BarnasRett kommenterer:

Om VenstreVenstre er med i en regjering som uopphørlig hevder at barnevernet er en åpen og
tilgjengelig hjelper og at det meste av barnevernets arbeid er forebyggende støttetiltak,
blant annet for familier med psykiske problemer. I denne artikkelen røper Borghild
Tenden, Venstres førstekandidat i Akershus, implisitt at hun vet at barnevernet ikke er
dette. Hun uttaler nemlig at barnevernet "også" skal BLI det.