Artikler av fil.dr. Astrid Holgerson
Astrid Holgerson er svensk vitnepsykolog. Frem til pensjonsalderen ledet hun det vitnepsykologiske forskningslaboratoriet ved Stockholms universitets pedagogiske institusjon. Hun har også undervist i vitnepsykologi ved juridiske institusjoner i Stockholm, Uppsala, Lund og Göteborg, samt for Domstolene, riksadvokatembetet og politiet i Sverige, ved Innvandrarverket, for advokatforbundet, samt for Kriminalpolitisentralen i Oslo.

Astrid Holgerson har bak seg et årelangt engasjement i rettspsykiatrisk arbeid, særlig i saker som omfatter påstander om seksualovergrep (hun har deltatt i mer enn 250 saker). Hun var sakkyndig for forsvaret i Bjugn-saken.
Holgerson har produsert en lang rekke avhandlinger, rapporter og artikler om denne type spørsmål.


Psykologin og rättssäkerhet
Det finns en stor risk att psykologi missbrukas i rättsliga sammanhang. Vanligt förekommande har detta blivit i mål som har med sexuella övergrepp att göra - både i brottmål och i civilmål. Av Astrid Holgerson.

Sakkyndiges virksomhet i Bjugn-saken
Analyse og vurdering foretatt av vitnepsykolog Astrid Holgerson. Kommentarer av professor Marianne Haslev Skånland.

Psykologins tillämpning inom rättsväsendet - en rättssäkerhetsfråga
Av Astrid Holgerson.

Varför skrämmer sanningen?
Palme-utrederne synes ikke å være interesserte i å finne sannheten, skriver vitnepsykolog Astrid Holgerson.

Huvudvittnets identifiering av Christer Pettersson i Palme-målet
En vitnespsykologisk analyse. Rapport 3-pdf. Av Astrid Holgerson (Stiftelsen för Rättspsykologi)

Hvem drepte Olof Palme?
Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann. Av Astrid Holgerson. Kommentarer av professor Marianne Haslev Skånland.