Averøy barnevern og sosialtjeneste i dag?

 

En kommentar ved Marianne Haslev Skånland

 

Averøy kommune, hvor den skandaløse forfølgelsen av et ungt par med baby fant sted (Averøy-saken), har eget nettsted. Der har "barnevern" fått en egen side: Averøy kommune - barnevern.

Her etterlyser barnevernet assistanse:

"Barnevernet trenger hjelp fra engasjerte mennesker for å kunne sette i verk tiltak til barn/familier som i en periode har behov for ekstra støtte. Dersom du kan tenke deg å være støttekontakt, tilsynsfører, besøkshjem e.l., ta kontakt med noen i barnevernet. Du kan ringe eller skrive brev eller e-post til oss. Bruk dette skjemaet."

(Barnevernet passet imidlertid godt på at Kamilla og Ole Sigurd ikke fikk noen hjelp. Især ble deres egen familie forbudt av barnevernet å hjelpe til.)

Vi kan merke oss formuleringen "De fleste av tiltakene barnevernet setter i verk skjer i samarbeid med, og med samtykke fra foreldrene."

(Tro hvem disse heldige familiene er som får samarbeid og hjelp av barnevernet?)

Den delvis sykmeldte men øyensynlig svært aktive barnevernssjefen i kommunens kjør mot Kamilla og Ole Sigurd, Anne E. Aasheim, står oppført på nettsiden som "barnevernkonsulent". Nettsiden er angitt å være oppdatert 24.06.2005. Aasheim er altså knapt blant dem som har sluttet for lengst, skjønt Lillian Ødegaards mail av 13.09.05 hevder det gjelder alle som var aktive i Fagereng-saken. Se her og her.


Vi legger merke til at de nettsteder som det er lenket videre til, knapt er slike som er gode og trygge støtter for foreldre. Og barnevernets favoritt"tiltak" kommer, ikke uventet, først:

"AKTUELLE LENKER:

*

Kommunen opplyser at:

"Barneverntjenesten er organisert som en del av de sosiale tjenestene i kommunen, med sosialleder som administrativt ansvarlig."

Vi går derfor videre til siden som omhandler sosiale tjenester:

Vi ser her at kommunen siterer loven, som sier at:

"sosialtjenesten skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sosialtjenesten skal også bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

Det høres bra ut at kommunen er oppmerksom på dette. Og enda bedre:

"Den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp i form av sosiale tjenester."


Vi behøver ikke å gjøre oss dummere enn vi er. Vi vet utmerket godt at kommunene i Norge jevnlig er unnfallende vedrørende disse sine plikter. Men barnevernsetaten er ganske spesiell. Der ikke bare nekter man å hjelpe foreldre og biologisk familie, man øser samtidig ut opptil noen titalls tusener per måned til fremmede mennesker for å ha barn plassert som familien selv både kan og vil ta seg av på langt bedre og langt rimeligere måte. Og ikke å forglemme uvisse beløp til eget og engasjert personale som fører uendelige journaler og rapporter, holder møter, og skriver brever hit og dit.

Barnevernsbudsjettene går til barnevernsarbeidere, psykologer og fosterforeldre. Det var det Averøy kommune ønsket å bruke penger på i Fagereng-saken.


*