Gjør ALT for å forhindre frie ytringer

Av Rune Fardal
Web-ansvarlig for www.likestilling.com

 

Professor Marianne Haslev Skånland hadde et innlegg i avisa Gjengangeren 13.07.04.
Det ble sterk kost for barnevernslederen i Horten kommune, Liv Wiborg Karlsen, som samme dag sendte et brev til direktøren ved Universitetet i Bergen. Universitetet sendte så et svar tilbake.

Man merker seg at barnevernslederen i Horten, som fra før har sprengt budsjettet med en del millioner, allerede samme dag hun leser et skarve leserinnlegg hun ikke liker, bruker av kommunens tid og ressurser til å protestere mot ytringen, og at hun dessuten later til å tro at et universitet er en menighetsskole hvor det eksisterer en overordnet "myndighet" som kan bestemme at forskere skal mene noe bestemt, og at de skal disiplineres til å tale i kor. Ensretting er nettopp et kjennetegn på læresteder som IKKE fremmer selvstendig og kritisk tankegang. Et universitet har selvsagt ikke noen egen faglig mening og ingen anledning til å drive sensur overfor ansatte forskere; det skulle bare mangle.

Det interessante i denne saken er at barnevernslederen i kjent stil ikke evner å besvare en eneste av de påstander professor Skånland fremsetter. Kun at Skånland mangler kunnskap og kommer med (etter barnevernslederens syn) grove påstander. Så vidt meg bekjent kan Skånlands "grove" påstander meget godt verifiseres. Avisenes daglige påminnelser om barnevernets fallitt er viden kjent og dokumentert. Noe som setter et stort spørsmålstegn ved Karlsens egen kunnskap.

Det påfallende her er at barnevernslederen er mer bekymret for Skånlands tittel enn saksinnhold. En ikke ukjent hersketeknikk for å flytte fokus fra en plagsom kritikk.
Karlsen får da også klart svar fra Universitetet som lar ytringsfriheten henge høyt og som, i motsetning til Karlsen, regner med at folk i Norge kan tenke selv. Om Karlsen trodde Universitetet skulle irettesette Skånland, vitner det om en særdeles liten kunnskap om norske universitetsmiljøer.

Karlsen burde isteden bekymre seg over sin egen feilslåtte bruk av skattepengene i Horten Kommune. I motsetning til professoren, var det Karlsen som ble kalt inn på teppet i Horten Kommune for sin "flyktige" pengebruk.

Flere artikler om barnevern av professor Marianne Haslev Skånland gjengitt av Gjengangeren:

Barnevernets bedømmelser (19.07.04)
Litt mer om økonomi i barnevern (26.07.04)

Verken Wiborg Karlsen eller andre barnevernsarbeidere kan sees å ha gjort noe for å bøte på de misforhold denne dokumentasjonen viser, og heller ikke ser det ut til å ha kommet ytterligere uttalelser fra Wiborg Karlsen. Det er vel forståelig, i og med at barnevernet generelt har uhyre vanskelig for konkret å tilbakevise kritikk som kommer mot dem, nekter å diskutere enkeltsaker og kritikkverdige enkelt-handlinger, og derfor jevnlig forfaller til generelle, vage uttalelser om sin egen kompetanse og andres uvitenhet.
 

*****

Se også:
Horten barnevern
Utgiftene til barnevernet i Horten har økt med hele 66 prosent i løpet av to år.