BarnasRett kommenterer:

Om statsminister Kjell Magne Bondeviks debattinnlegg:
Å se de sårbare barna (Dagsavisen 09.04.05)Barnevernsofre har ingenting å hente hos statsminister Kjell Magne Bondevik. Han gir sin fulle støtte til barnevernet og har gjort seg til talsmann for barnevernets kanskje mest katastrofale løgn: Barndommen varer i generasjoner.


Formuleringen om at "barndommen varer i generasjoner" kommer rett fra Kari Killén, dagens barnevern, og klinisk psykologi slik den praktiseres i barnefaglige kretser. Det ligger ingen forskning til grunn for den. Tvert imot springer denne forestillingen ut av en primitiv, deterministisk oppfatning av at mennesker reagerer automatisk på miljøet omkring, uten å tenke på livets mening i større sammenheng, uten å tenke selvstendige tanker om hvem man hører sammen med, og uten å ha andre følelser enn de som antas å springe mekanisk ut av miljøets "stimuli". Påfallende nok forøvrig hevder barnevernet det også slik at det er de negative sider ved foreldrene og deres liv som føres videre til barna, og som gjør hver etterfølgende generasjon mer og mer ynkelig. Ingen av foreldrenes eller slektens positive sider antas å kunne føre barnas utvikling i god retning.

Forestillingen om at bare mennesker som har hatt en lykkelig barndom med "god" omsorg, selv kan gi sine barn beskyttelse, omsorg og lykke, er gal. Ikke hos noen levende art er det individer som har hatt en utelukkende sorgløs oppvekst som står best rustet til å føre slekten videre og beskytte og hjelpe frem avkommet. Det gjør tvert imot de som gjennom oppvekst og modning har sett og opplevet et rikt spekter av sorger såvel som gleder, av vanskeligheter og konflikter såvel som problemfri fremgang, i den usikre og foranderlige virkelige verden vi alle må takle. Den gjensidige kjærligheten og samholdet mellom foreldre og barn er et umistelig gode i denne prosessen, men akkurat dette benektes av den ideologiske propaganda vår statsminister støtter seg til og tror er forskning.


Se også:
Recensjon av Kari Killéns bok Barndommen varer i generasjoner
Av forfatter Else Sommer.