BarnasRett kommenterer:

Om Kristelig Folkeparti (KrF)KrF-leder Dagfinn Høybråten hevder at barn av visse grupper syke foreldre blir forsømt. Han vil nå endre loven slik at de barna det gjelder blir fanget opp av systemet: kommunens database over påstått neglisjerte og forsømte barn.

– Når det kommer inn en rusmisbruker eller en person med psykiske problemer på et sykehus, skal den som tar imot pasienten forsikre seg om at barna er ivaretatt ved å kontakte kommunen, sier Dagfinn Høybråten.

Høybråten tar for gitt at det disse familiene trenger er kommunens hjelp. (Vi antar at det er barnevernet han snakker om.) Han tar også for gitt at kommunen virkelig kan hjelpe. Finnes det grunnlag for en slik blind tro barnevernet?

I tillegg til et utall avsløringer om barnevernets inhumane og krenkende arbeidsmetoder, har barnevernet også vist seg å være verdensmester i omsorgssvikt (jf. Kartleggingsutvalget). Ikke noe sted er barn blitt så neglisjert, så forsømt og ødelagt som under barnevernets "omsorgs"tiltak. Vi kjenner også godt til hvordan barnevernet har lagt sten til byrde, hvordan familier som har det vanskelig har fått nok et problem å slite med: kommunens ivrige barnevern.

Hvordan kan Høybråten be om mer av det som enhver våken person har måttet innse at har utspilt sin rolle for lenge siden?

***

Skal sykehus melde fra til kommunene om innlagte pasienter, vil det bryte med loven om taushetsplikt slik vi kjenner den. Betyr et slikt brudd med personvernet ingenting lenger? Skal vi journalføre og melde i samme grad som man gjorde det i østblokk-landene? Hva slags samfunn er det vi i så fall får? Er det dette vi vil ha?

I den tiden KrF har sittet i regjering og styrt barne- og familiedepartementet har vi sett en radikalisering av barnevernloven og praktiseringen av denne. Høybråtens uttalelse føyer seg inn i rekken av flere skremmende angrep på familien.