BarnasRett kommenterer:

Om Arbeiderpartiet (Ap)Eirin Faldet, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil styrke barns rettigheter, men stort sett vis-a-vis foreldrene, øyensynlig både i barnefordelingssaker og barnevernssaker hvor hun mener "foreldre og nidkjære besteforeldre river og sliter i barna".
    BarnasRett synes AP burde beskjeftige seg med å skape ro for mange barn gjennom å stoppe barnevernet som river og sliter barna vekk fra familien.

Hun mener det raskt må bli ro omkring et barn som er gjenstand for en konflikt om bosted og familietilhørighet. Dette vil hun oppnå ved at lagmannsretten skal avvise familienes ankesaker med hard hånd.
    Barnevernsofre hører jevnlig argumentet om ro som begrunnelse for tvangsfjerning av deres barn, for tvangsmessig bortadoptering, for å nekte barna å få komme tilbake til foreldrene, og for å innskrenke eller hindre samvær med barna.