BarnasRett kommenterer:

Om VenstreBarnasRett er enig med Trine Skei Grande og Rita Sletner i at barnevernet oppleves som lukket og truende, og at storfamilien - onkler, tanter og besteforeldre - opplever det krenkende å bli tilsidesatt, enten de er innvandrere eller etnisk norske: "Vi skal heller ikke glemme at mange etnisk norske besteforeldre eller tanter og onkler opplever det krenkende å bli tilsidesatt av barnevernet."

Men tilsidesettingen ikke bare oppleves som krenkende. Den er det, og denne avskjæringen av familiene henger sammen med hele barnevernets ideologi og grunnlag. Grande og Sletner ser trass i sine motforestillinger ut til å tro at barnevernets omsorgsovertakelser stort sett er basert på reell utilstrekkelighet i hjemmet. De har altså ingen grunnleggende kritisk forståelse av at barnevernet svikter i selve grunnlaget for sin virksomhet. Når det gjelder innvandrerfamilier, har de dermed ikke innvendinger mot at barn skal i fosterhjem, bare mot typen fosterhjem: "Nettopp derfor er det så viktig at barnevernet blir gode på å rekruttere fosterfamilier fra innvandrermiljøer."

Se: Et mer åpent barnevern!
Av Trine Skei Grande, Venstres parlamentarisk leder og Rita Sletner, Venstres sosialpolitiske talskvinne (VG 29.03.05).

BarnasRett anser det tvilsomt om det er mulig å få til et åpent barnevern som ikke truer og krenker, når Venstre samtidig i sitt Partiprogram 2005-2009  på side 64 "ønsker å styrke ressursene til helsesentre og barnevern, for å skape et bedre apparat for å avdekke og følge opp mistanker om omsorgssvikt".