BarnasRett kommenterer:

Om PensjonistpartietI kapittelet Oppvekstpolitikk nevnes ikke barnevern.

Heller ikke kan vi se at betydningen av barnevernets praksis for
besteforeldre, som jo ofte er pensjonister, er tatt opp.

I kapittelet om helse- og sosialpolitikk nevnes unge
funksjonshemmede. Men Pensjonistpartiet ser ikke ut til å være klar
over at både unge og eldre funksjonshemmede som er pensjonister
fordi de har uføretrygd, eller med behov for en viss hjelp, også kan
være foreldre.
      Ikke sjelden går barnevernet særlig hardt frem mot foreldre som
er syke eller funksjonshemmede, og mot barn som er syke eller
funksjonshemmede. BarnasRett kjenner til at uføre som har henvendt
seg til Pensjonistpartiet om hvordan barnevernet behandler dem og
deres barn, er blitt møtt med manglende interesse.

***