31. oktober 2005
(Oppdatert senest april 2007)

Representerer Sandstrøm toppen av et isfjell?


 

Hovednyheten de siste dagene har vært avsløringen av psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen som avisa Dagens Næringsliv kom med sist lørdag. I DN fremkommer det at Sandstrøm og Herlofsen har solgt legeerklæringer til kriminelle som så har unnsluppet soning. Nyheten har vakt oppsikt og bestyrtelse i hele det offisielle Norge.

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett er ikke overrasket over nyheten. De vet bedre, i lys av hva de i mange år har opplevd fra "sakkyndig" hold i forbindelse med sine barnevernssaker. Gruppens medlemmer er godt kjent med at sakkyndige psykologer og psykiatere har produsert bestillingsverk, ikke for kriminelle, men for våre barnevernsmyndigheter, i mange år.

Når barnevernssaker blir behandlet i fylkesnemnda for sosiale saker og i domstolene, er man gått helt bort fra å kreve bevisføring for påstander som barnevernsmyndighetene fremsetter mot foreldre. I stedet har man tatt i bruk sakkyndige vitner, rettsoppnevnte sakkyndige og sakkyndige meddommere. Disse backer opp barnevernets påstander og/eller tåkelegger saken i en slik grad at realitetene aldri kommer for en dag. I flere fylker vinner barnevernet frem med krav om omsorgsovertakelse i mer enn 90 % av sakene de fører - takket være mer eller mindre medsammensvorne psykologfaglig sakkyndige.

Det er bl.a. kjent at barnevernet henvender seg til psykologer og psykiatere som er behjelpelig med å tildele barn og foreldre ”diagnoser” som blir brukt som ”bevis” for at omsorgssvikt har forekommet eller med stor sannsynlighet kan komme til å forekomme. For manges vedkommende er disse ”diagnosene” senere blitt tilbakevist, uten at det har fått konsekvenser for saken eller for den som diagnostiserte dem. Skandaløse og sjikanøse resultater av IQ- og andre tester forekommer videre i de aller fleste barnevernssaker.

Det er ikke kjent for BarnasRett om barnevernsmyndighetene bestikker de sakkyndige gjengangerne som produserer nøyaktig det de ber om. Vi har heller ikke ressurser til å avdekke slike umoralske forhold. Uansett er det bestikkelse mer enn nok at bestillingsverk belønnes med stadig flere oppdrag for etaten, nemnda og retten.

En rekke barnevernofre har forgjeves forsøkt å slå alarm om disse forholdene, men de er blitt møtt med en mur av taushet og mistro blant politikere og mediefolk. Ikke én politiker med makt har ønsket å gå inn på realitetene i det de omtaler som ”enkelt-saker”, med den konsekvens at virksomheten har fått fortsette, ja den har fått utvikle seg til en stor og innbringende næring. Heller ikke media har vist edruelighet når de har omtalt barnevernssaker; de har ikke ønsket å sette seg ordentlig inn i én eneste sak, og har derfor ikke kunnet avdekke og avsløre alle de kritikkverdige forholdene som ligger nokså åpent i dagen.

Mange barnevernofre er derfor gått sammen i sammenslutningen Gruppen til Familiens Selvstendige Rett. De har samlet dokumentasjon som viser at barnevernsarbeidere, psykologer og andre som har hatt befatning med deres saker, har opptrådt kritikkverdig, og de har valgt å gå ut offentlig med advarsel mot en rekke navngitte personer. (Se Listene og Liste-saken.)

Justisminister Knut Storberget (Ap) lover nå at han vil gjennomgå saker hvor psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen har avlevert erklæringer som har ført til at kriminelle er blitt benådet. Vi håper at han også vil gjennomgå barnevernssaker, som har langt alvorligere konsekvens enn frislipp av kriminelle før tiden: barn og foreldre fradømmes totalt familieliv gjennom barnas barndom. Justisministeren bør på eget initiativ gjenåpne saker hvor barn er tatt fra foreldrene sine uten annet bevis for at de har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt enn sakkyndige uttalelser, for som vi har sett hefter det stor usikkerhet om slike uttalelsers validitet. Justisministeren bør sørge for at barn som urettmessig er tatt snarest blir gjenforent med sine foreldre.
 

*

Nytt 2007:

-  John Sandstrøm tjente 300 000 på korrupsjon
Oslo tingrett har avsagt kjennelse for at politiet kan ta sikkerhet i en halv million kroner hos korrupsjonstiltalte John Sandstrøm. (Dagbladet 16.04.07)

Herlofsen tiltalt for grov korrupsjon
Psykiateren Pål Herlofsen risikerer seks års fengsel. Han er tiltalt for grov korrupsjon og brudd på Helsepersonelloven etter at han skrev ut falske legeerklæringer. (VG 22.02.07)

*

August 2006:

Psykolog Sandstrøm fratatt autorisasjon
John Sandstrøm får ikke lenger praktisere som psykolog. Statens helsetilsyn har besluttet å ta fra ham autorisasjonen på ubestemt tid. (Bergens Tidende 23.08.06)

Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen er siktet for korrupsjon. De to skal ha solgt falske legeattester til kriminelle. (Demokraten 23.08.06)

*

Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Politiet har siktet psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen for korrupsjon etter anklager om at de solgte uriktige legeattester til kriminelle. (VG 11.05.06)

Slik avslørte de Sandstrøm og Herlofsen
En av fjorårets mest omtalte avsløringer var Dagens Næringslivs saker om psykologene som solgte falske legeerklæringer til kriminelle for at de skulle slippe soning eller få bedre soningvilkår. Under navnet Gøran Skog kjøpte DN-journalist Gøran Skaalmo falske legeerkæringer fra psykologene Pål Herlofsen og John Sandstrøm. (Propaganda 31.03.06)

Dømt for drapstrusler mot Sandstrøm
En Oslo-kvinne er dømt til et halvt års fengsel for SMS-terror og drapstrusler mot Psykolog John Sandstrøm. Bakgrunnen for den voldsomme aggressiviteten fra den 55 år gamle kvinnen har trolig utgangspunkt i en barnevernssak fra 1991. (P4 03.02.06)

Dømt til fengsel for sms-terror
Bakgrunn for kvinnens truende oppførsel har trolig utgangspunkt i en barnevernssak fra 1991. Retten mener Sandstrøms rapport trolig hjalp henne til å få beholde barnet den gang, men som en følge av alkoholproblemer har kvinnen tatt ut aggresjonen sin mot dem som hjalp henne. (Nrk 03.02.06)

Sandstrøm slaktes etter gransking
Fylkeslegen i Oslo mener rot med journalføring, rusmiddelmisbruk og et kjærlighetsforhold til en pasient gjør at psykolog John Sandstrøm bør miste sin autorisasjon for godt. (Tv2 Nettavisen 26.01.06)

- Aldri mer psykolog
Nådeløs innstilling fra fylkeslegen om John Sandstrøm. (Dagbladet 26.01.06)

Selger falske legeerklæringer til kriminelle
Sjefen ved Oslo Militære Legekontor, psykiater Pål H. Herlofsen selger falske legeerklæringer. Kriminelle som vil slippe fengselsstraff, kan kjøpe seg fri fra soning. Sammen med psykolog John Sandstrøm har han en lang rekke kjente kriminelle på kundelisten. (Dagens Næringsliv 29.10.05)

Politi-topp brukte falsk erklæring
Sammen med psykolog John Sandstrøm sørget assisterende politi-direktør Knut R. Mikkelsen i 1988 - som advokatfullmektig - for at en klient slapp fengselsstraff .(Dagens Næringsliv 29.10.05)

- Mye uoppdaget korrupsjon i Norge
- Det er nok mange uoppdagede tilfeller av korrupsjon i Norge, både i privat og offentlig virksomhet, sier Jan Borgen i Transparency International Norge. (Dagens Næringsliv 01.11.05)

Forfulgt av syk kvinne
(Nettavisen 18.02.05). Ved sitt bidrag i barnevernssaker har psykolog John Sandstrøm pådratt seg fortvilte foreldres reaksjoner, som denne artikkelen illustrerer.

"Har du pils? Da tar jeg en øl"
Her sitter psykolog John Sandstrøm og drikker øl – samtid som han er på jobb som sakkyndig for Fredrikstad tingrett. (Fredriksstad Blad 04.11.05)

Fratatt retten til å praktisere
Helsetilsynet har fratatt psykolog John G. Sandstrøm retten til å praktisere, inntil tilsynssaken mot ham er ferdigbehandlet. (VG 11.11.05)

Etterforsker korrupsjon
Justisdepartementet sender flere nye benådningssaker fra Pål Herlofsen og John Sandstrøm til politiet. (Hegnar Online 26.11.05)

Innbrudd hos korrupsjonsmistenkt psykolog
Innbruddstyver endevendte natt til mandag kontoret til den korrupsjonsmistenkte psykologen John Sandstrøm. (NTB 06.12.05)

Sandstrøm kolliderte og forsvant
Psykolog John Sandstrøm forsvant fra åstedet etter at han ved 17-tiden i går kolliderte med en parkert bil på Nordstrand i Oslo. (Aftenposten 11.12.05)

Flere kan bli gransket
Fylkeslegen i Oslo har mottatt klager mot ytterligere tre-fire leger for mulig fusk med legeerklæringer. (Aftenposten 05.01.06)

Maks ti benådninger
Hvis Pål Herlofsen og John Sandstrøm har solgt uriktige helseattester til benådning av kriminelle, så gjelder det maksimalt ti personer de siste 15 årene. (Aftenposten 07.01.06)

 

Se også:

Sakkyndige i barnevernets tjeneste forpurrer rettferdig rettergang
Barnevernets bruk av sakkyndige viser ofte at det handler om rene bestillingsverk fra barnevernets side. Her: psykolog Anne Poulsson. Av advokat Herman J. Berge. (26.04.04)

Kan vi stole på legene?
I en del saker har medisinske eksperter gitt gale råd til domstolene, med den følge at uskyldige er blitt dømt til lange fengselsstraffer, eller at resultatet i sivile saker er blitt galt. Kronikk advokat Pål Mitsem (Aftenposten 15.04.04)

Psykolog-klage blir ikke fulgt opp
«Marit» klaget psykologen sin inn til Helsetilsynet og Norsk Psykologforening for lovbrudd. Begge steder fikk hun medhold i klagen sin. Men alt psykologen trenger å gjøre, er «å forbedre rutinene». Om det skjer, blir ikke kontrollert (Psykisk helse 4-2004)

Krisepsykologi som industri
Setter den psykologiske intervensjonen etter ulykker kjepper i hjulene for den naturlige helingsprosessen? Av Einar Kringlen, professor (Dagbladet 21.10.04)

Krisepsykologi hjelper ikke
Krisepsykologer klarer sjelden å hjelpe mennesker ved hjelp av rutinemessige debrifinger. Anstrengelsene kan tvert imot bidra til at det blir vanskeligere å komme seg. Forskning har antydet dette i mange år, men bransjen blomstrer fremdeles. Av Kristin Straumsheim Grønli (forskning.no 14.07.04)

Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten
Teorier og kulturstrømninger som har avgjørende betydning ved bedømmelser, og som påvirker rettssikkerheten. Av professor Lennart Sjöberg.

Beretningen om en varslet suksess
Den nye sakkyndigrollen i barnelovssaker har strengt tatt aldri blitt utredet på faglig forsvarlig vis og heller ikke blitt gjenstand for offentlig debatt hvor brukerne kommer til orde. Av Ole Texmo.