BarnasRett kommenterer:

Om Kristelig Folkeparti (KrF)


Kanskje grunnen til at det ikke er gått så bra med alle de fine
planene om å gripe inn tidlig og gi foreldre terapi og
foreldretrening, er at familiene ikke trenger denne typen inngripen
og opplæring av barnevernet? KrFs Dagrun Eriksen setter intet
spørsmålstegn ved hverken påstandene om foreldres udugelighet eller
om innholdet av de tiltak barnevernet skal utsette familiene for.