BarnasRett kommenterer:

Om PensjonistpartietRoald Lende i Sandnes Pensjonistparti opplyser på telefon 29. juli 2005:

Pensjonistpartiet vil prioritere de aller eldste og de aller yngste. Av tiltak for disse kommer sykehjemsplasser som nummer én ved en eventuell konflikt, men partiet støtter alt for barnevernet. Grunnen til at PP stemte imot nye stillinger til barnevernet i Sandnes, var at flertallet i kommunestyret, som består av Pensjonistpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, forrige høst hadde bestemt at nye stillinger kun skulle tas opp når bestemte regnskaper gjennom året forelå. I dette tilfellet ville det være ved utgangen av april. Man ville derfor ikke stemme for nye stillinger i februar eller mars (Aftenbladets artikkel er datert 1. mars.).

BarnasRett konstaterer at det ser ut til at Pensjonistpartiet i Sandnes ikke har merket seg barnevernets fremferd - også i Sandnes.