Ni barn under 14 år begikk selvmord
 

VG 31.03.05:
Ni barn under 14 år begikk selvmord
Ni barn under 14 år begikk selvmord i 2003, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Vi må ha enklere og bedre melderutiner til barnevern og psykisk helsevern, sier barneombud Reidar Hjermann.I BarnasRett stiller vi oss imidlertid spørsmålet hvorvidt det er hold i den behandling de barnefaglige profesjonene her foreskriver.

Det finnes solid evidens for at deres tiltak dels ikke virker, dels gjør galt verre. Man går som en selvfølge ut fra at ulykkelighet og selvmordstanker er en slags sykelig psykiatrisk tilstand, og at barnepsykiatrien og barnevernet har noe å stille opp med. Men Ellen Kjelsbergs studier av hvordan det går med ungdom som behandles i barne- og ungdomspsykiatrien, tyder på det motsatte: Under fjerdedelen av disse kommer igjennom de påfølgende år uten enten å bli uføretrygdet, komme i fengsel, dø, eller en kombinasjon av disse. En av behandlingsformene ungdomspsykiatrien brukte, var fosterhjem.

Over 50% av ungdommene som er behandlet ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri ble kriminelle
viser studie gjennomført av psykiater Ellen Kjelsberg, som tok doktorgrad på emnet i 1999.

- Ungdom ofte verre av å være på institusjon
I årevis har eksperter sendt ungdom med alvorlige adferds-problemer på institusjon. Eksperter vet at de blir verre av å være der, men har intet alternativ (Aftenposten 26.10.99)

Barnevernsbarn får problemer
Bare en tredjedel av barnevernsbarna klarer seg godt som voksne (siste.no 18.10.04)

2 av 3 barn klarer seg ikke
2 av 3 barn under barnevernets omsorg ender opp som sosialklienter, narkomane eller tar sine liv. Av Mormor (VG)


Et forhold som vi vet hjelper barns følelse av trygghet og samhørighet, og som gir dem krefter til å stå imot destruktive og fortvilete handlinger, er å ikke rykke dem opp fra deres egen biologiske familie.

Kollektiv uforstand hos barnepsykologer og barnepsykiatere?

Fagfolk anerkjenner ikke barns meget sterke traumatiske reaksjoner på omsorgsovertakelse. Av advokat Sverre Kvilhaug.
 

Hvorfor omsorgsovertakelse med langvarig fosterhjemsplassering er skadelig for barn

Det separasjonstraumet barna påføres ved en omsorgsovertakelse, kan gi fatale konsekvenser, også lenge etter at barnevernets rolle er forbi, i form av depresjon, suicid, post traumatisk stressreaksjon osv. Av Sverre Kvilhaug, advokat.

 

Barnevern og omsorgsovertakelse

Psykopatologien handler mye om skadevirkningene av at forholdet mor-barn forstyrres, brytes eller trues. Det er forbausende å se hvor lite barnevernet har lagt vekt på dette temaet i sin behandling av de enkelte saker. Av psykolog Arne Byhre.

 

Fersk forskningsrapport fra NIFU viser at det å bo sammen med begge foreldrene er positivt når det gjelder å bli i videregående skole. Barnevernsbarn kommer dårligst ut (Tønsbergs Blad 02.06.04)

 

Redsel og frykt er kjente fenomener i barns verden. Barn utvikler mindre angstproblemer hvis de får være sammen med sine foreldre - selv om det innebærer traumatiske opplevelser. Av Kjell Håseth, førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

De skulle få hjelp til å komme på rett kjøl. Men møtet med barnevernet gjorde bare vondt verre for de trønderske ungdommene. Det viser en ny rapport fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, BUS (Adressa 10.05.04)

 

- På grunn av at psykiske sykdomstilstander er mer vanlig blant tvillinger enn den øvrige befolkningen, skulle man forvente at selvmordsraten var høyere hos tvillinger. I og med funnene viser det motsatte, understreker dette hvor viktig gode familieforhold er (Tidsskriftet for Den norske lægeforeningen 15.08.03)

 

Halvparten klarer seg bra

I 15 år har forsker Ingeborg Marie Helgeland fulgt 85 barnevernsbarn. Verst gikk det med dem som ble sendt på institusjon (Dagbladet 07.02.04)