Barnehjemsbarn krevde erstatning
- Bergen kommune frifunnetTre tidligere barnhjemsbarn, gutter fra tidligere Bergen guttehjem Garnes, anla sak mot Bergen kommune for de overgrep de var blitt utsatt for da de som barn var under kommunens omsorg.


Få dager etter at Kartleggingsutvalget avleverte sin rapport, som slo fast at det var forekommet grove overgrep og omsorgssvikt ved de norske barnehjemmene for samme periode, ble Bergen kommune frifunnet på alle punkter.
 

Bergen kommune frifunnet - barnehjemsbarn anker
Bergen kommune ble frifunnet på alle punkter i erstatningssaken som tre tidligere ofre fra Bergen Guttehjem hadde anlagt. Barnehjemsbarna anker saken til lagmannsretten (Samfunnsmagasinet 05.11.04)

Strider mot Befring-rapporten
Bergen tingrett sa blankt nei til kravet fra tre tidligere barnehjemsgutter som ville ha million-erstatning fra kommunen. Dommen er i strid med Befring-rapporten (NRK 05.11.04)

 

Bergen kommune har vist seg lite villig til å gjøre opp for seg. At kommunen også tåkelegger saken og dertil har underslått viktig informasjon avsløres i denne artikkelserien i nettavisa Samfunnsmagasinet:

Bergen kommune underslo viktige fakta
I en søknad til Politi- og Justisdepartementet om unntak fra Forvaltningslovens
bestemmelse om klageadgang, "glemte" kommunen å fortelle om allerede pågående
rettstvister med tidligere barnehjemsofre. Av Jan Hansen.

Sfm.no avslører omfattende dokumentfalsk etter barnehjemsskandale
En skoleprotokoll fra tidligere Bergen Guttehjem må være forfalsket i ettertid. Sfm.no
kan nå avsløre enda flere detaljer fra barnehjemskandalen i Bergen. Hvem som egentlig
har stått bak forfalskingen er ukjent (Sfm.no 06.11.04)

Barnehjemsofre ber Dørum ordne opp
Barnehjemsofre som har søkt erstatning fra Bergen kommune, har ingen klagerett.
Dette unntaket fra alminnelig praksis har kommunen fått via et vedtak i
justisdepartementet.
Et vedtak som flere barnehjemsofre mener er gjort på galt
grunnlag siden Bergen kommune har unndratt viktig informasjon. Justisminister Odd
Einar Dørum bes nå om å gripe inn (Sfm.no 07.11.04)

Bergen barnevern - ulovlig frihetsberøvelse
Dokumenter styrker påstand om ulovlig frihetsberøvelse fra barnevernet i Bergen,
likeledes brudd på folkebokføringsloven (Sfm.no 09.11.04)

Barnevernets pengesløseri
Til hvem gikk egentlig pengene og til hva ble de brukt til på Bergen Guttehjem?
(Sfm.no 10.11.04)

"Kjente ikke til overgrep". Samfunnsmagasinet beviser det motsatte
Et av vitnene som Bergen Kommune skulle benytte i rettssaken som tre ofre fra
Bergen Guttehjem har reist, bedyret i media høsten 2001 at hun ikke kjente til
overgrep på barnehjem i Bergen (Sfm.no 10.11.04)

Barnevernet skrev falske anklager i rapport - nå avsløres de
Dokumentasjonen mot Bergen barnevern er massiv. Av Jan Hansen (Sfm.no
12.11.04)

Makthaverne i Bergen Kommune "viste fingeren" på nytt til barnehjemsofrene
- En ren krigserklæring, sier Åge Hagevik. (Sfm.no 13.11.04)

- Kommunen bekrefter unndragelse av fakta
Et av de tidligere barnehjemsbarna fra Bergen Guttehjem ber nå statsadvokaten i
Hordaland igangsette etterforskning av Bergen Kommune. (Sfm.no 24.11.04)

Barnehjemsofre i Bergen kan klage på vedtak
Dette opplyser byrådslederen i Bergen Monica Mæland (H) i søknaden til
justisdepartementet om unntak fra klageadgang i forvaltningssak. (Sfm.no 24.11.04)

Dolket i ryggen av Taperforeningen
Stiftelsen Rettferd for Taperne dolket flere barnehjemsofre i ryggen da de støttet
resolusjonen som hindrer ofrene fra å klage på vedtak gjort av Erstatningsutvalget
for barnehjemsofre i Bergen. (Sfm.no 24.11.04)

Statsadvokaten sender anmeldelsen mot Bergen kommune til politiet
Statsadvokaten i Hordaland var blitt anmodet om å igangsette etterforskning
mot Bergen Kommune på direkte henvendelse fra barnehjemsofferet Jan
Hansen. I et brev fra statsadvokaten, bekrefter statsadvokatembete at saken
er oversendt til Hordaland Politidistrikt for videre behandling. (Sfm.no 03.12.04)

Ingen barnehjemsofre har så langt vunnet en rettssak
- Trist når noen lyver om dette i media, opplysninger som kan skape falske forhåpninger hos andre ofre i både Norge, Danmark og Sverige, sier redaktøren i sfm.no. (Samfunnsmagasinet 20.12.05)

Fange i fortid
Glemt av gud i helvetes forgård. (Samfunnsmagasinet 09.01.06)


Bakgrunn:
Stjålet barndom
Skandalen på Bergen guttehjem Garnes 1952 til 1972. Bakgrunnen for at det ble igangsatt offentlig granskning. (Samfunnsmagasinet)