesialenheten valgte å henlegge. I ettertid sendte tjenestemannen inn en bekymringsmelding om anmelderen til barnevernet. (Trønder-Avisa 18.05.07)

- Kvinnen (49) er en notorisk løgner og bedrager
Påtalemakten mener at kvinnen utnyttet presten og lånte penger av ham uten å ha til hensikt å betale tilbake. Da det begynte å demre for presten at kvinnen ikke var den hun utga seg for å være, skal hun ha sendt bekymringsmelding til barnevernet om at barna til prestens døtre ble vanskjøttet. (Dagbladet 03.05.07)

Derfor spikret han eksmannen
Mannen var så rasende på kjærestens eksmann at han spikret ham fast til en kommode med firetoms spiker. I tilegg til raseri på grunn av penger, var bakgrunnen for raseriet også at fornærmede før hendelsen hadde gitt barnevernet ufordelaktige opplysninger om ekskona til barnevernstjenesten. (Nettavisen 11.04.07)

Flere tipser barnevernet
Antall bekymringsmeldinger til barnevernet i Lillehammer økte med nesten 50 prosent i fjor. (Gudbrandsdølen Dagningen 14.03.07)

Tar til motmæle
FO i Oslo mener politiets kritikk mot barnevernet i hovedstaden er urettferdig. – Ikke alle bekymringsmeldinger gir grunn til å iverksette tiltak, sier Lars Semmerud, mottaksleder i barnevernstjenesten i Stovner bydel i Oslo og tillitsvalgt i FOs lokalavdeling. (Fontene 08.03.07)

Tenåring dømt for falsk voldtekts-anmeldelse
Den tragiske historien startet i august i fjor da jenta midt i tenårene til en venn fortalte at hun var blitt voldtatt av faren sin. Vennen reagerte med å sende en bekymringsmelding til barnevernet i Narvik. Deretter ble både jenta og vennen innkalt til møte hos barnevernet, hvor tenåringen gjentok voldtektshistorien. Rett etter møtet dro hun så til Narvik politistasjon og anmeldte faren for voldtekten, som skulle ha funnet sted i mai i fjor.(Fremover 06.03.07)

Vitnet falsk mot prest
- Da presten forsto at "Inger" ikke var den hun utga seg for å være, skal hun ifølge siktelsen ha sendt bekymringsmelding til barnevernet om at barna til prestens døtre ble vanskjøttet. Dette er for øvrig et trekk som går igjen i flere av sakene: Når hun forstår at hun er i ferd med å bli avslørt og pengesekken snøres igjen, slår hun tilbake med falske beskyldninger om seksuell trakassering. (Aftenposten 05.03.07)