BarnasRett kommenterer:

Om Venstre


Geir Kjell Andersland sier i denne uttalelsen at 16-åringer bør få stemmerett.
     Andersland var i 2003, da han kom med denne uttalelsen til Redd Barna, privatpraktiserende advokat. I 2005 er han regiondirektør for Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest.
     Hverken som advokat eller som direktør har han så vidt BarnasRett har kunnet finne gått inn for at de samme 16-åringer skal ha en selvsagt rett til uten plaging fra barnevernet å bestemme hvor de vil bo, for eksempel i tilfeller hvor et 16-årig fosterbarn vil flytte hjem til sine foreldre. Barnevernet flytter uten blygsel både 16- og 17-åringer til fosterhjem med tvang, under påskudd av at foreldrene bedriver omsorgssvikt overfor dem. Hvis så disse tenåringene flykter derfra og hjem, er det nettopp det det er: flukt. Barnevernet vil ikke sjelden, og gjerne med hjelp av politi, påføre dem stor lidelse gjennom å hente dem vekk fra hjemmet og friheten igjen og igjen. Mange barn og ungdommer i alle aldre står i retten og sier at de vil hjem. Andersland må selvfølgelig kjenne til dette, uten at vi har hørt ham gå imot det.