Minoritetsgrupper

I denne mappen ligger artikler som spesielt angår enkelte grupper mennesker:
- etniske eller språklige minoriteter, som f.eks samer i Norge, aboriginere i Australia, indianere i Amerika
- mennesker med uvanlig og stigmatisert opprinnelse, f.eks barn født i Norge av norske mødre og tyske fedre under krigen
- grupper med uvanlig levevis, f.eks sigøynere og tatere i Norge
- religiøse minoriteter
- syke eller handikappede barn
- syke eller handikappede foreldre

Diskriminering av "avvikere", både individer og grupper, er selvfølgelig velkjent opp igjennom historien. Viktige eksempler i vår sammenheng er storsamfunnenes behandling av etniske minoriteter (som samer i Norge, aboriginere i Australia, indianere i Amerika), mennesker med uvanlig og stigmatisert opprinnelse (barn født under krigen av norske mødre og tyske fedre), og av grupper med en uvanlig levevis (f.eks sigøynere og tatere i Norge).

Plikten til ikke-diskriminerende holdning og atferd overfor minoriteter burde stå sentralt i utdannelsen av barnevernsarbeidere. Isteden opplever vi at en grunnpilar i barnevernets ideologi og praksis er deres tro på at de vet hvordan både barn og voksne skal være. Barnevernet vil skråsikkert bestemme alt mellom himmel og jord i familienes liv.

Resultatet blir at barnevernet jevnlig opptrer som de verste blant plageåndene overfor hvem som helst som skiller seg ut fra barnevernets stereotype A4-mønstre. Istedenfor å være bedre informert og vise mere respekt enn godtfolk gjør for både individuell variasjon og gruppers ønsker om å beholde sin egenart, prøver barnevernet å tvinge og true alle inn i én mal. Dette slår ofte sterkt ut i deres aksjoner overfor minoritetsgrupper. Heller ikke makter våre myndigheter som har med barn og ungdom å gjøre, å skille mellom egenart som skal respekteres, og avvikende atferd som må motarbeides eller stoppes (f.eks oppdragelse i form av mishandling av barn, eller tvangsekteskap).

I tillegg til barn av tyske fedre fra krigstiden og deres mødre, taterne og den samiske befolkning, kan det som eksempel på grupper som kan være utsatt for spesiell pågang fra barnevernet og andre myndigheter, nevnes syke eller handikappede barn, barn av syke eller handikappede foreldre, innvandrere, ulike språklige minoriteter, religiøse minoriteter.

 

Samlemapper:

Grønlandske barn ble tatt fra foreldrene
På 1950-tallet ble 22 grønlandske barn benyttet som forsøkskaniner av danske myndigheter. (2009)

Tyskerjentene og barna de fikk
Artikler fra Bergens Tidende om tyskerjentene og barna de fikk. (2008)

Barnevernet hentet samisk barn
I dag ble en samisk gutt på et halvt år hentet fra familien han har bodd hos, en fosterfamilie som var nær slekt med guttens naturlige foreldre. (31.10.06)

Overgrep mot taterne i Norge

Aboriginerne - en mislykket rase?

Romanifolkets dokumentarside

 

Enkeltartikler:

Frykter barnevernet
Tiltak mot omskjæring gjør at flere somaliske familier Klassekampen har vært i kontakt med, føler seg dårlig behandlet av Barnevernet. (Klassekampen 20.06.09)

Karl Johan Wilhelm Holm får endelig erstatning
Barndommen ble tatt fra ham - nå vil endelig Hurum kommune gi ham oppreisning. (Drammens Tidende 22.05.09)

Omsorgssvikt av rombarn
- Vi er flere som med stigende bekymring ser at det blir flere tilfeller der barn fra romfolket plasseres i norske fosterhjem, mens onkler, tanter og besteforeldre, uten rusproblemer, ikke ansees som egnede fosterforeldre. Av Ada Engebrigtsen, forsker, NOVA. (Dagsavisen 22.04.09)

Refser behandling av romanifolket
Den Norske Helsingforskomité retter knallhard kritikk mot Norges behandling av romanifolket, og krever en «sannhetskommisjon». (Aftenposten 21.04.09)

En mors kamp mot myndighetene
I flere år har Unni Ødegård (45) kjempet for at hennes handikappede datter skal få de rettighetene hun har krav på. Hver dag har hun bedt om svar, så varslet departementet barnevernet. (Farsunds Avis 28.02.09)

17-åringens femte sykehusjul
En 17-årig jente fra Bergen feirer sin femte jul på en psykiatrisk akuttpost på Haukeland Sykehus. Hun er i barnevernets varetekt, og har bodd på sykehuset siden hun var tolv år. (Bergens Tidende 23.02.09)

– Vil ha datteren min hjem
Esra Jabar Ali (21) var bare 13 år da hun ble mor. Hun ble fratatt omsorgen for halvannet år siden. Nå kjemper hun for å få datteren tilbake. (Rogalands Avis 12.02.09)

– Rasehygieniske steriliseringer i Finland til 1969
Rundt 7.500 mennesker ble sterilisert av såkalt rasehygieniske grunner i Finland i perioden 1935 til 1969, ifølge nye opplysninger som er lagt fram. (forskning.no 11.01.09)

Han har arr som ikke synes
Bjørnar Thorsen forteller om seks kjærlighetsløse år med fysisk vold og seksuelt misbruk på Lunde offentlige skole. - Barnevernet kaller han bare for «Gestapo». - En uke etter at jeg giftet meg, ringte de fra barnevernet. De sa at dersom vi fikk barn, ville de automatisk komme og hente dem! Alina lurte på hva slags land hun var kommet til. (Tvedestrandsposten 15.12.08)

Tatere føler seg diskriminert
Loven sier at barn av taterfamilier som omplasseres i fosterhjem skal plasseres i hjem med samme kulturbakgrunn som de selv kommer fra. Det skjer ikke. (Nrk Telemark 92.12.08)

Sørsamene blir usynliggjort
Helse- og sosialvesenet i kommunene vet så lite om sørsamene at det går på helsa løs. - Barnevernsarbeidere mistolker den samiske kulturen til fordel for barnevernet. Grove overtramp som viser at de ikke har en kultursensitivitet som ivaretar hele mennesket, sier prosjektleder Eira-Åhren. (Nrk Trøndelag 12.11.08)

- Et nytt overgrep
Helseministerens oppfordring til sanatoriebarna om å søke billighetserstatning, er et nytt overgrep, hevder fagfolk og politikere. (Aftenposten 04.11.08)

Mener barnevernet må bli tøffere
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker at barnevernet skal bli mer aktive for å avsløre overgrep i innvandrerfamilier. (TV2 Nyhetene 29.09.08)

Finland med tøffe tiltak mot romtiggere
I Finland som i Norge vekker romtiggere debatt, men finnene har i tillegg innført et av Europas strengeste tiltak for å stanse gatetiggingen. (VG 01.08.08)

I ondskapens sirkel
Psykisk og fysisk vold preget hverdagen til barn som vokste opp på barnehjem eller sanatorium mellom 1940 og 1980. Etterpå møtte disse barna sine omgivelser med samme undertrykkende atferd som de selv var utsatt for. (forskning.no 05.06.08)

Barnevernet truer sigøynerne
Sigøynerne kan bli fratatt barna hvis de ikke oppfyller kravene barnevernet har satt. (Fædrelandsposten 03.06.08)

– Sigøynerbarn tvangsassimileres
Sigøynere opplever at myndighetene presser barna deres til å bli mest mulig norske. Djula Pandzic og Alldino Muratovic kan ikke lenger bruke morsmålet når de snakker med sønnene. (Utrop 26.05.08)

Fant igjen søsknene
De står fram for at overgrepene ikke skal gjenta seg. I dag åpner utstillingen «Nasjonens barn», i går møtte Dagsavisen taterbarn som har funnet igjen søsknene sine etter mange år. (Dagsavisen 06.05.08)

Mange innvandrerbarn på institusjon
Hvert femte barn i barnevernsinstitusjoner på Østlandet har minoritetsbakgrunn. (Dagsavisen 11.02.08)

Seier for aboriginene
– Nå er dagen endelig kommet da jeg har fått fred i sjelen og kan starte livet mitt igjen, sa 50 år gamle Bruce Trevorrow. I likhet med om lag 100.000 andre urinnvånerbarn ble mannen tatt bort fra familien sin da han var liten. (Dagsavisen 04.08.07)

Krigsbarna tapte i Strasbourg
De 158 krigsbarna som gikk til sak mot den norske stat, får ikke behandlet saken i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Nrk 12.07.07)

Truer med å ta barnet
Staten truer med å ta barnet fra foreldrene ved mistanke om at unge jenter kan bli kjønnslemlestet. Det går fram av brevet som tre departementer har sendt ut om plikten til å avverge slike overgrep. (Nrk Østlandssendingen 04.07.07)

- Mistillit mellom barnevernet og innvandrerforeldre
- Forholdet mellom etniske minoriteter og barnevernet er preget av mistillit, mener leder i Norsk Innvandrerforum, Athar Ali (Utrop.no 02.07.07) BR: Heller ikke vanlige norske familier passer lenger inn i barnevernets normalitetsbegrep, med den konsekvens at hvem som helst når som helst kan bli rammet av barnevernet, med fryktelige konsekvenser for de svakeste: barna som blir sendt til oppfostring hos fremmede.

- Vi er bitre
Folk som kommer hit på treffet ved Norsjø i Telemark har mange grusomme historier å fortelle. Det sier Terje Rehn Holm-Johnsen. - Vi hører om hvordan flere ble kastet i barnehjem og mishandlet. Og det var kirken som sto bak det meste av dette. Det var norsk misjon for hjemløse, og den ble lagt ned så sent som i 1989, heldigvis, sier han. (Nrk Telemark 25.05.07)

– Loven beskytter overgripere
I Norge finnes en massegrav med tatere. Gjenlevende tatere sliter med å få ut opplysninger om tortur og overgrep på grunn av strenge bestemmelser om taushetsplikt. (Utrop 20.05.07)

- Barnevernet må ivareta samiske barns rettigheter
Terje Tretnes, medlem i Sametingsrådet mener at alle krefter må settes i sving for å rydde opp i et barnevernssystem som ikke ivaretar samiske barns rettigheter. (NRK Sámi Radio 12.04.07)

Tatjana avslører fortiden
Tatjana Myklebust har til nå fått informasjon om åtte frigjøringsbarn født i Sør-Varanger med norsk mor og sovjetisk far. Myklebust har funnet ut at flesteparten av barna ble adopert bort, eller plassert i fosterhjem, da de var bare dager gamle. (Finnmarken 23.03.07)

Skjebnedag for norske krigsbarn
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg får torsdag høre at nasjonen Norge i 62 år har begått overgrep mot barn av norske kvinner og tyske soldater (Glomdalen 07.03.07). Kommentarer (Redd Barna Våre)

Ville sende krigsbarn til Australia
Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia, fordi de hadde tysk far. Torsdag kommer diskrimineringen av krigsbarna opp for retten i Strasbourg. (Bergens Tidende 03.03.07)

Ulovlig bortadoptert i Sverige
30 norske barn skulle sendes hjem fra Tyskland sommeren 1945. De havnet i Sverige med falske identiteter. (Bergens Tidende 03.03.07)

Staten bløffer overfor ECHR i krigsbarnsaken
Storkammeret ved ECHR i Strasbourg behandler i kommende uke krigsbarnsaken fra Norge. Norske barn med tysk far, krever erstatning for lidelsene de ble påført etter 2.verdenskrig. Regjeringsadvokaten krever at søksmålet må avvises, og med begrunnelse av at flere enkeltsaker ikke har vært prøvd for norske domstoler. En slik prøvelse er likevel fånyttes for ethvert krigsbarn og/eller barnevernsofre etter som foreldelse uansett påberopes enten det gjelder staten eller norske kommuner. Av Jan Hansen. (Samfunnsmagasinet 04.03.07)

Loven garanterer ikke samiske barns rettigheter
Norsk lov garanterer ikke at samiske barn får rettigheten til å vokse opp i deres opprinnelige kultur- og språkmiljø, mener advokat Trond Pedersen Biti. (Sámi Radio 31.10.06)

Frykten for systemet
Foreldre som engasjerer seg blir oppfattet som «vanskelige foreldre». Av Lisen J. Mohr. (Dagbladet 24.07.06)

Skal samordne barnevernstjenesten
Avjovari urfolksregion har fått prosjektmidler fra fylkesmannen i Finnmark, for å samordne barneverns-tjenesten i kommunene (Sámi Radio 22.06.06). BR: Det legges nok en gang til rette for overgrep mot samiske barn.

Utviklingshemmede rettløse
Mange kommuner følger ikke opp sosialtjenesteloven som skal sikre at de psykisk utviklingshemmede får et verdig liv. Norsk Forbund for Utviklingshemmede opplever at mange kommuner trenerer saker selv om fylkesmannen har gitt den psykisk utviklingshemmede medhold i klage på kommunen de bor i. (Nrk Puls 08.05.06)

Sendte barnevernet på rullestolpappa
En nybakt far i rullestol fikk barnevernet på nakken da han ba Bærum kommune om hjelp til samvær med barnet sitt. Den handikappede mannen er blitt far til en velskapt gutt. - Jeg har ikke gjort noe annet «galt» enn å bli utsatt for en arbeidsulykke som har påført meg store helsemessige skader, sier 56-åringen. Til tross for at han skriftlig har løst tjenesteleder Bente Molvær Nesseth i Bærum kommune fra taushetsplikten, nekter hun å kommentere bekymringsmeldingen til barnevernet. - Fordi jeg sitter i rullestol, mener altså kommunen at jeg er til skade for mitt eget barn, sier en opprørt 56-åring, som er sterkt preget av saken. - Det finnes ikke et eneste grunnlag for en bekymringsmelding til barnevernet. Kommunen har utvist et klart brudd på menneskerettighetene i denne saken, sier advokat Roger Foyn. (VG 29.03.06)

Rullestolfar møtt med barnevernet
Pappaen til det nyfødte barnet ble meldt til barnevernet da han ba kommunen om ekstra hjelp for å kunne være sammen med sin sønn som de har delt ansvar for, skriver VG. Bærum kommune reagerte med å sende en bekymringsmelding til barnevernet. (Nettavisen 29.03.06)

Steriliserte taterkvinner med tvang
Av Geir Ole Bjartvik. (Romanifolkets Landsforening, Pressearkiv)

Skal barnevernet ta kulturelle hensyn ved valg av fosterhjem for minoriteter?
Problemstillingen er aktuell i en barnevernssak i sigøynermiljøet i Norge. (Nrk Norgesglasset 24.01.06)

Ikke lenger alene
Barn med psykisk syke foreldre kan ha god nytte av at hjelpeapparatet bistår dem ut fra et nettverksperspektiv. - Kari (37) har vokst opp med en psykisk syk mor. Hun sier i bladet Psykisk helse: "Jeg var glad i mor og ville gjerne bo hos henne. Jeg mener absolutt at barn kan bo sammen med en forelder med en psykisk lidelse. Det er fortielsen jeg vil til livs." (Embla fontene 16.01.06). BR: Barnefaglig personale gir bare barnas foreldre en plass i barnas liv på linje med andre kontaktpersoner, blant annet de profesjonelle selv. De profesjonelle må øyensynlig læres opp til, og minnes på, at barna er glad i foreldrene og opptatt av ikke å miste foreldrene, og opplever det som verdifullt å kunne hjelpe dem de er glad i. Jf også Hvor mye ansvar tåler barn? og To av tre barn klarer seg selv om far drikker.

Lars Borgersrud: Vi ville ikke ha dem
I 1945 ønsket norske myndigheter å deportere 8000 krigsbarn til Australia, etter først å ha prøvd Sverige og Tyskland. Det store flertall av disse barna måtte i så fall skilles fra sine mødre med vold. (Fædrelandsvennen 20.12.05)

To nye barn flyttet
Ytterligere to kinesiske jenter på Hvalstad asylmottak er tatt hånd om av barnevernet. Nå må barnevernsleder i Asker, Anne Bowitz, leie inn hjelp. (Budstikka 09.12.05)

Oppdras av samiske navnesøsken
Den tradisjonelle samiske storfamilien kan forstås ut fra et flerforeldre-prinsipp. Barna støttes av flere voksne som i prinsippet har foreldreansvar. (Forskning 08.12.05)

Ville deportere barn til Australia
Den norske stat ville deportere 9.000 krigsbarn til Australia i 1945. Men Australia ville ikke ha dem. Heller ingen andre land ville ha dem. (Dagsavisen 05.12.05)

Samiske barn blir tøffere enn andre norske barn
Forsker Vegard Nergård har skrevet en doktoravhandling der han dokumenterer at samiske barn utvikler en større toleranse for psykisk smerte enn andre norske barn. (Dagbladet 05.12.05)

Slår alarm om barns situasjon på asylmottak
Barn i 13-14-årsalderen skal ha forgrepet seg på mindre barn på asylmottak, ifølge seniorrådgiver Trygve Hildebrand (Aftenposten 04.12.05). BR er ikke overrasket, ut fra vår kjennskap til barnehjem, skolehjem, og andre steder hvor barn tvinges sammen uten tilstrekkelig beskyttelse fra sin egen familie.

Biskop refser staten
Biskop Finn Wagle vil ha gransket Utlendingsnemndas praksis: - Mange får avgjort sakene sine uten full behandling, og uten selv å ha fått være til stede. "Blant annet hadde vi en større konferanse i Trondheim der kirken og muslimske samfunn jobbet sammen med spørsmål omkring innvandrerbarns møte med barnevernet. Dette arbeidet skal vi forsterke," sier Wagle (Aftenposten 17.11.05). BR: Begynner kirkesamfunnene snart å feste seg ved hvordan barnevernet behandler barn og deres familier?

Norge må svare for "tyskerungene"
I 50 år er "tyskerunge" Tove Laila Strand og tusener av andre krigsbarn blitt trakassert og mishandlet. Nå må Regjeringen svare for seg i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Aftenposten 13.11.05)

Krever erstatning fordi far var uskyldig dømt
Ei ti år gammel jente krever 1 million kroner i erstatning av staten for uberettiget fengsling av sin 37 år gamle far i nesten to år. (VG 11.11.05)

Kunngjøring av billighetserstatningordninger til romanifolk/tatere
Stortinget har vedtatt å tilpasse billighetserstatningsordningen for romanifolk/tatere som har blitt utsatt for overgrep fra myndighetene, for eksempel inngrep fra barnevernsmyndighetene, opphold på Svanviken arbeidskoloni, og tvangssteriliseringer. (KRD 13.10.05)

Vanskelig å hjelpe asylbarn
Barnevernet har høyere terskel for å omplassere asylsøkerbarn enn norske barn. Likevel ble fire barn omplassert i begynnelsen av juli, to ble vurdert akuttplassert uken før. Hvert år blir asylsøkerbarn tatt fra mor og far og omplassert i beredskapshjem. - Det skjer ofte med begrunnelse i foreldrenes psykiske helsetilstand, sier barnevernsjef Trygve Apeland. I fjor mottok barnevernstjenesten i Sandnes bekymringsmeldinger på 12 barn fra Hero mottak. Åtte meldinger sto mottaket selv for, viser tall barnevernet har levert til UDI. (Stavanger Aftenblad 22.07.05)

- Skammelig av myndighetene
Ingurd Waage er «tyskerbarn». Han synes myndighetenes tilbud om erstatning til krigsbarna er skammelig. (Haugesunds Avis 22.07.05)

Mye ulovlig tvang
En mengde kommuner bruker ulovlig tvang mot psykisk utviklingshemmede, viser rapporter (Nettavisen 02.07.05). BR: Slik er også forholdene for mange barnevernsbarn.

Makedonsk mor tapte mot staten
Mens barna hennes har fått opphold i Norge, har den makedonske fembarnsmoren tapt mot staten og må forlate landet. Kvinnens advokat Jan Magne Eidsvik mener at barnas menneskerettigheter blir brutt dersom barna og moren deres blir skilt. (NRK 27.06.05)

Slåss om prisen for et liv
Tvangslobotomert, krigsbarn eller tater: 250.000 kroner har vært maksgrensen for statlig billighetserstatning så langt. (Aftenbladet 28.04.05)

Vil ta barna fra innvandrere som ikke lærer språket
Skal innvandrere som ikke klarer å følge opp barna på grunn av språket, kunne miste omsorgen? Ja, mener en dommer i USA. (VG 17.02.05)

Mor skilles fra fem barn av Utlendingsnemnda
Søskenflokken på mellom 3 og 19 år får bli, men moren deres vil Utlendingsnemnda kaste ut av landet. - Uanstendig, sier stortingsrepresentant Ågot Valle (SV). Hun tar nå saken direkte opp med statsminister Kjell Magne Bondevik. (Bt 27.01.05)

Fratatt barnet etter å ha kjeftet på pleierne
Mor (32) skal ha brukt så grov kjeft på pleierne at barnevernet i all hast tok den kronisk syke datteren hennes. (VG 24.01.05)

Hekser, hedninger og hysteri
Uvitenheten omkring paganisme er sørgelig stor her til lands. Hvor stor var jeg ikke klar over før for kort tid siden, da en kvinne fra Bergen ble innkalt til møte hos Barnevernet, med følgende begrunnelse: De hadde mottatt en anonym melding om at hun var heks. (Bergens Tidende 28.12.04)

Vil ha åpne høringer om erstatninger i Stortinget
Justiskomiteen på Stortinget åpner for en bred høring når den skal behandle erstatningen til krigsbarn, tatere, kvener og samer senere i høst. (Vårt Land 15.10.04)

Medmennesker redder familieliv
Gratis hjelpere fra frivillighetssentralen tar seg av barnestell, matlaging og husstell mens mamma kommer seg etter en omfattende operasjon. - Å sende barna til et beredskapshjem gjennom barnevernet var uaktuelt. Da ville det ikke blitt noe av denne operasjonen. (Halden Arbeiderblad 28.05.04)

Taterungens reise
Da han var nyfødt ble han skilt fra sin mor. -  Jeg ble tatt da jeg var fire dager gammel. Myndighetenes syn var at taterunger ikke skulle vokse på veien. Derfor ble jeg tatt, sier Bjørn Granum. (NRK 24.02.04)

Barneombudet refser UDI
- Man trenger ikke være barnepsykolog for å skjønne hvilke traumer et barn kan bli utsatt for hvis det skal rykkes opp fra sitt kjente miljø i hjemmet i Norge, og sendes til en usikker tilværelse hos slektninger i hjemlandet, sier Waage, og hevder at UDI både bryter FNs barnekonvensjon og eget regelverk (Aftenposten 27.01.04). BR: vi finner det gledelig at barneombudet innser hvilke traumer barn gjennomgår ved tvangsinngrep, og at FNs barnekonvensjon skal verne barn mot vilkårlig behandling.

To lokale "Svanhild-saker"
Bare i høst har advokat Harald Otterstad opplevd to saker i Fylkesnemnda for sosiale saker der det lokale barnevernet har ønsket å frata familier omsorgen for barn. Begrunnelsen har blant annet vært svakt evnenivå. (Sarpsborg Arbeiderblad 03.12.03)

- De stjal min sjanse til å treffe mamma
Inntil Turid Edén var 53 år, trodde hun på myndighetenes løgn om at hun var funnet i en tysk konsentrasjonsleir, og var foreldreløs. Sannheten var at hun var barn av en tysk soldat og en norsk kvinne. (Aftenposten 25.11.03)

Samiske barn har færre regler
Samiske barn oppdras med større frihet og færre regler enn norske barn. Oppdragelsen har likevel ingen innvirkning på omfanget av adferdsproblemer, viser doktorgraden til psykiater Cecilie Jávo (54), som er bosatt i Karasjok. Hun er spesialist i voksenpsykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri. (Dagens Medisin 23.10.03)

Overgrep mot taterne
Denne såkalte misjonen tok mer enn 1500 barn fra foreldrene og plasserte dem i fosterhjem. Der ble mange misbrukt av de såkalte gode kristne. Prosjektets mål var å terrorisere taterne til å gi opp sin kultur og sin livsform. (Dagbladet 14.07.03)

Et liv i skam
Klokka ni mandag morgen klubber byrettsdommer Leiv Robberstad i gang sivilsaken der sju såkalte krigsbarn har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Krigsbarna forlanger at staten skal erkjenne ansvar for den behandlingen de har blitt til del gjennom sin barndom, oppvekst og sitt voksenliv. De krever økonomisk erstatning. (Dagbladet 28.10.01)