Sakkyndige i barnevernssaker og relaterte saker
(psykologer, leger og andre profesjoner)

 

Samlemapper:

Sakkyndige psykologer som er innklaget til Helsetilsynet
Sakkyndig uttalelse av psykolog Kjell Hagen. (Forum for Menn og Omsorg)

Dr. philos Kari Killén
- sentral leverandør av lærebøker og foredrag til de barne"faglige" profesjonene. (Samlemappe)

Representerer Sandstrøm toppen av et isfjell?
Dagens Næringsliv avslører at psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen har solgt falske erklæringer til kriminelle. Det er vel kjent for mange at også det offentlige bestiller erklæringer og utredninger fra såkalt sakkyndige. (Samlemappe)

Psykiateren Sharok Ezazi med barnevernsgeskjeft
Psykiateren, som nå stilles for retten som storsvindler, viser seg å i lengre tid ha holdt seg med barnevernsinstitusjon, hvor han opererer med en av sine pasienter som leder og samtidig stempler denne som alvorlig sinnslidende, og lar en narkotika-misbruker ha oppsyn med en barnevernsklient i hans varetekt. Hvor var barnevernets kontroll? (Samlemappe)

Barnpsykiater granskas efter flera anmälningar
På torsdagskvällen sände TV3:s "Insider" ett program om barnpsykiatern Nina Yderberg där flera drabbade fäder intervjuades. Socialstyrelsen ska nu granska läkaren och barnpsykiatern Nina Yderberg. Hon har kritiserats för att på svaga grunder skriva intyg om att barn utsätts för övergrepp av sina fäder. (Dagens Nyheter 13.12.05 - 10.02.06)

Løsemiddelskadde i Agder feilaktig diagnostisert av psykolog
(Samlemappe)

 

Enkeltartikler:

Inhabile psykologkolleger
Lagmannsretten opphever en dom to psykologkolleger avgjorde som dommer og sakkyndig i Trondheim tingrett. Psykologene Liv Kristin Lernæs og Bente Jansen deler dørskilt og venterom for sine praksiser. I en barnevernssak der en familie kjemper mot Trondheim kommune satt de imidlertid på hver sin side av bordet, som henholdsvis dommer og sakkyndig. (Adresseavisen 15.04.09)

- Skolen oppdager i liten grad de som har det verst
Møt Magne Raundalen i nettmøte. Les svarene. (Dagbladet 01.04.09)

Mitt og ditt barnevern
-
Det offentlige barnevern er totalt avhengig av at vi fungerer. Vi må begynne med å gå hjem for å se og for å gi. Vi er ikke kommet for å ta. Helsesøster må gå hjem for å se. Nå besøker hun bare 70% av nasjonens førstefødte. Barnehagen må våkne og melde fra. I dag kommer bare 3% av bekymringene fra barnehagen. Det til tross at vi har over 80% barnehagedekning. Barnehagen må gå hjem for å se hvert halvår. Vi må gå til naboen og tilby hjelp. De som får hjelp må siden oppmuntres til å hjelpe andre. Skolen må melde tidligere, ikke slik som nå når de venter til barnet er blitt et problem for dem. Derfor må skolen gå regelmessig til hjemmene de tre første skoleårene. Vi er ikke ferdige med det. Dette er bare slutten på begynnelsen, skriver barnepsykolog Magne Raundalen i kronikk i Dagbladet. (Dagbladet 29.03.09)

- Leger uttaler seg i favør av den som har engasjert dem
Domstolsdirektør Tor Langbach vil endre urettferdig praksis i erstatningssaker. (Dagbladet 26.06.08)

De sakkyndige har ingen fasit
Psykiater Jannike Snoek var oppnevnt av retten til å redegjøre for innholdet i diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse, fordi dette ble lansert som en hypotese av forsvarer Sigmund Øien da saken gikk i tingretten. Snoek slo fast at en slik diagnose må stilles før barnet er fem år. Dersom den ikke stilles da, så er det ikke den diagnosen, men det utelukker likevel ikke at barnet kan ha tilknytningsvansker. Hun sa videre at en skal være forsiktig med å stille den diagnosen og understreket at det ikke kan trekkes konklusjoner fra en sak til en annen. (Østlendingen 08.03.08)

Kritikk til Valla-psykiaterne
Lederen i Norsk Psykiatrisk Forening retter sterk kritikk mot psykiaterne Odd H. Hellesøy og Lars Weisæth. (Bergensavisen 21.01.08)

Juss og psykologi - en livsfarlig kombinasjon
"De fagene som har størst innflytelse og betydning for barnevernets virksomhet er Juss og Psykologi. Dette gjelder på alle nivåer – i teori og praksis. Det er juristene som lager lovene; det er deres tenkning som i hovedsak gjennomsyrer retts- og forvaltningspraksis, som danner mønster for forståelse og regulering av konflikter. Jussen har som fag betraktet sine klare begrensninger, noe juristenes egne organer delvis vedkjenner seg. Derfor anliter de seg på psykologer." Av Ole Texmo. (Samfunnsmagasiner 06.01.08)

Bruk av sakkyndige
Norges offentlige utredning (NOU) 2006:9 har tittelen: Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker. Rapporter er ikke det eneste sakkyndige produserer, men det er rapportene (også kalt erklæringer eller utredninger) man kan etterprøve, både mot sakens relevante fakta, og mot metodekrav. Med en ny NOU og oppmerksomhet rundt bruken av sakkyndige skulle man tro at saker og ting kom på begrep. Men allerede innledningsvis i NOUen viser svakhetene seg, bl.a. ved at behovet for sakkyndige ikke kan dokumenteres. Ulike roller og vilkår for oppnevnelse knyttes ikke til hvordan påstått kunnskapsbehov og rettssikkerhetskrav eventuelt henger sammen. Av Ole Texmo. (Samfunnsmagasinet 10.12.07)

Vi må sikre at tiltak ikke gjør mer skade enn nytte
- Det er ikke nok med gode intensjoner og velmenende fagpersonell. I det minste må vi sikre at vi med et tiltak ikke gjør mer skade enn nytte, sa professor Arild Bjørndal på et seminar i Kunnskapssenteret i går der Campbell Collaboration ble presentert. (Kunnskapssenteret 13.11.07)

Ble holdt naken på psykologens kontor i to uker
Mette Sundt Gundersen fikk 450 000 kroner fra psykologen sin etter blant annet å ha blitt holdt naken på et kontor i to uker. I dag foreleser psykologen på universitetet (VG 19.10.07). Kommentar av Marianne Haslev Skånland (R-b-v 20.10.07)

Overgrep i vitenskapens navn
Kan man lære noe av historien, selv om den ikke gjentar seg? I forskningsetikkens historie er svaret tvetydig, noe en bergensk lepralege og dødsengelen fra Auschwitz viser med all tydelighet. Av Kim E. Andreassen, Journalist. (forskning.no 18.10.07)

- Uetisk vaksineforsøk
Et utvalg som har gjennomgått vaksineforsøket mot smittsom hjernehinnebetennelse i 1988-1994 retter sterk kritikk mot forsøket og Statens institutt for folkehelse (SIFF). (Nrk 16.10.07)

Barn som vitner
Det barnefaglige elementet vil undergrave jussen, som skal sikre barnas og foreldrenes rettssikkerhet. Såkalt barnefaglig vurdering er kvalifisert synsing og har ikke noe i et dommeravhør å gjøre. Av Agrippa. (08.10.07)

Flere eksperimenter, takk!
Å systematisk utsette klienter for tiltak som man verken kjenner de positive eller negative konsekvenser av, er uetisk, skriver forskningsleder Atle Fretheim i et innlegg i bladet Fontene. (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 05.07.07)

Klinikk brøt menneskerettighetene
Folloklinikken handlet i strid med menneskerettighetene, da en kvinne ble tvangsundersøkt og holdt innesperret for fire år siden. (Nrk Østlandssendingen 04.07.07)

Krever lovskjerping av journalbruk
- Stans utviklingen mot stadig mer bruk av pasientjournalen til andre formål enn undersøkelse og behandling, oppfordrer landsstyret. (Tidsskrift for Den norske Lægeforening Nr. 13 / 28. juni 2007)

Incest-dømte får sakene gjenopptatt
- På grunnlag av legeerklæringer ble det gjort klart at det nærmest var sikkert at det var forekommet samleie i disse sakene. Alle disse medisinske uttalelsene er nå underkjent av sakkyndige på grunn av senere ervervet kunnskap, sier Lange-Nielsen. (VG 17.06.07)

Vil kontrollere foreldrene
Han synes norske hjem er blitt lukkede bastioner der foreldrene har fått altfor mye kontroll. Han ser for seg at hver eneste barnefamilie i Norge skal ha obligatoriske besøk både av helsestasjonen, barnehagen og skolen i barnas oppvekst. Og leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland liker tanken (Bergens Tidende 24.05.07). Kommentarer (R-b-v)

Frykter misbruk av pasientinfo
Legeforeningen ber helsemyndighetene om å stoppe stadig mer bruk av pasientjournaler til andre formål enn undersøkelse og behandling. - Politiet ønsker opplysninger om medisinske forhold til personer som kan være involvert i kriminalitet. Forsikringsselskapene krever pasientjournalen for at personer skal få forsikring. Barnevern og trygdeetat vil ha pasientjournaler. - Legeforeningen mener at pasienter ofte ikke helt forstår hva de sier ja til, når de samtykker i at hele pasientjournalen blir utlevert. - Pasientene bør tenke seg svært nøye om før de gir en slik tillatelse, sier sentralstyremedlem i Legeforeningen, Bård Lilleeng. (Aftenposten 24.05.07)

- Snakk med barna - uansett om de vil
Barnepsykolg Magne Raundalen mener foreldre må snakke med barna sine om dobbeltdrapet i Overhalla. - Foreldre bør snakke med barna sine om dobbeltdrapet i Overhalla - uavhengig av om barna vil eller ikke. (VG 01.05.07)

Advarer mot dobbeltroller i barnevernet
Psykologer har for tette bånd til barnevernet, mener psykolog Joar Tranøy. - De godt betalte oppdragene gjør at psykologene skriver det oppdragsgiver vil. (Kommunal Rapport 27.02.07). Se også - Vi er mangelvare.

Herlofsen tiltalt for grov korrupsjon
Psykiateren Pål Herlofsen risikerer seks års fengsel. Han er tiltalt for grov korrupsjon og brudd på Helsepersonelloven etter at han skrev ut falske legeerklæringer. (VG 22.02.07)

Psykologenes dobbeltroller hindrer rettferdig rettergang
Psykologer sitter på alle mulige sider av bordet i barnevernssaker: De betales av barnevernet for å gi en sakkyndig vurdering av barn og foreldre. Og de er på samme tid sakkyndige medlemmer av fylkesnemndene og domstolene som avgjør sakene. Det blir verken sakkyndighet eller rettferdig rettergang av slikt. (Samfunnsmagasinet 21.02.07)

Frykter flere justismord
Tilliten til eksperter i rettsaker er for stor og kan føre til flere justismord, mener ledende professorer ved rettsmedisinsk institutt (NRK 07.02.07). BR: Men Rognum selv er en av de farligste til å produsere justismord, jf To uheldige punkter... av professor M.H. Skånland. Rognum vil fortsette med Münchhausen-diagnoser også, han bare vil ikke bruke det navnet.

Psykologers rolle i barnevernssaker
Kan man har tillit til psykologer med mange oppdrag for barnevernstjenester? Har en psykolog som stemmer mot barnevernet, særlig mulighet for å få oppdrag for dem senere? Av Joar Tranøy, psykolog og forsker, pedagogisk-psykologisk rådgiver i Oslo Kommune (Morgenbladet 26.01.06). Se også Høringsuttalelse fra FMO (01.09.06) og Keiserens nye havrepassere av Ole Texmo.

Grünfeld utelukker ikke feil
Psykiater Berthold Grünfeld vurderte Valdres-drapsmannen som psykotisk i gjerningsøyeblikket. Han utelukker imidlertid ikke at han har vurdert feil. - Vår vurdering inneholder skjønn og ikke matematikk. (Aftenposten 26.01.07)

"Utredningar baseras på skvaller"
Den som blir utredd av socialtjänsten har rätt till en opartisk bedömning. Men i många fall är det utredarnas egna tolkningar och känslor som styr. Det hävdar Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik. (Dagens Nyheter 16.11.06)

"Jag anklagades för att ha gjort min dotter sjuk"
Ann Hörnfeldt blev mer och mer orolig. Hennes 15-åriga flicka mådde inte bra. Till slut blev dottern inlagd på barnpsyk. Då började en flera månader lång mardröm för hela familjen. (Dagens Nyheter 13.11.06)

Familielobotomi på norsk:
Klagen på psykolog Kjell Hagen ligger på Forum for Menn og Omsorgs side over sakkyndigkritikk. Klagen på psykolog Kjell Hagen er sendt Helsetilsynet. Flere klager er rapportert underveis. (FMO)

Psykologer som tjener på barnevern
Psykologer arbeider gjerne både på oppdrag fra barnevernet og som meddommere i fylkesnemnda i barnevernssaker. - Det er ikke hver dag Bergens Tidende (BT) skriver noe vi er enig i. Men artikkelen ”Kritiserer psykologers dobbeltroller” den 20. september 2006, setter lys på et stort problem for hjelpeløse mennesker utsatt for barnevernet. Av Einar Martin Rikstad, Roar Norman og Mona Lygre for Gruppen til Familiens Selvstendige Rett. (20.10.06)

Lite miljø bidrar til dobbeltroller
- Det er ikke vanskelig å være enig i at psykologer burde velge side. I praksis lar det seg ikke gjennomføre, sier Rolf Vaage, regionleder for fylkesnemnda. - Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ville kanskje ikke akseptert den praksis vi utøver på dette punkt. (Bergens Tidende 21.09.06)

Kritiserer psykologers dobbeltroller
Flere psykologer mottar årlig hundretusener i lønn fra barnevernet. Samtidig skal de være nøytrale eksperter i rettsvesenet. - Kan gi uheldige bindinger, mener jussprofessor Kirsten Sandberg. (Bergens Tidende 20.09.06)

Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen er siktet for korrupsjon. De to skal ha solgt falske legeattester til kriminelle. (Demokraten 23.08.06)

Psykolog Sandstrøm fratatt autorisasjon
John Sandstrøm får ikke lenger praktisere som psykolog. Statens helsetilsyn har besluttet å ta fra ham autorisasjonen på ubestemt tid. (Bergens Tidende 23.08.06)

Kritisk til psykolog
Politiet kritiserer sjefpsykolog Tove-Lill Bolstad for rapporten som sørget for at fire barn og deres mor ble sendt til en skrekktilværelse i Iran. (Budstikka 14.07.06)

Pedo-lege beholder jobben
47-åringen forgrep seg på fem unge gutter. Likevel får han fortsette å praktisere som lege. (Tv2 Nettavisen 06.07.06)

Sakkyndighet i barnevernssaker
Psykologer opptrer vekselvis som utredere og dommere. Av Joar Tranøy, psykolog og forsker. (Dagsavisen 22.06.06)

Lærdom av Bjugn-saken
Vitenskapelig basert kunnskap er ofte midlertidig kunnskap. Det bør både medisinsk og psykiatrisk sakkyndige ha klart for seg når de bistår retten. Og det bør også andre aktører i en rettsprosess være seg bevisst. (Dagbladet 22.05.06)

Falsk psykiater ekspert i retten
Voldtektsdommen måtte oppheves da den falske psykiateren ble avslørt. (Tv2 Nettavisen 22.05.06)

Vil granske avhørsmetoder
Advokat Sigurd J. Klomsæt har hyret privatetterforsker for å gå gjennom avhørsmetodene i Bjugn-saken. (Adresseavisen 19.05.06)

Nekter å granske Bjugn-legene
Legene tabbet seg ut da de fastslo at Bjugn-barna var misbrukt. Helsetilsynet nekter likevel å granske legene. (Tv2 Nettavisen 19.05.06)

- Bjugn-barna er ikke skadd
To amerikanske forskere konkluderer med at ingen av barna i Bjugn hadde skader i underlivet som skulle tilsi seksuelle overgrep. (Nrk 18.05.06)

Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Politiet har siktet psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen for korrupsjon etter anklager om at de solgte uriktige legeattester til kriminelle. (VG 11.05.06)

Psykopatar kan bli psykologar
Å vere personleg ueigna hindrar deg ikkje i å bli psykolog. (Under Dusken 03.05.06)

Sakkyndigeutvalgets rapport
Sakkyndigeutvalget foreslår at det etableres en Barnesakkyndig kommisjon etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon. Alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker skal rutinemessig sendes til kommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. Utvalget foreslår i tillegg endringer i barnevernloven og tilhørende retningslinjer. (BLD 04.04.06) Rapporten kan lastes ned.

Torgersen og oss
At Fredrik Fasting Torgersen fremdeles må kjempe for gjenopptakelse skyldes ensidig hensyn til sakkyndige, politi, statsadvokater og dommere. - Det plagsomme for politi og påtalemyndighet var - og er fortsatt - at disse forklaringene, om de nådde frem til retten, ville sparket beina under de sakkyndiges konklusjoner. Hvis vitnene ble trodd, eller i alle fall skapte nok tvil hos juryen, så måtte de sakkyndige ta feil, eller man kunne ikke bygge på konklusjonene deres. Så igjen: Hvilke "personvernhensyn" gjelder i denne saken? Jo, hensynet til sakkyndige, politi, statsadvokater og dommere. Av Erling Moss, advokat, Fredrik Fasting Torgersens forsvarer. (Morgenbladet 31.03.06)

Dannet munnhoggeri i Torgersen-høringen
Førstestatsadvokat Jørn Maurud og sakkyndig, professor dr. philos. Per Brandtzæg, viklet seg inn i dannet munnhoggeri om sakkyndigrapporter under Torgersen-høringen torsdag. Maurud mente at Brandtzægs fremstilling var meget preget av at han aldri tidligere har vært sakkyndig i forbindelse med en straffesak. De to parters oppfatning til beviskrav var ellers framtredende i den temperaturfylte dialogen mellom naturvitenskapsmannen Brandtzæg og juristen Maurud. Partene gjorde hverandre oppmerksom på at a) et juridisk bevis har minst 51 prosents sannsynlighet, og b) at 51 prosents sannsynlighet i vitenskapelig forstand er det samme som totalt uvitenskapelig. Brandtzæg mener at det såkalte avføringsbeviset «representerer et klassisk eksempel på hvordan sakkyndighetsarbeid - der man ser bort fra tilfeldigheter i funn - kan føre svært galt av sted og overkjøre sunn fornuft». (Stavanger Aftenblad 30.03.06)

Pressemelding 28.03.06: Sakkyndige rapporter i barnevernsaker
Sakkyndigeutvalget foreslår at det etableres en Barnesakkyndig kommisjon etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon. Alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker skal rutinemessig sendes til kommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. Utvalget foreslår i tillegg endringer i barnevernloven og tilhørende retningslinjer. Selv om det generelle nivået på sakkyndige erklæringer antas å være tilfredsstillende, er det likevel risiko for at faglig utilfredsstillende utredninger og vurderinger fra sakkyndige kan ligge til grunn for vedtak eller dom. Utvalget konstaterer at sakkyndige erklæringer innenfor straffe- og justissektoren har vært underlagt kvalitetssikring i over 100 år, mens tilsvarende ikke blir gjort ved tvangsinngrep i barnevernet. (Barne- og likestillingsdepartementet 28.03.06). BR finner på ingen måte det generelle nivået på sakkyndige erklæringer å være tilfredsstillende.

Rettsikkerheten til barnevernsbarn trues
Ekspertrapporter som brukes i barnevernssaker holder ikke mål og kan gå utover barnas rettsikkerhet, mener utvalg. Utvalget ønsker derfor at alle rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker rutinemessig skal sendes til en kontrollkommisjonen for vurdering før de benyttes for en endelig avgjørelse - både i forvaltningen og domstolene. (Aftenposten 28.03.06). BR: Men i disse rapportene fins der ingen kvalitet å sikre! Og kontrollkommisjonen vil garantert bestå av de samme typer mennesker som i dag bistår barnevernet og domstolene i å sprenge familier, jf hva som skjer når barnevernsofre klager til fylkesmennene over barnevernets skandaløse fremgangsmåter. Dermed blir resultatet bare et nytt sandpåstrøings-organ som gir inntrykk av rettssikkerhet, istedenfor å overføre barnevernssakene til strafferett og stille virkelige krav til virkelige bevis og etterrettelighet fra barnevernets side.

Vil kvalitetssikre barnevernet
Behovet for mer kvalitetssikring i barnevernssaker er absolutt, er klar beskjed fra et utvalg som har vurdert sakkyndiges rolle i slike saker. (Tv2 Nettavisen 28.03.06)

Spørretimespørsmål
Fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren vedr. sakkyndiges rolle i rettsapparatet. (09.02.2006). Les Debatten (Spørretimen 15.03.06). Se også Samrøre av advokat Sverre Kvilhaug. Tidl. barne- og familieminister Laila Dåvøy fikk tilsvarende spørsmål. Også andre har kritisert dagens system.

Psykiatriens fotfolk
Kjell Einar Rian er ambulerende miljøterapeut (AMT) ved Bup i Levanger. - Når vi rykker ut er vi på pasientens hjemmebane. Men det er nettopp i dette miljøet sykdommen som regel har oppstått. Tanken er at da er det også der pasienten kan bli frisk, sier Rian som legger til at uansett er det ingen forskjell på terapien. Sammen med kommunen ved barnevernet, PP-tjenesten og skole kartlegges situasjonen i hjemmet. - Det er ingen spesielle kjennetegn eller mønstre som går igjen. Skjønt når vi snakker om saker så handler det mye om skolevegring og angst rundt dette. Rian forteller at mye av jobben i den ambulerende tjenesten dreier seg om terapi. - Det er fortsatt slik at å ha barn som sliter med psykiske plager er tabubelagt, forklarer Rian. - Noen ungdommer ønsker også at vi informerer klassen hvordan en ungdom tilknyttet Bup opplever vanskelige perioder med sykdom. Det er forskjellige typer psykiske lidelser barna og de unge sliter med. Det viktigste vi kan gjøre i et hjem er sammen med førstelinjetjenesten å skape trygge rammer i hjemmet. Noen ganger kan det være riktig å sette opp kontrakter som familiemedlemmene skal forholde seg til (Trønder-Avisa 03.03.06). BR: BUP-personalet ser ut til å drive en systematisk sykeliggjøring av barn og foreldre. Vanlige fenomener som ulyst til å gå på skolen blir tolket som psykisk sykdom med grunnlag i hjemmet, ikke i skolen. Oppdragelse (kontrakter som man skal forholde seg til) sies å være terapi, og i fagfolkenes øyne er det stadig hjemmet som skal ha "terapi".

Fattige tvangsinnlegges i psykiatrien
Pasienter som tvangsinnlegges til psykisk helsevern har lavere inntekt, lavere utdanning og dårligere boforhold enn pasienter som behandles frivillig. En SINTEF-rapport viser at "... dette en gruppe kjennetegnet av lav utdanning, dårlig økonomi, lav sosial status, lite familietilknytning og svak sosial forankring og støtte. Denne gruppa stiller langt svakere enn befolkningen for øvrig, men også svakere enn resten av pasientpopulasjonen i psykisk helsevern, med hensyn til å ivareta egne interesser og rettigheter. Helsedirektør Lars E. Hanssen uttaler: - Det er en veldig sterk sammenheng mellom fattigdom og tvangsinnleggelse. Om det er fattigdom som fører til psykisk sykdom eller omvendt er vanskelig å si. (Helserevyen 27.02.06). BR: Helsedirektøren overser tilsynelatende at mange fattige som søker hjelp med praktiske behov, isteden blir stemplet som psykisk syke og utsatt for aksjoner fra hjelpe-etater som barnevernet, aksjoner som også kan omfatte tvangsinnleggelse for lettere å kunne tvangsfjerne barna. Det er ikke få tvangsfjernelser av barn som begynner med at en ubemidlet forelder søker økonomisk hjelp på sosialkontoret.

Pasientene er fattige
De fleste tvangsinnlagte pasientene her i landet er fattige, viser en undersøkelse som SINTEF Helse har gjort i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag fra Statens helsetilsyn. (Hegnar Online 27.02.06)

I retten om skulestart
Eit foreldrepar på Karmøy krev staten for nær 300.000 kroner, fordi sonen ikkje fekk utsetja skulestart med eitt år. Staten støttar Karmøy kommune, som meiner foreldre berre har høve til å utsetja skulestart dersom dei sakkyndige er i tvil om barnet er tilstrekkeleg langt i utviklinga. - Det er uforståeleg at Fylkesmannen baserer si avgjerd på fråsegn frå ein sakkyndig som ikkje sjølv har møtt barnet, sa advokat Einar S. Ramsland, på vegne av foreldra Jorunn Hagesæther og Leif Johan Røthe. (Haugesunds Avis 24.02.06)

Makulerte forskning etter anklager om juks
Lederen for den største kartleggingen av barns mentale helse i Norge er dømt for ikke å ha utlevert forskningsmaterialet. Etter anklager om forskningsjuks ble den svenske forskeren Christopher Gillberg pålagt å gi fra seg materialet. I stedet ble det makulert av kona hans. (Dagsavisen 23.02.06). Se kommentar av Agrippa. (Forum 23.02.06)

Hevdet hun var psykolog - lurte kommunen
Med falske papirer og 14 anmerkninger i strafferegisteret fikk hun arbeid på flere skoler og barnehager. I Rogaland fattet ingen mistanke. Kvinnen ga seg blant annet ut for å ha psykologiutdanning, men har ikke engang fullført videregående. Likevel har hun fått jobb i barnehager, på skoler og ved barnevernsinstitusjoner i Stavanger, ved flere andre kommuner i Rogaland, og i landet for øvrig. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold og er nå under behandling (Avisenes Nyhetsbyrå ANB 04.02.06). BR: Vi har forståelse for at forskjellen mellom en virkelig psykolog og en med denne damens meritter kan være vanskelig å oppdage, særlig i sammenheng med tjeneste for barnevernet. Kanskje den behandlingen hun nå får, utføres av en psykolog?

Skedsmo-lege anklaget for falsk legeerklæring
En Skedsmo-lege er klaget inn til Statens helsetilsyn for å ha skrevet ut en falsk legeerklæring. I kjølvannet av påstandene om at psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen har skrevet ut falske og uriktige legeerklæringer har Helsetilsynet i Oslo og Akershus mottatt klager på flere leger. (Romerikes Blad  24.01.06)

Gynkontroll av barn var olaglig
Helt mot lagen beslutade polisen om att låta läkare tvångsundersöka tre flickor vars pappa misstänktes för sexuellt ofredande och misshandel. Nu har hovrätten för första gången dömt ut skadestånd för brott mot Europakonventionens rätt till skydd för familjelivet (Nerikes Allehanda - Nyheter från Örebro län 14.01.06)

Samrøre
Psykologenes hattebytter i barnevernssaker reiser spørsmål om kravet til rettferdig rettergang oppfylles. Av advokat Sverre Kvilhaug. (Morgenbladet 13.01.06)

Sakkyndighetens fallitt
De altfor mange justismordene som avdekkes, er bygget på forutsigbare fordommer, menneskelige feil - og skråsikker sakkyndighet. Av Harald Stanghelle. (Aftenposten 13.01.06)

Når forskning misbrukes
- Tendensen er ikke enestående. Overgrepshysteriet har sin parallell i omsorgssvikthysteriet, hvor Norges ledende guru innen barnevern, dr. philos Kari Killen, hevder at hvert fjerde barn blir utsatt for omsorgssvikt, sogar grov og alvorlig omsorgssvikt. Av Ole Texmo. (11.01.06).

Sloss med politiet i sengen
- Turnuslegen brukte store deler av sin forklaring på å dele ut medisinske diagnoser til politifolk og fornærmede i saken (VG 05.01.06). BR: Viljen til å diagnostisere sitter løst i det norske helse- og sosialvesen. Det forekommer ofte i barnevernssaker at foreldre som er i konflikt med barnevernet på løst grunnlag får tildelt krenkende diagnoser fra det offentliges side.

Advokat ble valiumavhengig. Psykiater får advarsel
I flere år skrev trondheimspsykiateren Michael Setsaas ut avhengighetsskapende tabletter til en advokat i omgangskretsen, uten konsultasjoner. (Adresseavisen 08.12.05)

I søkelyset - igjen
Psykolog John Sandstrøm ble anklaget for korrupsjon i 1990. Nå er han i søkelyset igjen (Dagbladet 02.11.05). BR: Vi vet enda mere graverende ting om Sandstrøms virksomhet enn dette, men legger merke til at han gjør seg inntekter av den virksomhet som i virkeligheten passer best for psykologer: spåing med tarotkort via teletorg.

Psykologer solgte legeattester
Helsetilsynet skal granske psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen etter påstander om salg av falske legeattester til kriminelle (Dagbladet 29.10.05). BR: Psykolog John Sandstrøm har vært brukt av barnevernet i en rekke saker som angår barn. Gruppen til Familiens Selvstendige Rett anbefaler ikke psykolog Sandstrøm.

Uthengde på Internett - heilt lovleg
Fleire sakkunnige psykologar og barnevernsarbeidarar er "uthengde" på Internett, noko som er heilt lovleg, fortel leiar i Personvernnemnda, Jon Bing. (NRK 10.08.05)

- Svartelisting bør ikkje vere lov
Det seier leiar i Fellesorganisasjonen, Randi Reese. (NRK 10.08.05)

Psykolog dömd för incestanklagelse
I fem år har en pappa i Danmark hindrats att träffa sin dotter sedan han anklagats för sexövergrepp mot henne. Men mannen friades och nu fälls den psykolog som låg bakom anklagelserna. Enligt domen i Östre landsret ska den kvinnliga psykologen betala 25 000 danska kronor i skadestånd till pappan. Hon döms också till tio dagsböter. - Domen visar att det är straffbart om en psykolog överger sin yrkesintegritet, säger pappans advokat Christian Harland till Ritzau. Han vill också att psykologens legitimation ska omprövas. (Expressen 25.03.05)

Barnevernsbarn ble IQ-testet
En rekke tidligere barnevernsbarn ble IQ-testet. Mange fikk «diagnosen» svak eller evneveik. (Stavanger Aftenblad 22.03.05)

- Gi ikke barna overdose
- Det er foreldrene som vet best hvordan ungene fungerer. Ikke ekspertene. Foreldre bør gi beskjed dersom de føler at det blir for mye katastrofe-snakk. (BA 07.01.05)

Druknet sine tre barn - dommen forkastet
Andrea Yates ble i 2001 dømt for å ha druknet tre av sine fem barn. Nå har en domstol i Texas forkastet dommen. Kvinnens forsvarer prosederte på at Yates var sinnssyk da handlingene ble begått, men retten valgte isteden å legge vekt på forklaringen til psykiateren Park Dietz. Appellretten mente det var sannsynlig at juryen hadde blitt påvirket av det falske vitnemålet til Dietz. (VG 06.01.05)

Psykolog-klage blir ikke fulgt opp
«Marit» klaget psykologen sin inn til Helsetilsynet og Norsk Psykologforening for lovbrudd. Begge steder fikk hun medhold i klagen sin. Men alt psykologen trenger å gjøre, er «å forbedre rutinene». Om det skjer, blir ikke kontrollert. (Psykisk helse 4-2004)

- Får ikke hjelp
Tvillingene ble født med et kjent syndrom, men legene og hjelpeapparatet mistenkte moren for å forårsake barnas tilstand. (VG 02.12.04)

Gjer millionbutikk på barnevern
Sosionom Trygve Skodvin og psykolog Thor Aage Egeland i Førde gjer millionbutikk på private barneverntenester i Sogn og Fjordane. I fjor oppnådde dei eit driftsresultat på imponerande 4,2 millionar. (Firda 29.11.04)

Familiegrupper inn i psykiatrien
Tidligere fikk familien skylden når barnet utviklet psykose. Behandlerne stengte døren. Nå viser norsk forskning at samarbeid mer enn halverer faren for tilbakefall. (Aftenposten 14.09.04)

Uskyldig dømt for å ha drept sine barn
Sally Clark ble i november 1999 dømt for drap på sine to sønner. I januar 2003 ble hun frifunnet. (Aftenposten 13.06.04)

Hjelper vitenskapsfolk på rett kurs
Til høsten får rettsmedisinsk sakkyndige i Norge for første gang tilbud om kursing i å forstå rollen sin. (forskning.no 19.04.04)

Kan vi stole på legene?
I en del saker har medisinske eksperter gitt gale råd til domstolene, med den følge at uskyldige er blitt dømt til lange fengselsstraffer, eller at resultatet i sivile saker er blitt galt. Kronikk advokat Pål Mitsem. (Aftenposten 15.04.04)

- Ikke en dag uten trusler
Hverdagen blir stadig tøffere for personer som jobber med barnefordeling eller barnevernssaker. Det mener psykolog John Sandstrøm. (P4 26.02.04)

Psykologers tillit ved nullpunktet
En utspekulert psykolog vil kunne få frem det resultatet han selv mer eller mindre ønsker i en IQ- test, innenfor visse rammer. Ved å stresse vedkommende intervjuobjekt, vil selve testen være bortkastet. Av Aage Georg Sivertsen, historiker og forfatter. (21.10.03)

Skriftlig spørsmål til besvarelse
Fra Finn Kristian Marthinsen (KrF): Flere påtar seg både oppdrag som utredere for barnevernet og sitter som sakkyndige medlemmer i fylkesnemnda for sosiale saker. Denne sjongleringen mellom ulike roller, om det enn ikke skjer i samme sak, oppleves ofte som problematisk. Tilliten til sakkyndige medlemmer av fylkesnemnda svekkes når disse ofte også påtar seg oppgaver for barnevernet, og habiliteten trues. Hvordan vurderer statsråden denne problemstillingen, og vil statsråden foreta seg noe for å sikre tilliten til de sakkyndige medlemmer av fylkesnemnda? Besvart av barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF). (Dokument nr. 15 (2003-2004), Spørsmål nr. 132, datert 13.11.2003)

Psykologen som utredet Lars og Karin i Oskarshamn i Sverige kritiseres
Psykolog Paul Bergman som utredet omsorgsevnen til et tilbakestående par i Oskarhamn får nå skarp kritikk av Socialstyrelsen, som mener at han bør få en prøvetid på tre år. (Dagens Nyheter 17.12.03)

Barnevern og sakkyndighet
Flere kommuner har tilnærmet faste oppdragstakere blant psykologer, som har gode inntektsmuligheter her. Det er en fare for at enkelte psykologer føler en forpliktelse overfor sin oppdragsgiver når konklusjoner skal trekkes. Av adv. Thomas Lidal Jamne, Trondheim. (13.10.03)

Politiet best i avhør av barn
Politiet får dobbelt så mange riktige svar i avhør av barn som det barnepsykologer gjør med sin "lekemetode", viser en forskningstest. (Aftenposten 27.07.03)

Vil gjerne lære mer
Vår hovedoppgave er å finne ut om noe har skjedd og hva som har skjedd. Vi har lært oss å stille mest mulig åpne og minst mulig ledende spørsmål. Vi driver heller ikke og tolker barnets adferd, slik psykologer gjør, forklarer den erfarne politikvinnen. (Aftenposten 27.07.03)

Barnevern, barnepsykiatri og medieoppslag
Uten medieoppslag om barnevernets feilvurderinger ville flere uskyldige mennesker blitt dømt for seksuelle overgrep eller fratatt sine barn, skriver Lise Henriksen, mor til barn med nevropsykatriske diagnoser. Hennes familie har opplevd å bli fratatt omsorgen for en niåring - fordi barnevernet manglet nødvendig medisinsk ekspertise. (Aftenposten 01.04.00)

Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten
Teorier og kulturstrømninger som har avgjørende betydning ved bedømmelser, og som påvirker rettssikkerheten. Av professor Lennart Sjöberg.

- Raundalen er en imperialist
Traumebehandling av krigsskadde barn kalles «vestlig imperialisme» av en gruppe britiske psykiatere ledet av Derek Summerfield. Han hevder at Magne Raundalens arbeid blant krigsbarn i 13 land er bortkastede penger. (Dagbladet 04.04.98)