BarnasRett kommenterer:

Om Senterpartiet (SP)Senterpartiet vil ha inter-kommunalt samarbeid
- men er klok økonomi eller feighet grunnen til barneverns-koordinering over grensene?
Barnevernet selv har i flere år gått inn for at flere kommuner skal koordinere personalets virksomhet.

Kommunepolitikere ser vanligvis dette som et godt tiltak for økonomisk besparelse.

Det er ukjent at barnevernet ønsker å spare inn på millionene eller vil effektivisere sin virksomhet overfor familier på noen måte. Den grunnen for samarbeid som barnevernet selv har skjøvet frem flere ganger, er en helt annen: De vil slippe å aksjonere, og derigjennom gjøre seg mislikt eller forhatt, i det lokalsamfunnet hvor de selv bor. De foretrekker derfor å bytte personale akkurat når de utfører tvangsfjerningene av barn - tvangsfjerninger som de selv arbeider for og mener er bra. På den måten forblir de ukjente for mennesker og miljøer der de deltar i brutaliteter. De går også sterkt inn for barneverns-samarbeid over grensene både innenlands og utenlands, og her er begrunnelsen at ingen familier skal kunne slippe unna ved å reise sin vei fra deres undersøkelser og "hjelp".

I Averøy-saken er det verdt å merke seg at ingen av barnevernerne som forfulgte familien, bodde på Averøy men i Kristiansund.

Et annet eksempel på det samme så man i den kjente Svanhild-saken da Svanhild Jensens barn uten varsel ble hentet ut av besteforeldrenes hjem og tvangsfraktet til fosterhjem. Opprørtheten i bygda og støtten rundt familien var formidabel, og myndighetene stolte øyensynlig ikke på lokale politikrefter, som ville kvie seg for å stå for deportasjonen. Men hentet derfor inn politi utenfra til å gjøre jobben.