Fosterforeldre og fosterhjem

 

Dessverre opptrer svært mange fosterforeldre som barnevernets forlengede arm, og påfører fosterbarna og deres naturlige familie ytterligere belastninger i tillegg til de påkjenningene barnevernet og familiesplittelsen allerede er ansvarlig for. Det finnes også fosterforeldre som er til ekte hjelp for familiene, særlig når fosterforeldrene er rekruttert fra barnas egen slekt og ikke gjør seg til verken barnas eller foreldrenes fiender.

Barnevernets rekruttering av fosterforeldre foregår uten noen reell vurdering av de egenskaper som brukes som påskudd til å ta barn fra virkelige foreldre, og oppfølgingen av hvordan barn har det i fosterhjem er nærmest ikke-eksisterende. Ideologien går ut på at det alltid er et gode for et barn å komme i fosterhjem, slik at når fosterbarn som gjør opprør, blir deprimert, gjør det dårligere på skolen, driver ut i kriminalitet eller asosialitet, blir dette forsøkt forklart med at det skyldes foreldrene, aldri fosterforeldrene eller adskillelsen fra egen familie. Barnevernets såkalte veiledning består i at de lærer opp fosterforeldre i å hindre, i så stor grad som mulig, at barna får ta kontakt med sin egen familie, og dertil i å bistå barnevernet i å bedømme fosterbarnet og speide etter "tegn" som tolkes som utslag av de virkelige foreldrenes omsorgssvikt eller overgrep.

Barnevernet avlønner fosterforeldre sjenerøst, opptil en årslønn på flere hundre tusen kroner, og barnevernet betaler dertil nokså rutinemessig barnehageplass, avlastning for fosterforeldrene ved at fosterbarnet sendes til besøkshjem, ferie for både fosterbarnet og fosterforeldrene, og diverse utgifter. Barnetrygden skal etter reglene stå på en konto for fosterbarnet selv, og kun utbetales til barnet eller til dets foreldre når det får flytte hjem til dem. Allikevel skjer det svært ofte at fosterforeldrene bruker av barnetrygden, uten at barnevernet gjør noe med saken. (Nytt: barnetrygden kan nå disponeres av fosterforeldrene)


Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem fra 1. juli 2009
(Bydelsadministrasjonen i Oslo/ Rundskriv 1/09)

Foster Kids Can Go Home Again
Foster children often get shuttled between homes without being adopted. A number of cities are attempting to unite them with their families. Lesley Stahl reports. (CBS News Video)

Lost And Found
Lesley Stahl On Efforts To Place Foster Children Back With Their Families. (CBS News 17.12.06)

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter
(Barne- og likestillingsdepartementet 02.01.03)

Fosterhjemsannonse
FORUS, Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier, søker fosterhjem til to gutter på 7 og 8 år. (Faksimile/ Drammens Tidende 02.06.07)


Samlemapper:

Kritisk mangel på fosterheimar
Barnevernet og BUF-etat gjennomfører no ein kampanje for å rekruttera fleire familiar og enkeltpersonar som vil gjera ein innsats. Det er trong for minst 50 nye fosterheimar i bergensregionen (Strilen 03.05.07). Kommentar.

- Fosterbarns rettssikkerhet trues
Follo distrikstsrevisjon frykter at manglende politiattester for foreldre og tilsynsførere, for få hjemmebesøk og stor mangel på dokumentasjon truer fosterhjemsbarns rettssikkerhet. (Østlandets Blad 15.02.07)

- Vi har ryddet opp
Barnevernsleder i Frogn, Anne Irene Bollestad, innrømmer svikt i rutinene og sier de nå har ryddet opp. (Østlandets Blad 15.02.07)

Skjønner foster- og adoptiv-foreldre hva de gjør?
Jeg er nedslått, men ikke overrasket, over alle de menneskene som ganske selvopptatt tror at de hjelper et barn ved å isolere det fra sin biologiske familie. Av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 01.02.07)

Foreldre forsøkte å ta tilbake sønnene sine
De biologiske foreldrene til et søskenpar på ni og ti år forsøkte å ta barna sine tilbake da disse befant seg på ferie i Tyrkia med fosterforeldre. Barna har dobbelt statsborgerskap fordi faren er tyrkisk, og befinner seg således i sitt hjemland. Fosterforeldrene ble stanset i passkontrollen i sitt forsøk på å rømme fra Tyrkia med barna. (Samlemappe, 08.05.06 - 10.05.06)

Fosterforeldre tiltalt for grove overgrep mot fosterbarn
Kristiansand: et fosterforeldrepar er tiltalt for grove overgrep mot fosterbarnet som bodde hos dem i fire år. (Samlemappe, 08.12.04 - 28.06.05)

Fosterhjem - ukritiske redskaper for barnevernet
Regelmessig blir vi forsøkt sjarmert av fosterforeldre og -søsken som tilsynelatende er langt mer lykkelige enn noen andre familier. I hvert fall er det slik de gjerne vil fremstille seg. Og slik ønsker barnevernet  å fremstille familier som er deres eget produkt: naturstridig, kunstig sammensatte familier - statens eget verk. (April 2005)

Hva er det med media?
Denne uken pågår en rekrutteringskampanje for fosterhjem. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som står bak, i samarbeid med fylkeskommunenes familieavdelinger. Hensikten er å skaffe flere fosterhjem. (Fra 06.03.05)

Brødre mishandlet i fosterhjem
Brødrene har gjentatte ganger meldt fra om at de blir mishandlet av fosterforeldrene. Både legen og advokaten har slått alarm, men barnevernet lar dem bli i fosterhjemmet. (Samlemappe, 29.09.03 - 01.10.03)

Familieplasseringer - stor skepsis i barnevernet
Barnevernet utviser stor skepsis til å plassere barn hos slektninger - tross forskningsresultater som viser at det ville vært bedre for mange av disse barna å bli plassert hos slekt eller nær familie. (Samlemappe, mai 00 - 29.09.05)

Fosterforeldre holdt elleve barn i bur
Ekteparet Tom og Debra Schmitz er tiltalt for å ha mishandlet sine adoptiv- og fosterbarn. Nå må de møte i retten. (Samlemappe)

 

Enkeltartikler:

- Hjelp meg å overleve
Ole Morten Eriksen (39) er narkoman og føler seg sviktet av Notodden kommune. Det er en helvetes historie som ligger bak 39-åringen. To år gammel ble han og søsteren kjørt fra Rjukan av sin alkoholiserte far til barnehjemmet Munk og Klem i Skien. Der startet et seksuelt misbruk som skulle komme til å fortsette for den lille gutten. Han skulle komme til å bli kasteball mellom fosterhjem. I barne- og ungdomsårene hadde han kontakt med 32 fosterhjem - i flere av dem ble han seksuelt misbrukt. (Telen 30.07.09)

Tror på jenta
Støtter fosterdatters troverdighet: – Vi finner ikke spor hos jenta av den typen personlighet som må til for å dikte opp slike historier, sa psykolog Svein-Erik Hansen (t.h.). Han og Ole Johan Finnøy har vært sakkyndige i sedelighetssaken i Frostating lagmannsrett. (Romsdals Budstikke 11.06.09)

«Skrekkens fosterhjem»-foreldre dømt
Forklaring fra tre gutter om en grufull behandling mens de bodde hos det svenske ekteparet, viste seg å være nok til å få fosterforeldrene dømt. (VG 10.06.09)

Fosterfar tiltalt for overgrep
Fosterfar ble frikjent i tingretten for tiltale om gjentatte seksuelle overgrep mot sin 11-årige fosterdatter. I går begynte ankesaken. (Romsdals Budstikke 09.06.09)

Ingen vil ha tenåringer som fosterbarn
Det strømmer ikke inn med par som vil ha store fosterbarn etter Bufetats vervekampanje i mars. (Østlandets Blad 27.05.09)

- Knusende dom over Moss kommunes praksis rundt oppfølging i fosterhjem
Flere politikere i bystyret omtalte i går rapporten om Moss kommunes oppfølgning av barn i fosterhjem som ren slakt av praksisen. (Moss Avis 26.05.09)

Jente flyttet rundt 13 ganger
I Haugesund har barnevernet flyttet rundt på en jente 13 ganger i løpet av et drøyt år (P4 18.05.09). Hør lyd

Fosterforeldre får bli medlem av LO
Norges minste forening for fosterforeldre - FosFor - har fått med seg Fagforbundet - Norges største LO-forbund - som støttespiller. (Telemarksavisa 18.05.09)

Fosterpappan hämtade ett rep när jag ville dö
Pojkarna i Skräckhuset har berättat om hur fosterföräldrarna hängde upp dem i säckar på vinden. Ronja Edlund, 15, som själv utstod tre svåra år i ett annat familjehem, kräver att socialtjänsten gör tätare kontroller. "När jag sa att jag ville ta livet av mig hämtade min fosterpappa ett rep." (Expressen 11.05.09)

Staten kan bli ansvarlig for sexovergrep blant mindreårige
Seksuelle overgrep mellom mindreårige kan utløse rett til erstatning dersom det offentlige apparatet har sviktet. Når barn er på skolen, i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner, har det offentlige et klart ansvar for å ivareta ansvaret for alle barn. Men dette skjer ikke alltid. (Tv2Nyhetene 10.05.09)

Overgrep i fosterhjem
Barn i beredskaps- og fosterhjem utsettes for seksuelle overgrep av stesøsken. Ordningen med tilsynsførere som skal påse at barna har det bra, svikter. Det erkjenner Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. (Tv2Nyhetene 09.05.09)

- Tvang fosterbarna i sekker og hengte dem opp i taket
Et ektepar på 42 og 49 år fra Dalarna i Sverige er tiltalt for grov mishandling av tre gutter som paret var fosterforeldre for i rundt tre år fra 2004 til 2007. (Dagbladet 06.05.09)

Fosterfar anmeldte seg selv for vold
Da fostersønnen truet med å ta livet sitt, holdt Willy Tveit ham tilbake med makt. Etter at Bufetat droppet ham som fosterfar, politianmeldte Tveit seg selv. (Bergens Tidende 30.03.09)

Har det bedre hos egen slekt
Barn i slektsfosterhjem får mindre atferdsproblemer og mindre psykiske problemer enn barn i ordinære fosterhjem, viser ny forskning. (forskning.no 25.03.09)

Tok imot tre barn ekstra
Ellen Espeland (53) og Jan-Egil Korseberg (55) har til sammen fire barn. Når deres egne barn flyttet ut følte de at de hadde nok kjærlighet og plass til å ta imot tre nye. (Romsdals Budstikke 16.03.09)

Fosterbarn ska adopteras oftare enligt nytt förslag
Föräldrar till barn som far illa bör oftare förlora vårdnaden till fosterhemmet och fler adoptioner bör göras. Krav på utbildning av alla fosterföräldrar och specialistauktorisation för dem som utreder barnen. En rad banbrytande förslag är på gång i Stockholm. (Svenska Dagbladet 07.03.09)

Sprer bevissthet med Finnmarksløpet
Fosterhjemstjenesten er bekymret og vil nå gå nye veier for å skaffe flere fosterforeldre. (Nrk Troms og Finnmark 05.03.09)

Slår ring om hverandre
Svigerinnene Elisabeth S. Olsen (t.v.) og Guro B. Olsen har vært fosterforeldre i henholdsvis 11 og 10 år, og ønsker nå å starte en samtalegruppe for fosterforeldre. - Vi er heldige som har hverandre, men det er ikke alle som har et nettverk. Det vil vi prøve å skape, sier svigerinnene. (Helgelands Blad 27.02.09)

Fosterbarn mangler tilsynsfører
Hvert tiende barn som bor i fosterhjem i Sør-Trøndelag, mangler tilsynsfører. Til sammen gjelder dette 47 barn. (Nrk Trøndelag 19.02.09)

Ikke akkurat vern
- Barnevernet tror de gjør ting så mye bedre, men hvordan kan de si noe sånt? De sender deg vekk fra foreldrene dine, på institusjon eller fosterhjem, og det er ikke særlig kult. En venn av meg ble plassert i et fosterhjem hvor han ble seksuelt misbrukt og slått hver dag. Han prøvde å si ifra til barnevernet, men vet du hva de sa? At han bare var en desperat liten gutt som ville hjem til moren sin igjen. Det gikk to hele år før han ble tatt ut av det fosterhjemmet. Av Tåreløs (14). (Aftenposten 10.02.09)

Stor seier for fosterforeldre
– Dette må være årets julegave, smiler de tillitsvalgte. Etter fire års kamp er kontraktene undertegnet. Nå får ”foreldre” i statlige familie- og beredskapshjem samme rettigheter som andre arbeidstakere i staten. (Aktuell 12.12.08)

Bestemor hjelper best
Når barn mister foreldrene, har de det best som kan bo hos bestemor eller annen storfamilie. Flere undersøkelser fra blant annet Unicef og Usaid (amerikanske Norad) viser at barna som havner på barnehjem klarer seg mye dårligere enn de som får bo hos storfamilie. (Vårt Land 12.12.08)

Fosterfar dømt for overgrep mot 14-åring
En fosterfar i slutten av 50-årene er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for overgrep på sin 14 år gamle fosterdatter. (VG 04.11.08)

Fosterfar forgrep seg på 14-åring
Fosterfaren i slutten av 50-årene var "pessforelsket" og følte seg både som bestefar og 16-åring i forhold til jenta på 14 han hadde omsorg for — og som han forgrep seg seksuelt på. (folkebladet 04.11.08)

Fosterforeldre fikk ikke medhold
Fosterforeldrene som slåss for at deres tre år gamle fosterdatter skal få komme tilbake til dem, fikk ikke medhold i Trondheim tingrett. (Nrk Trøndelag 03.11.08)

Bedre kår for fosterforeldre
Sammen med leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Turid Lilleheie, presenterte barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt (Ap) hovedpunktene i en ny avtale som skal sikre rettighetene til familier som er tilknyttet statlige beredskapshjem. (Dagsavisen 30.10.08)

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem fra 1.juli 2008
(KS 20.06.08)

Erstatningssaken utsatt
Først i slutten av oktober kommer erstatningssaken som en kvinne har anlagt mot Asker kommune opp for retten. (Budstikka 10.06.08)

Krever 3 millioner
Som 13-årig fosterbarn opplevde hun overgrep. Tirsdag starter rettssaken den nå voksne kvinnen har anlagt mot Asker kommune. (Budstikka 09.06.08)

Til sak mot Bindal kommune
- Jeg ble mobbet fra jeg var liten, tvangsflyttet til fosterheim som 15-åring, ble alkoholiker og mistet min identitet før jeg var 20 år. Som 15-åring ble han tvangsflyttet til en fosterheim lenger nord i Nordland. - Jeg var midt i niende klasse da jeg ble sendt til en fosterheim som av barnevernet ble påstått å være en solid og god familie. Virkeligheten ble en helt annen. Det var krangling, slåssing og brudd i parforholdet, forteller han. - Nå håper jeg at kommunen må stå til rette for den urett jeg har lidd, sier 30-åringen, når han nå går til rettssak mot Bindal kommune. (Namdalsavisa 05.05.08)

Nektet i sønnens konfirmasjon
Et foreldrepar ble nektet adgang i sønnens konfirmasjon i en kirke i Møre og Romsdal. Bakgrunnen for det bitre konflikten på kirketrappa er en langvarig barnevernssak. Det var konfirmantens biologiske foreldre som ønsket å følge seremonien, men de ble stoppet av personer som representerte fosterforeldrene. (Tv2 Nyhetene 02.05.08)

«Det er ikke ungene som sliter oss ut»
- Jeg har fått spørsmål om jeg vil anbefale andre å være fosterforeldre. Da må jeg tenke meg om både to og tre ganger. Opplegget med alle dem som skal innom hjemmet vårt spiser deg opp, forteller "Bjørn" (Aftenposten 27.04.08). Kommentar av Agrippa. (Redd Våre Barn)

Mange overtramp i barnevernet
Barn i fosterhjem blir ikke fulgt opp. Tilsynsførerne somler med å sjekke at ungene har det greit. (Tønsbergs Blad 17.03.08)

Fosterbarn uten tilsyn
Barnevernstjenestene i Oslos bydeler får kraftig kritikk for deres oppfølging av fosterhjemsbarn. (Nordstrands Blad 28.02.08)

Mange barn i fosterhjem mangler tilsynsfører
Halvårsrapporteringen fra barneverntjenestene - 2. halvår - viser at 9,1 prosent av alle barn i fosterhjem mangler tilsynsfører. (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 22.02.08)

Barnevernet mangler dokumentasjon
Barnevernet i Oppegård mangler dokumentasjon på at fosterhjem er godkjent og at barna er fulgt opp ifølge reglene. (Østlandets Blad 21.02.08)

– Borna har behov for å verta sett
I fjor gav heile tolv fosterheimar i Sunnhordland og nord-Rogaland opp. (Sunnhordland 12.02.08)

Barn trenger et hjem
Kravene er i utgangspunktet ikke strenge for å bli kvalifisert til å være fosterforelder, mener Bjørg Johansen som er formann i Fosterhjemsforeningen i Østfold. (Moss Avis 03.02.08)

Muslimsk barn i lesbisk fosterfamilie
Et muslimsk barn er plassert hos lesbiske fosterforeldre. Barnets mor har reagert på valget av fosterfamilie. Trondheim kommune innrømmer at det er uheldig, men de vil av hensyn til barnet likevel ikke bytte familie. (Adresseavisen 30.01.08)

Utnyttet fosterdatter
En 55 år gammel mann fra Nord-Troms er dømt til åtte måneders fengsel. Mannen var tiltalt for ved flere anledninger i perioden fra desember 2005 til desember 2006 å ha hatt seksuell omgang med sin da 16 år gamle fosterdatter. (Framtid i Nord 04.01.08)

Dømt for sex med fostersøster
En 24-åring er dømt for seksuell omgang med fostersøster på 13. (Rogalands Avis 04.01.08)

Hadde sex med fostersønn
En 30 år gammel kvinne er straffet etter å ha hatt flere samleier med en fostersønn. Kvinnen studerte til barnevernspedagog. (Tønsbergs Blad 28.12.07)

För pappans skull
När Astrid Lindgren blev gravid vid 18 års ålder födde hon barnet i Köpenhamn. Skälet har varit en väl förborgad hemlighet - men nyligen påträffades rättegångshandlingar som visar att hon ville skydda barnets far mot åtal (Dagens Nyheter 05.12.07). Norsk artikkel (Vårt Land 05.12.07)

13 år og isolert på skolen
En autistisk 13-åring undervises av to voksne på skolen, og har ingen kontakt med andre elever. Fostermoren fortviler over situasjonen. – Jeg vil advare folk mot å bli fosterforeldre uten å ha en skriftlig avtale på å få den hjelpen og de ressursene barnet trenger, sier fostermoren. (Sandefjords Blad 21.11.07)

Hjelpearbeidere tatt for kidnapping
Ni franskmenn og syv spanjoler skal ha forsøkt å smugle 103 barn fra Afrika til Europa. Hjelpearbeiderne er tilknyttet organisasjonen L’Arche de Zoe, eller Zoes Ark, og hevder de skulle hjelpe foreldreløse og syke barn fra den krigsherjede Darfur-regionen i Sudan til et bedre liv hos fosterfamilier i Frankrike. Flere av barna forteller at foreldrene deres er i live, og hevder at de ble lokket fra landsbyene sine på grensen mellom Tsjad og Sudan med sukkertøy og kjeks. (Aftenposten 29.10.07)

Foreslår lov for fosterheimer
Lovforslaget May-Helen Molvær Grimstad (KrF) nå fremmer, er støttet av tre andre representanter i KrF-gruppa på Stortinget. Molvær Grimstad sier at lovforslaget er en direkte konsekvens at hun etter stortingsvalget 2005 ble leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (Romsdals Budstikke 16.10.07)

– Fulgte ikke opp fosterbarn
– Holmestrand kommune har ikke fulgt opp barn i fosterhjem i samsvar med lovens og forskriftens krav. (Jarlsberg 16.10.07)

Fosterhjem
Er det riktig at fosterforeldre kan niholde på fosterbarn, når biologiske foreldre har kommet seg ut av rusmisbruk, har alminnelig omsorgsevne, har tatt utdannelse og er meget oppegående? Leserkommentar. (Dagbladet 09.10.07)

Lillebergen leder erstatningsutvalg
Lagdommer Bjørn Lillebergen skal lede erstatningsutvalget som skal behandle søknader knyttet til bystyrets vedtak om å utvide erstatningsordningen for barn på institusjon. (Bergens Tidende 21.09.07)

Dømt for seksuell omgang med familiehjemsbarn
En 41-åring fra Larvik-distriktet er av Larvik tingrett funnet skyldig i seksuell omgang med ei 17-årig jente som var plassert i såkalt familiehjem hos ham og hans kone. (Østlandsposten 14.09.07)

Tre syskon for illa i fosterhem under 1990-talet
Men barnen hävdar via sitt ombud att vistelsen i fosterhemmen skadade dem för livet. Nu vill de att Söderhamns kommun betalar skadestånd för kränkningar, försummelser och brister i myndighetsutövningen. (Söderhamns Kuriren 27.08.07)

Fosterbarns lidande skrämmer utredare
Fosterbarn i Sverige har utsatts för vanvård och grova övergrepp, enligt en rapport till regeringen. (SVT Nyheter 21.08.07)

Satser på fosterhjem
Som en del av den statlige satsingen på fosterhjemsarbeidet, er det fra 1. august etablert en ny fosterhjemstjeneste lokalisert i Kongsberg. (Ringerikes Blad 16.08.07)

46 barn funnet på illegalt fosterhjem i Guatemala
Politiet i Guatemala fant 46 barn på et illegalt fosterhjem i turistbyen Antigua lørdag. (ABC Nyheter 12.08.07)

- Umulig å oppdage overgrep
Det er nesten umulig for tilsynsførere å avdekke overgrep i fosterhjem. Det mener Kai Stene, leder av et nasjonalt kompetansesenter for barn under offentlig omsorg. (Faksimile/Dagbladet 06.08.07)

Ble pornofotografert i fosterhjem
Det ble tatt pornobilder av jenta i et hjem der hun var plassert av sosialtjenesten. (Nettavisen 27.06.07)

Mange fosterbarn i fremmede familier
Tre erfarne barnevernsadvokater i Rogaland slår nå alarm. De forteller at de gang på gang har opplevd at barnevernet i Rogaland bryter loven. (Aftenbladet 26.06.07)

900 fosterhjem mangler tilsynsfører
Mer enn 900 barn i fosterhjem mangler tilsynsfører. Det er i strid med barneloven. (Moss Dagblad 23.06.07)

Tør dere bli fosterfamilie?
På denne plass har Rogalands Avis tidligere oppfordret familier i distriktet til å bli fosterforeldre. Den anbefalingen vil vi imidlertid i dag trekke tilbake. (Leder, Rogalands Avis 02.06.07)

Følger ikke opp fosterforeldre
En fosterfamilie i regionen opplevde at det kommunale barnevernet bare gjennomførte ett av åtte lovpålagte hjemmebesøk. Flere fosterforeldre kritiserer nå det kommunale barnevernet for manglende oppfølging. (Rogalands Avis 02.06.07)

Fikk barn med sin tenårige fostersønn
Den svenske kvinnen lurte både familien og nærsamfunnet trill rundt da hun hadde sex med fostersønnen hun hentet fra Sør-Amerika. (VG 03.06.07)

Fosterforeldre som får "smake" barnevernet
En meget interessant artikkel i Samfunnsmagasinet i dag. Et fosterforeldrepar som har fått føle barnevernets sanne vesen på kroppen. Ergo: De står igjen med det samme spørsmålet som tusener av foreldre: Vi trodde barnevernet ønsket og jobbet for barnets beste? Av Maria Hoel. (21.05.07)

- Derfor sluttet vi!
Fosterhjemsfamilie ble lei av stadig innblanding i deres privatliv. Barnevernet raste da fosterbarna fortalte at de hadde fri kontakt med egne foreldre. (Samfunnsmagasinet 20.05.07)

Fosterhjemsavtaler skal vurderes
Myndighetene skal vurdere hvilken status fosterforeldre skal ha i framtiden.  Det sier informasjonssjef i Barne-og likestillingsdepartementet, Torstein Rudi. (Nrk Rogaland 18.05.07)

Økte driftsmidler til barnevernet
Regjeringen foreslår å øke driftsrammene for det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner inneværende år. (Pressemelding BLD 15.05.07)

Mislykket fosterhjems-kampagne
Den store kampanjen for å rekruttere flere fosterhjem har ikke ført fram. (Nrk Rogaland 14.05.07)

Flere barn i fosterhjem
Stor økning i antall nordnorske barn som er blitt plassert i fosterhjem de siste tre årene. Fagteamleder Erik Jarle Jakobsen i Tromsø sier "Foreldrene ser at det nytter å gå til barnevernet. Flere har fått tillit til barnevernet...". (Nrk Troms og Finnmark 11.05.07). BR: Sannheten er nok heller at motstanden mot barnevernet øker i befolkningen. Nye nettsteder, blogger, rettssaker og aksjoner mot barnevernet dukker opp hele tiden.

Fostermor på heltid
May-Britt er fostermor på heltid. Staten takker May-Britt med å nekte henne rettigheter som andre arbeidstakere har (Drammens Tidende 20.04.07). BR: May-Britt Nystrøm krever arbeidstakerrettigheter for sin medvirkning til samfunnets overgrep mot barnefamilier. Fosterhjem ansees for å være bærebjelken i barnevernet.

To år uten lovpålagt besøk i et fosterhjem
Et fosterhjem i Vestby har i løpet av to år ikke hatt besøk av en saksbehandler. Barnevernloven krever minst fire fosterhjemsbesøk i året fra kommunens side. (Østlandets Blad 18.04.07)

Tryggere omgivelser for fosterbarn når de får bli i familien
Når ustabile forhold i hjemmet går ut over barn, griper barnevernet og fosterhjemstjenesten inn. I noen tilfeller plasseres barnet hos andre familiemedlemmer. Dette er tilfelle hos Monica Aarum Bjeglerud og ektemannen Lars-Stian, hun er fosterhjem for sitt tantebarn. (Oppland Arbeiderblad 12.04.07)

Fosterforeldre gir opp etter sjikane
Belastningen med å bli sjikanert på internett ble for stor for en fosterfamilie i Vefsn. (Helgeland Arbeiderblad 03.04.07)

Ber Bekkemellem rydde opp for fosterforeldre
Mange fosterforeldre får en uverdig behandling av staten ved at de ikke har status som vanlige arbeidstakere, mener Norsk Tjenestemannslag. Nå ber de statsråd Karita Bekkemellem ordne opp. – I en tid da regjeringen sier den vil bygge ned barnevernsinstitusjonene, er det uforståelig for oss at fosterforeldre som er bærebjelken også i det framtidige barnevernet, blir så uverdig behandlet som i dag, sier forbundssekretær Unni Karlsen i Norsk Tjenestemannslag (NTL). (Aust Agder Blad 02.04.07)

Flerkulturelle fosterhjem
Etter fire år som fosterfar for ei jente (12), oppfordrer Rachid Marchich i Rygge flere med minoritets-etnisk bakgrunn til å bli fosterforeldre. (Moss Avis 02.04.07)

- Redde for å ta til seg fosterbarn
Norske familier er redde for å ta til seg barn fra barnevernet. (Nrk 24.03.07)

Fostermoren fra helvete
Eunice Spry ble i går dømt til 20 års fengsel for barnemishandling. Påtalemyndigheten kalte henne sadistisk og etterforskere forklarte at de nesten ikke kunne tro det de ble fortalt av ofrene. (Dagbladet 21.03.07)

Foster carer convicted of abuse and cruelty towards children in her care
Former Gloucestershire foster carer Eunice Spry was convicted yesterday of multiple charges of abuse and cruelty towards children in her care, all of whom she was given parental responsibility for. (Communitycare 21.03.07)

Norge på topp i Norden i bruk av fosterhjem
Norge ligger på topp i Norden i bruk av fosterhjem. 85 prosent av dem som ikke kan bo hjemme, bor i fosterhjem. (VG 19.03.07)

Rekordmange barn i fosterhjem
Aldri har det bodd så mange barn i fosterhjem i Norge. På ti år har antallet barn i fosterhjem økt med over 40 prosent. (Fredriksstad Blad 19.03.07)

14 barnehjemsbarn søker erstatning
De var utsatt for grove overgrep. 14 tidligere barnehjemsbarn har søkt erstatning fra Drammen kommune, antallet ventes å øke. - Av de søknader vi har, er det flest fra personer som har bodd i fosterhjem, men det er også noen fra folk som har bodd på barnehjem, sier kommuneadvokat Finn J. Krog. (Drammens Tidende 08.03.07)

Barnevernet og biologisk foreldreskap
Endringene i loven om barnevernstjenester, som trådte i kraft fra 1. januar 2007, er et tydelig signal på at FN-organets anbefalinger ikke blir tatt til følge. Av Anders Nygård, Ulset. (Tønsbergs Blad 05.03.07)

- Vi føler oss ikke respektert
(Avisa Sør-Trøndelag 03.03.07) BR: fosterforeldre klager over at de ikke får nok penger for sin "idealistiske" innsats for barn.

Hengte fostersønn i skapet
Fosterforeldrene bandt Marcus (3) fast i skapet og dro bort i to dager. Da de kom hjem, fant de gutten død. (Nettavisen 26.02.07)

Tilstår å ha drept treåring
David Carroll Jr. (29) innrømmer at han bandt den tre år gamle fostersønnen fast i skapet før han dro på slektstreff. (VG 26.02.07)

Frustrert fostermor kritiserer barnevernet
Fostermoren «Sissel» mener mange barn har lidd som følge av svikt i Lyngdals barnevern over flere år. (Farsunds Avis 16.02.07)

Barnevernet i Frogn refses
Follo distrikstsrevisjon frykter at manglende politiattester for foreldre og tilsynsførere, for få hjemmebesøk og stor mangel på dokumentasjon truer fosterhjemsbarns rettssikkerhet. Det er spesielt barnevernet i Frogn og Ski som refses. (Østlandets Blad 17.02.07)

Dömd för sexövergrepp på fosterbarn
En tidigare chef vid socialtjänsten i en västsvensk kommun har dömts för sexuellt övergrepp på en 15-årig flicka. Flickan var fosterhemsplacerad i mannens familj. (Metro 12.02.07)

Saksøker barnevernet
En kvinne krever inntil 400.000 kroner av barnevernet i Mandal kommune. Hun mener instansen ikke grep inn da hun ble utsatt for omsorgssvikt. Kvinnen hevder at hun fulgte ble utsatt for psykiske og fysiske overgrep i fosterhjemmet, et hjem barnevernet i Mandal hadde ansvaret for å følge opp. (Fædrelandsvennen 05.02.07)

Foster mom charged with killing boy, 2
A Detroit woman whose 2-year-old foster son was bruised and burned when he was found dead last summer was charged Tuesday with manslaughter and child abuse in the boy's slaying (The Detroit News 10.01.07). Kommantar av Agrippa (R-b-v)

Ektepar tvang 13-åring til sex
Gutten var plassert hos ekteparet på grunn av problemer i hjemmet. (Nettavisen 21.12.06)

Mor må godta barnevold
Sjokkert hørte fylkesnemnda for barnevernssaker fostermoren innrømme vold. Likevel må barnas kjødelige mor godta at barna fortsatt bor i fosterhjemmet. (Agderposten 16.12.06). Kommentar av Marianne Haslev Skånland (R-b-v)

Barnevernets fosterhjem
Kommentar av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 15.12.06)

Fostermoren slo barn
Men har fortsatt omsorg for dem. Den lokale barnevernstjenesten gransker nå saken, men har ikke grepet inn og fratatt kvinnen barna. (VG 15.12.06)

Fosterhjem klager på oppfølging
Fosterforeldrene Eva og Jan Kristensen etterlyser oppfølging fra barnevernstjenesten i Lyngdal. (Farsunds Avis 13.12.06)

Sju år for pedofil fosterfar
Det var en bombe som slo ned på det lille stedet utenfor Norrtälje i Sverige da den 49-åringen ble arrestert. Han var godkjent av kommunen til å ta imot fosterbarn, og stilte også opp som kontaktfamilie. Nå er han dømt til sju års fengsel for å ha forgrepet seg på fem mindreårige gutter. (Tv2 Nettavisen 12.12.06)

Hon växte upp som fosterbarn
37-åriga Patricia Nilsson från Mörrum kämpar med minnen från en svår tid som fosterhemsplacerad. Hon finner tröst hos familj och hundar, I dag tar hon klivet in i föreningen Stulen barndoms riksstyrelse. (Blekinge Läns Tidning 07.12.06)

- Omsorgssvikt av barnevernet
Et søskenpar fra Bodø har siden desember i fjor vært plassert i fire ulike hjem, i påvente av et permanent fosterhjem. Advokat Terje Stifjell mener at dette er omsorgssvikt fra barnevernets side. (Radio3 27.11.06)

Tvang barna til å sove i bur
Bur av hønsenetting var senger for de 11 adoptiv- og fosterbarna til Michael og Sharen Gravelle. Saken mot ekteparet skal nå prøves for en jury. (Finnmark Dagblad 14.11.06)

Fosterfar gjorde fosterbarn gravid
Politiet etterforsker nå om en fosterhjemsplassert tenåringsjente har vært seksuelt utnyttet av sin fosterfar. Hun har født et barn der fosterfaren er far og de to bor sammen som et par. (StavangerAvisen 11.11.06)

Stort behov for fosterforeldre
Marit Pedersen Lien og Arne Lien på Kongsberg er fosterforeldre til en seks år gammel gutt. (Laagendalsposten 07.11.06)

Fire tenåringer døde i busskrasj
Fire tenåringer døde da en minibuss kolliderte med en rutebuss i Sverige i går kveld. De tilhørte alle et fosterhjem. To av de omkomne var gutter plassert i hjemmet, mens de to andre var døtre av paret som driver hjemmet. (VG 04.11.06)

Jørn Pedersen og Elin Stubberud fosterforeldre til muslimsk barn
Jørn Pedersen og Elin Stubberud har et muslimsk fosterbarn. Det synes de er storveis. - Religionen er ikke et problem, sier de. (Drammens Tidende 30.10.06)

Drepte pedofil - ble frikjent
En domstol i Belgia frikjente i dag en 26-årig mann som har innrømmet at han tok livet av en pedofil som utnyttet ham seksuelt som barn. 26-åringen var rundt 6 år gammel da han var fosterbarn hos den pedofile mannen, som utsatte ham for gjentatte overgrep. (VG 20.10.06)

- Voldtok minst ti barn
En 49 år gammel mann fra Norrtälje i Sverige er mistenkt for voldtekt av et tosifret antall barn. - Den 49 år gamle mannen har i mange år hatt barn og ungdommer som fosterbarn i sin villa. Han har også vært kontaktperson for flere barn. (Tv2 Nettavisen 06.10.06)

Pedofil filmet overgrep
En svensk mann i slutten av 40-årenene mistenkes for å ha dopet ned og misbrukt minst syv gutter. Overgrepene skal ha skjedd i Norrtälje i Sverige. Den 49 år gamle mannen som er mistenkt for overgrepene har vært fosterfar til barna. (VG 26.09.06)

Valgte mor av ansatt som besøkshjem
Familie har mistet all tillit til barnevernet. Barnevernet i Sarpsborg brukte mor og stefar til en av sine egne ansatte som besøkshjem i en sak som endte med at foreldrene ble fratatt omsorgen for barna. Tanten til barna har mistet all tillit til barnevernet i Sarpsborg etter at hun oppdaget dette ved en tilfeldighet. Barnevernet tar ikke selvkritikk. (Sarpsborg Arbeiderblad 18.09.06)

Sparket for pornusurfing - ble fosterfar til jente
En syv år gammel pike ble tvangsplassert av barnevernet. Hun ble plassert hos en 52 år gammel mann som hadde fått sparken for pornosurfing. Nå mistenkes han for seksuelle overgrep mot jenta. (StavangerAvisen 31.08.06)

Porrsurfare fick hand om fosterflicka
52-åringen misstänks för sexövergrepp mot barnet. (Aftonbladet 31.08.06)

- Drepte Marcus (3)
Foreldrene skal ha stengt adoptivsønnen inne i et skap til han døde. Fosterforeldrene har tidligere meldt den tre år gamle, tilbakestående gutten savnet. - Det er helt hjerteskjærende, sier sjefen for den private organisasjonen Lifeway. Michael Berner forsikrer om at det ble tatt grundig bakgrunnssjekk, også hos politiet, før paret fikk adoptere. (Aftenposten 31.08.06)

Handikappad pojke tejpades i garderob - dog
Fosterföräldrarna till en treårig handikappad pojke lindade in honom i tejp och lämnade honom i en garderob. Två dagar senare dog pojken när fosterföräldrarna var på en familjeträff. (Expressen 30.08.06)

Homofilt par misbrukte fosterbarn
Det homofile paret fra Storbritannia utnyttet og misbrukte de fire fosterbarna sine. Nå er de dømt til sammenlagt 11 år i fengsel. (Aftenposten 25.06.06)

Vegrer seg for fosterbarn
Nesten ingen vil være fosterfamilie for vanskeligstilt ungdom i Bergen. (Tv2 Nettavisen 18.06.06)

Trenger fosterhjem
(Romerikes Blad 12.06.06). BR: Barnevernsmyndighetene fortsetter sine propagandafremstøt for å kunne opprettholde den norske varianten av barnetrafficking.

”Jag misshandlades i mitt fosterhem”
Det finns massor av historier från misshandlade barn. (Aftonbladet 24.05.06)

Fosterforeldrene er rettsløse
Av Anne-Grete Lossius (Tjenestemannsbladet 18.05.06). BR: Betalt omsorg er ikke ubetinget av ytre forhold som lønn og andre arbeidstakerrettigheter.

Sier opp avtalene
Flere fosterforeldre sa i fjor opp avtalen med Bodø kommune på grunn av store atferdsproblemer med barna. "De klarer rett og slett ikke å stå i det, fordi det går ut over biologiske barn og familiesituasjonen", skriver barnevernsleder Torill Müller i sin årsmelding. (Avisa Nordland 04.05.06)

Fosterhemsbarn söker upprättelse
I dag lämnade föreningen Stulen barndom in en grupptalan mot ett flertal kommuner i Stockholms län. Bakom anmälan står över 30 fd fosterhemsbarn. De kräver en miljon var för varje år de blivit illa behandlade i fosterhem eller barnhem. (Svt 24.04.06)

Dømt for 20 overgrep mot fostersøster
I nesten ett år misbrukte gutten sin lille fostersøster. Nå må han betale 75.000 kroner i oppreisning. Men retten kom til at 17-åringen skal slippe å sitte i fengsel. (Tidens Krav 08.04.06)

Får ansvaret for mangelfull omsorg mot kvinne (24)
GRAN: 28. februar i 2004 avsa Hadeland og Land tingrett en dom mot Gran kommune som ga dem ansvaret for de skadene som den nå 24 år gamle kvinnen har blitt påført som følge av mangelfull omsorg i fosterhjemmet. Eidsivating lagmannsrett kom 31, mars til samme slutning. Dermed kan kommunen vente seg et erstatningssøksmål. Under tida i fosterhjem skal barna ha blitt utsatt for både psykisk og fysisk vold. Til tross for flere hendelser, blir hun boende i dette fosterhjemmet fra 1984 til 1997. Jenta sendte flere brev om at hun ville flytte og at hun ble utsatt for vold. (Hadeland 01.04.06)

Social tonårsvård ifrågasatt
Bara en av tio tonårspojkar som omhändertas av sociala myndigheter klarar sig helskinnad till vuxen ålder. Ingen vet om den "vård" de erbjuds fungerar, enligt Socialstyrelsen. En av de grupper som råkar allra värst ut är tonårspojkar ... som placeras i familjehem eller institutionsvård, enligt Social rapport 2006, som Socialstyrelsen lämnade till regeringen på tisdagen. - De har en mycket hög överdödlighet, de flesta får allvarliga påföljder i rättssystemet innan de fyllt 25, många hamnar i psykiatrisk vård, läggs in för självmordsförsök, missbrukar eller blir föräldrar i tonåren, säger Bo Vinnerljung, forskare på Socialstyrelsen. - Vi har en lång tradition av interventionsoptimism i Sverige. Vi tror att bara vi vill göra något bra så blir det bra, säger han. (Svenska Dagbladet 28.03.06)

Drapstruet fikk 11.000 kr av anonym giver
21-åringen fryktet for sitt eget liv hvis hun ikke betalte narko-gjelden på 9.000 kroner. Historien om den 21 år gamle kvinnen starter med historien om den 11 år gamle jenta som måtte sendes i fosterhjem fordi moren fikk en alvorlig hjernesykdom, Huntingtons corea, og ble pleietrengende på livstid. - Jeg ville ikke være der. Jeg ville være hjemme hos mamma, men hun var for syk til å ta seg av meg, minnes hun i dag. Gradvis forandret 11-åringen seg fra å være en blid og hyggelig jente til å bli en "versting" som ingen kunne hanskes med. Etter hvert måtte det private barnevernet i Aust-Agder ta over omsorgen, men heller ikke der ble det noe bedre. - Jeg ble sendt fra den ene fosterfamilien til den neste. Etter at jeg hadde vært i tre fosterfamilier, dro jeg til Spania, forteller hun. Det var på den private ungdomsinstitusjonen i Aust-Agder hun for første gang kom i kontakt med ulike narkotiske stoffer. I Spania begynte jeg også å misbruke kokain. På flyplassen i Norge ventet barnevernet. Etter tre - fire måneder på avrusning i Arendal, var hun tilbake på den private ungdomsinstitusjonen. - Jeg kom tilbake som en erfaren "dronning" på alt som luktet av rus og narkotika. Vi var tre jenter over 16 år som stjal institusjonens biler og herjet helt vilt, minnes hun. (Agderposten 25.03.06)

Akutt mangel på fosterforeldre
Det er akutt mangel på fosterforeldre til søsken og ungdom. Mange barn står på venteliste. (Gudbrandsdølen Dagningen 13.03.06). BR: Som vanlig reklameres det ukritisk for en frastøtende geskjeft. Fosterforeldre idylliseres, bl.a. hevdes det at de er så glad i fosterbarna, mens barnas kjærlighet til sine foreldre og foreldrenes til dem ties i hjel, likeledes den tortur de utsettes for av barnevernet. For fosterforeldre derimot: "Opplæring, veiledning, økonomisk godtgjøring og eventuelle hjelpetiltak som avlastning og støttekontakt er noe av det som kan tilbys".

Fosterbarnen som utsattes för fysisk- och psykisk misshandel vill ha upprättelse
Den som tog initiativet och drog igång Stulen Barndom är 55-årige Peter Lindberg. Han var den förste, som i december förra året, vågade berätta om fosterbarnsövergreppen. Upprinnelsen var teveprogrammet "Stulen barndom" i Dokument inifrån den 27 november om hur illa barnhemsbarnen behandlades. Han anade att fosterhemsplacerade barn behandlades ännu värre och gav offentlighet åt detta. - Stockholms Stad har betalat ut stora belopp varje månad till fosterföräldrar för att de ska hålla oss inspärrade som gratis arbetskraft. (Tranås-Posten 08.03.06)

For sene tilsyn i fosterhjem
For få hjemmebesøk i fosterhjemmene, for sen igangsettelse av tilsyn med fosterbarna og mangel på arkiv for fosterhjemsmapper og politiattester. Dette er noen av resultatene av en undersøkelse av barnevernstjenesten i Øvre Eiker. (Drammens Tidende 07.03.06)

Fostered children 'disturbed'
Children in fostercare are at high risk of experiencing mental health problems, according to the findings of a survey by a Christchurch doctor. The study, carried out by Canterbury University's Dr Michael Tarren-Sweeney with Professor Philip Hazell for the Royal Australasian College of Physicians (RACP), looked at nearly 350 cared-for children and found they had "exceptionally poor mental health and socialisation". "I think it's the separation from their parents, basically, the separation from their own mum and dad, no matter how good the foster carers are ..." By Eleanor Wilson. (The Press, New Zealand 27.02.06)

Får ikke fosterhjem til søsken
Fosterhjemstjenesten i Buskerud får ikke fosterhjem til søsken. (Nrk 28.02.06)

Fostered children 'disturbed'
Children in fostercare are at high risk of experiencing mental health problems, according to the findings of a survey by a Christchurch doctor. The study, carried out by Canterbury University's Dr Michael Tarren-Sweeney with Professor Philip Hazell for the Royal Australasian College of Physicians (RACP), looked at nearly 350 cared-for children and found they had "exceptionally poor mental health and socialisation". "I think it's the separation from their parents, basically, the separation from their own mum and dad, no matter how good the foster carers are ...". By Eleanor Wilson. (The Press, New Zealand 27.02.06)

Nekades sin historia
Handlingarna har antingen förstörts eller gått till forskning. När hon var 14 år genomgick hon en abort, vilket ledde till att hon blev omhändertagen av myndigheterna och placerad i fosterhem tills hon blev myndig. - Jag hade inget att säga till om, jag fick både utegångsförbud och reseförbud och fick inte kontakta mina föräldrar. Jag fick inte ens ringa och höra hur det var med min far när han hade krockat med tåget och jag läste det i tidningen utan jag fick smyga ut och ringa från en telefonkiosk. Sånt sätter sig. Det var också väldigt mycket arbete på fosterhemmet - jag bodde på en bondgård och arbetade också i fabrik, berättar kvinnan. (Länstidningen | Härjedalen 25.02.06)

Föreningen Samhällets styvbarn: Det här är ett nationellt trauma
Att före detta barnhems- och fosterhemsbarn inte får ut sina journaler är inte unikt, hävdar föreningen Samhällets styvbarn. - Det här är ett nationellt trauma som aldrig har kommit upp till ytan förut. Det är oerhört många som har blivit utnyttjade. Redan finns det enskilda grupper som driver processer mot kommuner, säger Birger Hjelm. Vi vill få en oberoende, opolitisk kommission som inte bara behandlar barnhemsbarn utan också fosterhemsbarn. (Länstidningen | Östersund 25.02.06)

Haster med fosterhjem
Det er 10 søskenpar som står i kø for å få fosterhjem i Vestfold. Noen har ventet et helt år. Nå slår Fosterhjemstjenesten ved Barne-, ungdom- og familieetaten (Bufetat) i Vestfold alarm, det begynner å haste. Det er spesielt vanskelig å finne fosterhjem til søsken. - Tar man ett søskenpar så er det to barn som kjenner hverandre fra før, og kun en biologisk familie å forholde seg til. Det kan være positivt, sier psykolog Gunnar Ekeid. Mandag 27. februar vil det bli holdt et uforpliktende informasjonsmøtet i Tønsberg for alle som kunne tenke seg å bli fosterforeldre (Tønsbergs Blad 22.02.06). BR: Igjen reklame for fosterhjemsindustrien og total taushet om at nesten alle disse barna har virkelige foreldre som knapt er dårligere enn dem barnevernet ønsker å verve som godt betalte fosterforeldre. Det slipper allikevel ut at fosterforeldre må "forholde seg til" de virkelige foreldrene som en uønsket byrde.

Trenger flere fosterforeldre
10 søskenpar bestående av tjue barn fra Vestfold står uten fosterhjem. Noen av barna i alderen tre til 15 år har ventet i snart ett år. - Barn som bor på institusjon ser at noen får fosterhjem mens de selv må vente, da tror de kanskje at de ikke er gode nok. "Hvorfor vil ingen ha meg", det skaper en sårbarhet, forklarer leder for Fosterhjemstjenesten Vestfold, Lill-Heidi Thomassen. For barna som bor midlertidig på institusjon er det heller ikke så lett å knytte seg til omsorgspersonene på institusjonen. - De vet at de ikke skal bli der og dette gjør at de ikke tilknytter seg ordentlig, fortsetter Thomassen (Sandefjords Blad 22.02.06). BR: De lettvinte "tilknytnings"spekulasjonene florerer i barnevernet. Og man underslår som vanlig at det er noen som vil ha barna - deres egen biologiske familie. Men disse skilles med makt fra sine barn, i sak etter sak.

Dømt for overgrep mot fosterbarn
En mann i 50-årene er dømt for seksuelle handlinger mot sin fosterdatter. (Bladet Tromsø 09.02.06)

Fosterhjemsbarn sviktes
Barnevernet brøt loven i 60 av 66 kontrollerte kommuner i løpet av 2005. (Tv2 Nettavisen 06.02.06)

Socialtjänsten reagerade inte
15 gånger anmäldes familjehemmet där dubbelmördaren växte upp. Alla anmälningar handlade om misstankar om vanvård av barn. I slutet av oktober förra året greps Lennart Persson i en stuga på familjehemmets tomt, misstänkt för morden på Anna Norell och Camilla Lifvendahl. Båda kvinnorna hade varit placerade i familjen några år under uppväxten. När polisen gjorde en husrannsakan i familjehemmet där dubbelmördaren har växt upp upptäcktes allvarliga missförhållanden. (Gefle Dagblad februar 2006)

Fosterfamiljen gjorde honom till slav
Han växte upp i Stockholm tillsammans med sin mor. Hon var ensamstående och hyrde ett rum hos en äldre dam. Fadern var okänd. I stället för att hjälpa henne så skickade man iväg mig. - Inne i den stora gården sitter familjen och äter sylta, revbensspjäll och Janssons frestelse. Samtidigt som paret och deras tre döttrar firar jul ligger fostersonen i ladugården och fryser. Han har, enligt föräldrarna, burit sig illa åt och straffas genom att låsas ute. För att värma sig sover han i höet bland kalvarna. När hungern sätter in mjölkar han korna. - Varje morgon innan skolan var jag tvungen att jobba i ladugården. När jag kom hem var det likadant. Läxor blev aldrig lästa. Han fick gamla och slitna kläder. Mockandet gjorde att han stank så mycket att ingen i skolan ville vara i närheten av honom. - Min fosterfamilj kallade min mor för hora och sa att hon var lösaktig. Själv var jag en Stockholmjävel som skulle lära mig att arbeta. Av Andreas Utterström. (Aftonbladet / Nkmr februar 2006)

Verver fosterfamilier
(Sandefjords Blad 23.01.06) Barnevernet i Sandefjord mente i fjor at de hadde behov for å finne 15 nye fosterfamilier, og har startet et prosjekt for å verve flere familier. BR: Det er påfallende at vervekampanjer ikke krever annet av fosterfamilier enn egenskaper som de aller fleste barnevernsofre kan bevise at de har i fullt monn.

Har plass også til andres barn
Barnevernet ønsker at flere gjør som familien Skilbred, stiller opp som fosterfamilie (Sandefjords Blad 23.01.06). BR: Hvis både barn og foreldre er så strålende fornøyde over fosterhjem, kan man undre seg over hva både foreldre og barn selv forteller når de ikke er overvåket av barnevernet: At det er fryktelig å bli skilt ad og at “samarbeidet” avskjæres av barnevern og fosterforeldre til å bli så sjeldent, så problematisk og så vondt som mulig.

– I samråd med barna
Familien Skilbred tar ikke imot fosterbarn uten at egne barn er blitt hørt om saken (Sandefjords Blad 23.01.06). BR: Disse fosterforeldrene har altså forståelse for hensynet til sine egne barn. De synes visst dertil at saken er grei fordi det foregår i samråd med barnevernet. Rådfører de seg også med potensielle fosterbarn og deres foreldre?

Fosterbarns rättslöshet
Ny utredning bekräftar Medborgarrättsrörelsen larmanmälan 1992. Av Brita Sundberg Weitman, jur.dr. (16.01.06)

Brukte whitesprit i voldtekt
Fosterfaren helte whitesprit på sin fosterdatter og truet med å tenne på, for så å voldta henne. (Tv2 Nettavisen 08.01.06)

Snurrig svensk barnomsorgspolitik
Sålunda vet vi sedan länge att kommunen inte får köpa barnomsorg från föräldrar som tar hand om egna barn. Men om de tar hand om andras barn går det bra. Det betyder att detta främmande barn får en helt orimlig betydelse för familjens ekonomi.  Av Bo C Pettersson, styrelseledamot i föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid. (Världen idag 04.01.06)

Fel döma barnet till tvångsvård
... Därför bedömde socialtjänsten att mamman inte skulle separeras från sitt barn. I stället placerades de tillsammans i ett familjehem, alltså ett vanligt hem som på uppdrag av kommunens socialnämnd tar emot barn och ungdomar som familjemedlemmar. Mamma och son flyttade in under sommaren men 18-åringen trivdes inte. Bland annat reagerade hon på att de vuxna i familjehemmet drack alkohol och hävdar att de även köpte ut cigaretter till ungdomar. Hon tyckte inte heller att hon och pojken fick någon ro eftersom det bodde fler ungdomar där som levde om. Så efter en helg i Gävle vägrade hon att åka tillbaka. Länsrätten beslutade då, efter ansökan från socialnämnden, att ta pojken från mamman och placera honom i ett jourhem. Att pojken omplacerades berodde inte bara på att 18-åringen inte ville åka tillbaka till familjehemmet, utan även på helhetsintrycket av hennes oförmåga att visa omsorg om pojken (Gefle Dagblad 03.01.06). BR: Altså: Når barnets mor reagerer på at de voksne i "familjehemmet" (fosterhjemmet) utstyrer ungdommene plassert der med sigaretter, og på at hun og barnet ikke får ro, så tar man barnet fra moren. Disse eksemplene på fosterhjemmets betydelige omsorgssvikt kritiseres ikke.

- For dårlig tilsyn med fosterhjemsbarn
Barneverntjenesten i både Tynset, Åsnes og Ringsaker er for dårlig når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem, fastslår Fylkesmannen i en rapport. (Østlendingen 22.12.05)

Hvorfor kan ikke barn i fosterhjem få mer tid med sin familie?
At en skal tenke barnas beste i alle tilfeller, er vi enige om. Men er det nå alltid barnas beste at en i altfor mange tilfeller spiller familier over sidelinjen når det gjelder samvær? Av Jan Helge og Bodil Jensen. (Nordlys 19.12.05)

- Ble utsatt for overgrep
Trondheim kommune har blitt kontaktet av et tjuetall tidligere barnevernsbarn som forteller om overgrep og omsorgssvikt. (Adresseavisen 18.12.05)

Alvorlege avvik i fosterhjemsoppfølging
Tre Finnmarkskommuner bryter loven overfor barn i fosterheim. Det viser en tilsynsrapport fra Fylkesmannen (Nrk 09.12.05)

Samhällets styvbarn har en chans att få upprättelse
Peter Lindberg (55) omhändertogs som treåring. Sin uppväxt fick han tillbringa hos en fosterfamilj. Han beskriver barndomen som kall och kärlekslös. - Det handlade om människohandel. Trots att jag bara var ett litet barn tvingades jag att arbeta för att få mat. Mina fosterföräldrar fick betalt för att ta hand om mig, men jag vara bara en inkomstkälla och arbetskraft i deras ögon, säger han. (DN 07.12.05)

Tiltalt for voldtekt
En 39 år gammel mann møter i dag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha voldtatt fosterdatteren sin (NRK 19.09.05)

- Truet og voldtok fosterdatter
Mannen var fosterfar for den da 17 år gamle jenta, som han skal ha truet seg til samleie med i en leilighet i Oslo i november i fjor. Ifølge tiltalen helte han white spirit eller tennvæske i håret og på kroppen til jenta, og truet med å sette fyr på henne, i forkant av voldtekten. (Dagbladet 15.09.05)

Fosterforeldre krever tariffavtale
Flere og flere fosterhjemsfamilier melder seg inn i NTL. Sammen med forbundet skal de nå kjempe for bedre arbeidsvilkår. (BarnasRett 09.05.05)

Fosterbarn får en mer stabil livssituasjon hos slekt
Frykter ikke lenger den sosiale arven (Dagbladet 07.03.05)
BR: Forskning - og sunn fornuft - har lenge vist at det er langt bedre for barn å få bo hos slektninger enn hos fremmede hvis foreldrene for en tid ikke er i stand til å ta seg av barna. Likevel henger gammelt tankegods igjen hos barnevernet, og de aller fleste slektninger utsettes for beskyldninger og trakasserier av barnevernet når de foreslår at barna kan bo hos dem.

Fosterbarn skal få bo hos slekten
Firebarnsmoren Jannecke Larsen tok for snart ti år siden til seg tre tantebarn, og hun har aldri angret. - Det var helt utenkelig for meg at de skulle måtte bo hos fremmede. Jeg hadde gjort det samme om igjen, sier hun. (NRK 07.03.05)

Besteforeldre mener seg forbigått
Mange besteforeldre kjemper en fortvilet kamp for å få omsorg for barnebarn som flyttes i fosterhjem, sier Landsforbundet mot stoffmisbruk. (Aftenposten 14.02.05)

Fosterforeldre drepte Christian (3)
Lille Christian svarte ikke til fosterforeldrenes forventninger. Derfor forgiftet de ham med salt. (Nettavisen 13.01.05)

Voldsanmeldte fikk likevel fosterbarn
Samtidig som det chilenske ekteparet i 1999 fikk ansvaret for fosterbarnet, ble de anmeldt for vold mot gutten.. (Nettavisen 11.01.05)

Jeg ble ruinert i fosterhjemmet
Barnevernsbarnet Linda Johansen fikk medhold i retten. Hun ble regelrett plyndret av fosterforeldrene sine. Kommunen betaler (Fra Se og Hør 50/2004)

Slurver med tilsynet av Oslos fosterbarn
En fjerdedel av alle fosterhjemsbarn i Oslo mangler tilsynsfører, selv om loven sier de skal ha det. (Aftenposten 01.12.04)

Manglende tilsyn i fosterhjem
I Oslo får ikke barn i fosterhjem det tilsynet de har krav på. Hvert fjerde barn har ikke tilsynsfører, viser en rapport fra Kommunerevisjonen. (Nrk 23.11.04)

Omsorgsfulle bønder med næringsvett
Bønder i Akershus som driver omsorgsarbeid på gården tjener mer andre bønder. (NRK 28.10.04)

Naboprotest i barnevernsak
Naboar i Øvre Årdal reagerer sterkt på at barnevernet har fråteke Målfrid retten til å vera fosterheim for barnebarnet. (Sognavis 15.10.04)

Fosterfar misbrukte jente
En 53 år gammel mann foretok seksuelle handlinger med en 11 år gammel psykisk utviklingshemmet jente han var fosterfar for. (Tønsberg Blad 13.10.04)

Mareritt på fosterhjemmet
Egil Mathisen (36) var en av de siste som bodde på Larvik barnehjem. Han ble sendt i fosterhjem, og opplevde sitt livs mareritt. (Østlandsposten 10.09.04)

"Omfattende og alvorlig svikt i barnevernsnemndenes tilsyn"
Småbarn ble slått, trakassert, neglisjert og endatil seksuelt misbrukt på Waisenhuset og i tilhørende fosterfamilier. Hvordan kunne det skje? (Aftenbladet 09.09.04)

- Jeg ble gitt til en overgriper
Fem dager gammel ble Tom Brattskar (45) gitt til en barnløs familie på Hundvåg, der adoptivfaren skal ha misbrukt ham. (Rogaland Avis 24.08.04)

All mat jente fikk var 3 skjeer om dagen
En ti år gammel jente fra Florida ble holdt innesperret, mens fosterforeldrene kun fôret henne med tre skjeer mat hver dag. (VG 22.06.04)

Skjulte 16-årig pike på flukt fra barnevernet
- Hun har hatt det utrolig vanskelig i fosterhjemmet. Vi har derfor vurdert dette som en nødrettssituasjon fordi jenta har vært så redd. (VG 02.06.04)

Kommunen spør barna
Tønsberg kommune vil undersøke hvordan barnevernsbarna har det. Det gjør de ved å gjennomføre en brukerundersøkelse barna selv skal svare på. Fosterhjemsforeningen er skeptisk. (NRK Vestfold 21.04.04)

Fosterforeldre foretrekker små barn
Potensielle fosterforeldre vil helst ha barn som ikke har nådd skolealder. Det fører til at større barn må vente i opptil ett år før de får et nytt hjem. (NRK Buskerud 20.01.04)

Leirstein refser barnevernet
Ulf Leirstein har rimelig god kjennskap til saken om Ryggemannen som vil ha sin fostersønn tilbake. (Moss Dagblad 16.01.04)

- Krenking av personvernet
Datatilsynet er svært kritisk til at telefonsamtaler mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre blir overhørt. - Dette er ei sterk krenking av personvernet, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Guro Slettemark. (Nrk Sogn og Fjordane 13.01.04)

Fosterfar gjorde fosterdatteren gravid
Fra hun var 14 til 18 år ble hun flere ganger voldtatt og seksuelt misbrukt av sin nå 66-årige fosterfar. (Ekstrabladet 06.01.04)

Spm. fra Magne Aarøen (KrF) til barne- og familieministeren
Datert: 19.3.2003: Er statsråden fornøyd med at kun 15 % av plasserte barn får bo i fosterhjem hos slektninger, jfr. resultater fra doktoravhandlingen til forsker Amy Holtan? (stortinget.no)

Barnevernet må betale millionerstaning til fosterbarn
Barnevernet i Florida i USA er dømt til å betale nesten 4 millioner kroner til en ti år gammel gutt, som ble utsatt for seksuelt misbruk og fysisk mishandling i fosterhjemmet hvor de plasserte ham. (Firda 27.02.03)

Svensk politiker voldtok datter
En svensk politiker fra Kristendemokratene er dømt for voldtekt mot sin egen fosterdatter og overgrep mot tre andre jenter. (Dagbladet 20.07.01)

Rettssak om fosterforeldres pengebruk
Bamble kommune er saksøkt etter at fosterforeldrene i Skien skal ha forsynt seg av forsikringspengene og barnetrygden til en Bamble-gutt. (Varden 18.08.99)