Rystet over barnevernets opptreden

 

Denne saken demonstrerer normal barnevernsopptreden: Barnet, en 10-årig gutt, som skal flyttes blir krenket på det groveste foran skolekamerater og andre, av de menneskene som samfunnet har gitt mandat til å ivareta "barnets beste". Med makt blir barnet dratt ut av klasserommet, og truet inn i en ventende bil. Både barnet og de som er vitne til hendelsen er maktesløse overfor maktorganet barnevernet. 

Det spesielle med denne saken er at barnet skulle flyttes hjem til sin egen mor. Og det er nok dette faktumet som har fått lærere og rektor til å reagere, for når barn blir tatt med makt bort fra sine biologiske foreldrene er det knapt noen som løfter et øyenbryn. Da er aksepten for maktbruk stor. Barnevernets handlemåte er likevel vel verdt å merke seg. Legg også merke til truslene de framsatte overfor læreren som ville slå alarm. Det hele er klassisk barnevernsarbeid.
 

Tragisk uforstand av en beredskaps"mor" og Bergens Tidende
I artikkelen - Tragisk uforstand av barnevernet intervjuer Bergens Tidende den 19.03.07 en beredskapsperson, Gunvor Lothe, som uttaler at hun har fått sjokk og synes så fryktelig synd på en fosterfamilie som en 10-åring ble hentet fra for å dra hjem til sin mor. Hun uttaler seg beredvillig om hvilken sorg det er å "miste" barnet, og er aktiv med å skrive rundt om hvordan alt burde være. Bergens Tidende profilerer henne med stor følelse og uten den minste motforestilling. Av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 20.03.07)

Barnevernet truet lærer
Barnevernet i Bergen skal ha truet en lærer og rektor med at de ville miste jobbene sine, hvis læreren fortalte om barnevernets metoder til avisene. (Kommunal Rapport 20.03.07)

- Vi ble truet med oppsigelse
Da en 10-åring ble hentet på skolen av barnevernet, vurderte læreren hans å gå til avisen. - Barnevernet sa at jeg og rektor ville miste jobben. (Bergens Tidende 20.03.07)

Får refs fra Fylkesmannen
Barnevernstjenesten som gjennomførte «aksjonen» på skolen får uvanlig hard kritikk fra Fylkesmannen. (Bergens Tidende 19.03.07)

- Tragisk uforstand av barnevernet
- Det er tragisk at det er øvd slik uforstand av barnevernet. Dette har fått store konsekvenser, sier Gunvor Lothe. (Bergens Tidende 19.03.07)

Rystet over barnevernets opptreden
Gråtende elever og lærere var vitner til at en ti år gammel gutt ble hentet av barnevernet og sendt til en annen landsdel. Rektor reagerer sterkt. (Bergens Tidende 19.03.07)

 

*

Se også Vindafjord-saken