BarnasRett kommenterer:

Om Høyre (H)Høyre er uten forståelse for at barnevernet ikke mangler ressurser og metoder.
Barnevernet bruker ressurser skadelig, tviholder på feilaktige metoder, og angriper
familier som ikke behøver å settes i stand til å ta seg bedre av sine barn.