Psykiatri
og statens behov for å kontrollere borgerne:

 

IQ-testing og seksualinngrep mot usedelige åndsvake jenter
En artikkel om samfunnets behandling av usedelige «åndssvake» basert på Joar Tranøys bok ”Usedelighet og samfunnsfare - Seksuelt utfordrende atferd og medisinske inngrep innen åndssvakeomsorgen i 1940-og 1950-årene”.

 

Anbefalt litteratur:

Usedelighet og samfunnsfare
seksuelt utfordrende atferd og medisinske inngrep innen åndssvakeomsorgen i 1940- og 1950-årene.
Boka belyser bruken av medisinske seksualinngrep: sterilisering og kastrasjon som «behandling» mot seksuelt utfordrende atferd fra såkalt åndssvake personer i 1940- og 1950-årene. Bok av Joar Tranøy, psykolog og forsker.

Psykiatriens kjemiske makt
I denne boken blottlegges en av norsk etterkrigstids mest skremmende og ukjente systemer. Med innføringen av kjemiske preparater på 50-60-tallet får behandlingen av sinnslidelser et nytt og eksperimentelt preg. Bok av Joar Tranøy, psykolog og forsker.