KrF-politikers bidrag i Averøy-saken


Fra bokmeldingen "Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal" Av Marianne Haslev Skånland:

"Rådmannen i kommunen forsøkte å få forfatteren til å fjerne aktørenes navn fra boken (s 137-138), med den begrunnelse at det var kommunen som var ansvarlig, ikke de ansatte. Ingen i kommunen har imidlertid meldt seg som villig til å ta ansvaret ved å gå i fengsel og erstatte familien for overgrepene. Forøvrig var ikke barnevernerne som tok del i aksjonene selv bosatt på Averøy, men i Kristiansund. Det er nok det triveligste å gå angrepsvis til verks overfor mennesker man slipper å møte i det normale liv. Jf at norske myndigheter i en tiårs periode nå har foretatt kunstgrep for å "skjerme" barnevernere som tar barn fra foreldrene med tvang, ved å oppfordre flere kommuner/fylker til å utveksle personale for slike formål, slik at de som står for selve deportasjonene, hører hjemme behagelig langt borte.

Den sterkeste pådriveren på barnevernets side var Birger Saltbones, oppvekstsjef i kommunen og også etatssjef for barnevernet. Han er politisk sterkt aktiv i Kristelig folkeparti (det "familievennlige" partiet), og sies å ha nær forbindelse til Kjell Magne Bondevik og Laila Dåvøy.

Hvis Kamilla og Ole Sigurd orket det, burde de naturligvis anlegge svær erstatningssak mot kommunen. Egentlig burde kommune - og stat - uoppfordret TILBY dem en erstatning på flere millioner kroner, uten rettssak. Samtlige barnevernere som har deltatt i forfølgelsen, og naturligvis oppvekstsjefen, burde statsadvokatembetet reise straffesak mot, uoppfordret av de skadelidte og på vegne av alle oss som ønsker at landet skal få et reelt rettsvesen som sikrer borgernes liv."


Hele recensjonen: Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal

Mer om Averøy-saken