Kommuner vurderer å gå til søksmål

 

 


Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
publiserer lister over fagpersoner som har vært knyttet til barnevernssaker, og som har opptrådt på krenkende vis overfor familier. Etter at dette er blitt kjent, har flere kommuner varslet at de ønsker vurdert lovligheten av både ”registreringen” og publiseringen.

 

Fra enkelte kommuner truer man nå med søksmål og straffesak med strafferamme inntil to års fengsel.

 

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett vil imidlertid ikke etterkomme slike trusler, og påpeker at dette er nødvendig saksinformasjon.

 

 

Artikler fra Firdaposten 07.03.04:

 

Vurderer å gå til søksmål

Flora kommune vurderer no å gå til søksmål mot organisasjonen som har lagt ut ei svarteliste over barnevernsarbeidarar på internett. (Firdaposten 07.03.04)

 

- Vi ønsker å bli saksøkt

- Vi ønskjer ein rettssak velkommen, då får vi blest om saka vår. Det seier initiativtaker til ”Gruppen til familiens selvstendige rett”, Mona Lygre, som står bak svartelista over barnevernstilsette på internett. (Firdaposten 07.03.04)

 

Dette er saka:

Den landsdekkjande organisasjonen ”Gruppen til familiens selvstendige rett”, som jobbar for nedlegging av barnevernet, har lagt ut ei liste med namn på nærare 160 tilsette i barnevernet landet rundt. (Firdaposten 07.03.04)

 

 

 


Se også:

 

Barnevernet begrenser ytringsfriheten

Av Rune Nilsson, redaktør.

 

Når media løper barnevernets ærend

Av Marianne Haslev Skånland, professor.

 

Åpen mail til Adresseavisens redaksjon

Av Ole Texmo, freelancer.