Sjöberg, Lennart
En samling artikler og analyser av professor i psykologi Lennart Sjöberg

 

Envis förälder riskerar sitt barn
Socialmyndigheterna tycks icke sällan ha svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet; den förälder som ger sig in i polemik med en socialsekreterare riskerar den fruktansvärda hämnden att förlora sitt barn. Av professor Lennart Sjöberg.

Et barn skiljs från sina föräldrar
Et barn ble tatt fra sine foreldre uten at det synes å foreligge noen grunn for denne avgjørelsen. Ingen annen grunn en en vag, og nå tilbakevist, mistanke om at moren var utviklingshemmet. Kommentar av professor i psykologi Lennart Sjöberg. (November 2004)

Kritisk om Rorschach-testen
Testen, som i begynnelsen ble spredt som en selskapslek, har fått store konsekvenser for millioner av mennesker verden over. Av Lennart Sjøberg, professor i psykologi.

Myten om det bortträngda traumat
Vitenskapelig psykologi avslører Freud og den kliniske psykologiens teser om fortregning som en forsvarsmekanisme etter opplevd traume. Av Lennart Sjöberg, professor i psykologi.

Falska eller sanna minnen?
Av professor Lennart Sjöberg, Stiftelsen för Rättspsykologi.

Tvangsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets "anknytning"
Uttalelse til Borgarting Lagmannsrett 2001. Av professor i psykologi Lennart Sjöberg, Stiftelsen för Rättspsykologi. (2001, revidert mars 2008)

Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten
Teorier og kulturstrømninger som har avgjørende betydning ved bedømmelser, og som påvirker rettssikkerheten. Av professor Lennart Sjöberg. (1998 - 99)

Mot bättre vetande
Av Lennart Sjöberg. (Stiftelsen för Rättspsykologi 11.12.96)