BarnasRett kommenterer:

Om Fremskrittspartiet (FrP)Selv om Carl I. Hagen, John Alvheim, Karin Woldseth (som nå sitter i Barne- og familiekomitéen) og andre FrP-ere på Stortinget og ellers er alarmert over dagens barnevern og forsøker å få til endringer, er det langt fra alle FrP-politikere som interesserer seg for barnevern eller har oppfattet at noe er radikalt galt.

Det er derfor å anbefale at så mange velgere som mulig, særlig hvis de tenker på å stemme på FrP, spør hver enkelt kandidat høyt oppe på listen i sitt fylke, hva de mener og tenker å gjøre med barnevernet og hva de for eksempel har for holdning til Alvheims og Woldseths standpunkter. Det er viktig for barnevernsofrene å ikke ta for gitt at alle medlemmer i et politisk parti har reell kunnskap om de enkelte områder som partiet som helhet mener noe om.