LO's magasin Aktuell skriver om "liste-saken"

 

På vegne av sine organiserte i statlig og kommunalt barnevern har LO-magasinet Aktuell tatt opp igjen "liste-saken" - riktignok med betydelig og forventet slagside - med krav om at ytringsfriheten innskrenkes; offentligheten skal ikke få informasjon om hvordan det står til innenfor barne"profesjonene". All informasjon som skal slippes ut skal være nøye kontrollert av de barnefaglige selv, lik situasjonen er i totalitære stater.

Det kan være viktig å huske på at barnevernet er staten kontrollorgan inn i familiene, med uinnskrenket mulighet til å utøve makt og tvang mot barnefamilier; og at LO og FO ikke er talspersoner for barn eller deres foreldre, men er de barnevernsfagliges egne interesseorganisasjoner. 

 

Artikler av Nina Hanssen, journalist i LO-magasinet Aktuell:

Svært bekymret
Direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er svært bekymret over at personer med tilknytning til barnevernssaker henges på Internett. (Aktuell 21.03.07)

Barnevernsbarn tar avstand fra svartelister
Barnevernsbarnas talsmann, Anders Mathisen, forstår at foreldre som blir fratatt barna sine føler seg maktesløse, men tror ikke svartelister på Internett er veien å gå. (Aktuell 21.03.07)

Edderkoppen bak svartelistene på nettet
Et landsomfattende nettverk utgått fra Bergen står bak svartelistene som henger ut offentlig ansatte på Internett. Nå forbereder nettverket kraftigere skyts, for å oppnå sitt mål: Å få lagt ned dagens barnevern. (Aktuell 26.02.07)

Premiert som idiot etter drapstrusler
Grethe Hoviosen sluttet i barnevernet på grunn av drapstrusler. Da ble hun premiert med diplom fra nettverket som svartelister offentlig ansatte på internett. (Aktuell 26.02.07)

Uthengt og hetset på Internett
Barnevernsarbeideren Susanne Devik Hope (34) reagerte med sinne da hun oppdaget at både hun og familien ble uthengt på internett. Hun er fortsatt svartelistet men lar seg ikke knekke av det. Devik Hope vet ikke mye om personene bak nettstedene, men regner med at de har hatt erfaring med barnevernet. Hun har ennå ikke latt seg påvirke til å bytte jobb. Devik Hope jobber fortsatt i barnevernet, og trives. Hun nekter å la seg kneble. (frifagbevegelse.no 29.01.07)

Reese: - Et klart arbeidsmiljøproblem
FO-leder Randi Reese krever at Regjeringen rydder opp i regelverket, slik at de offentlige ansatte kan gjøre jobben sin. (frifagbevegelse.no 29.01.07)

Vil rydde opp
Statssekretær Kjell Erik Øie mener det er beklagelig at det offentlige i dag ikke noen hjemler i loven for å få fjernet svartelistene på Internett. Nå lover han å rydde opp. (frifagbevegelse.no 29.01.07)

FO's kamp mot uthenging
(frifagbevegelse.no 26.01.07)

 

Andre innlegg:

Innlegg: Barnevernskritikken
Jeg har fulgt LO-bladet Aktuell sine oppslag om barnevernskritikken og omtalene av de svartelister som figurerer på et nettsted. Reportasjejournalist Nina Hanssen tok kontakt med undertegnede vedrørende dette og bl.a. vedrørende www.sfm.no. Hun ville skrive litt om magasinet vårt. Det syntes selvsagt vi var hyggelig. Av Jan Hansen, frilandsjournalist. (Aktuell 27.02.07)

Innlegg: Kommentar til "Ytringsfrihet eller Uthengning?"
Tore Ryssdalsnes, ansvarlig redaktør i Magasinet Aktuell stiller spørsmålet “Ytringsfrihet eller uthengning?” i sin kommentar. Saken gjelder varslingslister over en del psykologer og barnevernsansatte der det fra brukersiden er dokumentert til dels alvorlige lovbrudd, som barnevernet er ansvarlige for. Av Rune Fardal, webmaster www.likestilling.com. (Aktuell 27.02.07)

 

***

Se også:

"Listene"
(likestilling.com)

Liste-saken
(barnasrett.no)

Til kamp mot nettside
(barnasrett.no)

Uthengde på Internett - heilt lovleg
Fleire sakkunnige psykologar og barnevernsarbeidarar er "uthengde" på Internett, noko som er heilt lovleg, fortel leiar i Personvernnemnda, Jon Bing. (NRK 10.08.05)

Paven, FO-leder Reese, Laila Dåvøy og Kopernikus
Barnevernets ideologi, som et geosentrisk verdensbilde: feilaktig, men vanskelig å få has på da det har maktelitens beskyttelse. Av Rune Nilsson, redaktør av BarnasRett.no. (23.09.04)

Når media løper barnevernets ærend
Ytringsfriheten er ikke viktig i konfliktfrie saker. Den er heller ikke til for journalisters og redaktørers egen skyld. Den er enkelt-menneskers rettighet å bruke til å forsvare seg, først og fremst mot overgrep fra egen statsmakt. Av professor Marianne Haslev Skånland. (15.04.04)

Bærum kommune krever fjernet "uønsket" informasjon
Bærum kommune reagerer på at en av deres ansatte, barnevernpedagog Susanne Devik Hope, blir omtalt på nevnte nettsteder. Kommuneadvokat Amundsen krever at omtalen av Hope umiddelbart opphører. (Samlemappe 2004)