Vindafjord-saken

 

Da barnevernet i Vindafjord kommune kom sammen med politiet for å hente barna sto familien klar med kamera. Moren hadde tapt saken som kommunen anla mot henne i fylkesnemnda. Dramaet er nå lagt ut på internett.
Se filmklippene
(YouTube).

Tilsynsfører i barnevernet politianmeldt
En tilsynsfører som er tilknyttet Oslofirmaet Barnevernkompetanse AS er nå blitt politianmeldt. Bak denne anmeldelsen står pensjonert pedagog og lærer Erik Grindheim og hans hustru som er bosatt i Odda Kommune. (Samfunnsmagasinet 01.09.07)

Barnevern
Kva skal dei verna barna mot? Mot å få vera hjå mor si? «Til barnas beste» er favorittuttrykket. Å bli henta med politimakt ut av heimen er ei dramatisk oppleving. «Overgrep» har etterverknader naturlegvis. Av Marit Bergheim. (Grannar 12.04.07)

Innkalling til avhør hos politiet
Barnevernet har politianmeldt den som antas å være ansvarlig for at overgrepet mot Vindafjord-barna ble lagt ut på internett. Politiet har innkalt til avhør.

Til beste for barna?
I oppslaget i Grannar er uttalelser av to barnepsykologer, som tydelig uttaler seg partisk på vegne av barneverntjenesten i kommunen. Jeg spør meg selv, og den som leser dette: Hvordan har de klart å få tak i to barnepsykologer som så direkte våger å avsløre sin innkompetanse? Og sin kriminelle tankegang? Har de et lager av slike? Av Rune L. Hansen, Vikebygd. (Grannar 26.02.07)

Barnevern – bare til barnas beste?
Leder i barnevernet i en kommune i distriktet uttaler i et intervju i Nettavisen at det alltid er en historie før og etter en aksjon med tvangshenting av barn i hjemmet med politi. Av Erik Grindheim, Odda. (Grannar 22.02.07)

Filma tvangshenting, la ut på nett
På internett ligg ein video som viser barnevern og politi idet dei hentar to born frå ein heim i Haugalandet. Nokon i familien filma episoden. Kommunen har no meldt videopubliseringa til politiet. (Haugesunds Avis 10.02.07)

Anmelder barnevernsfilm
Barnevernet anmelder publiseringen av en video av barn som blir tvangshentet av barnevernet. - Barnevernet har selv forsøkt å finne metoder for å få bort videoen, men har så langt ikke lyktes, informerer barnevernsleder Hebnes. (Nettavisen 09.02.07)

Kommentar til "Vindafjordsaken"
Leder i barneverntjenesten i Vindafjord sier i sitt intervju i nettavisen at det alltid er en historie før og etter en slik aksjon (tvangshenting i hjemmet med politi). Det har hun rett i, og da er det enda mer uforståelig at saken fikk det utfallet den gjorde. Av Erik Grindheim. (08.02.07)

NKMR politianmelder Vindafjord kommune
(Nkmr 06.02.07)

Hvor mye forstår Nettavisen om barnevernet?
Dette er faktisk slik det foregår i alt for mange tilfeller. Jeg er glad noen tør å belyse barnevernets maktmisbruk. Av Aina Ekstrøm. (Redd Barna Våre 05.02.07)

Reagerer på barnevernfilmene
- Det ser ut som om barnevernet har håndtert situasjonen etter beste evne, de forsøker jo hele tiden å roe ned en håpløs situasjon, sier Anders Mathisen i Landsforeningen for Barnevernsbarn, barnevernets egen forening for barn som er fratatt familien sin. (P4 05.02.07)

- Foreldre kan gjøre som de vil
Videofilmer av politiet som henter barn, kan ikke straffeforfølges, mener Datatilsynet. (Nettavisen 05.02.07)

Filmet barnevernet i aksjon
En familie som tapte en barnevernssak filmet dramaet da barna ble hentet. Nå er filmen lagt ut på nettet (Nettavisen 05.02.07). Kommentar av Marianne Haslev Skånland (R-b-v)

Åpent brev til Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
Av Jan Hansen, redaktør av Samfunnsmagasinet. (Samfunnsmagasinet 02.02.07)

Barnas Mareritt
Se Vindafjord barnevern utføre tvang mot barn. (YouTube).

 

#

Se også følgende saker som avslører hvordan barnevern og politi pågriper barn: