BarnasRett 20.03.06

 

Samme barnevernsleder fremdeles aktiv i Averøy på Nord-Møre?

En bemerkning ved Marianne Haslev Skånland

 

Som man vil se av Urettferdig behandling av barnevernerne og barnevernet i Averøy?
og Averøy barnevern og sosialtjeneste i dag? ble det i september 2005 hevdet av en av barnevernerne som selv hadde gått utilbørlig frem mot familien Fagereng (se Averøy-saken) at alle saksbehandlere implisert i Averøy-saken forlengst hadde sluttet i Averøy barnevern, slik at deres oppførsel i saken ikke lenger skulle betraktes som relevant. Ikke desto mindre oppførte kommunens egen nettside (Averøy kommune - barnevern) i en oppdatering per 24.06.05 barnevernsleder Anne Eileen Åsheim som fortsatt ansatt i barnevernet i Averøy.

En artikkel i Vårt Land den 19.03.06, med tittel Noahs ark - i Kristiansund, er et intervju med den samme Anne Eileen Aasheim, som planlegger et hotell. Det uttales at hun er lokalt kjent som politiker for SV og at "barnevernspedagogen med jobb på sosialkontoret i Averøy tilhører ikke akkurat byggebransjen i Kristiansund".

Det er derfor intet som tyder på at Anne Aasheim har sluttet å arbeide i barnevernet i Averøy kommune.