Rus og kriminalitet
    - er det foreldrenes skyld?

 

Nei, viser nyere forskning. Man kan ikke trekke noen konklusjon om at det er foreldrenes måte å oppdra barna på som er årsaken til at de begynner å ruse seg. Årsakene er sammensatte. Ofte er det i skolen det svikter.

Halvparten av barnevernsbarna har ruset seg
Over halvparten av barnevernsbarna her i landet har brukt rusmidler. (VG 06.06.09)

Problembarn? Eller bare misforstått?
- De siste ukene har det vært flere innlegg om barnevernet på Si ;D. Gledelig lesning, her er min historie om hva barnevernet har redusert meg til. Skrevet av Engstelig g (16). (Aftenposten 23.04.09)

Bodde på vent i ti måneder
Ida Sekkingstad og venninnen skulle bo på akuttsenteret i to–tre uker. Oppholdet varte i ti måneder. – Det er sant som det har stått i avisen: Det er ingen steder du lærer så mye om rus, så fort, som i barnevernet. Jeg visste ingenting om hasj før jeg kom på Akuttsenteret, sier Sekkingstad. (Bergens Tidende 28.02.09)

Har lært alt om dop i barnevernet
17-åringen røyker hasj daglig på barnevernsinstitusjonen et sted i Hordaland. - De ansatte vet at vi ruser oss. Det virker som de ikke bryr seg, sier han. (Bergens Tidende 21.02.09)

Ungdommer ruser seg hos barnevernet
Politiet mener flere barnevernsinstitusjoner og deres hybler i Trondheims-området fungerer som «rene fristed» der ungdom ruser seg. (adressa 22.01.09)

Røyker hasj hos barnevernet
En 16 år gammel gutt forteller at han jevnlig røykte hasj på barnevernsinstitusjonen Klokkerhuset. Ledelsen vedgår at de ikke klarer å holde huset rusfritt. (Varden 20.08.08)

Opplæring til rus
Ansatte ved barnevernsinstitusjonen står nå fram med navn og bilde og hevder at Skjærgårdskollektivet har vært drevet på en måte som har bidratt til at ungdommene som er plassert der, simpelthen har fått opplæring i rusmisbruk og dessuten har kunnet tilegnet seg grunnleggende kriminelle ferdigheter. (Fædrelandsvennen 04.08.08)

Hjelpearbeidere skremt over utviklingen
Siden november 2007 har fem personer med tilknytning til lavterskeltilbudet K 46 dødd av overdose. Statistikk over brukerne av K 46 viser likevel at det er enkelte likhetstrekk mellom mange av ungdommene som oppsøker dem. For eksempel har cirka 70 prosent vært innom barnevernet i kortere eller lengre perioder. – Når disse unge menneskene har omfattende rusproblemer i en alder av 17-25 år, på tross av å ha vært innom barnevernet, må vi kunne stille spørsmål om hva grunnen til dette er. Vi vet at årsakene til rusproblemer er mange og kompliserte, men her må hjelpeapparatet og pårørende ta et fellesansvar for å gripe tak i situasjonen før den har utviklet seg altfor mye, sier prosjektleder ved K 46 Lisbeth Skibenes. (Aftenbladet 22.07.08)

En myte at det alltid er foreldrenes skyld
Mange problemer begynner i skolen. Det er skapt en myte om at det alltid er foreldrenes skyld når et barn får stoffproblemer, hevder sosialantropolog Nicole Hennum ved Norsk institutt for forskning om oppvekst og velferd (NOVA). I doktorgradsprosjektet "Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder". Av Jan Erik Thoresen. (MotStoff.no)

Annen hver institusjons-ungdom ble kriminell
Studie gjennomført av psykiater Ellen Kjelsberg, som tok doktorgrad på emnet i 1999.
Kjelsberg sammenlignet i 1996 pasientlisten fra Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri med strafferegisteret, uføreregisteret og dødsårsaksregisteret. I alt 52 prosent av pasientene ble funnet igjen i strafferegisteret, nær 39 prosent var blitt uførepensjonert og 13,6 prosent var døde.

Inte mammas fel om barnet blir mördare
Att förhållandet till våra föräldrar avgör hur vi blir som vuxna är i dag en universalförklaring till svårbegripligt mänskligt beteende. Det finns nu en omfattande forskning som tyder på att så inte är fallet. Enligt en hypotes utövar kamratkretsen det starkaste inflytandet. Av Germund Hesslow.

Omfattende narkotikabruk på barneverninstitusjoner
Det innrømmer barnevernansatte til Aftenposten. (P4 11.11.02)

Dop-debuterte på institusjon
Hun fikk datteren på 13 tvangsplassert i barnevernsinstitusjon for å få hjelp. Da startet dopkarrieren. (Dagsavisen 28.01.03)

Narkosjokk i barnevernet
Over halvparten av ungdommene i norske barnevernsinstitusjoner har brukt dop. (VG 27.01.03)

Barnevern med motsatt effekt
Barnevernet gir barn og unge med adferdsproblemer institusjonstilbud de ikke aner effekten av. Mange barn går fra vondt til verre. (Dagsavisen 14.11.03)

"Barnevern rekruttering til helvete"
De skulle få hjelp til å komme på rett kjøl. Men møtet med barnevernet gjorde bare vondt verre for de trønderske ungdommene. Det viser en ny rapport fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, BUS. (Adresseavisen 10.05.04)

Mener barnevernet sviktet datteren
I mai ble "Lene" dømt for narkotikamisbruk, innbrudd og grovt hærverk. Alt utført mens hun har vært under barnevernets vinger. (Aftenposten 19.07.04)

Oppdratt til å leve på trygd
Barnevernet tillot at gutten skulle få drive «normal kriminalitet», bruke nødvendig vold og utvikle seg til en «effektiv og redelig trygdemottager». (VG 09.09.04)

Drapsdømt: - Barnevernet sviktet meg
«Barnevernet overtok omsorgen for ham, og han ble plassert i fosterhjem og på institusjoner. Han begynte også å ruse seg og kom i konflikt med politiet», heter det i drapsdommen fra Eidsivating lagmannsrett. (Romerikes Blad 20.09.04)

Barnevernsbarn får problemer
Bare en tredjedel av barnevernsbarna klarer seg godt som voksne. (Siste.no 18.10.04)

Barnevernsbarn ute hele natten
I Bergen går 12-åringer som barnevernet har ansvaret for ute om natten. (P4 22.10.04)

Se også:
Narko hos barnevernet