BarnasRett 06.08.07

 

Falsk kampanje eller pseudonym?

 

Avisa Bergens Tidende har "avslørt" (BT 01.08.07) at et 40-talls leserinnlegg som er publisert i landets aviser, er undertegnet med falsk navn. Tallet er imidlertid sannsynligvis langt høyere.

Det spesielle med disse leserinnleggene er at de inneholder kritikk av barnevernet. Og man får ikke kritisere barnevernet ustraffet. Derfor har Bergens Tidende gått sammen med Nils Marton Aadland, informasjonsrådgiver ved Bufetat på Vestlandet (og 3. vara til Stortinget for Hordaland Høyre), og en som han omtaler som "en kollega i Oslo", for å avsløre identiteten bak avisinnleggene. Hvorfor? Hvilken sanksjon skulle de møte den/de "skyldige" med? De fant ikke de skyldige, og betegner truende og surmulende leserinnleggene som "falsk kampanje".

Men er det ulovlig og skandaløst å benytte seg av pseudonym? Kan det sammenlignes med finurlige drapstrusler (BT 06.08.07), slik Bergens Tidende så frekt gjør? Nei. En rekke store forfattere har utgitt bøker under pseudonym. Kvinnelige forfattere som Jane Austen, Karen Blixen m.fl. har skrevet under falsk navn. Dette er også blitt gjort i Norge. For et år siden utkom boken Kongepudlene anonymt (Dagbladet 19.09.06). Hver eneste dag kan vi lese innlegg i dags- og løssalgsavisene som er skrevet av en annen en den som har undertegnet. Våre statsråder skriver f.eks. ikke et eneste av "sine" innlegg selv, men har satt jobben bort til sine medarbeidere hvis navn ikke pryder innleggene. Og hvem har skrevet avisenes lederartikler?  

BarnasRett har fått tilsendt noen av de omtalte leserinnleggene. Dette er gode og saklige innlegg, som vi har valgt å publisere. De er kjærkomne bidrag til en ikke-eksisterende debatt; debatten som skulle vært ført om det brutale barnevernet som våre politikere og forvaltningen holder deler av befolkningen nede med. Vi har i motsetning til Bergens Tidende ikke oppfattet innleggene som "falsk kampanje". De er meningsytringer beskyttet i de europeiske menneskerettighetenes artikkel 10 (echr). Det forhold at forfatteren er ukjent gjør ikke ytringene mindre viktige for oss. Tvert imot. Det er i seg selv alarmerende at det å kritisere barnevernet er så farlig at kritikken blir fremført under pseudonym. Bergens Tidende skulle som seriøs avis fokusere på nettopp slike alvorlige angrep på vårt demokrati.

Har man barn bør man tenke seg nøye om før man kritiserer barnevernet offentlig. "De" oppsporer skribenten, noe prosessen bak "avsløringene" viser. Det blir satt effektivt munnkurv (MHS 25.04.06) på dem som selv har kjent på kroppen "hvor skoen trykker". I så henseende lever vi under diktatoriske forhold - med medier som har forlatt sin kontrolloppgave til fordel for å løpe myndighetenes ærend (MHS 15.04.05).

BarnasRett oppfordrer imidlertid til fortsatt og øket avsløring av barnevernet. Måtte alle dem som kjenner sannheten om barnevernets brutalitet og barbari slå alarm. Gjør det åpent, og navngi de offentlig ansatte som har plaget og skadet barn og foreldre. Åpenhet er vårt eneste våpen mot dem - og det er derfor barnevernet gjør hva de kan for å slå ned på kritiske ytringer.

 

Artikler om saken - døm selv:

Falsk kampanje mot barnevernet
Leserinnlegg signert av fiktive navn har kommet på trykk i rundt ti aviser over hele landet. Nå håper Nils Marton Aadland i Barne-, ungdoms- og familieetaten at avisene blir mer kritiske til brevsenderne. (Bergens Tidende 01.08.07)

Må avdekke falske kampanjer
Folk som skriver leserinnlegg med andre hensikter enn oppgitt, er et presseetisk problem, mener Knut Helland, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. (Bergens Tidende 01.08.07)

Falske debattar pregar avisene
Leiar i Norsk redaktørforening, Nils E. Øy, meiner avisene må skjerpe rutinane sine. (Nrk 01.08.07)

Falske leserbrev om barnevernet
(Journalisten 01.08.07)

Ber avisene skjerpe seg
(Kampanje 02.08.07)

Falsk kampanje
(Fontene 02.08.07)

- Avisene må skjerpe seg
(Familie & Medier) 

Navnløse meninger
(Bergens Tidende 06.08.07)


Kommentarer:

Kritikk av barnevernet i leserbrev
- I sakens anledning har enkelte representanter fra barnevernet uttalt seg til media at de gjerne tar en "debatt" med sine kritikere. Vi mener at de heller bør ta stilling til innholdet i våre kritiske innlegg. Når barnevernets representanter i stedet aktivt oppsporer sine kritikere, og avviser våre innlegg som en falsk kampanje, er det vanskelig å ta dem på ordet at de er åpne for en debatt. Av Elisabeth Johannessen; Anders Nygård; Harald M. Nilsen; Olav Mjelde og Rune G. Pedersen. (10.08.07)

Falsk kritikk av barnevernet?
Ære være de innlegg som har gjort presse og barnevern fortørnet. De er nemlig opplysende og innholdsrike, det er derfor de skaper hodebry for de barne"faglige", som ikke har annet enn svada å svare med. Og hodebry for pressesynserne, som år etter år ukritisk gjør tjeneste som nyttige idioter idet de beveger seg kun på overflaten av barnevernet, og som derfor blir på tuppa når noen går under overflaten. Av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 08.08.07)

- Falske angrep på barnevernet?
BT har blant annet fått kraftig medierefs for å ha trykket innlegg med angrep på barnevernet som flere hevder er forfattet av falske innsendere. Det hevdes også at flere av innsenderne ikke eksisterer. Det gjør de nok på en eller annen måte. Av Jan Hansen. (Samfunnsmagasinet 08.08.07)

#