Vi har dannet
Gruppen til Familiens Selvstendige Rett

Av Mona Lygre

 

Sommeren 2002 ble jeg lei av å sitte som passiv og hjelpeløs tilskuer til barnevernets overgrep mot sivilbefolkningen. - Jeg fikk lyst til å gjøre noe med den saken, og derav fikk jeg idéen til å sette inn små annonser under rubrikken "Kunngjøringer" i lokalavisene, med følgende tekst:

FØLER DU DEG URETTFERDIG BEHANDLET AV BARNEVERNET?
Din anonymitet beskytter ikke deg, men barnevernet.
Organiser deg i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett!
Ring til Mona Lygre, tlf. 53 51 02 11.


Til de første "deltakerne" sendte jeg ut A-4 kopier av den ovenforstående teksten x 3, og skrev opp mitt telefonnummer på små lapper som publikum kunne rive av og ta med seg hjem. Disse lappene hengte vi opp på oppslagstavler i butikker, på sosialkontor, helsestasjoner osv.

Responsen var fin fra hele landet fra første stund. Deretter bestemte vi oss for at vi ikke ville bruke verdifull tid og krefter på å danne en formell forening med vedtekter, styremedlemmer og obligatorisk kontingent. Gruppens deltakere må istedet være aktive selv, ved å distribuere opplysninger om hvor ille disse barnevernsakene er, og noen av oss må stille seg til disposisjon for å være kontaktpersoner for nye innringere. Vi har nå fått kontaktpersoner i alle landsdeler. Vi oppmuntrer også våre deltakere til å skrive leserbrev til aviser og skrive til politikere og direkte til myndighetene, for på denne måten å få til en forandring på vårt rettsløse REGELVERK.

På grunn av at vi ikke krever "medlemskontingent" av våre deltakere, trenger vi ikke å bruke tid til å føre regnskap og få det kontrollert, men vi er til gjengjeld naturligvis henvist til å bruke av våre egne penger på en del driftsutgifter, som f.eks. porto, annonsering mm. Men mange har vært generøse til å sende oss penger og særlig til å sende oss FRIMERKER.

Vi forsøker å samle informasjon vedrørende gode og dårlige advokater, slik at barnevernofre kan få et best mulig utgangspunkt for sin sak. Vi er også interessert i opplysninger vedrørende dommere, barnevernsarbeidere, og sakkyndige psykologer som barnevernet bruker - slike som gruppens deltakere har opplevd ved selvsyn.

Vi har flere ganger holdt små demonstrasjoner utenfor Tinghuset i Bergen, hvor rettssaker, deriblant barnevernssaker, holdes, og vi har da snakket med folk som går ut og inn og flere ganger fått sympati for vår sak. Ved vår demonstrasjon for noen dager siden samlet vi inn underskrifter til støtte for Svanhild - se Svanhild-saken - og vi fikk 60 underskrifter. Hver måned holder vi en liten sammenkomst på en hyggelig kafé, hvor vi både diskuterer alle mulige ting innen gruppens saksområde og støtter hverandre gjennom hyggelig samvær.

I dag, den 19. mars 2003, har vi siden starten den 22. juni 2002 ekspandert til 204 deltakere fra Alta i nord til Kristiansand i sør, og vi får stadig inn nye henvendelser. Vi har også fått kontaktpersoner i både Danmark og Sverige. For tiden arbeider vi også intenst med å få lagt ut vår egen hjemmeside på internett. Vi håper også i fremtiden på et godt samarbeid med Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR).

Så langt har vi sendt ut 7 "nyhetsbrev" med informasjon til deltakerne, og vi arbeider også med et konkret forslag til myndighetene om hvordan et NYTT "barnevern" må utformes og PRAKTISERES av sosialarbeidere med tanke på dets brukere.

Deltakere av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett har fått god kontakt med hverandre, samt følelsesmessig støtte av likesinnede, og det hjelper i hvert fall på humøret: Nå lar vi oss ikke så lett slå til jorden av motgang og usaklig kritikk fra vårt lands myndigheter! Vi vil kjempe tilbake, med fredelige midler, vel vitende om at sannheten og rettferdigheten vil seire til slutt!

*

Mona Lygres 10 bud

Pressemelding
Fra Gruppen til Familiens Selvstendige Rett

LYD OG VIDEO  Lyd  Video
  • bullet
video  Mona Lygre er svært kritisk til barnevernet. Reporter Kjellrun Lavik