28.10.08

 

Pengestøtte til Strasbourg-saken


Av Arild Holta

Det har oppstått uventet minsking av pengestøtten til Strasbourg-saken.

Grunnet spredning av de mest radikale plakatene (midlertidig fjernet) på RVB, så ble min kone og jeg dømt til å betale kr 15.000,- i bøter.

Slik vi ser det er bøtene ikke det som er verst for oss i denne saken. Det verste er at dette hindrer ytringsfriheten. Min, din og alle andres ytringsfrihet.

Derfor er saken ("Plakat-saken") klaget inn til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette kostet, og koster fortsatt mye penger. Vi hadde i utgangspunktet flere støttespillere og økonomiske garantier.

Ca kr 15.000,- av disse garantiene er uventet falt bort.
Det skal være innbetalt kr 36.000,- for advokatutgifter til nå.
Man må imidlertid regne med at det vil koste minimum ytterligere kr 15.000,- i fremtidige advokatutgifter.

Min kone og jeg kan ikke bære disse utgiftene alene, med laveste pensjon, samt barnetillegg for storbarnsfamilie.

Det er helt nødvendig å presse Norge på dette med ytringsfrihet. Norge er dømt flere ganger i Strasbourg. Likevel fortsetter det såkalte barnevernet med et grotesk press på mennesker, for å hindre dem i å ytre seg MOT barnevernet og FOR sine familier.

Ved hjelp av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kan vi sette press på Norge til å respektere våre grunnleggende menneskerettigheter. Til dette trenger vi din hjelp.

Konto for å hjelpe i saken er: 4530 52 78711.

I adressefeltet kan man skrive:
 

Holta
Wergelandsvn. 4
8657 Mosjøen.

Under betalingsinformasjon kan man om man ønsker f.eks. skrive:
"JUSS" eller "STRASBOURG".

Takk for ditt bidrag!