Averøy-saken


En barnevernssak fra Averøy ved Kristiansund er usedvanlig klart dokumentert i en ny bok. Den er lærerik, for dessverre er Averøy barneverns fremferd, og oppvekstsjefens godkjenning av og støtte til denne fremferden, slett ikke noe unntak.


John Hollen (2005): Formynderterror. Historien om en barnevernsak. ISBN: 82-92400-16-8. Communicatio Forlag. http://www.communicatio.no/2005/barnevernkonflikt.htm

 

Nytt 2006:

Samme barnevernsleder fremdeles aktiv i Averøy på Nord-Møre?
En bemerkning ved Marianne Haslev Skånland. (BarnasRett 20.03.06)

 

September 2005:

Urettferdig behandling av barnevernerne og barnevernet i Averøy?
Den 13. september innløp det en mail til postadressen til nettstedet BarnasRett med avsender Lillian Ødegaard. Av professor Marianne Haslev Skånland.

Ad. John Hollens bok: Formynderterror
De unge vordende foreldrene på Averøy ba kommunen om hjelp. Det de fikk var torturlignende behandling, som nesten drev den unge moren i døden. Nå vil ansvarlig barnevernsleder ha seg frabedt å se sitt navn koplet til saken. Av John Bendiksen.

Averøy barnevern og sosialtjeneste i dag?
En kommentar ved Marianne Haslev Skånland.Media omtaler saken:

Barnevernet overvåket syk mor
«Den ene sier, høyt og tydelig, med aggressivitet i stemmen: 'Dette barnet må nok plasseres i fosterhjem'» (Nettavisen 29.05.05)

Til skrekk og advarsel
Samtidig som vi tar et oppgjør med det noen vil tro er tilbakelagte, gammeldagse og autoritære holdninger, dokumenterer ei ny bok, «Formynderterror», at barnevernets metoder fortsatt kan være i strid med loven, internasjonale menneskerettigheter og alminnelig anstendig atferd (Dagbladet 31.05.05)

Best mulig barnevern
Leder: Barne- og familieminister Laila Dåvøy varsler et landsomfattende forskningsprosjekt for å finne ut mer om hvordan barnevernet fungerer (Sandefjords Blad 02.06.05)


To recensjoner av boken:

Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal
En detaljert beskrivelse av det målet barnevernet egentlig arbeider for: omsorgsovertakelse, er dokumentert i en ny bok: John Hollen (2005): Formynderterror. Historien om en barnevernsak. Dokumentasjonen er detaljert og lar seg ikke bortforklare. Av Marianne Haslev Skånland.

Formynderterror - Et mesterverk av forfatteren John Hollen
Av Jan Hansen, frilansjournalist og ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet.


Annet:

Fra Stortingets spørretime 1. juni 2005
Spørsmål til barne- og familieministeren fra representant Karin Woldseth (FrP):
    " - Søndag 29. mai 2005 hadde Dagbladet en historie om en epilepsisyk mor som ble overvåket av barnevernet i 19 døgn - 19 døgn! Barnevernets ansatte gikk på skift hjemme hos familien i 19 døgn, bare for å overvåke hva familien foretok seg. Ikke engang tungt kriminelle blir overvåket på samme måten. Så belastende ble dette for familien at mor ble svært syk og faktisk svevde mellom liv og død på grunn av stresset som det offentlige barnevernet påførte henne.
     Dette er ikke en historie fra 1950-tallet, dette er en historie fra 2005. Også politiet er svært kritisk til at barnevernet unnlater å anmelde saker hvor det åpenbart er omsorgssvikt. Så spørsmålet mitt til statsråden er: Innser statsråden at det er på tide med en kritisk gjennomgang av barnevernets funksjoner, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnevernet ivaretar barna og ikke sin egen prestisje og kommunens økonomi?"


BR: Etter den døgnkontinuerlige overvåkingen av familien beordret av barnevernet, ble  familien stengt inne på et mødrehjem i Trondheim. Her fikk de kun gå ut én time per dag. Etter dette oppholdet - som sammen med barnevernets tidligere pålegg førte til at moren måtte innlegges på sykehus og bokstavelig talt holdt på å dø - ville barnevernet igjen tvinge igjennom fortsatt overvåking i hjemmet. Familien hadde selv definert et hjelpebehov, men barnevernet ville fortsatt ikke gi noen hjelp i hjemmet til den syke moren.

 

Stor uvitenhet om epilepsi
Mødre som er epileptikere, har også opplevd å bli meldt til barnevernet bare på grunn av sin diagnose, sier generalsekretær Eva H. Johnsen i Norsk Epilepsiforbund (siste.no 21.10.04)

Hilsen til BarnasRett fra forfatteren John Hollen
John Hollen er forfatter av boken  Formynderterror. Historien om en barnevernsak.

En liten debatt utløst av Averøy-saken:
http://www.nationen.no/diskusjon/article1615826.ece

Bufetat region Midt-Norge styrker kommunale prosjekt
Kristiansund, Averøy og Frei kommune har til sammen 80 barn som er plassert utenfor hjemmet, noe som er langt mer enn folketallet skulle tilsi (Bufetat 09.05.05)

Fra Statistisk sentralbyrå om Averøy kommune

Formynderterror - Historien om en barnevernssak