BarnasRett kommenterer:

Om Fremskrittspartiet (FrP)


Programmet viser
meget god forståelse for de alvorlige problemer barnevernet i dag skaper for svært mange familier som kommer i kontakt med dem. Forslagene fra FrP vil avhjelpe flere av disse hvis de blir satt ut i livet, og satt ut i livet slik som intensjonen er, ikke slik barnevernet velger å tolke bestemmelser.

For BarnasRetts kommentarer til de enkelte punkter, se vår kommentar til Kristent Samlingsparti, som har lagt seg på samme linje som FrP.