- Ikke angrip barnevernet!Trond Giske (A) ser det som et større problem at barnevernet blir kritisert enn at familier blir forfulgte og  helt uten grunn revet i filler av barnevernet.

 

Karin S. Woldseth (FrP) brakte Averøy-saken opp i stortingets spørretime 1. juni 2005 med spørsmål om kritisk gjennomgang av barnevernets funksjoner. Barne- og familieminister Laila Dåvøy bagatelliserte saken med påstand om at saken er gammel (fra 2002) og at nå er "alt blitt så meget bedre". Noen kritisk gjennomgang av barnevernet, slik representanten ber om, ønsker hun ikke.


Også representant Trond Giske (A) deltok i debatten, med følgende støtteerklæring til et barnevern som også han innser at har gale avgjørelser på samvittigheten:

  


Trond Giske (A) [10:38:41]
: Det er selvsagt slik at barnevernet - som alle andre - kan gjøre feil. De har svært sterke virkemidler til rådighet. Derfor er det viktig at det finnes god kontroll og ettersyn av vedtak. Dette klarer statsråden.

       Jeg er derimot bekymret for at man med angrepene på barnevernet på en måte gjør det vanskeligere for mange barn som er i en vanskelig situasjon. Hvis man i ettertid snakker med barn som har fått hjelp av barnevernet, sier de: Hvorfor grep dere ikke inn tidligere? Utsatt for seksuelle overgrep, vold, trakassering i hjemmet - med psykiske plager som resultat - ønsket de seg hjelp tidligere.

       Vi ser at mengden av barnevernssaker og bekymringsmeldinger vokser. Det tyder på at det er flere problemer, særlig koplet til rusmiddelmisbruk. Det er nesten ingen jobb som er så viktig som det å sørge for at alle disse barna som vokser opp under utrygge forhold, kan få den håndsrekningen som samfunnet kan gi dem - selv om det gjøres feil i enkeltsaker. Så mitt spørsmål er: Kan statsråden garantere at barnevernet rundt omkring i Norge vil ha de ressursene som er nødvendige for å møte den økende mengden saker som vi nå opplever?
 

 

Kilde: http://www.stortinget.no/spti/sp-m20050601-00.html