Barne- og ungdomshjem

 

Samlemapper:

"Skrekkens barnehjem"
Det er funnet beinrester fra et barn under betonggulvet på det tidligere barnehjemmet Haut de la Garenne i Jersey. Ved hjelp av likhunder og radarutstyr har politiet funnet seks andre steder hvor de frykter at lik kan være begravet. Langvarig etterforskning har gitt politiet grunn til å tro at flere jenter og gutter i alderen 11 til 15 år har vært utsatt for mishandling ved barnehjemmet. (Samlemappe)

Misjonærbarn sliter etter internatskole
Mange misjonærbarn sliter nå med traumer fra tiden på internatskole. Se ny rapport. (Samlemappe)

MultifunC-modellen. Nok et statlig eksperiment
Det statlige barnevernets storsatsing MultifunC har vist seg å bli et gedigent pengesluk. Nå er det også avslørt at MultifunC er et rent eksperiment med barn og unge; modellen er ikke utprøvd noe sted i verden. (Samlemappe)

Narko hos barnevernet
(Samlemappe)

Innesperret på Øvstunsenteret
En 16 år gammel jente med psykiske problemer er innesperret på Øvstunsenteret. (Samlemappe)

Barnehjem i Fredrikstad
(Samlemappe)

Samfunnsmagasinets hovedside om barnehjemskandalen i Norge
(samlemappe)

Barnevernsinstitusjonen Toftes Gave på Helgøya
(Samlemappe)

St. Hansgården barneverninstitusjon i Kristiansand
(Samlemappe)

Overgrep ved barnehjemmene i Oslo
1. desember 2005 la et granskingsutvalg fram en rystende rapport om overgrep ved Oslos barnevernsinstitusjoner. (Samlemappe)

Breidablikk og Fagerholt barnehjem ved Kirkeby i Hakadal
(Samlemappe)

Barnehjem og spesialskoler under lupen
- Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1980. (Samlemappe)

Barnehjemsbarn krevde erstatning - Bergen kommune frifunnet
Få dager etter at Kartleggingsutvalget hadde avlevert rapporten som slo fast omfattende og grov vanskjøtsel av barn i norske barnehjem, ble Bergen kommune frifunnet på alle punkter i erstatningssak anlagt mot kommunen av tidligere barnehjemsbarn. (Samlemappe)

Larvik barnehjem - nest ut av skandalehjemmene
Avisa Østlandsposten har hatt en rekke artikler som avslører grov omsorgsvikt mot barn plassert i Larvik barnehjem. Nå vil kommunen se på saken. (Samlemappe)

Barnehjemsrapport - Bergens Barnehjem slaktes i granskningsrapport
Et granskingsutvalg konkluderer med at det ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen har skjedd alvorlig omsorgssvikt og seksuelle og fysiske overgrep i perioden 1954 til 1980. (Samlemappe)

Avsløring om vold og sexovergrep ved barnehjemmet i Korsfjorden ved Alta
Det er blitt offentlig kjent at barn på barnehjemmet til Den evangelisk-lutherske frikirke i Korsfjord i Finnmark hadde levd under et terrorregime i 1950- og 1960-årene. (Samlemappe)

Barnehjemmet Waisenhuset
- offentlig omsorg til stor skade ved barnehjem i Stavanger. (Samlemappe)

Vesterled - et av vår tids barnehjem
Politianmeldelse for vold mot barn til tross - institusjonen i Haugesund får drive videre. (Samlemappe)

Mishandling på Strømvik barnehjem i Stavanger
(Samlemappe)

Børresens barnehjem i Drammen
- oppdragelse med bismak. (Samlemappe)

Oppdragelsesanstalten Lindøy i Rogaland
Siden 1887 har det vært drevet oppdragelsesanstalt for umulige gutter på Lindøy. På den tiden ble ungene boende på øya i årevis. Det drives fortsatt oppdragelsesanstalt på øya. Med nye "metoder" og kortere opphold videreføres overgrepene mot barn. Her kan en umulig 9-åring bli holdt borte fra familien og jevnaldrende i opptil et halvt år. Isolasjon er åpenbart en av torturmetodene som skal tvinge barn til å oppføre seg som folk. (Samlemappe)

Psykiateren Sharok Ezazi med barnevernsgeskjeft
Psykiateren, som nå stilles for retten som storsvindler, viser seg å i lengre tid ha holdt seg med barnevernsinstitusjon, hvor han opererer med en av sine pasienter som leder og samtidig stempler denne som alvorlig sinnslidende, og lar en narkotika-misbruker ha oppsyn med en barnevernsklient i hans varetekt. Hvor var barnevernets kontroll? (Samlemappe)

Staten vil stenge LillesandProsjektet
LillesandProsjektet vil kjempe for videre drift etter at Statens barnevern har nektet å godkjenne institusjonen. (Samlemappe)

Den private institusjonen Oppatt O Atte AS tvangsstengt
Omfattende bruk av ufaglært arbeidskraft, mangelfullt tilsyn med ungdom med atferdsproblemer og tvilsomme utenlandsturer ligger til grunn for at tilsynsmyndighetene til slutt så nødt til å nedlegge institusjonen. (Samlemappe)

Barnevernsorganisasjonen K ART i Kongsberg
(Samlemappe)

16-åring tente på barnevernsinstitusjon
En 16-åring gikk amok med en brødkniv, og tente på et institusjonsbygg som leies av LillesandProsjektet. (Samlemappe)

Stulen barndom
I Stulen barndom granskas förhållandena på barnhemmet Skärsbo i Alingsås (Svensk tv). Sendt på Nrk1 22.08.06.

 

Enkeltartikler:

Barnevernsbarn holdt ansatte som gisler
Bevæpnet politi måtte rykke ut etter at tre ungdommer truet de ansatte med kniv og slagvåpen på en barnevernsinstitusjon natt til mandag. (VG 17.08.09)

Måtte ta abort etter misbruk
Shabana Rehman Garder (33) er svært åpenhjertig i sin nye bok. I boken skriver hun at hun måtte ta abort etter at hun skal ha blitt misbrukt av barnevernsansatt mens hun bodde på institusjon i tenårene. (VG 14.08.09)

17-åring vil i fengsel
En 17 år gammel gutt sa i retten i går at han heller vil sitte i Skien fengsel, enn å være på barnevernsinstitusjonen han er plassert på i øvre Telemark. (Telemarksavisa 10.08.09)

- Hjelp meg å overleve
Ole Morten Eriksen (39) er narkoman og føler seg sviktet av Notodden kommune. Det er en helvetes historie som ligger bak 39-åringen. To år gammel ble han og søsteren kjørt fra Rjukan av sin alkoholiserte far til barnehjemmet Munk og Klem i Skien. Der startet et seksuelt misbruk som skulle komme til å fortsette for den lille gutten. Han skulle komme til å bli kasteball mellom fosterhjem. I barne- og ungdomsårene hadde han kontakt med 32 fosterhjem - i flere av dem ble han seksuelt misbrukt. (Telen 30.07.09)

Venter på nye sjokk-avsløringer
Tusenvis av irske barn har i flere tiår blitt systematisk misbrukt av den katolske kirke. Nå venter irene på enda flere rystende avsløringer. (Dagsavisen 13.07.09)

Krever større erstatning
Wilhelm Holm har i store deler blitt trakassert, misbrukt og stigmatisert for den han er. Hurum tilbyr barnevernsbarn som Holm inntil en halv million i erstatning, men han mener beløpet er for lavt. (Drammens Tidende 28.05.09)

Føler seg trampet på
Leonar Torbergsen føler seg dårlig behandlet. Ikke bare av barnevernsinstitusjonen der han som barn opplevde seksuelle overgrep i tillegg til omsorgssvikt, men også av Rana kommune som ikke vil gi ham oppreisning. (Rana Blad 27.0509)

– Har Nymogården mistet kontrollen?
Ruth Foshaug er opprørt etter nok en negativ hendelse knyttet til ungdom på barnevernsinstitusjonen Nymogården. (Nye Troms 23.05.09)

Karl Johan Wilhelm Holm får endelig erstatning
Barndommen ble tatt fra ham - nå vil endelig Hurum kommune gi ham oppreisning. (Drammens Tidende 22.05.09)

- Jentene ble slått med gjenstander som skulle skape mest mulig smerte
2500 barn misbrukt ved katolske barnehjem og skoler i Irland. (Dagbladet 20.05.09)

Barn hölls fast i flera timmar på behandlingshem
Nu kommer nya uppgifter om barn och unga som far illa när de vårdas på behandlingshem. Socialstyrelsen riktar starkt kritik mot företaget AB Sisyphos som driver fem behandlingshem i trakten av Borlänge (Svt 19.05.09). Se tv-innslag.

Vil avsløre 500 prester i en ny overgrepsskandale i Irland
Den katolske kirken står bak flere tusen overgrep mot barn, ifølge ny rapport. (Dagbladet 19.05.09)

– Skyver hverandre over nye terskler
Barn og unge i barnevernsinstitusjoner kan bli fristet til å gjøre mer kriminalitet enn de ellers ville gjort. (Fædrelandsvennen 12.05.09)

Vil kartlegge volden
FO-delegat Kjetil Ostling Ostling var tidligere leder ved en barneverninstitusjon der vold og trusler var en del av hverdagen. (Fontene 12.05.09)

Gjengangere stikker fra institusjonene
– Mitt inntrykk er at det ikke er uvanlig at noen forsvinner og vi ser ganske ofte på loggen at noen er savnet fra slike institusjoner, sier politistasjonssjef i Risør, Odd Holum. Ifølge tall som fvntv har innhentet fra politiet har det vært 100-120 tilfeller der ungdommer har rømt eller forsvunnet fra barnevernsinstitusjoner på Sørlandet hittil i år. (Fædrelandsvennen 12.05.09)

Staten kan bli ansvarlig for sexovergrep blant mindreårige
Seksuelle overgrep mellom mindreårige kan utløse rett til erstatning dersom det offentlige apparatet har sviktet. Når barn er på skolen, i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner, har det offentlige et klart ansvar for å ivareta ansvaret for alle barn. Men dette skjer ikke alltid. (Tv2Nyhetene 10.05.09)

– Loven tillater å låse barn inne
Regjeringen fastslår at barnevernet kan holde barn innelåst i perioder. I løpet av 2009 kommer nye tvangsregler, som skal være klarere. (Varden 09.05.09)

725.000 kroner for tapt barndom
En kvinne i 50-årene er tilkjent 725.000 kroner i oppreisning for overgrep og omsorgssvikt i barndommen. (Tvedestrandsposten 07.05.09)

Rydd opp, Huitfeldt
Mindreårige overgrepsofre plasseres på samme barnevernsinstitusjoner som unge overgripere. Overgrep skjer om natta når bemanningen er minimal, ofte bare en sovende nattevakt. (Dagbladet 28.04.09)

Voldtatt på barnehjem
Mindreårige Line ble voldtatt av en jevnaldrende gutt på et barnehjem. (Tv2Nyhetene 26.04.09)

Barnehjemsbarna ble umyndiggjort
"Forvaltningslovens regler om partsinnsyn i saker etter barnevernloven gjelder også for personer som har fylt 15 år etter at saken er avsluttet". Konklusjonen på Justisdepartementets vurdering av Sandefjord kommunes praktisering av loven på området - hvor barnevernet har nektet personer etter fylte 15 år fullt innsyn i egne mapper - kan dermed vanskelig karakteriseres som annet enn krystallklar. (Sandefjords Blad 22.04.09)

Søker erstatning for overgrep
Leonar Torbergsen (59) ble plassert på Stavne Observasjonsskole i Trondheim av daværende Mo kommune. Nå søker han om oppreisning på grunn av omsorgssvikt, og opplever ventetida som et nytt overgrep. (Rana Blad 22.04.09)

Væpnet aksjon på barnevernsinstitusjon
Like etter klokka to i natt rykket væpnet politiet ut til en barnevernsinstitusjon på Garder i Vestby. (Østlandets Blad 07.04.09)

Mangler oversikt over opplæring til barnevernsbarn
Barn og unge i barnevernsinstitusjoner er ikke sikret retten til tilpasset opplæring fordi Buskerud fylkeskommune mangler et system som skal sikre dem dette. Dette ble avdekket av Fylkesmannens tilsynsgruppe, og årsaken til at det er slik er at fylket manglet rutiner for å ha en oppdatert oversikt over hvilke barn og unge som bor i barnevernsinstitusjonene. – Her er vi nok i godt selskap med svært mange andre fylkeskommuner. Det skyldes at barnevernsinstitusjonene generelt har dårlige rutiner med å melde ifra når det skjer endringer, både når de mottar nye barn med rett til opplæring og når andre barn flytter, sier fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås til Drammens Tidende. (Utdanningsnytt 26.03.09)

Krever erstatning av Hurum kommune for ødelagt barndom
Han ble mobbet, misbrukt og tatt bort fra familien. Til slutt havnet han på gata. Nå krever han millionoppreisning av kommunen. (Drammens Tidende 30.03.09)

– Voldtok sovende tenåring
16-åringen skal ha forgrepet seg på ei jevngammel jente mens hun sov. De to tenåringene bodde på samme sted og var under omsorg av barnevernet. (Glåmdalen 20.03.09)

Barnevernsbarn førsømmes
Mange barnehjemsbarn trenger ei langt bedre psykiatrisk behandling. Det mener barne-, ungdoms- og familietaten, som eier barnevernsinstitusjonene i fylket. (Nrk Nordland 19.03.09)

Dobling av tvangsinngrep
Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Nordland viser at det har vært mer enn en dobling i tvangsinngrep fra 2007 til 2008. (Radio3 19.03.09)

- Uforsvarlig spesialundervisning
Spesialundervisningen for Oslos barnevernsbarn har flere mangler. Det avdekker en ny tilsynsrapport fra Fylkesmannen. (Aftenposten 19.03.09)

Bruker mer tvang mot ungdommer
Bruk av tvang mot barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner i Nordland er fordoblet fra 2007 til 2008. De ansatte snakker om en stadig tøffere arbeidshverdag. (Aftenposten 18.03.09)

Barnehjemsbarn - fri rettshjelp
Barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep bør få fri rettshjelp fra kommunen. Det mener Demokratenes Vidar Kleppe. (Nrk Sørlandet 10.03.09)

Klare omsorgsmangler ved Lunde skole
Granskingsutvalget konkluderer med klart manglende følelsesmessig omsorg. Utvalget tar ikke stilling til påstandene om fysiske og seksuelle overgrep på grunn av for lite grunnlag. (Tvedestrandsposten 10.03.09)

Ble daglig slått og sparket
I 2000 gikk Kai Henning Jakobsen til sak mot kommunen for ødelagt barndom. I en perm har han samlet alt som ble skrevet om saken. Nå vil han å hjelpe andre barnevernsofre. (Fredriksstad Blad 09.03.09)

Seksuelt misbrukt på barnehjem
I dag la Fylkesmannen i Vest-Agder frem granskningsrapporten for barne- og skolehjem i Aust og Vest-Agder. 22 av 85 barn som er intervjuet er utsatt for seksuelle overgrep. Samtlige kommuner i fylkene, med unntak av Arendal og Froland har sagt ja til å delta i granskningen som strekker seg fra 1930 - 2004. (Arendals Tidende 09.03.09)

– Utsatt for omsorgssvikt: Barnehjemsbarna før, asylbarna nå
– Vi opprøres over hvordan barn ble behandlet i fortiden. Jeg synes ikke vi skal slå oss til ro med at alt er bedre nå. Det fins tankemønstre og praksiser som dukker opp, om og om igjen, i nye former og under nye navn, sier Kjersti Ericsson, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. (Apollon 09.03.09)

Ble narkoman på institusjon
Han fikk sitt første møte med narkotika på en barnevernsinstitusjon. Nå angrer moren på at de i det hele tatt ba om hjelp. (TV2 Nyhetene 01.03.09)

Bodde på vent i ti måneder
Ida Sekkingstad og venninnen skulle bo på akuttsenteret i to–tre uker. Oppholdet varte i ti måneder. – Det er sant som det har stått i avisen: Det er ingen steder du lærer så mye om rus, så fort, som i barnevernet. Jeg visste ingenting om hasj før jeg kom på Akuttsenteret, sier Sekkingstad. (Bergens Tidende 28.02.09)

Barnevernsbarn bur på hybel utan tilsyn
Ungdom som bur på barnevernshyblar i Sogn og Fjordane og Hordaland bur utan tilsyn, sjølv om dei ikkje er myndige. (Firdaposten 24.02.09)

16-åring satte fyr på institusjonen
Som 13-åring debuterte han med hasj på Øvsttunsenteret. Tre og et halvt år senere brente han ned et hus på sin sjette institusjon. (Bergens Tidende 24.02.09)

Ingen tilsyn med barnevernshybler
De er ikke myndige, står under barnevernets omsorg og har fått sin egen hybel. Hvem fører tilsyn med dem? Ingen. (Bergens Tidende 24.02.09)

Her blir barn voksne på prøve
I et lite rødt hus bor to ungdommer. De har ingen familie hos seg. Ungdommene er barnevernsbarn og bor alene. (Bergens Tidende 24.02.09)

Betaler for sine synder
Oslo kommune gjør opp for tidligere tiders synder og har gitt barnehjemsbarna tilsammen 450 millioner. For Einar Litsheim (55) var det viktigste å bli trodd. (Dagsavisen 17.02.09)

1.309 barnehjemsbarn ber om erstatning
Til sammen 1.309 tidligere barnehjemsbarn har søkt Oslo kommune om erstatning. (Dagsavisen 17.02.09)

Ikke akkurat vern
- Barnevernet tror de gjør ting så mye bedre, men hvordan kan de si noe sånt? De sender deg vekk fra foreldrene dine, på institusjon eller fosterhjem, og det er ikke særlig kult. En venn av meg ble plassert i et fosterhjem hvor han ble seksuelt misbrukt og slått hver dag. Han prøvde å si ifra til barnevernet, men vet du hva de sa? At han bare var en desperat liten gutt som ville hjem til moren sin igjen. Det gikk to hele år før han ble tatt ut av det fosterhjemmet. Av Tåreløs (14). (Aftenposten 10.02.09)

Etterlyser ikke barna
Barneverninstitusjoner melder ikke fra når barn rømmer. Nå reagerer politiet i flere store byer på at barn overlates til rus og kriminalitet. - Til og med de som er dårlige foreldre ville meldt sitt eget barn savnet. Her tar derimot det offentlige omsorgen for barna og plasserer dem på institusjon, og der tilbys barna mindre omsorg enn dårlige foreldre ville gitt, sier en oppgitt politileder. (Nrk 04.02.09)

Etterlyser ikke barn på rømmen
Politiet kritiserer flere barnevernsinstitusjoner som ikke melder fra om barn som rømmer. (Nettavisen 04.02.09)

- Håper marerittet forsvinner
Tulla Samuelsen får 400.000 kroner i erstatning for overgrep som ble gjort mot henne av barnevernet. (Nrk Telemark 28.01.09)

Kler av og kroppsvisiterer barna
Barnevernsinstitusjonen Lindøysenteret får krass kritikk for å utsette barna for ydmykelser og krenkelser. (Nrk Rogaland 27.01.09)

Ungdommer ruser seg hos barnevernet
Politiet mener flere barnevernsinstitusjoner og deres hybler i Trondheims-området fungerer som «rene fristed» der ungdom ruser seg. (adressa 22.01.09)

Barnevernets ansikt og masker
Omtale av Faktaserien om Garnes-saken ”Når sannheten blir for tøff” av frilansjournalist Jan Hansen. Av Ole Texmo. (Forum for Menn og Omsorg 10.01.09)

Krever to millioner kroner i erstatning
Trond Johnny Ringdal (60) på Selåsvatn på Sørlandet, fikk i fjor 300.000 kroner i billighetserstatning fra staten. Nå vil han at den opprinnelige hjemkommunen, Moss, skal ta ansvar. (Moss Avis 27.12.08)

16-åring amok med jernstang
Det var en ansatt ved Sundstedtråkka barnevernsinstitusjon i Hokksund som ble truffet av jernstanga. Den ansatte skal ikke ha kommet til skade som følge av slaget. Gutten som er pågrepet, er plassert på institusjonen.  (Drammens Tidende 17.12.08)

Han har arr som ikke synes
Bjørnar Thorsen forteller om seks kjærlighetsløse år med fysisk vold og seksuelt misbruk på Lunde offentlige skole. - Barnevernet kaller han bare for «Gestapo». - En uke etter at jeg giftet meg, ringte de fra barnevernet. De sa at dersom vi fikk barn, ville de automatisk komme og hente dem! Alina lurte på hva slags land hun var kommet til. (Tvedestrandsposten 15.12.08)

Bestemor hjelper best
Når barn mister foreldrene, har de det best som kan bo hos bestemor eller annen storfamilie. Flere undersøkelser fra blant annet Unicef og Usaid (amerikanske Norad) viser at barna som havner på barnehjem klarer seg mye dårligere enn de som får bo hos storfamilie. (Vårt Land 12.12.08)

- Vi gjorde en feil
Barneversgutten som varslet om overgrep skulle aldri blitt boende med gutten han pekte ut som overgriper. (TV2 Nyhetene 07.12.08)

To ungdommer ferdigbehandlet på to år
Et arsenal av ansatte har i to år jobbet i en av de mest prestisjetunge barnevernssatsingene i Oslo. Prislapp: 14 millioner i året. Men kun to ungdommer har blitt ferdigbehandlet. (Aftenposten 05.12.08)

Blir værende på akuttinstitusjonen
Åtteåring har bodd på akutt barnevernsinstitusjon i 16 måneder. (TV2 Nyhetene 29.11.08)

Flere barn på akuttmottak
Stadig flere barn tas hånd om av barnevernet. (TV2 Nyhetene 29.11.08)

- Overgrep fra barnevernet
Barnevernsgutt bor fortsatt sammen med gutten han utpekte som overgriper. (TV2 Nyhetene 28.11.08)

- Det jeg husker fra Morgensol er kulde
Lisbeth Strand gjenopplever marerittet fra Morgensol barnehjem hver eneste dag. (ABC Nyhetene 25.10.08)

Omsorgssvikt og overgrep
Det har forekommet fysiske overgrep ved barnehjemmene i Finnmark, konkluderer granskingsutvalget. (Nrk Troms og Finnmark 25.09.08)

- Tapt barndom har prega livet mitt
«Arne» (53) ble plassert på barnehjem som fireåring, opplevde overgrep og havnet på skråplanet. Nå ønsker han mulighet til å søke oppreisning fra kommunen. (Telemarksavisa 29.09.08)

Ingen erstatning til barnehjemsbarn i Østfold
Nærmere 100 tidligere barnehjemsbarn i Østfold kan ha krav på oppreisning etter å ha blitt utsatt for omsorgssvikt, men det finnes ingen erstatningsordning i fylket. (VG 18.09.08)

Barnehjemserstatning gir millionsmell
Erstatninger til tidligere barnehjemsbarn vil koste Mandal kommune 10 millioner kroner de to neste årene. Penger som må tas fra driftsbudsjettene. (Lindesnes Avis 27.08.08)

Røyker hasj hos barnevernet
En 16 år gammel gutt forteller at han jevnlig røykte hasj på barnevernsinstitusjonen Klokkerhuset. Ledelsen vedgår at de ikke klarer å holde huset rusfritt. (Varden 20.08.08)

Opplæring til rus
Ansatte ved barnevernsinstitusjonen står nå fram med navn og bilde og hevder at Skjærgårdskollektivet har vært drevet på en måte som har bidratt til at ungdommene som er plassert der, simpelthen har fått opplæring i rusmisbruk og dessuten har kunnet tilegnet seg grunnleggende kriminelle ferdigheter. (Fædrelandsvennen 04.08.08)

Omsorgssvikt satte spor
Barna som bodde på Barnehjemmet Lunden er glade for at det ble lagt ned, men kjemper ikke for oppreisning. (Sandefjords Blad 08.07.08)

I ondskapens sirkel
Psykisk og fysisk vold preget hverdagen til barn som vokste opp på barnehjem eller sanatorium mellom 1940 og 1980. Etterpå møtte disse barna sine omgivelser med samme undertrykkende atferd som de selv var utsatt for. (forskning.no 05.06.08)

- Et nytt overgrep
De ble stemplet som evneveike og psykisk utviklingshemmede. I dag kom den ydmykende erstatningen. (Nrk Hordaland 03.06.08)

Bryter regelverket
Barnevernsinsititusjonen Sunnmørsheimen i Volda bryter regelverket med å ikke rapportere inn tvangsbruk til Fylkesmannen. (Nrk Møre og Romsdal 30.04.08)

Frykter selvmordsbølge
– Det er som å bli voldtatt når man skal fortelle om overgrepene på barnehjemmene. Mange vil ikke klare dette, sier Torhild Berteussen. (Nrk Sámi Radio 25.04.08)

Normisjon ba om unnskyldning for overgrep
Rolf Kjøde beklaget overfor tidligere barnehjemsbarn i Kristiansand at de ble utsatt for grov omsorgssvikt og overgrep på institusjoner eid av hans organisasjon. Det markerer en viktig begivenhet for mange av ofrene. (Dagen Magazinet 08.04.08)

Barnehjemsbarn fikk unnskyldning
Endelig fikk tidligere barnehjemsbarn på Sørlandet en unnskyldning fra kirken for den omfattende psykiske og fysiske mishandlingen de ble utsatt for. (Fædrelandsvennen 08.04.08)

Tapt barndom
Han ble hentet en augustdag i en blå Renault 16 TL. (Sandefjords Blad 28.03.08)

- Altfor lenge i akuttmottak
Barn oppholder seg så lenge på Barnevernets akuttmottak at kommunene fortviler. (Nrk Vestfold 24.03.08)

Tente på kleshaug på badet
En av ungdommene ved Sundstedtråkka barnevernsenter i Gamle-Hokksund tente i kveld på en haug med klær inne på et bad. Det resulterte i full utrykning fra brannvesen, politi og ambulanse like over klokken 19.15. (Eikernytt 23.03.08)

Flere avvik på Skjerfheim
I årsrapporten fra Fylkesmannen i Vestfold får Skjerfheim kollektivet i Lardal avvik for å ha utført flere ransakinger, kroppsvisitasjoner og beslaglegginger enn de har lov til. (Østlands-Posten 19.03.08)

Fikk erstatning for tapt skolegang
Skienskvinnen Tulla Samuelsen får 150 000 kroner i billighetserstatning for tapt skolegang. - Men jeg er skuffa over at barnevernet «går fri», sier Samuelsen. (Telemarksavisa 17.03.08)

Raser mot tvang i barnevernet
Landsforeningen for barnevernsbarn raser mot økningen av tvang i barnevernsinstitusjoner. - Tvang brukes ikke i normale hjem. (P4 11.03.08)

Kraftig økning i bruk av tvanguken av tvang i barneverninstitusjonene i Nord-Trøndelag har økt kraftig det siste året. (Nrk Trøndelag 11.03.08)

Misbrukt fortviler
En kvinne må vente i to år på svar fra Tvedestrand kommune etter å ha søkt billighetserstatning. Kvinnen i 50-årene ble systematisk innelåst og voldtatt gjennom flere år på et barnehjem. (Agderposten 26.02.08)

- Tortur å være på Soltun
Jan Helleren og hans fire søsken var flere år på Soltun, barnehjemmet på Bergemoen. De har den dag i dag fysiske arr etter oppholdet. Nå sender de brev om sine opplevelser til kommunen. (Grimstad Adressetidende 16.02.08)

Trodde juling var kjærlighet
Morten Nyborg og Rune Kristiansen har i voksen alder forstått hvorfor det gikk galt i livet. Nå vil de ha oppreisning. – De som greide seg av de vi vokste opp med, hadde familie. Vi hadde ingen som brydde seg, sier Kristiansen. (Sandefjords Blad 12.02.08)

Mange innvandrerbarn på institusjon
Hvert femte barn i barnevernsinstitusjoner på Østlandet har minoritetsbakgrunn. (Dagsavisen 11.02.08)

Slurv med hemmelig informasjon
Barnevernsinstitusjonene i Nordland har vært dårlige til å behandle taushetsbelagt informasjon. (Nrk Nordland 08.02.08)

- Jeg ble veldig flink til å tåle juling, til å bite tenna sammen
Men Sandefjord kommune nekter Morten Nyborg (45) og andre barnehjemsbarn erstatning. (Dagbladet 06.02.08)

- Tok kvelertak på Elin (28)
Elin Dyrdal ble angrepet så hun mistet bevisstheten - på jobb (Nettavisen 04.02.08). BR: Artikkelen forteller at barn på 10 og 13 år holdes på lukket avdeling, og at utelukkende to ufaglærte var på jobb.

Gikk amok, raserte rommet
En ungdom på 17 år gikk amok og raserte rommet sitt på en barnevernsinstitusjon i Vestby mandag ettermiddag ved 13-tiden. De ansatte følte at situasjonen var såpass tilspisset at politiet ble tilkalt. (Østlandets Blad 21.01.08)

Barnevernet bruker vold mot barn
Situasjonen på barnevernets lukkede akuttavdeling i Oslo er ute av kontroll. Overarbeidede ansatte bruker halsgrep og vold for å få kontroll med ungdommene. Flere ansatte har havnet på legevakten. (Aftenposten 13.01.08)

Nå kan barnehjemsbarn søke om oppreisning
Fra og med nå og i ett år kan tidligere barnehjemsbarn i Kristiansund som mener seg omfattet av omsorgssvikt eller overgrep, søke om oppreisning. (Tidens Krav 11.01.08)

Erstatning etter omsorgssvikt
Ein 63 år gamal mann får 725 000 kroner i erstatning frå Trondheim kommune etter å ha vore elev ved Osloveien skole. (Nrk Trøndelag 10.01.08)

Kan koste kommunen 500 mill.
Erstatningskravene fra tidligere barnehjemsbarn strømmer fortsatt inn til Oslo kommune. (Nrk Østlandssendingen 02.01.08)

138 millioner til tidligere barnehjemsbarn
Få blir avvist, og de fleste som har rett på kommunal oppreisning etter overgrep og omsorgssvikt i barnevernet får maks utbetaling som er 725.000 kroner. (Aftenbladet 18.12.07)

- Jeg er trodd!
Idretten og gudstroen reddet det tidligere barnehjemsbarnet Noralf Karlsen (67) fra å gå til grunne. (Aftenbladet 18.12.07)

Fortviler over sein behandling
Flere søknader om oppreising etter overgrep og omsorgsvikt ved Osloveien skole i Trondheim er ennå ikke behandlet. (Nrk Trøndelag 11.12.07)

Tjener millioner på barnevern
- Jeg tjener ikke penger på andres elendighet. Jeg tjener penger på å løfte dem ut av elendigheten, sier Mossi Antonio Zaferi - en av flere norske "barnevernsbaroner" (Aftenposten 08.12.07). Her presenteres en annen "barnevernsbaron" Arne Holkestad, med den velstanden barnevernet har forsynt ham med.

Anbud ikke EØS-krav
EØS-avtalen tvinger ikke norske politikere til å legge barnevernsplasser på anbud, sier jusprofessor Hans Petter Graver: - Etter EØS-avtalen er det ikke slik at det å drive barnehjem og yte den type hjelpetiltak som barnevernet gjør, ses på som en tjeneste - Barnevern er etter mitt skjønn ikke tjenester slik dette begrepet forstås i EØS-avtalen. Det er ingen private som etterspør barnevernstjenester, det er derfor ikke noe marked for det. Man kan helt fint samarbeide med private aktører om dette uten at det blir et anbudsmarked, fordi utøvelsen av omsorgen for barn dreier seg om offentlig myndighetsutøvelse (Aftenposten 05.12.07). Kommentarer (r-b-v)

- Oslo må ta overgriperne
Barneminister Manuela Ramin-Osmundsen tok i dag affære overfor Oslo kommune. Årsaken er at kommunen har utbetalt erstatning til tidligere barnevernsbarn som er blitt utsatt for overgrep, men ikke gjort noe med overgriperne. (Nettavisen 05.12.07)

Sjekker ikke gamle overgripere
Han fikk 725.000 kroner i erstatning etter å ha blitt seksuelt misbrukt på barnehjem, men kvinnen som forgrep seg jobber fortsatt på barnehjemmet. (Nettavisen 05.12.07)

Millionkrav fra tidligere barnehjemsbarn
De ble sendt fra Odda til et barnehjem i Stavanger, der barn ble utsatt for vold og seksuelle overgrep på 50-tallet. Nå har fem rettet erstatningskrav mot Odda kommune. (Hardanger Folkeblad 01.12.07)

Gutter stjal bil på barevernsinstitusjon
Politiet ble før midnatt bedt om å komme til en barnevernsinstitusjon på Gausel. En av klientene laget bråk og betjeningen klarte ikke å roe ham ned. Men før politiet nådde stedet hadde klienten stukket av i bil sammen med en kamerat. (StavangerAvisen 38.11.07)

Fikk 500 000 i erstatning
Han ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, nå har den tidligere barnehjemsgutten fått en halv million kroner i erstatning. (Drammens Tidende 28.11.07)

Misbrukt har ventet tre år på erstatning
Jack Martinussen (59) ble misbrukt på Bastøy guttehjem. I 2005 åpnet staten for erstatning. Etter tre år har han fortsatt ikke fått svar. (Aftenposten 20.11.07)

Ikke mer tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner
Stortingsflertallet sa tirsdag nei til et forslag om at ansatte ved barnevernsinstitusjoner skal kunne bruke tvangstiltak i større utstrekning enn i dag. (Kommunal Rapport 13.11.07)

- Ordfører misbrukte meg
Et tidligere barnehjemsbarn sier hun ble misbrukt av ordføreren i kommunen da hun var 13 år gammel. Da overgrepene fant sted, skal den nåværende ordføreren ha jobbet på barnehjemmet der kvinnen vokste opp. (Nettavisen 04.11.07)

Går sammen om forsoning
Kristne organisasjoner som drev barnehjem i Kristiansand hvor barn ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt, tar sammen med overgrepsofrene et oppgjør med fortiden. (Dagen 13.10.07)

Overgripere og barneofre på samme institusjon
I barnevernsinstitusjoner i Norge i dag plasseres overgripere og barn som har vært utsatt for overgrep sammen. Daglig leder ved Regionalt vold- og traumesenter, Aud Karin Bjørn, sier dette er uutholdelig og at det fører til nye overgrep. (Nrk Nordnytt 10.10.07)

- Barna taper
Fylkesmannen er bekymret over at barna blir taperne etter konkursen i Madlaveien Bofellesskap. (Aftenbladet 04.10.07)

Erstatning for alvorlige overgrep
Etter alvorlige overgrep og omsorgssvikt har nå 404 tidligere barnehjemsbarn fått erstatning fra Oslo kommune. (Nrk Østlandssendingen 03.10.07)

Får erstatning for tapt barndom
Tore Freddy Larsen fra Sandefjord får 500 000 i erstatning fra Oslo kommune etter at han ble mishandlet fysisk og psykisk på er barnehjem på 60-tallet. (Nrk Vestfold 27.09.07)

Barnehjemsbarn anker
Tingretten avviste erstatning for vanskjøtsel og omsorgssvikt på Morgensol. Nå anker barnehjemsofferet Ranveig Noren Risberg saken til lagmannsretten. (Nrk Hordaland 18.09.07)

Lillebergen leder erstatningsutvalg
Lagdommer Bjørn Lillebergen skal lede erstatningsutvalget som skal behandle søknader knyttet til bystyrets vedtak om å utvide erstatningsordningen for barn på institusjon. (Bergens Tidende 21.09.07)

Vold og overgrep ved Osloveien skole
I dag vitna Tore Audun Johnsen, som stevner Trondheim kommune for fem millioner kroner. (Nrk Trøndelag 11.09.07)

Gransker overgrep mot barnehjemsbarn
Seks kommuner i Finnmark har bedt om granskning. (Finnmark Dagblad 07.09.07)

Erstatning for tapt barndom
Ole-Martin Nordby fikk barndommen ødelagt av vold, mishandling og mangel på omsorg ved Elstad barnehjem i Ullensaker. Nå får han erstatning. (Eidsvoll Blad 01.09.07)

Sjokkrapport om svenske barnehjem
Barn i svenske barnevernsinstitusjoner ble utsatt for grove og systematiske overgrep helt fram til 1980-tallet, viser en ny sjokkrapport som legges fram i dag. (VG 21.08.07)

Har gitt opp å tro
Håkon Jørstad (62) og Gunnar Wahl (59) fra Hammerfest har gitt opp å tro at de noen gang vil få oppreisning for overgrepene de ble utsatt for ved barnehjemmene i Alta kommune. (Finnmark Dagblad 18.07.07)

Venter på erstatning
- Det virker som vi ikke betyr noenting, sier skienskvinnen Anna Samuelsen. (Telemarksavisa 17.07.07)

Barnevernsinstitusjon bryter loven
Barne- og ungdomssenteret isolerer barna og ungdommen ulovlig. (Nrk Telemark 17.07.07)

Skvises ut
Private barnevernsinstitusjoner som Torgarhaugen ungdomshjem blir ifølge organisasjonen for private barneverntiltak skviset ut av det offentlige tilbudet. (Brønnøysunds Avis 16.07.07)

- En skamplett i Oslos historie
Fra hun var 14 måneder gammel til hun var åtte år opplevde hun vold og omsorgssvikt i institusjoner som Oslo kommune hadde ansvaret for. Nå er kvinnen i 40-årene, og hun har fortsatt ikke fått erstatning. (Nrk Østlandssendingen 13.07.07)

Kaos, hasj, vold og skulking
Barnevernsinstitusjonen Iras Hus ble stengt på kort varsel. – De ansatte hadde ikke kontroll, sier "Pia" (16) (Tønsbergs Blad 06.07.07). BR: Advokat Dag Inge Urå som representerer "Pia" har tidligere, som kommuneadvokat for Oslo kommune, selv bidratt til å sende barn til oppfostring borte fra foreldrene.

Stor erstatningsforskjell
Det er store nasjonale forskjellar når det gjeld erstatningsbeløp til tidlegare barnevernsbarn.  I sør kan dei få over 700 000. I nord,  ikkje ei krone. (Nrk Rogaland 02.07.07)

Privat barnehjem "ute av kontroll"
Fylkesmannens dom var knallhard etter tilsynet. Nå har Bufetat på Vestlandet avsluttet samarbeidet med barnehjemmet til Aleris Ungplan i Søre Skogvei i Bergen. (Bergens Tidende 01.07.07)

Tapte saken mot Morgensol
Tidligere barnehjemsbarn Ranveig Noren Risberg har tapt saken hun anla mot staten etter vanskjøtsel på barnehjemmet Morgensol. Regjeringsadvokaten fikk medhold i at saken er foreldet. (Nrk Hordaland 29.06.07)

Her levde Stian som «huleboer» med NOKAS-raner
Barnevernet holdt 14 år gamle «Stian» isolert sammen med miljøarbeidere fra 2002 og fram til 15.mai 2004. Blant de som passet på gutten var NOKAS-raner Alf Henrik Christensen. (Dagbladet 29.06.07)

Lærte kickboksing av NOKAS-dømt på barnevernsinstitusjon
MOR: - Dette synes barnevernet var et egnet opplegg for min 14 år gamle sønn. (Dagbladet 28.06.07)

Pil og bue-skytteren var ungdomsleder
Den 54 år gamle mannen driver en institusjon for ungdom med adferdsvansker på gården der skuddet falt på Nordre Sandøy i Hvaler kommune. (Dagbladet 24.06.07)

Staten nekter Randveig (61) erstatning
Randveig ble utsatt for overgrep i seks år da hun bodde på barnehjemmet Morgensol i Bergen. Seks års overgrep på barnehjem ødela mye av Randveigs liv. Nå vil staten hindre henne i å søke erstatning. (Bergensavisen 20.06.07)

Ny barnehjemskamp i retten
Randi Noren Risberg gir ikke opp kampen for å få føre erstatningssak mot staten etter overgrep hun ble utsatt for på barnehjem i Bergen. (Bergens Tidende 19.06.07)

Bufetat stenger egen barneverninstitusjon
Bufetat besluttet 29. mai å legge ned sin egen barneverninstitusjon på Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, seksjon Slagen. Fire dager tidligere hadde institusjonen besøk av barne- og familieminister Karita Bekkemellem og FO-leder Randi Reese. (Fontene 15.06.07)

Alvorlig og skrikende mangel på norsk rettsvern
Så fikk også Trondheim Kommune oppleve skammens dag. Sfm.no har nå kontaktet Den Norske Helsingfors-komiteen og vil kreve full politisk oppvask og opprydding en gang for alle. Av Jan Hansen. (Samfunnsmagasinet 10.05.07)

Sex-overgrep og vold på Stavne
Barnevernsbarn i Trondheim har opplevd vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i regi av kommunen. Aller verst var forholdene ved Osloveien skole på Stavne. (Adresseavisen 09.05.07)

Kamp for å bli hørt
- Jeg håper virkelig at kommunen lærer noe av denne rapporten slik at overgrep ikke skjer igjen, sier det tidligere barnevernsbarnet Nina Larsen (40). (Adresseavisen 09.05.07)

Barneverns-ungdom stadig råere
Barnevernsungdom er mer aggressive og voldelige. I går møtte tre barnevernsungdommer i Kristiansand tingrett i tre alvorlige straffesaker. (Fædrelandsvennen 08.05.07)

Voldskultur ved barnevernsinstitusjoner
Nok en gransking av norske barnevernsinstitusjoner har avslørt rystende fysiske og psykiske overgrep begått over flere tiår. Nå forbereder også Trondheim kommune store utbetalinger til ofrene. (Avisa Nordland 08.05.07)

Høyrebyrådet i Bergen med flere, trekkes for retten av barnehjemsofre
To tidligere barnehjemsbarn fra det etter hvert beryktede Bergen Guttehjem, har siden mai 2002 vandret inn og ut av norske domstoler for å kjempe for sine rettigheter og for å bli trodd på de lidelsene de ble utsatt for på barnehjemmet. Av Svein Tore Marthinsen. (Samfunnsmagasinet 08.05.07)

Barn er utsatt på institusjoner
Et titall ungdommer som blir alvorlig mishandlet på barnevernsinstitusjoner var tydeligvis ikke alvorlig nok for staten og barnevernet. Av Olav Mjelde, Bergen. (Aftenposten 05.05.07)

Bekymret for ansatte som varsler
Ansatte ved barnehjemsinstitusjoner har fortsatt ikke den beskyttelsen de trenger når de melder fra om overgrep. Det mener jusprofessor Henning Jakhelln. (P4 24.04.07)

Får oppreisning for ødelagt barndom
Et samlet bystyre i Bergen ga mandag tidligere spesialskoleelever mulighet til å søke om erstatning for en ødelagt barndom. (Nrk Hordaland 23.04.07)

Barnevern- sjefer på inntektstoppen
Eiere av private barnevernsinstitusjoner ligger på inntektstoppen i Vestfold. (Tønsbergs Blad 20.04.07)

Store forventninger til SOS-barneby i Bergen
Ordfører Herman Friele i Bergen uttrykte glede over at en SOS-barneby skal bygges i byen, da han tirsdag avduket en av de åtte grunnsteinene som markerer at byggingen av byen er kommet godt i gang. Markeringen fant sted i Kjøkkelvik utenfor Bergen sentrum der barnebyen skal stå ferdig i 2008. Tidligere barneombud Trond-Viggo Torgersen avduket tirsdag en av de åtte grunnsteinene som markerer at byggingen av SOS-barnebyer nå er godt i gang i Kjøkkelvik utenfor Bergen sentrum. (Seher 17.04.07)

Utvider erstatningsordning for barnehjemsbarn
Et flertall i Bystyret vil trolig gå inn for å utvide erstatningsordningen for barnehjemsbarn. (Bergens Tidende 17.04.07)

Beboerne skrevet ut
Dårlige arbeidsforhold, langtidssykmeldinger og anklager om vold mot beboerne har preget hverdagen ved Karienborg ungdomsheim de siste månedene. (Trønder-Avisa 03.04.07)

- Det ble drukket alkohol åpenlyst
Fjellet ungdomshjem, der en 16-åring ble knivdrept, slaktes av en tidligere beboer. (Aftenposten 28.03.07)

Miljøarbeider slått ned
En miljøarbeider, ved en plass for barnehjemsbarn på Hadeland, ble slått ned av ei jente. (Hadeland 26.03.07)

Mistet sønnen på institusjon
Bente Norseth Martinsen mistet sønnen sin etter en overdose på en barnevernsinstitusjon. Nå krever hun endring. (Nettavisen 25.03.07)

Varsler gjennomgang av barnevernet
Etter knivdrapet på Fjellet ungdomshjem i Nannestad varsler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nå en fullstendig gjennomgang av hele barnevernet. (Nrk 25.03.07)

Anmelder barnevernet
Bente Nordseth Martinsen frykter at omstendighetene rundt sønnen Kåre Rogers død skal gli bort i stillhet. Derfor har hun nå politianmeldt blant annet barnevernet. (Eidsvoll Ullensaker Blad 24.03.07)

Langvarig konflikt forut for drapet
En langvarig konflikt mellom to gutter på barnevernsinstitusjonen Fjellet i Nannestad, fikk et grusomt utfall natt til torsdag. Den ene knivstakk den andre til døde. (Eidsvoll Ullensaker Blad 24.03.07)

- Nattevakten gjorde det han kunne
Nattevakten som stod midt oppe i krangelen da 16-åringen ble knivdrept, gjorde det han kunne for å forhindre drapet (VG 23.03.07). BR: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region øst er fornøyd med den ansattes innsats da en 16-åring ble drept inne på en barnevernsinstitusjon.

– Rastløs på institusjon
Linn rømte flere ganger fra ganger da hun bodde på barnevernsinstitusjon. Hun mener institusjonene er for kjedelige for unge. (Lokalavisen Groruddalen 23.03.07)

Barnevernsbarn mer voldelige
Ungdommer på barnevernsinstitusjoner er blitt mer voldelige og har større psykiske problemer enn før. (Nrk 23.03.07)

Leter etter datteren
Moren til en av barna på ungdomshjemmet fikk nyheten om drapet via mediene. (Aftenposten 22.03.07)

– Dette er en utrolig tragedie
De ansvarlige for institusjonen i Maura satt i formiddag i krisemøte. Romerikes Blad var i morges i kontakt med Fjellet ungdomshjem, der både den drapssiktede 18-åringen og den drepte 16-åringen bodde. De ønsket ikke å uttale seg om saken. (Romerikes Blad 22.03.07)

16-åring drept på barnevernsinstitusjon
En 16 år gammel gutt døde natt til torsdag etter at han ble knivstukket på en barnevernsinstitusjon på Romerike. (VG 22.03.07)

«Jeg er bare snill, ring politiet»
Naboen våknet av at en ung gutt stod utenfor barnevernsinstitusjonen og skrek «Jeg er bare snill, ring politiet». Like etter ble gutten pågrepet for drap på en 16-åring. (VG 22.03.07)

16-åring knivdrept på barnevernsinstitusjon
En 16 år gammel beboer ved en offentlig barnevernsinstitusjon i Nannestad døde etter en knivstikking på ungdomshjemmets område i 03.30-tida i natt. (Dagbladet 22.03.07)

Økt bruk av tvang
Bruken av tvang på barneverns-institusjoner i Nordland øker. I fjor ble det brukt tvang 127 ganger, mot 69 ganger året før. (Nrk Nordland 21.03.07)

Overgrepsoffer stoppet av Karita
Seks års overgrep på barnehjem ødela mye av Randveigs liv. Statsråd Karita Bekkemellem er skeptisk til at barnehjemsofre skal få tatt opp gamle saker i retten. (Dagbladet 21.03.07)

Barneheimsbarn får betalt
Første person på Vestlandet har fått erstatning frå staten for overgrep på barneheim. (Nrk Hordaland 21.03.07)

Saksbehandlingstid: To år
"Anders" fikk barndommen ødelagt da han ble plassert på barnehjem som ung gutt. I dag har han søkt erstatning - men må vente minst to år på svar. (Dagbladet 15.03.07)

14 barnehjemsbarn søker erstatning
De var utsatt for grove overgrep. 14 tidligere barnehjemsbarn har søkt erstatning fra Drammen kommune, antallet ventes å øke. - Av de søknader vi har, er det flest fra personer som har bodd i fosterhjem, men det er også noen fra folk som har bodd på barnehjem, sier kommuneadvokat Finn J. Krog. (Drammens Tidende 08.03.07)

Frykter slurving med politiattester
Redd Barna ber fylkesmannen i Østfold om å føre ekstra tilsyn med barnevernsinstitusjonene i fylket. Nylig ble det avdekket at 17 av 20 institusjoner i Hordaland ikke oppfylte kravet om innhenting av politiattester. (Moss Avis 05.03.07)

Får ikke anmelde trusler
"MS Torungens rutiner for politianmeldelse av ungdom som fremsetter trusler ivaretar ikke kravet om taushetsplikt i barnevernsloven, og bidrar til unødig å kriminalisere ungdom MS Torungen er godkjent for å hjelpe", står det i en systemrevisjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder. - Vi blir rettsløse. Det er totalt uakseptabelt, sier Runar Tveten, avdelingsleder ved Tiltaksgruppen i Tvedestrand (Agderposten 28.02.07). Kommentarer (R-b-v)

Får ikke anmelde trusler
Ansatte i barnevernet skal ikke bidra til å kriminalisere ungdom, mener Fylkesmannen i Aust-Agder. (Nettavisen 28.02.07)

Barnevernsbarn klager mer enn før
Antall klager fra barn i barnevernsinstitusjoner i Troms har mer enn doblet seg de to siste årene. (Nye Troms 24.02.07)

354 barnehjemsbarn har søkt erstatning
354 tidligere barnehjemsbarn søkte Oslo kommune om erstatning i fjor. (Bergensavisen 22.02.07)

- Bygdesladderen er vår fiende
Naboene rundt Hugins institusjon i Ringelia føler seg utrygge etter innbrudd og nattlige besøk rundt husene, der fotsporene i snøen tydelig ledet til Ringeliatunet. De tar flere forholdsregler enn før. (Oppland Arbeiderblad 22.02.07)

Oppreisning også til Sauda-barn
Sauda kommune slutter seg til oppreisningsordningen som Stavanger kommune har utarbeidet for barnehjemsbarn som ble grovt misbrukt. (Nrk Rogaland 22.02.07)

Barnehjemsbarn får 60 millioner
79 av de tidligere barnehjemsbarna får erstatning for overgrep. 12 får for omsorgssvikt. (Tv2 Nettavisen 22.02.07)

60 mill til barnehjemsbarn
95 saker er blitt behandlet av det såkalte Vederlagsutvalget. Utvalget har kommet frem til at 79 tidligere barnehjemsbarn har blitt utsatt for overgrep. (Nrk Østlandssendingen 22.02.07)

Legger seg flate
Erkjenner ulovlig bruk av tvang på ungdomshjem. (Nrk Troms og Finnmark 22.02.07)

Kritikk mot Silsand ungdomshjem
Fylkesmannen i Troms er ikke fornøyd med forholdene på Silsand ungdomshjem. (Folkebladet 21.02.07)

Nekter barnhjemsbarn å gå til sak
Regjeringsadvokaten nekter overgrepsutsatte barnehjemsbarn å gå til sak mot staten og hevder sakene er foreldet. (Østlendingen 13.02.07)

- Et snillistisk regelverk
Psykolog Fredrik Lange-Nielsen vil begrense ungdommenes rettigheter i barnevernsinstitusjoner. Lange-Nielsen er leder for en barnevernsinstitusjon for ungdom. (Aftenposten 10.02.07)

Fornøyd med lovverket
- For høy grad av kontroll skaper maktkamper mellom ungdom og personale, sier psykolog Tore Andreassen, som ikke ser behovet for å begrense rettighetene til problemungdom. (Aftenposten 10.02.07)

Tvang kan brukes i barnevernet
Av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. (BLD 08.02.07)

Vil ransake barnevern-ungdom
- Det må være mulig for ansatte på barnevernsinstitusjoner å ransake og kontrollere ungdommer med rusproblem, krever Samarbeidsforum for norske kollektiv. - Det er heller regelen enn unntaket at ungdom med rusproblemer ruser seg på institusjon, sier Terje Turøy, leder for sosialpolitisk forum i samarbeidsforumet og faglig leder i Fossumkollektivet. (VG 07.02.07)

Steng dørene!
Stengte dører kan være løsningen for ungdom som rømmer ofte fra barnevernets institusjoner, mener Barneombudet. Byråd Torger Ødegaard vil ha et statlig ansvar. - Hvis ungdommene hadde rømt i like stor grad fra private hjem, hadde det vært en sak for barnevernet, sier barneombud Reidar Hjermann (Aftenposten 07.02.07). Kommentar av Agrippa (R-b-v)

Beslagla GHB på barnevernsinstitusjon
Politiet i Mandal har beslaglagt flere liter av det livsfarlige narkotiske stoffet GHB på en privat barnevernsinstitusjon. (Adresseavisen 07.02.07)

Ungdomssenter i hardt vær
Barnevernets nye flaggskip på Thorøya er blitt et pengesluk. Nå krever stortingspolitikerne full granskning. Sandefjord Ungdomssenter er en av fem såkalte MultifunC-institusjoner i landet, og til sammen koster sentrene i Bergen, Sandefjord, Stjørdal, Ås og Tromsø rundt 100 millioner kroner årlig. Det synes enhetsleder ved Sandefjord Ungdomssenter, Terje Jacobsen, ikke er en urimelig pris. (Sandefjords Blad 07.02.07)

Gode barnevernsinstitusjoner viktig
- Til nå har de private kommersielle institusjonene nesten hatt monopol på tilbudet til disse faglig krevende ungdommene. Så langt kan man ikke dokumentere spesielt god effekt på tradisjonell institusjonsbehandling av ungdom med adferdsvansker verken i Norge eller andre land, innrømmer statssekretær Kjell Erik Øie, Barne- og likestillingsdepartementet. (BLD 06.02.07)

- Trodde sønnen min var trygg
Bente N. Martinsen vil granske barnevernet etter at sønnen (18) døde av en GHB-overdose. (Tv2 Nettavisen 06.02.07)

Dramatisk nedbemanning ved Nymogården
Nymogården har måttet gå til oppsigelse av ytterligere åtte ansatte. Totalt har den private barnevernsinstitusjonen mista 20 årsverk det siste året. – Det er klart det merkes når 20 arbeidsplasser forsvinner. Vi ser også at det gir ringvirkninger for hele Rundhaugen, sier Martin Nymo. (Nye Troms 06.02.07)

Tenåringer dømt for kannibalisme
En domstol i Samara i Russland har dømt 12 tenåringer til lange fengselsstraffer for en rekke tilfeller av ran, drap - og kannibalisme. Alle tenåringene er vokst opp i barnehjem og på internatskoler, og alle hadde rømt fra institusjonene de bodde på. (VG 05.02.07)

To ansatte på jobb da dødsdosen ble tatt
To ansatte var på jobb i barnevernsboligen der en 18 år gammel mann satte en dødelig overdose med hjemmelaget narkotika natt til lørdag. Ungdomsinstitusjonen «Ungdom i utvikling» i Trysil er tilknyttet barnevernet, og arbeider blant annet med å holde belastet ungdom borte fra narkotika. Politiet avhører de ansatte som var på jobb ved institusjonen da overdosen ble satt. (VG 04.02.07)

Avhører ansatte etter narkotikadødsfall
Ansatte på en ungdomsinstitusjon i Trysil skal avhøres i forbindelse med at en 18-åring døde etter å ha brukt et hjemmelaget narkotisk stoff. Politiet vet ikke hvordan ungdommer klarte å lage stoffet uten å bli oppdaget. (Aftenposten 04.02.07)

Tok dop mens voksne passet på
18-åringen som døde av den ukjente dopblandingen i Elverum lørdag, var under barnevernets beskyttelse. - Alle tre - både den døde 18-åringen, den siktede kameraten og den 16 år gamle jenta - bodde på ungdomsinstitusjonen «Ungdom i utvikling» i Trysil. Daglig leder ved institusjonen bekrefter overfor Nettavisen at det var voksne på vakt natt til lørdag da ungdommene tok dopblandingen. På institusjonen bor det barn fra 13 års alderen og oppover. (Nettavisen 04.02.07)

Satte fyr på barnevernsinstitusjon
En av beboierne på en barnevernsistitusjon på Stord er siktet for ildspåsettelkse etter en låve på institusjonen brant ned torsdag kveld. (StavangerAvisen 02.02.07)

Barnevernsbarn får erstatning
Bærum kommune har opprettet en erstatningsordning for tidligere barnevernsbarn som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt. (Nrk Østlandssendingen 01.02.07)

Institutioner slet sönder hennes liv
Hon kommer aldrig få tillbaka sin barndom. Den försvann på över 50 olika vårdinrättningar och institiutioner där hon blev sexuellt utnyttjad och trampad på. Nu vill Therese Persson från Örebro ha upprättelse. - Jag vill framförallt ha en ursäkt från myndigheterna. (Örebro Expressen 01.02.07)

Mener barnevernet løper fra ansvaret
For over to år siden overtok barnevernet ansvaret for den da 14 år gamle gutten. Siden har han gjentatte ganger rømt fra barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og kommet i klammeri med politiet. (Telemarksavisa 20.01.07)

Ungdomshjem konkurs
En barnevernsinstitusjon i Horten er begjært konkurs. Flere ansatte har ikke fått den lønn de har krav på. (Nrk Vestfold 18.01.07)

Legger ned akuttplasser
Tove Vigelsjø, som ledet institusjonen fram til nyttår, bekrefter at det til tider har bodd 13 barn på en avdeling med plass til seks.
- Dette har vi løst ved å sette inn ekstravakter slik at det ikke skal gå ut over barna, forteller hun til Drammens Tidende. (Drammens Tidende 18.01.07)

Barnehjemsbarna ber ordføreren om svar
Rådmannen innstilte på at barnehjemsbarna skulle få erstatning for ødelagt barndom. Politikerne utsatte saken. I over et halvår har den stått i stampe. Nå krever de tidligere barnehjemsbarna framdrift. (Tidens Krav 15.01.07)

- Kan ses som ansvarsfraskrivelse
- Institusjonen kan se det slik at ungdommene må ta ansvar for egne handlinger, og den vil markere at vold er uakseptabelt. Men det kan også ses som en ansvarsfraskrivelse fra institusjonens side. Institusjonen må ha andre virkemidler, siden poenget med plasseringen er at den unge skal få behandling. - Det er sjelden foreldre anmelder sine barn for vold mot seg selv, blant annet fordi foreldrene ser at de har et ansvar for sine barn. Det er en parallell til slike saker, sier Kirsten Sandberg, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. (Bergens Tidende 13.01.07)

Har ventet i 2,5 år på erstatning
Da Tulla Samuelsen leverte en søknad om billighetserstatning til Justissekreteriatene i august 2005 fikk hun høre at saksbehandlingstida var på åtte måneder. Nylig fikk hun beskjed om at det kan gå enda et år før søknaden er behandlet. (Telemarksavisa 08.01.07)

- Stor økning i antall saker
Seksjonssjef Ane Riiber Bergene i Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet sier at den lange saksbehandlingstida skyldes en stor økning i antall saker de to siste åra. (Telemarksavisa 08.01.07)

Tidligere barnehjemsbarn kan få billighetserstatning
Siden 2003 har Bergen kommune betalt nesten 50 millioner kroner i erstatning til tidligere barnehjemsbarn. Nå kommer ordningen til Hamar, og så mange som 500 personer kan ha vært utsatt for overgrep i vår kommune. (Hamar Dagblad 04.01.07)

- Fikk juling for den minste ting
74 år gamle Erna Rigmor Johansen har vonde minner fra tida hun bodde på barnehjem i Vang i Hamar. Nå kan hun og andre barnehjemsbarn få erstatning. (Nrk Hedmark og Oppland 02.01.07)

17-årig pige død på Egely
En 17-årig pige er onsdag eftermiddag fundet død på Fyns Amts sikrede ungdomsinstitution Egely i Nr. Aaby. (B.T. 20.12.06)

Godhavnsdrengene føler seg sviktet
"Godhavnsdrengene" anklager sosialminister Eva Kjær Hansen for å være passiv når hun nekter å støtte en undersøkelse av mishandling, sexmisbruk og medisinforsøk på barnehjemsbarn. (Radio Godhavn 14.12.06)

Nå får de svar
I dag sier bystyret i Drammen trolig ja til å gi tidligere barnehjemsbarn opp til 725000 kroner i erstatning. (Drammens Tidende 12.12.06)

14-åring kvalt på disiplinærleir
Sju tidligere vakter ved en disiplinærleir for problembarn i USA er siktet for å ha mishandlet Martin Lee Anderson (14) til døde (VG 29.11.06)

Til sak mot staten
Overgrepene, vanskjøtselen og omsorgsvikten ved norske barnehjem kan nå få etterspill ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Bergens Tidende 21.11.06)

Barn og unge i faresonen
Hvilke metoder kan forsvare å låse en dypt skadet ungdom inne på et nakent, tomt rom etter et rømningsforsøk? (Bergens Tidende 21.11.06)

Barnevernsofre anmelder Norge til Strasbourg
- Det gjelder klare brudd på flere artikler iht. Europeiske menneskerettigheter som gjør det strengt nødvendig å få hele saken prøvd. (Samfunnsmagasinet 20.11.06)

Utvider barnehjemsgranskingen
Kristiansand kommune vil utvide erstatningsordningen for barnhjemsbarn til å gjelde alle som har hatt tilsyn av barnevernet (Nrk Sørlandet 20.11.06). Kommentar av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre)

Seks ansatte må gå
Seks av rundt 50 ansatte blir permittert fra jobbene sine ved Nymogården på Rundhaug. (Folkebladet 18.11.06)

Barnevernsinstitusjon får refs for maktbruk
Bergen tingrett går svært langt i sin kritikk av maktbruken mot en 17 år gammel jente ved en barnevernsinstitusjon. (Bergens Tidende 16.11.06)

Kan gå glipp av erstatning
Folk i Møre og Romsdal som har vært utsatt for overgrep eller fått mangelfull skolegang og oppvekst, kan risikere at de aldri får erstatning. Årsaken er at de dokumentene som trengs, er forsvunnet, sier generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne. (Sunnmørsposten 14.11.06)

Har børn da slet ingen rettigheder?
Det er helt galt at være nødt til at opholde sig på usunde lokaliteter, men endnu værre at være frataget alle de frihedsrettigheder, vi ellers omtaler som selvfølgelige. Anbragte børn har ikke hunds ret. Anbringelsesstedet kan behandle dem efter forgodtbefindende. Der er ingen steder at klage. Av Else Sommer. (14.11.06)

Ransaker barn uten lov
Barnevernsinstitusjonen Styve Gard i Evanger må slutte rutinemessig å ransake nye beboere. (Bergensavisen 11.11.06)

Vår største skamplett
Reportasjen om barnehjemsbarna i lørdagens God Helg ga på ny et rystende innbikk i en virkelighet som bare ligger få tiår bak oss. Barn som vokste opp på barnehjem i Kristiansand på 1950-, 60- og 70-tallet forteller om en tilværelse preget av utrygghet, ensomhet, fravær av omsorg og i altfor mange tilfeller voldsbruk. (Fædrelandsvennen 05.11.06)

Ukultur i barnevernet
Bergens mest prestisjefylte barnevernsinstitusjon er blitt et eksempel på hvor katastrofalt dårlig barnevernet kan fungere. (Bergens Tidende 05.11.06)

16-åring berserk på institusjon
En 16 år gammel gutt gikk fullstendig berserk på barnevernsinstitusjonen Torungen natt til lørdag. (Agderposten 04.11.06)

VIDEO: Stukket med nåler
- Vi ble stukket med knappenåler på tunga og fikk pepper på, sier et barnehjemsbarn. Les de rystende fortellingene i God Helg (Fædrelandsvennen 03.11.06)

Vurderer å ta saken til Strasbourg
Høyesterett har avvist anken til en tidligere elev ved Stavne Tvangsskole i Trondheim. Forsvareren reagerer på at deres avgjørelse ikke er begrunnet. (Nrk Trøndelag 31.10.06)

Ingen erstatning for ødelagt barndom
De tre søsknene fra Bergen ble plassert på barnehjem i Stavanger. Nå vil ingen av byene gi dem erstatning for en ødelagt barndom. (Bergens Tidende 29.10.06)

Barnevernet brukte politihjelp
Barnevernsinstitusjonen Løft i Horten får kritikk for å ha ransaket beboerne med bistand fra politiet (Tønsbergs Blad 28.10.06). BR: Hva er det med politiet som stadig vekk er ute på oppdrag for barnevernet? Har de ikke ansvar for å undersøke om det er lovhjemmel for aksjonene? Jf. forsøk på uhjemlet pågripelse av baby i Averøy-saken.

Australia: Barnehjemsbarn funnet bundet i sengen
Sjokkerte politimenn og sosialarbeidere fant sju småbarn bundet på føttene da de gjennomførte en razzia på et barnehjem vest i Australia fredag. (VG 27.10.06)

Rapport fra tilsyn etter systemrevisjonsmetoden ved FAUN den 25.10.06
(Fylkesmannen i Vestfold 27.10.06)

Bergen kommune saksøkes på nytt av barnehjemsofre
To ofre krever at hele sannheten om erstatningsutvalgets arbeid og hva som skjedde både med dem selv og flere andre på Bergen Guttehjem, nå skal på bordet i domstolen en gang for alltid. (23.10.06)

Etterlyser flere barnehjemsbarn
59 voksne som har bodd på barnehjem i Kristiansand har hittil meldt seg til granskingsutvalget. (Fædrelandsvennen 16.10.06)

Ble slått og tvunget til å drikke såpe
Noralf Berg (64) forteller at han ble utsatt for overgrep da han som barn bodde på en spesialskole. Han krever erstatning fra Trondheim kommune, men er blitt avvist. Nå skal Høyesterett avgjøre om 64-åringens krav om erstatning er foreldet eller ikke. (Aftenposten 14.10.06)

Barnehjemsbarn til sak
To personer går nå til sak mot Ulstein og Ørsta kommuner etter at de hevder å være utsatt for overgrep ved Sunnmøre barnehjem i Ørsta i perioden 1962-1968. (Nrk Møre og Romsdal 06.10.06)

Innesperret av barnevernet
Jenten (16) sliter med alvorlige traumer etter sex-overgrep. Barnevernet har sperret henne inne sammen med kriminelle og rusmisbrukere. Psykiatrien har ikke noe tilbud til henne. (Bergens Tidende 06.10.06)

Jente innesperret av barnevernet
En 16 år gammel jente med psykiske problemer har vært innesperret på Øvstunsenteret i et halvt år. (Nrk Hordaland 06.10.06)

Staten lover full pakke
Barnehjemsbarn kan oppnå full erstatning fra både stat og kommune. Avkorting er uaktuelt, lover Tore Nordtun (Ap). (Rogalands Avis 04.10.06)

Samemisjonen vil støtte barnehjemsbarn
– Det var sjokkerende å få vite om overgrep ved våre institusjoner gjennom boka til forfatter Ingjerd Tjelle «Omsorg og overgrep – møter med barnehjemsbarn», som kom ut i november i fjor, og vi var i starten litt spørrende til hvordan vi skulle gripe saken an, sier generalsekretær Magne Gamlemshaug i Norges Samemisjon. (Dagen 03.10.06)

Barnevernsbarna får oppreisning
Et enstemmig Trondheim bystyre vedtok torsdag ettermiddag å gi oppreisning til tidligere barnevernsbarn i kommunen. (Nrk Trøndelag 29.09.06)

Møter overgripere i kommunen
Tidligere barnevernsbarn i Trondheim hevder overgripere fortsatt jobber i kommunen. Kommunaldirektøren skjønner at de reagerer. (Nrk Trøndelag 25.09.06)

Hvad siger de lærde?
Kommentar vedr. rapporten Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution - omfang og indsats. Av Else Sommer. (22.09.06)

Slakter institusjon i ny rapport
Barnevernsinstitusjonen MS "Torungen" går en uviss skjebne i møte, etter at institusjonen ble slaktet i en tilsynsrapport fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. (Agderposten 16.09.06)

Nå kommer pengene
Barnehjemsbarn som har blitt mishandlet og utsatt for overgrep i Oslo-institusjoner vil nå få erstatning. Alle som var plassert i institusjoner eller fosterhjem av Oslo kommune fram til 1993 kan søke om økonomisk erstatning. (Nrk Østlandssendingen 16.09.06)

Ikke tillit til kommunen
I går kveld møtte politikerne i Trondheim tidligere barnevernsbarn i en åpen høring. Politikerne fikk høre sterke historier om overgrep og vold. (Nrk Trøndelag 14.09.06)

Ber om oppreisning
Trondheim kommune har lovet oppreisning bare til tidligere barnevernsbarn, som var utsatt for overgrep mellom 1945 til 1986. De som ble utsatt for det samme før den tid, får ingenting. (Adresseavisen 12.09.06)

Et liv på nederste trinn
Jack stiftet tidlig bekjentskap med det norske omsorgsvesenet. I Jesu navn ble han straffet, mishandlet og glemt (Aftenposten 11.09.06). Kommentar av Agrippa (R-b-v forumet 13.09.06)

Vil gi 725.000 kr til barnevernsbarn
Rådmannen i Trondheim går inn for at barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep, skal få opptil 725.000 kroner i erstatning fra kommunen. (Kommunal Rapport 11.09.06)

Karmøy vil også gi erstatning
Karmøy velger samme løsning som Haugesund. Kommunen vil henge seg på Stavangers erstatningsopplegg til barnehjemsbarn. (Haugesunds Avis 26.08.06)

En udetonert økonomisk bombe
Ingen vet hvor mange barnehjemsbarn det er som har krav på erstatning. Saken kan koste Rogalands-kommunene flere titalls millioner kroner. (Haugesunds Avis 25.08.06)

– Jeg har fortsatt mareritt
Haugesund vil gi erstatning til barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep. – En lettelse, sier Arthur Mehus Olsen (70). (Haugesunds Avis 25.08.06)

Fylkesmannen tillater hakekors og naziflagg
Barnevernsinstitusjonen Klokkerhuset må endre reglene. (Dagbladet 24.08.06)

Lov å si nei, men ikke i husreglene
Stipendiat og ekspert på barnerett, Elisabeth Gording Stang, mener det fortsatt kan være mulig å nekte ungdommer på en barnevernsinstitusjon å bruke mobiltelefonen om natta. Men det kan ikke være en generell husregel. (Varden 34.08.06)

Kroken på døren for superklinikk
Det skulle bli barnevernets flaggskip, en superklinikk for «verstinger». Etter drøyt ni måneder har Bergen ungdomssenter i Sædalen måttet melde pass. (Bergens Tidende 24.08.06)

Forvirring rundt erstatninger
Fylkesmann Tora Aasland - som er statens representant i Rogaland - er helt på linje med stiftelsen Rettferd for taperne. Hun mener at statens billighetserstatning til barnehjemsbarn som er blitt utsatt for overgrep, ikke skal bli avkortet for dem som også får kommunal erstatning. (Stavanger Aftenblad 23.08.06)

Manglet tilsyn med barna
Taperforeningen anklager kommunene og fylkesmannen i Buskerud for ikke å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. (Nrk Buskerud 15.08.06)

Lover oppreisning til alle
Ikke bare barnehjemsbarn, men alle barn som Kristiansand kommune hadde omsorg for i perioden 1954 til 1980, skal få oppreisning hvis de har lidd overlast. (Fædrelandsvennen 14.08.06)

Gir ikke barnehjemsbarn erstatning
Tidligere barnehjemsbarn i Finnmark mener de blir urettferdig behandlet. Kommunene i fylket vil ikke gi dem erstatning for omsorgssvikt og overgrep. (Nrk Troms og Finmark 26.07.06)

Sannheten om Singh
Ronald Singh mener kommunen må ta mye av skylden for at han er blitt det problemet han er. - Jeg ble hentet av barnevernet uten grunn da jeg var sju år. Etter det har det vært inn og ut av alskens institusjoner. Jeg må være Norges mest institusjonaliserte menneske. Det har ødelagt meg fullstendig, og gitt meg nerveproblemer, psykiske plager og angst. Hadde det ikke vært for barnevernet ville jeg vært mye streitere i dag. (Trønderbladet 25.07.06)

Heroinist som 15-åring
(Bergensavisen 25.07.06). BR: Etter fem år på barnehjem var den drapssiktede blitt heroinist i alder av 15 år.

Barneverninstitusjon beklager lovbrudd
Ungdom på Sole utredningssenter fikk ikke lukke døren og måtte ha tilsyn når venner kom på besøk. De ble også nektet å benytte egen mobiltelefon. Fylkesmannen mener det er lovbrudd å ha dette som generell rutine. (Østlandets Blad 19.07.06)

Barnehjem slettet arkiver
Tidligere beboere ved barnehjem i Bergen har mistet hele fortiden sin. Barnehjem makulerer papirer fra gamle arkiver. (Tv2 Nettavisen 21.07.06)

16-åring satte fyr på barnehjem to ganger
For første gang er en mindreårig dømt til forvaring i Norge. - Barnevernet har resignert, konstaterer dommeren. (Aftenposten 14.07.06)

Gransking av barneheimar i Rogaland
Rapporten er sterkt kritisk til tilhøva ved bestemte barnevernsintitusjonar i fylket, særleg på 50-, 60- og 70-talet. Rapporten inneheld og kritikk av tilsynet . Kritikken rammar også Fylkesmannen sitt tilsyn med barnevernet i Stavanger/fylket (Fylkesmannen i Rogaland 05.07.06). Rapporten.

Nekter ungdommene privatliv
Beboerne ved Sole utredningssenter i Vestby får ikke lukke døren eller være uten tilsyn når de får besøk av venner. De får heller ikke lov til å bruke private mobiltelefoner under institusjonsoppholdet. Fylkesmannen i Akershus og Oslo (FM) rapporterer om alvorlige brudd på barnevernloven ved Sole statlige utredningssenter. (Moss Avis 04.07.06)

Info til barn i institusjoner
Nå skal barn i barneverninstitusjoner få klare og greie opplysninger om sine rettigheter og plikter i institusjonen. (Embla/Fontene 28.06.06)

- Skal knuse hele avdelingen
Da 17-åringen ikke fikk komme til lege, angrep han en miljøarbeider og truet med å knuse avdelingen på barnevernsinstitusjonen der han bodde. - De straffbare handlinger må ses i sammenheng med at han har følt seg i en sårbar og noe tvunget situasjon idet han på Øvsttunsenteret hele tiden ble fulgt av en miljøterapeut, heter det i dommen. (Bergens Tidende 28.06.06)

Skal granske barnehjem
Fredag oppnevnes et utvalg som skal granske forholdene ved barnehjemmene i Kristiansand i perioden 1954 til 1979. (Fædrelandsvennen 28.06.06)

Avdekket 21 lovbrudd
Fylkesmannen avdekket 21 avvik fra reglene om tvang da seks barneverninstitusjoner i Telemark ble kontrollert i fjor (Telemarksavisa 27.06.06). Kommentar av Marianne Haslev Skånland (R-b-v forumet 27.06.06)

Gullhella barnevern-senter får refs
Gullhella barnevernsenter i Asker får refs fra Fylkesmannen fordi de manglet politiattest på fire ansatte. (Budstikka 23.06.06)

Slurver med politiattester
Flere barnevernsinstitusjoner i Oslo og Akershus mangler politiattester for sine ansatte, trass i nye regler. (Nrk Østlandssendingen 22.06.06)

- Spesialskolen ødela livene våre
De voksne dyppet hodet mitt ned i grøten og tvang meg til å spise den. Nektet jeg, måtte jeg vente til neste måltid før jeg fikk mat. (Bergens Tidende 14.06.06)

Ingenting fra Bergen
Bergen kommune har ingenting å gi spesialskolebarna. Det er den klare beskjeden fra helse- og sosialbyråd Trude Drevland (H). (Bergens Tidende 14.06.06)

Får erstatning i Oslo og Stavanger
I Oslo og Stavanger har tidligere spesialskoleelver rett til erstatning på lik linje med barnehjemsbarn. (Bergens Tidende 14.06.06)

- Unnskyld, barnehjemsbarn
På vegne av hele Stavanger, ba Bystyret i går kveld barnehjemsbarna om unnskyldning for overgrepene de ble utsatt for som barn. (Aftenbladet 13.06.06). BR: Stavanger kommune fortsetter imidlertid klappjakt på foreldre og fratar dem barn uten grunn.

Barnehjemsbarn krever 9 mill.
Tingretten avviste tre barnehjemsgutters millionkrav mot Bergen kommune i 2004. Denne uken kan lagmannsretten omgjøre dommen. (Tv2 Nettavisen 12.06.06)

Barnevernsbarn krever erstatning for overgrep
Tidligere barnevernsbarn i Trondheim har dannet en ressursgruppe som vil fremme krav om oppreisning fra kommunen. (Adresseavisen 11.06.06)

Slått og sparket på institusjon
Forskerne fikk sjokk da de fant ut at det fortsatt skjer alvorlige overgrep mot barn på institusjon. (TV2 Nettavisen 06.06.06)

Overgrep også i dagens barnevernsinstitusjoner
I en ny undersøkelse gjort blant 436 ungdommer i barnevernsinstitusjoner, forteller tolv at de har opplevd noe de oppfatter som seksuelle overgrep. (Aftenbladet 06.06.06)

Delt forhandling i lagmannsrettsak
Den 12-14 juni skal Gulating Lagmannsrett behandle en anke fra to tidligere ofre fra Bergens Guttehjem på Garnes ved Bergen. Spørsmålet om foreldelse er igjen et sentralt tema. (Samfunnsmagasinet 03.06.06)

Barnehjemsgutt slo ansatt med balltre
En 15-årig beboer i Lillesandsprosjektet er anmeldt for å ha slått til en ansatt med balltre. (Fædrelandsvennen 04.06.06)

- Vi glemmer aldri dem som døde
Svein Helge Tangen (40) og Inger Krogh (45) vokste opp i Strømvik og Vaisenhuset. I går fikk de oppreisning for en ødelagt barndom av politikerne i Stavanger. (Aftenbladet 02.06.06)

Historier fra helvete
50 trondhjemmere har meldt seg for kommisjonen som skal granske overgrep i barnehjemsinstitusjoner i Trondheim. (Byavisa Trondheim 30.05.06)

50 barnevernsbarn har forklart seg
Kun 50 tidligere barnevernsbarn i Trondheim har forklart seg til kommisjonen som gransker overgrep mot dem. (Nrk Trøndelag 31.05.06)

Ungdomshjem får kritikk
Fylkesmannen mener tilbudet til beboerne på Røvika ungdomshjem utenfor Bodø har flere alvorlige mangler. Vurderer å pålegge institusjonen inntaksstopp. (Nrk Nordland 22.05.06)

Drømmer om et lite hus
Tor Bjarne Holmseth bodde i seks fosterhjem som liten og ble utsatt for omsorgssvikt. Han setter sin lit til at Hamar kommune utvider erstatningsordningen for barnehjemsbarn til også å gjelde fosterbarn. (Hamar Arbeiderblad 22.05.06)

Foreslår opptil 750 000 kr. til barnehjemsofre
De barnehjemsbarna som ble utsatt for vold og seksuelle overgrep bør få inntil 750 000 kroner i erstatning fra kommunen. Det forslår rådmannen i en innstilling. (Stavangeravisen 22.05.06)

Kan koste over 100 mill.
Erstatningsutbetalingene til barnehjemsbarn i Stavanger blir etter alt å dømme på over 100 millioner kroner. (Rogalands Avis 16.05.06)

Vokste opp i et mareritt
I dag er han uføretrygdet etter seksuelle overgrep og fysisk mishandling som barnevernsbarn under beskyttelse av Drammen kommune. (Drammens Tidende 15.05.06)

Vil gå til rettssak
På bordet til kommuneadvokat Mathys Truyen ligger det 10-12 krav fra barnevernsbarn som krever erstatning for ødelagt barndom. (Drammens Tidende 15.05.06)

Mistanke om underslag
Den private barnevernsinstitusjonen Team Åmli må møte i skifteretten. Det er mistanke om underslag av flere hundre tusen kroner. (Telemarksavisa 11.05.06)

Tar påstander om overgrep svært alvorlig
De folkevalgte i Kristiansund tar påstandene om overgrep i barnehjemmet svært alvorlig (Tidens Krav 10.05.06). BR: Det gjenstår å se om de folkevalgte i Kristiansund tar saken så alvorlig at de stanser overføring av barn til barne- og fosterhjem.

- Barneheimsinstitusjonar bør granskast
- Det er på tide at alle kommunar granskar tilhøva i barneheimsinstitusjonane på 50-, 60- og 70 talet. Det seier advokat Jonny Karlsen som representerer to klientar som budde på barneheim i Kristiansund. (Nrk Møre og Romsdal 09.05.06)

- Ble seksuelt misbrukt på barnehjemmet
To personer sier de ble seksuelt misbrukt på det kommunale barnehjemmet i Kristiansund på 1960- og 70-tallet. De to søker om erstatning. Kommunen lover full granskning. (Tidens Krav 09.05.06)

Historien til barnehjemsbarna på Finnsnes
Jeg leser med stor undring i Troms Folkeblad om hvordan enkelte voksne mennesker som selv ikke har vært plassert på barnehjemmet på Finnsnes, påberoper seg retten til å fortie, forstumme og forvrenge historien til barnevernsbarna! Av Lisbeth Tengelsen. (Nordlys 06.05.06)

Skylder kemneren to millioner kroner
Barnevernsinstitusjonen Team Åmli må møte i skifteretten med skattekrav på to millioner kroner og mistanke om underslag av flere hundre tusen kroner. (Agderposten 05.05.06)

Gutt (17) ville fengsles
17-åringen godtok å fengsles, etter å ha angrepet en ansatt ved Vestlandets strengeste barnevernsinstitusjon. Barnevernet klarer ikke å finne en ny plass gutten kan være. Derfor godtok 17-åringen i går å sitte varetektsfengslet for fire uker (Bergens Tidende 05.05.06). BR: Barnevernet pålegger "hjelp" til barn og unge som ikke trenger dem. Når det virkelig gjelder, når barn og unge har reelle problemer, er barnevernet helt hjelpeløse.

Ville røve kjæreste
Ungdom trengte seg inn på institusjon. Utstyrt med balltrær, slåsshanske og finlandshetter trengte de tre unge guttene seg inn på en barnevernsinstitusjon for å røve med seg kjæresten til den ene av dem (VG 04.05.06). Se kommentar på Forumet.

Erstatning til barnehjemsbarn
Alle partiene i Oslo bystyre er blitt enige om en erstatningsordning for tidlige barnevernsbarn som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt. (Kommunal Rapport 04.05.06)

Voldelig 16-åring i retten igjen
For halvannen måned siden ble han dømt for 33 lovbrudd. Nå må den voldelige 16-åringen møte i retten igjen. - En liten klikk med unge gutter, som er under barnevernet, har laget mye trøbbel i det siste. Hadde barnevernet konsentrert seg om disse, kunne mye ha vært unngått. I denne 16-åringens tilfelle har systemet sviktet når det gjelder å få bukt med hans problemer som kommer i kjølvannet av hans ADHD, sa politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård til iBergen.no i midten av mars. (Tv2 Nettavisen 03.05.06)

Inntil 725 000 kr. til barnehjemsbarn
Barnehjemsbarn fra Oslo som er utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, skal få erstatninger på mellom 200 000 og 725 000 kroner. (Aften 03.05.06)

Slått ned på barnevernsinstitusjon
En 17 år gammel gutt er siktet for legemsbeskadigelse etter at han skal ha slått ned og knekt nesen på en ansatt på en barnevernsinstitusjon i Fana. (Fanaposten 03.05.06)

Sterke beskyldninger mot barnehjem i Metodistkirken
Stiftelsen Rettferd for tapere kommer med sterke beskyldninger mot et tidligere barnehjem som Metodistkirken drev på Finnsnes i Troms. (Dagen 29.04.06)

Barnehjemsbarna får hjelp
- Barnehjemsbarna i Troms får hjelp, selv om de ikke kan dokumentere at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er Fylkesmannen i Troms, Svein Ludvigsen, som uttaler dette. (Harstad Tidende 28.04.06)

Tatt i narkoaksjon
To av de seks guttene som ble pågrepet var 15 og 17 år og hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon. Alle seks ungdommene er fra Vestfold. (Sandefjords Blad 26.04.06)

To 17-åringer på rømmen tatt
To ungdommer, en gutt og ei jente, var på rømmen fra hver sin barnevernsinstitusjon. Ferden endte i Skåredalen. Gutten har vært etterlyst fra en barnevernsinstitusjon siden mandag. (Haugesunds Avis 26.04.06)

Påstand om misbruk i barnehjem på Finnsnes
Mellom 10 og 15 personer hevder seg utsatt for mishandling og seksuelle overgrep mens de bodde på det gamle barnehjemmet til Metodistkirken på Finnsnes. (Nordlys 25.04.06)

Nei til barnehjem-granskning
Per Gunnar Dahl (58) er sjokkert over at rådmannen ikke vil granske Mandal barnehjem. (Fædrelandsvennen 24.04.06)

Politiet etterlyser 15-åring
Politiet etterlyser den 15 år gamle Andre Hansen Maudal som har vært savnet fra en barnevernsinstitusjon i distriktet siden 17. mars. (StavangerAvisen 24.04.06)

Tar opp tapersituasjonen i Troms
Stiftelsen Rettferd for taperne reagerer på at viktig arkivmateriell er forsvunnet fra et barnehjem på Finnsnes. (Nrk Troms og Finnmark 23.04.06)

Kommentar: Overgrepene ved norske barnehjem
Egil Olsen har både i Demokraten og i kollega FB fortalt sin rystende historie om årene på Fredrikstad guttehjem - år som ifølge Olsen var preget av kulde, manglende omtanke og kjærlighet - i tillegg en dyktig porsjon med ren og skjær sadisme. Av Helge Solheim. (Demokraten 21.04.06)

Barnehjemsbarn krever kommunal støtte
Barnehjemsbarna i Stavanger krever 300.000 kroner hver i erstatning fra Stavanger kommune. I de mest alvorlige tilfellene kreves det 725.000 kroner. (Stavanger Aftenblad 21.04.06)

Sparket og slo 85-årig husvert
Da husverten klaget på hortensguttenes bråk i leiligheten, svarte de med slag og spark. Da politiet kom etterpå, ble leieboerne og to gjester tatt for narkotikalovbrudd. Da politiet kom ble det både ro og en annen stemning. Det var nemlig hortenpolitiets spesialgruppe for narkotikasaker, så de kunne håndplukke de fire i underetasjen og ta dem for narkotikalovbrudd. En 15-årig gutt fra en barnevernsinstitusjon i Horten og ei 19-årig jente fra Horten slapp rimeligst unna. De to hadde "bare" røyket hasj og fikk 3.000 kroner hver i bot for dette. (Gjengangeren 20.04.06). BR: Som vanlig betyr ikke plassering i barnevernstiltak at ungdommen holdes unna narkotikamiljøer - kanskje tvert imot?

Helt ulik vei til barnehjemmet
(Aftenposten 20.04.06)

19-åring dømt for overgrep mot jente
En 19 år gammel mann er i Stjør- og Verdal tingrett dømt til to år i fengsel for overgrep mot ei 13 år gammel jente. 19-åringen og jenta bodde på en barnevernsinstitusjon i Nord-Trøndelag da overgrepene ifølge dommen fant sted. (VG 18.04.06)

Skammelig ansvarsfraskrivelse
Sandefjord formannskap har bombastisk sagt nei til å gi barnehjemsbarna som vokste opp i institusjoner i kommune oppreisning eller erstatning. Og dette har de gjort ut fra en argumentasjon som er så arrogant at de burde skamme seg. Av Oddmund Harsvik, forfatter av "Tapt barndom i barnevernets klør". (Sandefjords Blad 10.04.06)

Barnehjemmene kan bli gransket
Yngve Brox Guldbjørnsen har takket ja til en invitasjon fra Tana om å delta på et forberedende møte i forbindelse med at kommunen vurderer å granske barnehjemmene i kommunen. (Avisa Nordland 09.04.06)

Vil ikke gi erstatning
Normisjon vil ikke betale erstatning til tre tidligere barnehjemsbarn i Kristiansand. (Nrk Sørlandet 08.04.06)

Barneheimar i utakt
Historikar Astri Andresen har forska på pleiebarn i Noreg frå 1900 til 1950. Mange av desse borna levde svært ulykkelege liv. - Det er ikkje så vanskeleg å forstå at barneheimsskandalen i Bergen kunne finne stad. Sjølv om det fanst idear om korleis ein god barndom skulle vere, vart barneheimane gløymt. Ein årsak til at barneheimane havna i bakevja var at andre omsorgsformer, som til dømes adopsjon, blei prioritert, hevdar historikar Astri Andresen ved Universitetet i Bergen. På slutten av 1800-talet var det mange som byrja å bli skeptiske til fosterheimar, som hadde vore ansett som ei god løysing på 17- og 1800-talet, mellom anna fordi det ikkje var nokon kontroll med korleis ungane hadde det og at nokre ungar hadde vorte neglisjert til døde. No byrja ein å tenke at det var betre å vokse opp på barneheimar, og det var ingen som tenkte at dette var dårleg eigna omsut for barn. (På Høyden, Universitetet i Bergen 06.04.06). BR: Alle omsorgsformene adopsjon, fosterhjem og barnehjem har ført galt av sted, uten at barnefaglige profesjoner eller politikere ennå i dag har villet forstå viktigheten av å vokse opp hos sin egen familie.

Full seier for barnehjemsbarna
Barnehjemsbarna har vunnet en full seier over Bergen kommune. (Bergens Tidende 05.04.06)

Taper millioner på dårlige arkiver
Tidligere barnehjemsbarn går glipp av millionerstatninger, fordi kommunale arkiver er forsømt. (Nrk Hedemark og Oppland 04.04.06)

Vil ikke gi erstatning til barnehjemsbarn
Normisjon vil ikke gi erstatning til barnehjemsbarn for omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep. Men organisasjonen føler moralsk ansvar og vil bidra på annen måte. (Dagen 04.04.06)

Barnehjem i Tana skal sjekkes
Tana kommune har bestemt seg for å sette barnehjemmet Schanches Minde i Bonakas og guttehjemmet på Langnes under lupen i forhold til påståtte overgrep mot barna på institusjonene. (Ságat 01.04.06)

Ny myndighet ska granska kränkningar mot barnhemsbarn
Det förekom både övergrepp och kränkningar av barn som var på barnhem från 1950- talet och framåt. Det konstateras i Socialstyrelsens snabbutredning som socialdepartementet fick ta emot på onsdagen. Hur omfattande kränkningarna var det kan man inte fastslå. Men det är viktigt att gå vidare menar Göran Johansson som har lett utredningen. Forskningens nuvarande synpunkt är att institutioner är en riskmiljö. Därför ska de vara särskilt öppna när det gäller tillsyn och kontroll. Man ska ha ett barnperspektiv när man studerar verksamheten. Det var en annan tid, men vi kan inte utesluta att det kan ske övergrepp även idag, säger Göran Johansson.(Sveriges Radio Ekot 29.03.06). BR: Det er svært så mange årtier det tar offentlige instanser å komme frem til selvfølgeligheter som forskningen - og andre - forlengst har fattet. Og motstanden blant politikere og byråkrater med makt mot å se dagens situasjon i øynene er uendret, og deres "tiltak" særdeles hjelpeløse.

Rettigheter for beboere i barneverninstitusjoner
Fylkesmannen i Vest-Agder arrangerte tirsdag 28.mars kurs om rettigheter og bruk av tvang på barneverninstitusjoner. (Fylkesmannen i Vest-Agder 29.03.06). Man kan laste ned filer med eksempler: "Institusjonen kan ikke ha generell regel om at beboere ikke får ha mobiltelefon. Der er ikke anledning til å lage generelle regler om at beboere ikke kan være sammen på rommene barneverninstitusjoner. Sensur er ikke tillatt. Vedtak om å åpne elektronisk post skal protokollføres og begrunnes. Ved klage skal denne behandles før inngrep. Konklusjon: Det er ikke adgang til å føre kontroll. Institusjonen kan ikke benytte skjermet avdeling når beboer er ruset. Inst. kan ikke nekte Kari å ta imot besøk eller å ringe. BR: Meget opplysende at barnevernspersonale trenges å kurses om dette. Vi vet imidlertid at i praksis begår barnevernet slike ulovligheter hele tiden.

Socialstyrelsen föreslår en oberoende granskning av den sociala barnavården
Det går inte att med nuvarande kunskap bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp och vanvård vid institutioner inom den svenska sociala barnavården under tiden 1950-1980. Socialstyrelsen föreslår därför bland annat att regeringen tar initiativ till en oberoende kommitté eller myndighet som ska granska vården och stödja dem som blivit utsatta. Det är också viktigt med ett långsiktigt forskningsprogram om villkoren för samhällets vård av barn och ungdomar, för att öka kunskapen och för att lära för framtiden. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag, studerat frågan om den sociala barnavården åren 1950 1980. Denna rapport bör ses som en förstudie på området. Socialstyrelsen har tagit del av de norska erfarenheterna. (Socialstyrelsen 29.03.06)

Social tonårsvård ifrågasatt
Bara en av tio tonårspojkar som omhändertas av sociala myndigheter klarar sig helskinnad till vuxen ålder. Ingen vet om den "vård" de erbjuds fungerar, enligt Socialstyrelsen. En av de grupper som råkar allra värst ut är tonårspojkar ... som placeras i familjehem eller institutionsvård, enligt Social rapport 2006, som Socialstyrelsen lämnade till regeringen på tisdagen. - De har en mycket hög överdödlighet, de flesta får allvarliga påföljder i rättssystemet innan de fyllt 25, många hamnar i psykiatrisk vård, läggs in för självmordsförsök, missbrukar eller blir föräldrar i tonåren, säger Bo Vinnerljung, forskare på Socialstyrelsen. - Vi har en lång tradition av interventionsoptimism i Sverige. Vi tror att bara vi vill göra något bra så blir det bra, säger han. (Svenska Dagbladet 28.03.06)

Torungen-ungdom anmeldt 95 ganger
Problemene står i kø for den private barnevernsinstitusjonen MS Torungen i Arendal. I går sto ytterligere fem ungdommer tiltalt for villainnbrudd, biltyveri og en rekke andre kriminelle forhold. I Arendals-politiet hersker det betydelig irritasjon over at man gang på gang må rykke ut på oppdrag som ledelsen ved institusjonen burde ha forhindret. (Agderposten 28.03.06)

Hadde samleie med jente (13)
En 18 år gammel gutt hadde samleie med ei 13 år gammel jente som bodde på samme barnevernsinstitusjon. Ledelsen ved barnevernsinstitusjonen sier det nærmest er umulig å forhindre slike overgrep. (Trønder-Avisa 28.03.06)

Barnevernsjente (17) må i fengsel
Tingsretten har dømt de to barnevernsjentene, som angrep en miljøarbeider i Høvåg med kniv før jul, til henholdsvis ett års fengsel og 180 timer samfunnsstraff. (Fædrelandsvennen 25.03.06)

Drapstruet fikk 11.000 kr av anonym giver
(Agderposten 24.03.06). Barnevernet plasserte den 11-årige jenta i fosterhjem da moren ble alvorlig syk. Det gjorde jenta til en "versting". Kommentar av Marianne Haslev Skånland. (Forum 25.03.06)

Barnehjemsrapport om overgrep utsatt
Arbeidet med å granske omfanget av omsorgssvikt og overgrep ved barnehjem i Rogaland tar lenger tid enn planlagt. Flere enn ventet vil fortelle sin historie. (Nrk Rogaland 24.03.06)

Årsrapport for 2005 om tilsyn med barnevernet i Oslo og Akershus
7099 barn var ved årsskiftet omfattet av meldinger, undersøkelser og tiltak i kommunene. Rapporten inneholder oversikt over tilsyn ved barneverninstitusjonene som ligger i Oslo og Akershus og tilsyn med forvaltningen i kommunene i Oslo og Akershus. I tillegg fremkommer antall klagesaker på barnevernområdet i fylkene våre. (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.03.06). Årsrapporten kan lastes ned.

Fire arrestert på institusjon
Politiet i Arendal måtte to ganger natt til tirsdag rykke ut og arrestere til sammen fire ungdommer fra en barnevernsinstitusjon. (Agderposten 21.03.06).

Gir barnevernsbarna et alternativ
- Å rydde Bystasjonen for ungdom i drift løser ikke problemene, sier Odd Eigil Spørck, leder for Barnevernsbarnas Møteplass Bergen (BMB). Han har selv vært barnevernsbarn og tilbyr ungdommene et alternativ: En egen møteplass i nærheten. - Både «vanlige» ungdommer og barnevernsbarn vil gjerne være sammen med likesinnede. (Bergens Tidende 19.03.06). BR: Spørcks uttalelser viser mere innsikt enn barnevernet og øvrige myndigheter har, skjønt han ikke problematiserer det grunnleggende problemet som er barnevernet selv. Både BMBs eksistens og det antatte behovet for ettervern er avslørende for barnevernet: Barn og unge som barnevernet hevder å ha reddet til en paradis-tilværelse i fosterhjem og barnehjem - hvorfor føler de seg ikke harmoniske sammen med "vanlig" ungdom?

Gutt (15) slo med stang og lysestake
En 15-åring må utføre 90 timers samfunnsstraff etter at han gjøv løs på to personer med lysestake og aluminiumsstang. Gutten gikk amok mot miljøterapeuter da han ikke fikk røyk. Dagen etter sparket han en miljøterapeut på barnevernstiltaket hvor han bodde, og slo henne med en jernstang på kroppen. (Bergensavisen BA 18.03.06)

- Ikke jag vekk ungdommen
Å sende ungdommer bort fra Bergen Storsenter fører bare til at de går et annet sted, mener Utekontakten. - De er ikke bare barnevernsbarn med rusproblemer. Her finnes et tverrsnitt av alle typer ungdom fra hele byen, sier Amano. Han sier at barnevernsbarn i utgangspunktet ikke utgjør noen større risiko for sine omgivelser enn barn som bor hjemme hos foreldrene (Bergensavisen BA 18.03.06). BR: Overhyppigheten er allikevel påfallende, og tyder ikke på at barnevernsbarn har spesielt gode forhold der de bor. Videre kan man spørre hva slags tankegang om frihet og borgerrettigheter som ligger til grunn hvis man kan tenke seg å aksjonere hvis det dreier seg om barnevernsbarn men ellers ikke.

Barnevernsstasjonen
(Bergens Tidende 17.03.06). BR: Barn og unge under barnevernets "omsorg" i fri flyt på Bergen bystasjon. BT uttaler at "overraskende mange av dem er under barnevernets kontroll. Eller de skulle vært det". Når vi ser hvordan ungdom er og blir av å være i barnevernet, er det neppe grunn til å uttale at flere burde vært det.

15-åring overlatt til seg selv
En 15 år gammel gutt med kriminell bakgrunn og rusproblemer er overlatt til seg selv, etter at barnevernet ikke har klart å tvangsplassere gutten. (Bergens Tidende 16.03.06). BR: Barnevernets anseelse har ikke gjort dem mer kompetente. De evner ikke bedre enn foreldre å ta vare på barn og unge. Tvert om.

Knuste kommunen
I en knusende dom fastslår Oslo tingrett at sosialvesenet har sviktet den tidligere barnehjemsgutten fra Bergen, Per-Arne Vinje (52). (Dagbladet 15.03.06)

Barnevernstiltalt (17) massevoldtatt
Den 17 år gamle barnevernsjenta som angrep en miljøarbeider i Høvåg med kniv før jul, møter i april i lagmannsretten som offer for en massevoldtekt. - Forsvareren til den yngste barnevernsjenta, som forklarte seg for lukkede dører tirsdag, kom med sterk kritikk av Lillesand Prosjektet. - Det siste året har vært det vanskeligste i hennes liv. Hun har ikke noe positivt å si om den private barnevernsinstitusjonen, bortsett fra at hun kan ruse seg og har fått nye nettverk, sa Birgit Vinne og fortsatte: - Trygghet er fraværende på grunn av stadig nye miljøarbeidere. Min klient forstår heller ikke hvorfor hun ble plassert sammen med den sterkt rusbelagte 17-åringen. (Fædrelandsvennen 15.03.06)

- Trodde jentene skulle drepe meg
- Jeg trodde jentene skulle drepe meg, men forsto ikke hvorfor, fortalte miljøarbeideren fra Lillesand Prosjektet i tingretten i går. (Fædrelandsvennen 14.03.06)

Skal stanse seks barnevernsverstinger
Seks barnevernsbarn står bak knivran, sleggeangrep og vold mot tilfeldige ofre i Bergen. Nå lover barnevernet umiddelbare tiltak mot de seks verstingene. På gårsdagens møte diskuterte representanter fra barnevern, politi, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige etater hvordan man skal forebygge at flere barnevernsbarn blir kriminelle (Bergens Tidende 14.03.06). BR: Om foreldrene ties det hårdnakket. Er de forlengst skjøvet ut av barnas liv?

Blir sendt til Østlandet
16-åringen tryglet barnevernet om en institusjonsplass bare seks dager før han gikk amok med en slegge på Askøy. Først to dager etter voldshandlingen fikk han det. Siden 16-åringen slapp ut av fengsel har han motvillig bodd hos sin mor og andre familiemedlemmer. Han er dømt for 34 forhold, de aller fleste utført på rømmen fra de fire barnevernsinstitusjonene han har bodd i det siste året. Nå må han avtjene 281 timers samfunnsstraff i det fylket han om få uker vil flytte til (Bergens Tidende 14.03.06). BR: Etter flere institusjonsopphold og fengsel har man altså overlatt til familien å prøve å ordne opp med gutten. Har barnevernet isteden prøvet fra starten og hele veien å støtte familien med praktisk hjelp?

- Blitt vant til fengselet!
- Jeg er blitt vant til å sitte i fengsel, sa 31-åringen, som ba om ikke å bli sluppet ut fra Bodø fengsel før han har sonet sin 12. dom. Mannen fortalte at han 15 år gammel ble tatt hånd om av barnevernet og sendt til Nord-Norge, hvor han havnet på en institusjon hvor han var den eneste som ikke ruset seg. (Avisa Nordland 13.03.06)

Angrep ansatt med krykke og ispigg
Tre barnevernsungdommer gikk berserk i en bolig i Arendal natt til lørdag, melder politiet. (Agderposten 11.03.06)

Mann ble banket opp av barn
58-åringen spurte guttene hva de gjorde i garasjeanlegget. Da smalt det. Guttene er godt kjent for politiet fra tidligere episoder. De to er barnehjemsbarn, etter hva Aftenposten.no får opplyst. (Aftenposten 09.03.06)

Avviser all erstatning for barnehjemsbarn
Tidligere barnehjemsbarn i Sandefjord får ingen billighetserstatningsordning for omsorgsvikt og overgrep. (Sandefjords Blad 08.03.06)

Institusjon koster mest og virker minst
Et barn på statlig institusjon koster i snitt 5200 kroner i døgnet. Samtidig er slike tiltak blant dem som har dårligst effekt. Cirka halvparten av små barn med varig antisosial, utagerende atferd risikerer å bli kriminelle, viser internasjonale studier. (Bergens Tidende 04.03.06)

Vil ha barnehjem-erstatning nå
Tidligere barnehjemsbarn trenger erstatninger nå, ikke mere gransking. Det er rådet Stiftelsen Rettferd for taperne gir Kristiansands politikere. (Nrk Sørlandet 04.03.06)

Barnevernsinstitusjon i boligområde
Må det søkes om bruksendring for å etablere seg i et område som er regulert til boliger? Fylkesmannens svar på en konkret henvendelse. - Fylkesmannens redegjørelse kan lastes ned, og sier blant annet: "Hvorvidt en barnevernsinstitusjon er et tiltak med vanlig boligformål, eller er en institusjon med allmennyttig formål (som er et annet reguleringsformål i relasjon til plan- og bygningslovgivningen), er avhengig av en konkret og skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Momenter i den forbindelse er antall beboere, antall ansatte, døgnbasert/sporadisk tilsyn, trafikksituasjon, virkning for beboere i strøket m.m. Når det gjelder Grepperød barnevernssenter, kom som kjent kommunen og Fylkesmannen etter en konkret vurdering til at bruken var å anse som en institusjon med allmennyttig formål, og at den derfor var avhengig av en dispensasjon fra reguleringsformålet og en bruksendringstillatelse." (Fylkesmannen i Østfold 03.03.06)

18-åringen pågrepet
Politiet har torsdag kveld pågrepet 18-åringen etter knivstikkingen på Slåtthaug. Han hadde søkt tilflukt hos venner i en av Bergens nabokommuner. Han har tilhørighet i Åsane, bor i Årstad bydel og har tidligere bodd på barnevernsinstitusjon i Fana bydel. (Bergensavisen 03.03.06)

Få avvik i barnevernet
Systemrevisjon ved alle barnevernsinstitusjonane i fylket i 2005 avdekka berre eitt avvik, eit langt lågare tal enn det som var tilfelle i nabofylka våre. Årsaka er truleg at Sogn og Fjordane for det meste har barneverninstitusjonar der barn og unge er plassert frivillig. Ved gjennomføring av systemrevisjon snakkar tilsynet berre med nokre få tilsette ved barnevernsinstitusjonen. Barna som er plassert på institusjonen vert ikkje intervjua. Dette er ein svakheit ved systemrevisjonen. Under systemrevisjonen i 2005 oppdaga tilsynet at opplysningar som vart gitt av tilsette ikkje vart gjennomført i praksis. Det galdt avgrensing av fridomen til å bevege seg. Individtilsyna er difor heilt klart eit viktig verkemiddel for å betre rettstryggleiken til bebuarane på barnevernsinstitusjonar. - I mars legg vi ut heile meldinga samla. (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 03.03.06)

18-åring pågrepet for knivstikking
En 14 år gammel gutt er alvorlig skadet etter at han ble stukket fem ganger i brystet i Bergen torsdag. En 18-åring ble samme kveld pågrepet mistenkt for knivstikkingen. Den pågrepne 18-åringen har tidligere vært straffet for vold, skadeverk og narkotika. Han bodde tidligere på en barnevernsinstitusjon i Bergen (Avisenes Nyhetsbyrå ANB 02.03.06). BR: Institusjonen det dreier seg om er Øvsttunsenteret.

Tiltalt for 34 forhold - kan slippe fengsel
16-åringen som er tiltalt for 34 kriminelle forhold, blant annet vold, trusler og ildspåsettelse, kan slippe fengsel. – Min klient har virkelig tatt skrekken av 22 dager i varetekt, sier advokaten (Bergens Tidende 01.03.06). BR: Det er ikke overraskende at et kort fengselsopphold kanskje har hatt positive resultater mens barnevernet ikke har fått noe til.

17-åring dømt i retten
En 17 år gammel gutt er dømt til samfunnsstraff for trusler, vold og skadeverk. Retten la vekt på at allmennpreventive hensyn talte for en streng reaksjon ved voldsforbrytelser og trusler mot ansatte i barnevernet. Hadde tiltalte vært over 18 år, mener retten at reaksjonsformen ville vært en ikke ubetydelig fengselsstraff. (Drammens Tidende 28.02.06)

Dømt for drapstrusler
18-åringen ble bedt om å avslutte en telefonsamtale. Han reagerte med å true de ansatte i barnevernsboligen på livet, ramponere møbler og stjele en bil. Gutten har forklart at han var stresset og deprimert, og at henvendelsen fra miljøterapeuten fikk ham til å eksplodere.18-åringen har forklart at han ville inn på kontoret for å finne nøklene til bofellesskapets bil og komme seg vekk. 18-åringen er derfor dømt til 45 dagers betinget fengsel og en bot på 3000 kroner. (Rogalands Avis 25.02.06)

Föreningen Samhällets styvbarn: Det här är ett nationellt trauma
Att före detta barnhems- och fosterhemsbarn inte får ut sina journaler är inte unikt, hävdar föreningen Samhällets styvbarn. - Det här är ett nationellt trauma som aldrig har kommit upp till ytan förut. Det är oerhört många som har blivit utnyttjade. Redan finns det enskilda grupper som driver processer mot kommuner, säger Birger Hjelm. Vi vill få en oberoende, opolitisk kommission som inte bara behandlar barnhemsbarn utan också fosterhemsbarn. (Länstidningen | Östersund 25.02.06)

Ungdommer angrep politiet
Tre gutter sitter akkurat nå i avhør ved Lunner lensmannskontor etter å ha angrepet tre politimenn med slag og spark mellom Roa og Grindvoll torsdag ettermiddag. Guttene er hjemmehørende ved en barnevernsinstitusjon på Hadeland. (Oppland Arbeiderblad 23.02.06)

97 tilsyn av barnevern
Fylkesmannen gjennomførte i fjor hele 97 tilsyn ved barnevernsinstitusjonene i Vestfold. Til sammen 789 protokoller og vedtak om bruk av tvang er kontrollert. Det største antall protokoller gjelder urinprøvetaking, etterfulgt av begrensning i adgangen til å bevege seg fritt utenfor institusjonen, tvang i akutte faresituasjoner, ransaking og beslaglegging. Tilsynet har blant annet avdekket at 12 beboere har vært plassert uten gyldig vedtak og at 32 beboere har manglet gyldig tiltaksplaner fra kommunene. Tre kommuner har vært tett fulgt opp på grunn av mange merknader og avvik. Det gjelder Andebu, Nøtterøy og Larvik. Avvikene rettferdiggjør vår tilstedeværelse, og viser at det er behov for den tilsynsjobben vi gjør, sier Petter Andersen. (Tønsbergs Blad 22.02.06)

Skikkelige gutter
På 1950- og 60-tallet ble gutter med såkalte tilpasningsvansker sendt til Foldin verneskole for å skikke seg. Men hva var en skikkelig gutt slik institusjonen så det? Beliggende midt i Oslofjorden, gikk Bastøy under navnet "Djeveløya". Nina Jon viser blant annet Bjørn Evjen, som hadde vært både lærer, husfar og konstituert bestyrer på Bastsøy, og som under pseudonym skrev boken Under loven. Her beskriver han et system preget av konstant overvåking og fysiske avstraffelser i form av pisking, dårlig mat og hardt arbeid. I 1952 fikk Norge så ny spesialskolelov, og Bastøy ble til Foldin verneskole. Da man i 1965 til slutt klarte å mønstre et fullt fagteam, utviklet det seg en konflikt som endte med at fagteamet sa opp i protest mot et system "hvor fagfolk ikke har noen reell innflytelse på behandlingstiltakene". Det innledet begynnelsen på slutten for Foldin. Men før den tid hadde 419 gutter, de aller fleste i alderen 14-17 år, tilbrakt måneder - og i noen tilfeller, år -  av sine liv der. De var utstøtte og avviste gutter som levde i fattige kår, ofte med enslige mødre, forteller Nina Jon. Kravene til kontroll og underkastelse ble møtt med opposisjon, og gjentatte rømningsforsøk. (Kilden 22.02.06)

Jenter tiltalt for knivangrep
To jenter på 15 og 17 år er tiltalt for å ha angrepet to barnevernsansatte med kniv. (Bergens Tidende 22.02.06)

Tilsyn avdekket mangler
Fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner avdekket i fjor at 12 beboere har vært plassert uten gyldig vedtak og at 32 beboere manglet gyldig tiltaksplaner fra kommunene. (Sandefjords Blad 22.02.06)

Institusjon koster mest og virker minst
Et barn på statlig institusjon koster i snitt 5200 kroner i døgnet. Samtidig er slike tiltak blant dem som har dårligst effekt. (Bergens Tidende 22.02.06). BR: Barnevernets "hjelpe"- og "omsorgs"tiltak har dårlig effekt. Likevel er gjennomgangstonen at mer barnevern enda tidligere er løsningen. I dag er flere barn enn noen gang før på tiltak fra barnevernet. Resultatet har vist seg å være katastrofalt.

Strengt bevoktet, klarer likevel å flykte
Øvsttunsenteret på Nesttun har en av landets strengest bevoktede barnevernsavdelinger. Selv der klarer ungdommene å stikke av. Men her låses dørene til enhver tid. Vinduene kan kun åpnes på gløtt. Brødkniven er lenket fast. Bestikket telles hver dag. Og vil en beboer ut, må en ansatt bli med. Avdelingen har et eget inntaksrom som ungdommene må innom, enten når de flytter inn på institusjonen eller når de har vært på rømmen. En kvinnelig og en mannlig miljøterapeut går gjennom bager og klær på jakt etter rusmidler og skarpe gjenstander, og ungdommen må dusje. Avdelingen har også to isolater (Bergens Tidende 19.02.06). BR: Allikevel insisteres det på at stedet hjelper ungdom. " - Men Øvsttunsenteret er ikke et fengsel, understreker Fasting."

Barnevernet koblet inn etter narkorazzia i Bergen
Barnevernet er koblet inn etter at seks ungdommer i alderen 13 til 17 år ble tatt i å røyke hasj på et hybelhus i Bergen sentrum lørdag kveld. Politiet oppsøkte hybelhuset i et forsøk på å oppspore en 13-åring som hadde rømt fra en institusjon. - Vi vet av erfaring at beboere ved slike institusjoner ofte oppsøker miljøer de slett ikke burde. (Adresseavisen 19.02.06)

Budsjettkutt fører til barnevernflukt
Av Kuttene i barnevernsinstitusjonene fører til flere barn per ansatt, og flere barn som flykter fra institusjonene. De nedjusterte budsjettene medfører en høyere andel ungdom ved institusjonene uten at bemanningen økes. (TV2 Nettavisen 19.02.06). BR: På tross av alt vi vet om hva sprengning av familien og plassering på institusjon forårsaker, er "barne"etatene altså ikke villige til å trappe ned sin virksomhet.

- Dette må vi ta på alvor
- Barnevernsinstitusjoner skal ikke være fengsler. Hvis ungdom driver med omfattende kriminalitet, blir det et spørsmål om barnevernet er det riktige tilbudet for dem. (Bergens Tidende 18.02.06)

- Mer å smake på!
Kjell Thevik om Bergen Guttehjem Garnes (Sfm 17.02.06)

Lang ventetid for tidligere barnehjemsbarn
Tidligere barnehjemsbarn som har søkt staten om erstatning for ødelagt barndom, må regne med å vente i opptil tre år før søknaden deres blir behandlet. (Bergens Tidende 17.02.06)

Vil granske barnehjemsovergrep
Kommuner i Finnmark vurderer gransking av overgrep på barnehjem tross risikoen for å rive opp gamle sår. (Nrk Finnmark 15.02.06)

Min historie
Før, under og efter Tølløse Børne- og Ungdomspension

Jeg fik styr på mobberiet og ignoerede det meget. Vi fik så en ny lærer i 8. klasse som ikke kunne lide os "svage". Hun kontaktede min psykolog og fik mig ud af 8. klasse og anbragt på Bispebjerg psykologisk afdeling, på daghold (skoletiden). Jeg kom og gik der hver dag, ønskede ikke at være der følte mig rask... Efter 1/2 år kom kommunen derude til en samtale hvor rådgivningscenteret sagde der intet var i vejen andet end at kommunen var i vejen for mig. De havde ødelagt en masse.. man kunne ikke være sig selv eller noget som helst uden at man følte at man blev gloet i nakken hele tiden.... Og kommunen hører vi ikke noget fra mere gudskelov. Jeg har aldrig haft det bedre psykisk end fra den dag de stoppede med at køre på mig. Af Matilde Due Jarnvig Doran. (BarnasRett 11.02.06)

Unnskyldningen hjelper ikke
Tidligere elever ved Osloveien skole har liten tillit til kommunale institusjoner. I går kveld ba kommunen om unnskyldning for mishandling og overgrep. (Adresseavisen 07.02.06)

Sølvmedalje til dansk journalist
Det tidligere barnehjemmet Godhavn i Danmark ble Rikke Skovs hjertebarn. En dokumentar ga journalisten en fortjent sølvmedalje. (Samfunnsmagasinet 07.02.06)

Trondheimsmann anker barnehjemsak
Den tidligere barnehjemsgutten Noralf Berg (63) som tapte saken mot Trondheim Kommune grunnet foreldelse, går videre med saken til lagmannsretten ifølge leder Noralf Aunan i FBR. (Sfm 06.02.06)

Møte vedrørende eventuell gransking av overgrep mot tidligere barnehjemsbarn
Fylkesmannen inviterer til møte med berørte kommuner og fylkeskommunen vedrørende eventuell gransking av overgrep mot tidligere barnehjemsbarn i Vadsø den 15. februar. (Fylkesmannen i Finnmark 03.02.06)

Veileder om kommunale granskinger av barnehjem og spesialskoler for barn med atferdsvansker
(BLD januar 2006)

VEDLEGG - Informasjon til granskningsutvalget
(BLD januar 2006)

De vergeløse
En bred gjennomgang av barnehjem i Finnmark på 1900-tallet. Boken bretter ut mishandling av barn som ikke står noe tilbake for det som praktiseres i fangeleire for voksne. Av Kjetil Korslund. (Ny Tid 28.01.06)

Ingen overgrepserstatning gitt
Foreløpig har ingen fått erstatning fra staten som følge av mishandling i barnehjem, spesialskoler og fosterhjem. (Adresseavisen 27.01.06)

Redd de ikke får erstatning
672 tidligere institusjonsbarn krever erstatning fra staten for overgrep i barndommen. Men tidligere elever ved Osloveien skole i Trondheim kan falle utenfor ordningen. (Adresseavisen 27.01.06)

- Jeg fikk munnkurv
Noralf Berg (64) ville fortelle om mishandlingen han opplevde på Stavne tvangsskole som barn, men fikk ikke lov da han møtte Trondheim kommune i retten. (Adresseavisen 26.01.06)

Kjemper mot kommunen
Noralf Berg (63) krever erstatning for omsorgssvikt og overgrep han ble utsatt for ved Stavne tvangsskole. (Adresseavisen 25.01.06)

Mindreårige skal ikke sone
Justisministeren vil ha alle barn ut av norske fengsler. Statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap) mener vi trenger alternativ til soning sammen med voksne. Statssekretær Anne Rygh Pedersen understreker at det ikke er snakk om å gjeninnføre ungdomsfengsler. Tvert imot er målet å få til et alternativ til soning som innebefatter behandling fra barnevernet. - I Sverige kan man for eksempel dømmes til omsorg. Vi trenger nok bedre samhandling mellom kriminalomsorgen og barnevernet her i landet også. Barneombud Hjermann: ... generelt kan jeg si at jeg ønsker mer samhandling mellom barnevern og politi. Det er alltid en tragedie når barn havner i rettssystemet. Hver gang dette skjer, er det et eksempel på at man ikke har fått den hjelpen man burde fått, sier barneombud Hjermann (Tønsbergs Blad 24.01.06). BR: Forestillingene om at alle "avvik" skyldes utilfredsstillende forhold i hjemmet som det finnes "hjelp" for, er en avsporing, og aller minst kan barnevernet gi noen virkelig hjelp. Enda alvorligere er det at hele det offisielle Norge altså nekter å erkjenne at livet under barnevernets omsorg er fengsel, og desto verre fordi det er vagt og uten klare rettigheter til privatliv og frihet og avslutning for fangene. Se også Ransmistenkt (17) slipper straff.

Koster milliarder
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) bruker milliarder på institusjonsplasser for barnevernsbarn. (Fædrelandsvennen 23.01.06)

Truet med å drepe
Ansatte ved Ilhaug barnevernssenter i Geithus skal ha blitt truet på livet av en 17 år gammel gutt fra Modum. (Drammens Tidende 23.01.06)

Behandlingssenter for unge blir nedlagt
Etter hva TA kjenner til blir den statlige barnevernsinstitusjonen DNØ Behandlingssenter nedlagt 6. februar. 21 arbeidsplasser forsvinner. (Telemarksavisa 23.01.06)

Heller fengsel enn barnevernet
Ungdomsforbrytere i Hordaland ber tynt for seg i retten: "Vær så snill, ikke barnevernet! La meg få slippe Øvsttunsenteret. Der får man en hale med psykologer og sosialarbeidere etter seg så man ikke engang klarer å tenke en privat tanke. Og det er helt sprøtt det de driver med. – La meg heller få komme i Bergen landsfengsel. Der er det da fornuftige folk å snakke med, fengselsbetjentene og sånn." Av Marianne Haslev Skånland. (Forum 21.01.06)

Barn og unges rettigheter
Hvilke rettigheter har barn og unge i barnevernsinstitusjoner? spør Ann-Marit Sæbønes, som minner om omsorgssvikten og overgrepene som har funnet sted i institusjonene her i landet (Dagsavisen 20.01.06). BR: Vi merker oss at Sæbønes sier at institusjonsplasserte har rett til å få hjelp til å ha kontakt med sin familie, mens hun på den annen side holder fast på forestillingen om at "Mange barn i barnevernet har dårlig selvbilde fordi de har mange negative opplevelser i hjem, skole og nærmiljø." Hadde dette vært sant, var vel institusjonsplassering det siste som ville hjelpe?

Skallet til læreren
En 14 år gammel skoleelev ved en spesialskole i Stavanger, skallet til læreren sin ved 13 tiden, torsdag. Politiet ble tilkalt og tok gutten med til barnevernet (StavangerAvisen 19.01.06). BR: Overlatt til barnevernet? Og hva tror man barnevernet kommer til å utrette?

Vil ha klarere ansvar
FO ønsker en tydeligere og mer enhetlig plassering av ansvaret for opplæring i institusjoner. FO går inn for at fylkeskommunen der institusjonene ligger skal ha ansvar for å oppfylle opplæringsrettighetene til de som bor i institusjoner. (Embla-Fontene 17.01.06)

Umoralske kommuner
Det er et juridisk overgrep av stat og kommune å benytte foreldelsesloven mot barnehjemsofre og andre som har fått sine liv ødelagt. Loven må endres. Av Torstein Dahle, leder i Rød Valgallianse. (Dagbladet 17.01.06)

USAK i Skipvet avvikles
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region øst har besluttet å avvikle virksomheten ved barnevernsinstitusjonen Ungdomssenterets akutt- og korttidshjem (USAK) i Skiptvet kommune. - Som statlig regional myndighet har vi ansvar for å følge opp formålene i barnevernloven og målene i Barne- og likestillingsdepartementets strategidokument, som har som utgangspunkt å hjelpe barn og unge uten å måtte flytte dem ut fra sitt nærmiljø, sier Pernille Pettersen Smith. (Radio City 16.01.06)

Globushjemmet endelig godkjent
I løpet av vinteren regner Even Røe og de andre ved Globushjemmet på Os med at de første ungdommene flytter inn i de tre leilighetene på Sundmoen. Røe opplyser at Globushjemmet på Os er godkjent for å ta imot barn og unge mellom to og atten år. - De fleste vil nok være mellom 12 og 18 år, men i spesielle tilfeller kan det være nødvendig å ta imot søsken og familier der det er enda yngre barn, sier Røe. Globushjemmet satser på å ta imot barn og unge med en fremmed kultur. Jeg regner med at de fleste vil komme fra Østlandet eller midt-Norge, mener Røe, som understreker at de er en barnevernsinstitusjon der tiltaket er basert på frivillighet. (Arbeidets Rett 13.01.06)

Grønt lys for Globushjemmet
Etter nesten et års saksbehandlingstid har barne-, ungdom- og familieetaten region Øst godkjent oppstart av en privat barnevernsinstitusjon, foreløpig kalt Globushjemmet, på Os. Fem av de tidligere ansatte ved mottakssenteret på Os har siden det ble bestemt at asylmottaket skulle legges ned, arbeidet for å etablere en privat barnevernsinstitusjon på Os. Institusjonen har også kapasitet til å ta imot hele familier på utredning. Røe presiserer at institusjonen skal ta imot ungdommer som frivillig vil komme dit, ikke ungdommer på tvangsplassering. Tre beboere krever en grunnbemanning på fem og et halvt årsverk i turnus. Med full drift og seks beboere vil det sysselsette minimum 10,5 årsverk. Med tre beboere kreves cirka åtte personer i hel- og deltidsstillinger for å dekke opp en 24-timers turnus. Hver plass har en gjennomsnitts døgnpris på cirka 2.900 kroner, avhengig av den enkelte ungdoms behov. (Østlendingen 13.01.06)

President dratt inn i pedofilisak
Lisboa (ANB-AP): Presidenten, statsministeren og flere andre høytstående personer i Portugal er blitt overvåket i forbindelse med en pedofilisak ved et barnehjem i landet. (Østlands-Posten 13.01.06)

- Et nytt overgrep
Noralf Berg (63) saksøker Trondheim kommune for omsorgssvikt og overgrep han ble utsatt for ved Stavne tvangsskole. Men kommunen vil ikke betale erstatning. (Adresseavisen 11.01.06)

Reiste fra vonde minner
John Orgusaar var en av 269 som fikk erstatning etter opphold på barnehjem i Bergen. Fødebyen har han forlatt. (BA 11.01.06)

50 millioner kroner til tidligere barnehjemsbarn
Tidligere barnehjemsbarn i Bergen har mottatt 50 millioner kroner i erstatning for overgrep ved barnevernsinstitusjoner i byen. (Drammens Tidende 10.01.06)

Sluttrapport
- fra Erstatningsutvalget og sekretariatet for Bergen kommunes erstatningsordning for beboere i barnevernsinstitusjoner i Bergen i perioden 01.07.1954 - 01.01.1980. (Bergens Tidende 30.12.05)

Drapstruet ansatte ved barnevernsinstitusjon
- Jeg skal drepe dere og skjære dere i småbiter, ropte en 16-åring til to ansatte ved en barnevernsinstitusjon i Ullensaker. (Romerikes Blad 09.01.06)

Opplæring om barns rettigheter
Staten ønsker å få slutt på at rettigheter til barn på institusjoner blir krenket. (Nrk 09.01.06)

Salangen i tapertoppen
15 prosent av befolkninga i Salangen kommune har vært i kontakt med foreninga Rettferd for taperne. (Troms Folkeblad 09.01.06)

Grufulle overgrep mot barn
- «Omsorg og overgrep» er tittelen på Ingjerd Tjelles bok om forhenværende barnehjemsbarn i vårt nordligste fylke. Omsorgen hører vi fint lite om. Desto mer om overgrepene. Av Yngvar Ustvedt. (VG 08.01.06)

Residential Institutions Redress Board / Bord um Shásamh Institúidí Cónaithe
Irsk uavhengig organisasjon som behandler søknader om erstatning til mennesker som har vært utsatt for mishandling på barnehjem og andre barne-institusjoner. Se også Miljonbelopp betalas ut i Irland.

Får ikke besøke hverandre fritt
Barn og unge ved flere barnehjemsinstitusjoner i Troms, nektes lov til fritt å besøke hverandre på rommene. Det er avdekket etter flere tilsyn som Fylkesmannen har gjort i høst. (Nrk 06.01.06)

Dør i erstatningskøen
Barnehjemsbarn, ofre for seksuelle overgrep og krigsbarn dør mens de venter på erstatning fra Staten. Saksbehandlingstiden er opptil fire år. (Siste.no 02.01.06)

Vurderer attestkrav etter overgrep
Speiderforbundet vil ha politiattest av speiderledere, etter at en rapport har avslørt omfattende overgrep ved Løkkeberg barnehjem gjennom en årrekke. (Nrk 29.12.05)

Krever full granskning av barnehjem
Fylkesordføreren i Finnmark forlanger granskning av hva som skjedde på barnehjem i Finnmark. Kravet kommer etter bokavsløring. (Nrk 27.12.05)

Lov å stenge ungdom inne
I dag kan mindreårige tvangsplasseres på institusjon i inntil 24 måneder hvis de frekventerer miljøer som er belastet (Aftenposten 21.12.05). BR: Er det noe miljø som er belastet, så er det jo de barnevernsinstitusjonene som ungdom rømmer fra.

Maksimal erstatning til barna!
Av Lisbeth Nilsen, Ekeberg, forfatter og tidligere barnehjemsbarn. (Aftenposten 19.12.05)

- Ble utsatt for overgrep
Trondheim kommune har blitt kontaktet av et tjuetall tidligere barnevernsbarn som forteller om overgrep og omsorgssvikt. (Adresseavisen 18.12.05)

15.000 krever erstatning etter overgrep i Irland
Nærmere 15.000 irer har søkt om erstatning for overgrep de ble utsatt for på institusjoner for barn, de fleste av dem drevet av den katolske kirke. (Fædrelandsvennen 17.12.05)

Britta Svensson: Göran placerades 70 mil hemifrån
(Expressen 16.12.05)

12 åringer innelåst i isoleringsceller
Isolasjon av barn og unge som er under det svenske barnevernet. Av Jan Hansen (Sfm 13.12.05). BR: også norske barnehjem utstyres med isolat som blir brukt mot barn. Se Sonita Blom-saken.

Krever granskning av barnehjem i Akershus
Også barnehjemmene i Akershus må granskes for overgrep og omsorgssvikt. Det mener Stiftelsen rettferd for taperne, som nå krever at fylkesmannen setter ned en granskningskomite. (P4 12.12.05)

Barnhemmen finns fortfarande kvar
Av Britta Svensson (Expressen 08.12.05). BR: Også i Sverige ser det nå ut til å bli oppmerksomhet om den virksomheten barnehjem har stått for og fortsatt står for.

Barnevernsbarn skal få bestemme mer selv
Unge som bor i barnevernsinstitusjoner skal få bestemme mer over sin egen hverdag, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Nrk 08.12.05). BR: Alt som her sies å skulle bli annerledes, kaster et grelt lys over hvordan forholdene i barnevernet har vært og fortsatt er. Med BR's erfaringer tviler vi sterkt på om de planlagte forandringene blir realitet.

Samhällets styvbarn har en chans att få upprättelse
Socialstyrelsen ska utreda de systematiska kränkningar och övergrepp som förekommit inom barnavården under åren 1950-1980. Det beslutar regeringen i dag. - Jag utesluter inte en ekonomisk kompensation för drabbade, säger socialtjänstminister Morgan Johansson (DN 07.12.05)

Naboene i Høvåg redde
Etter helgens knivstikking på barnevernsinstitusjonen i Høvåg, er naboene redde og bekymret (Fædrelandsvennen 07.12.05). BR: Trass i hyppige slike historier om forholdene på institusjoner for barn og ungdom, er den offentlige ideologi fortsatt at slik profesjonell omsorg er god per definisjon.

Barn och unga kränktes på Ekbacken
Vanvården på behandlingshemmet Ekbacken, som Uppdrag granskning avslöjade förra året, var bara toppen på ett isberg. Nu träder fler fram och berättar om tortyrliknande behandling under sina år på Ekbacken. Från myndigheterna fick de ingen hjälp (Svt 06.12.05)

Ble sperret inne på badet
En miljøarbeider ble sperret inne på badet da to jenter forsøkte å rømme fra barnevernsinstitusjonen Lillesandsprosjektet. En annen ble knivstukket. (NRK Sørlandet 06.12.05)

Tenåringsjenter knivstakk miljøarbeider
To tenåringsjenter knivstakk en 31 år gammel miljøarbeider og stengte kollegaen hennes i Lillesand Prosjektet inne på badet, skriver Agderposten. Jentene planla å rømme fra institusjonen. (Fædrelandsvennen 06.12.05)

Tenåringsjenter stakk med kniv
En 31 år gammel miljøarbeider måtte sy fire sting etter å ha blitt knivstukket av to jenter på 15 og 17 år. Hennes 46 år gamle kollega ble samtidig sperret inne på et bad, mens jentene forsøkte å rømme. (Agderposten 05.12.05)

Slår alarm om barns situasjon på asylmottak
Barn i 13-14-årsalderen skal ha forgrepet seg på mindre barn på asylmottak, ifølge seniorrådgiver Trygve Hildebrand (Aftenposten 04.12.05). BR er ikke overrasket, ut fra vår kjennskap til barnehjem, skolehjem, og andre steder hvor barn tvinges sammen uten tilstrekkelig beskyttelse fra sin egen familie.

Her har 180 barn vokst opp
Jann Karlsen har skrevet historien om Innherred Barneheim. Her har 180 barn vokst opp. -  Det offentlige hjelpearbeid var nærmest fraværende. Karlsen forteller om en tid da barn var prisgitt frivillig hjelp og støtte. Og det kan ikke herske tvil om at noen måtte føle det traumatisk å flytte inn i en barneheim.  - I statuttene fra de første driftsårene slås det fast at "Barnehjemmet har til formaal at gi de i hjemmet optagne barn en kristelig oppdragelse og utdanne dem til gudfryktige og dyktige tjenere". Det som kanskje gjør Karlsens historie mest gripende er at barneheimen hører til vår nære historie. Flere av dem som har bodd på barneheimen har ennå ikke fylt 50 år. (Trønder-Avisa 30.11.05). BR: Et spørsmål er hvorvidt det såkalte hjelpearbeidet i dag, i regi av barnevern og offentlig kontroll, er mindre traumatisk for barn å måtte underkaste seg.

Barnehjemsofre til Gulating lagmannsrett
Tre voldsofre fra barnehjemmet Bergen Guttehjem har i en årrekke kjempet for oppreisning for de forbrytelsene som ble begått mot dem på 50-og 60-tallet. Kampen har pågått både utenfor og innenfor rettssystemet. De tidligere barnehjemsbarna venter nå på å få sin sak opp i Gulating Lagmannsrett. Av Svein Tore Martinsen (Sfm 27.11.05)

Utsatta barnhemsbarn får ursäkt
Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson öppnar för att barn som utsatts för övergrepp på svenska barnhem på 50-, 60- och 70-talet kan få ekonomisk ersättning. (Västerbottens-Kuriren 25.11.05)

- Ble utsatt for overgrep daglig
Ni år gammel ble Odd Gjøran Urner Olsen plassert på barnehjem på Lindøy utenfor Stavanger. Mandag ble han rasende da han så det han kaller et glansbilde om stedet, i den TV2-sende dokumentaren «Små kjempers øy» om barnehjemmet på Lindøy (Telemarksavisa 24.11.05)

Gransker overgrep mot fosterbarn
Fylkesmannen har endelig oppnevnt et utvalg som skal granske forholdene på barnehjem og spesialskoler i Trondheim, samt barn som var plassert i offentlige fosterhjem (Adresseavisen 21.11.05)

Ungdom med atferdsvansker
Med åpningen av Bergen ungdomssenter 15. november har Norden fått den første av en helt ny type institusjoner for ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlige atferdsvansker. (Bergens Tidende 17.11.05).
BR merker seg at "en stab på 32 ansatte, under ledelse av styrer Mohamad Mehdi skal gjøre all verdens, unntatt (naturligvis) å assistere foreldrene til umulige ungdommer. Foreldrene er i opplegget delegert til en usynlig krok, bortsett da fra at personalet skal lære dem opp: "Foreldrenes oppdragelseskompetanse må forbedres." Ut fra hva BR vet om resultater av slikt personales håndtering av barn og ungdom, venter vi oss heller ikke særlig godt resultat når de skal oppdra foreldrene. Eventuelle fosterforeldre har også ubehagelige sjokk i vente, hvis det blir realitet av følgende plan: "For ungdom som ikke skal flytte hjem etter avsluttet behandling, skal fremtidige boforhold være avklart. Er det for eksempel snakk om et fosterhjem, vil dette hjemmet motta samme støtte og oppfølging som foreldre ellers vil motta." Støtte og oppfølging til naturlige foreldre som har sine barn hos seg, er jo normalt null eller negativ.

Barnevernsbrann var påsatt
En av ungdommene som bor på institusjonen har i samtale med politiet erkjent at hun har antent brannen (Adresseavisen 15.11.05). BR: Det er nokså uvanlig at barn og unge brenner opp foreldreheimen sin. Så er det kanskje ikke noen stor lykke å være barnevernsbarn?

- Kort vei fra barnehjem til fengsel
- Flere innsatte på Åna bodde kort tid før på barnehjem, sier Anne Kroken. - Har noen fått det verre av å vokse opp på institusjon, spør advokaten (Stavanger Aftenblad 12.11.05)

16-åring drapstruet jenter med kniv
En 16 år gammel jente fra Vågsbygd er i Lister tingrett dømt for å ha truet to andre jenter med kniv på en barnevernsinstitusjon i Lyngdal (Fædrelandsvennen 11.11.05). Barn som tilbys "omsorg" av barnevernet er særdeles utsatt for vold, både av sinte medbeboere og ansatte.

Overgrep i barnehjem
Generalsekretær Magne Gamlemshaug i Samemisjonen er forskrekket over opplysningene om overgrep og lover at de nå vil starte granskning (Sámi Radio 11.11.05)

«Bokbombe» om barnehjemsbarn
I formiddag lanserte forfatter Ingjerd Tjelle boka «Omsorg og overgrep – møter med barnehjemsbarn». En bok preget av hjerteskjærende barneminner (Altaposten 10.11.05)

Barnehjemsbarn kan få 725 000 kroner i erstatning
Tidligere barnehjemsbarn i Oslo kan få inntil 725 000 kroner i erstatning av kommunen (NRK 10.11.05)

400 barn i fosterhjemskø
400 barn og unge venter på fosterhjem. Mange norske barnehjem er i dag overfylte. - Hun [Daglig leder Maidi Lill Andersen ved Storåsen Leirfjord barnehjem i Nordland] sier ventetida er svært vanskelig for både barna og foreldrene. - For alle disse familiene er situasjonen vanskelig uansett bakgrunn, fordi de venter på at ungen skal flytte ut av heimen og over i andre tiltak, sier Andersen til NRK (Nrk 09.11.05). BR: Barnehjemsleder Andersen later til å mene at det som er "vanskelig" for barn er at de ikke får flytte fra foreldrene til barnehjem eller fosterhjem fort nok, og at det som er "vanskelig" for foreldre er at de ikke blir kvitt sine barn fort nok?

Video fra tyrkisk barnehjem sjokkerer
Over 150 innbyggerer samlet seg i går utenfor et barnehjem i byen Malatya i Tyrkia for å protestere mot mishandling av barnehjemsbarn (Aftenposten 28.10.05). BR: I Norge er det ingen som reagerer og demonstrerer mot slik uakseptabel behandling av barn og unge, og media følger ikke opp om noen forsøker å slå alarm.

Barnen og miljarderna
I Sverige bor ca 5000 barn i private barne- og ungdomshjem. Antallet har øket gjennom de siste tiårene. De private institusjonene er stor pengeindustri; mange gjør seg rike på barnas bekostning (Tv4)

Pågrepet etter ildspåsettelse
En 17 år gammel beboer ved barnevernsinstitusjonen Stormyra Ritell på Valnesset i Fosen ble i 18.30-tiden lørdag pågrepet etter å ha tent på rommet sitt. (Adresseavisen 24.09.05)

Dømt for hasjrøyking med barnevernsbarn
En miljøarbeider er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter at hun røykte hasj sammen med et av barna på en barnevernsinstitusjon i Arendal. (VG 08.09.05)

Barnevernsbarn får for lite skule
Fleire ungdomar som er ved barneverns-institusjonane i fylket over lengre tid får ikkje nok grunnskuleopplæring. (NRK 07.09.05)

Knallhard kamp om barna
Denne uken legges omsorgen for rundt 20 barn i Midt-Norge ut på anbud til de private barnevernsinstitusjonene. Kampen om å ta vare på stadig flere barn er blitt knallhard. (Adresseavisen 29.08.05)

Ungdommer innelåst på "tenkerom"
Under en inspeksjon fra Fylkesmannen ble det avdekket at finnmarksungdommer, under tvang, har blitt innelåst alene på et såkalt «tenkerom» ved Bergstien ungdomshjem i Vadsø. (Finnmark Dagblad 19.07.05)

Ulik behandling av barnehjemsbarna
Det er positivt at Stortinget gir billighetserstatning til denne gruppen, men den ulike behandlingen saken får i kommunene viser at vi mangler et viktig verktøy som sikrer lik behandling når samfunnet skal gjøre opp for urett mot barn. (Romerikes Blad 04.07.05)

Dårlig oversikt over barnevernsplasser
Oslo kommune har ingen oversikt over hvor mange barnevernsplasser bydelene har på institusjoner som mangler godkjennelse. (NRK 29.06.05)

Varsler massesøksmål
Staten kommer ikke til å påstå at gamle barnehjemssaker er foreldet dersom det blir nye rettssaker. (Bergens Tidende 11.06.05)

Gir opptil 300.000 i erstatning til barnehjemsbarn
Et enstemmig storting bestemte fredag at maksimalgrensen for billighetserstatning skal heves fra 200.000 til 300.000 kroner for barn i barnehjem, spesialskoler og fosterhjem som er blitt utsatt for mishandling og overgrep i årene 1945-1980. (Haugesunds Avis 10.06.05)

Fem år uten hjelp som hjalp
"Eivind" tilbrakte hele ungdommen på institusjon. Men det var først da han var 18 år at han klarte å slutte med amfetamin. Det gjorde han på egenhånd. (Romerikes Blad 10.06.05)

Barnas beste
Fredag leverte FNs barnerettskomité sine merknader til den norske regjeringen. Under høringen gikk professor i rettsvitenskap Kirsten Sandberg så langt som til å si at asylsøkerbarnas situasjon i dagens Norge preges av de samme rettssikkerhetsmanglene som var tilfelle for barnehjemsbarna for 40-50 år siden. Barna blir ikke hørt, de har ingen til å tale sin sak og de lever i lukkede institusjoner der tilsynsordningene er dårlige (VG 06.06.05). BR: Man kan kanskje spørre jusprofessoren om hun er klar over hvordan dagens barn og unge som holdes i barnehjem har det med hensyn til de samme rettigheter?

Journalistprisen til RA
Helge O. Svela og Bjørn G. Sæbø fra Rogalands Avis stakk av med Journalistprisen for Sør-Rogaland 2004 for arbeidet med Waisenhussaken, om overgrepene mot barnehjemsbarna. (Rogalands Avis 03.06.05)

300.000 kroner til barnehjemsbarna
Barnehjems- og spesialskolebarn som ble mishandlet og utnyttet på 1950 og 1960-tallet, vil få en erstatning på inntil 300.000 kroner. (Aftenbladet 31.05.05)

Barnevernsansatt lærer dømt for overgrep mot institusjonsbarn
De ansvarlige myndigheter har latt som og fortsetter å late som de er ukjent med at barn er blitt utsatt for overgrep på barnehjem, men her ser vi altså at de har visst om det lenge:
Den 1 juli 1955 ble en barnevernsansatt lærer av Eidsivating Lagmannsrett, dømt til 3 års ubetinget fengsel for brudd på straffelovens § 195 jf § 62. I tillegg meddelte retten ham 5 års sikring. (Sfm 30.05.05)

Barnehjemsbarn kan få 300.000 kroner
Barnehjemsbarn som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt på 1950-, 60- og 70-tallet, kan få en erstatning på 300.000 kroner. (Aftenposten 29.05.05)

Barnehjemsbarna får innfridd en tredel av krav
Det ligger an til å bli en enstemmig stortingsløsning for barnehjemsbarn i Stavanger, Bergen og Oslo. Forhandlingene pågår fortsatt i familie-, administrasjons- og kulturkomiteen på Stortinget. (Aftenbladet 27.05.05)

Gransker barnehjem
Rådmannen foreslår at Trondheim kommune nå skal oppnevne et uavhengig utvalg som skal granske byens barnehjem. (Adressa 26.05.05)

Barnehjem får kritikk
Fylkesmannen kritiserer Brinkveien barnehjem i Tromsø for bruk av mer tvang enn nødvendig i akutte faresituasjoner. (NRK 20.05.05)

Barnevernet ransaket unge ulovlig
Sundstedtråkka barnevernssenter i Hokksund har ransaket rom og eiendeler i strid med loven. (Drammens Tidende 10.05.05)

Barnevernsbarn slått og sparket
16-åringen var i konflikt med institusjonslederen. Ble slått og sparket. (VG 29.04.05)

Lover barnehjemserstatning
Barnehjems- og skolehjemsbarn som ble utsatt for overgrep, vil enten få en billighetserstatning eller erstatning etter en egen erstatningsordning. (NRK 28.04.05)

Erstatningskravet blir på 1,3 millioner kroner
Tidligere barnehjemsbarn i Stavanger, Oslo og Bergen er nå enige om at «prisen» på en ødelagt barndom bør være på 1,3 millioner kroner. (Aftenbladet 26.04.05)

Barnehjemsbarn mister rettigheter
Barnehjemsinstitusjoner har fått påbud om å makulere opplysninger om barna og ungdommene som bor der. (NRK 15.04.05)

En unik helt
Ruben Gallegos bok "Hvitt på svart", en historie om en liten, tilsynelatende foreldreløs gutt på barnehjem i Sovjetunionen. (Aftenposten 07.04.05)

Nok et selvmord blant barnehjemsofre
En mannsperson og familiefar fra Østlandet som nylig begikk selvmord, hadde en fortid fra et norsk barnehjem (IMR/SFM 21.03.05)

St.meld.nr. 24 (2004-2005)
Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar (BFD)

- Vi fikk juling hver dag
Tyskerungen Wenche vokste opp på Anna Jepsens barnehjem i Bergen. Hverdagen hennes besto av mobbing og hets fra de ansatte og alle de andre barna på hjemmet (Dagbladet 18.03.05)

Dåvøy håper på raus erstatning til barnehjemsbarna
Barnehjemsbarna som har vært utsatt for grov omsorgssvikt og mishandling i norske barnehjem kan bli tilkjent høyere erstatning enn 200. 000 kroner, som er øvre grense for Stortingets billighetserstatning (Aftenbladet 18.03.05)

Kutter hardt i barnevernet
Staten har overtatt barnevernet, og nå kuttes tiltakene til de mest hjelpetrengende ungdommene. - Vi blir tvunget til å gi et dårligere tilbud til de aller svakeste, sier Endre Blindheim ved Øvsttunsenteret i Bergen. (Bergens Tidende 11.03.05).
BR:
Øvsttunsenteret har vært betegnet av tidligere beboere som et ungdomsfengsel hvor de har en hale av psykologer og sosialarbeidere etter seg. De foretrekker derfor å komme i Bergen Landsfengsel, hvor "det fins fornuftige folk å snakke med". På Øvsttunsenteret har man forøvrig plassert under sterk tvang også ungdommer som fra før ikke har utvist kriminell adferd. Det er derfor neppe grunn til å frykte at en reduksjon av senterets ressurser vil skade svak og hjelpetrengende ungdom.

Ekbacken får stark kritik
Ungdomar som varit inskrivna på behandlingshemmet Ekbacken hävdar att de bjudits på alkohol, utsatts för kränkande uttalanden, misshandel och tvingats delta i terapi mot sin vilja. Det framgår av intervjuer som länsstyrelsen gjort (Oskarshamns Tidningen 23.02.05)

Agnes Inderhaug etterforsket Milosevic: Nå gransker hun barnevernet
Ble barn voldtatt og banket opp på Waisenhuset eller andre barnehjem i Rogaland? Agnes Inderhaug og hennes granskings-utvalg skal finne et svar. Utvalget har fått frist på seg til 1. april 2006 med å avgi en første rapport om mulige overgrep mot barnevernsbarn i Rogaland i perioden 1954 til 1993. (Stavanger Aftenblad 29.01.05)

Barnehjemsarbeider anmeldt for vold
En barnehjemsmedarbeider fra Tvedestrand i Aust-Agder er politianmeldt for vold mot to ungdommer ved den statlige institusjonen Nes ungdomshjem (P4 27.01.05)

- Fortjener god erstatning
Representanter for Støttegruppen i Stavanger fikk god gehør på Stortinget i går (Aftenbladet 19.01.05)

Pædagog tilstår sexovergreb
Kvindelig pædagog tilstod i retten i dag, at hun har haft sex med unge drenge, der var anbragt på institusjon (EkstraBlandet 19.01.05)

- Dopet og sexutnyttet på barnehjem
På et barnehjem i Drammen skal hun ha blitt dopet ned med sovepiller og utsatt for seksuelle overgrep. Nå krever hun flere hundre tusen kroner i erstatning fra kommunen (Drammens Tidende 17.01.05)

Ventet på hjelp i 15 år
Andreas' institusjonsliv begynte i 1989 da barnevernet tok ham fra moren, etter feilaktig mistanke om omsorgssvikt. Etter det har han gått inn og ut av barnevern- og rusavvenningsinstitusjoner (Aftenposten 16.01.05)

Måtte bytte institusjon
Den 16-årige barnevernsinstitusjonsgutten som i går morges slo til en ansatt måtte flytte til en annen institusjon (Gjengangeren 13.01.05)

E-postaksjon sverter 56-åring
Navn og bilde av eks-styreren som er anmeldt for sex-overgrep mot Waisenhus-barn, gikk ut på e-post i helgen (Aftenbladet 11.01.05)

Stenger åtte barnehjem
Åtte private barnevernsinstitusjoner må stenge som følge av manglende kompetanse, økonomisk rot, for få ansatte eller dårlig tilpassede bygninger (VG 27.12.04)

Dyr granskning av overgrep
Granskingen av overgrep mot tidligere barnehjemsbarn vil koste Oslo kommune opptil 15 millioner kroner. Det er dobbelt så dyrt som tidligere antatt (NRK 27.12.04)

Tar ikke avstand fra innelåsing
Barnevernets eksperiment med isolering og innelåsing av ungdommer går på helsa løs - både for ungdommene og for ansatte (Aftenposten 23.12.04)

Innrømmer 100 overgrep mot barnehjemsgutt
En tidligere ansatt ved barnehjemmet Waisenhuset i Stavanger har innrømmet å ha seksuelt misbrukt en barnehjemsgutt omlag 100 ganger (Nettavisen 23.12.04)

Avvik hos alle
Samtlige av de barnevernsinstitusjonene som Fylkesmannen har kontrollert, avdekket sviktende rutiner i forhold til å kreve politiattest (Rana Blad 21.12.04)

Saksøker kommunen
For første gang går en tidligere elev ved Stavne tvangsskole i Trondheim til søksmål mot Trondheim kommune. 62-årige Noralf Berg, som var elev ved skolen i årene 1946 – 1953, krever erstatning for omsorgssvikten og overgrepene han ble utsatt for (Adresseavisen 18.12.04)

- Haster med å kreve erstatning
Ofrene for misbruk ved barnehjemmene i Bergen må kreve erstatning innen 1. januar (Bergensavisen 17.12.04)

Nektet barna mobiltelefon
Barnevernsbarn har ulovlig hatt forbud mot mobiltelefoner. Nå endres rutinene. (Drammens Tidende 16.12.04)

- Ordfører Herman Friele (H) i Bergen er feig!
Han hindrer barnehjemsofre en rettferdig rettssak ved å fastholde påstanden om foreldelse, som igjen gjør at ofrene ikke får slippe til i retten med alle bevisene og en rekke viktige fakta i saken (Sfm.no 10.12.04)

Barnevernsleder dømt for misbruk
En 58 år gammel mann er dømt for å ha misbrukt ei jente på institusjonen han var leder for. Den 15 år gamle jenta var på institusjonen for å bearbeide traumer etter tidligere misbruk (Dagbladet 10.12.04)

Et års fengsel for overgrep
En 57 år gammel tidligere leder for barnevernsinstitusjonen Garm på Brandbu, er dømt til ett års fengsel for overgrep mot en den gang 15 år gammel jente (Hadeland 08.12.04)

Alvorlige anklager om sexmisbruk
Tidligere ansatte ved barnehjemmet Waisenhuset anklages for seksuelle misbruk i kristent barne- og ungdomsarbeid. Slike overgrep skjer fremdeles hver dag, mener Kai Stene i støttegruppa for barnehjemsbarn (Vårt Land 02.12.04)

Neppe over 150.000 til barnehjemsofrene
Barnehjemsofrene kan vente seg opptil 150.000 kroner i oppreisning, dersom dagens ordning med billighetserstatning blir retningsgivende (Bt 02.12.04)

Barnevern må legge om
Fire private barnevernsinstitusjoner på Sør- og Østlandet har fått pålegg om å lage bedre interne rutiner (P4 02.12.04)

Lavt beviskrav for barnehjemsbarn
Regjeringen vil gi erstatning til tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep, uten at det gjennomføres videre gransking (NRK 01.12.04)

- Hadde en vond og trist barndom
To tidligere barnehjemsbarn krever erstatning av Drammen kommune for manglende skolegang og omsorgssvikt (Drammens Tidende 29.11.04)

Truet med kniv og ramponerte politibil
Politiet måtte i går kveld rykke ut til en privat barnevernsinstitusjon i Mysen. En 14-åring truet de ansatte med kniv og fikk med seg to andre gutter på opprøret (Smaalenenes Avis 24.11.04)

Kastet kjøkkenkniv og truet ansatt
Tenåring, som har vært innom flere barneverninstitusjoner, dømt for ha kastet en kniv etter en av de ansatte på Fossumkollektivet (Smaalenenes Avis 24.11.04)

Barndom med slag og mørke rom
– Det største øyeblikket i mitt liv var da myndighetene innrømmet at barna på barnehjemmene i Bergen var blitt mishandlet. Endelig må folk tro hva jeg har fortalt (Moss Avis 17.11.04)

Plassert på pikehjem
Anna Elisabeth «Tulla» Samuelsen i Skien (52) ble tatt hånd om av barnevernet og plassert på en pikeskole da hun var 13 år. Hun beskriver de tre åra på institusjon som fengsel for et barn (Telemarksavisa 11.11.04)

Jenter forteller om krenkelser på behandlingshjemmet Ekbacken
Forhørslignende metoder, krenkende behandling - og en terapeuts forsøk på å lokke frem "minner" om seksuelle overgrep. Uppdrag Granskning Svensk TV1.

Fant avsagd hagle og boa-slange hos barnevernsarbeider
Ved sengen til den 42 år gamle barnevernsarbeideren fant politiet en avsaget hagle med påmontert lyskaster og 22 skarpe skudd (Agderposten 09.11.04)

Vil kreve 500 000 kroner til alle barnehjemsbarn
Stiftelsen Rettferd for taperne vil kreve at alle barne- og skolehjemsbarna som kommer inn under erstatningsordningen, skal ha et likt beløp på 500 000 kroner (VG 07.11.04)

Bergen kommune underslo viktige fakta
I en søknad til Politi- og Justisdepartementet om unntak fra Forvaltningslovens bestemmelse om klageadgang, "glemte" kommunen å fortelle om allerede pågående rettstvister med tidligere barnehjemsofre. Av Jan Hansen. (05.11.04)

Barnehjemsbarn føler seg lurt av Dåvøy
Tidligere barnehjemsbarn føler seg lurt og manipulert av statsråd Laila Dåvøy (KrF) og Stiftelsen Rettferd for Taperne (VG 04.11.04)

Kritiserer ungdomsbasen
Ungdomsbasen i Tromsø, som er en barnevernsinstitusjon, får kritikk av fylkesmannen for ikke å følge kravene om politiattester for alle ansatte (Radio Tromsø 04.11.04)

- Fire år av livet er visket bort
– I fire år «eksisterte jeg ikke». Fra oppholdet på barnehjemmet Orkerød ved Moss finnes ingen dokumentasjon, sier Arne Refstad fra Snertingdal. I fire år bodde han på barnehjemmet, og opplevde flere overgrep fra ansatte (Oppland Arbeiderblad 03.11.04)

Fastslår omfattende overgrep på barnehjem
Omfattende omsorgssvikt og grove overgrep rammet mange institusjonsbarn i Norge etter krigen (Aftenposten 01.11.04)

- Unnskyld alle barnehjemsbarn
- Jeg vil her og nå be om en uforbeholden unnskyldning til alle tidligere barnehjemsbarn som er blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Dette skal ikke skje igjen, lovet barne- og familieminister Laila Dåvøy (Samfunnsmagasinet 01.11.04)

17-åring raserte barnevernssenter
Da 17-åringen ikke fikk det som han ville på barnevernsinstitusjonen, knuste han 20 vindusruter og ramponerte store deler av inventaret. Eidsvoll tingrett dømte ham til 28 timers samfunnsstraff (RomerikesBlad 30.10.04)

Barnevernsinstitusjonene må forklare seg
Etter at det kom fram at flere tidligere barnevernsansatte skal ha vært involvert i kriminelle miljøer, ba staten om en forklaring (NRK 30.10.04)

Gutt (16) krasjet med politibil
På rømmen fra barnevernsinstitusjonen han bodde på krasjet 16-åringen med en politibil.  - Vi opplever til stadighet at noen stikker av fra barnevernsinstitusjoner, sier operasjonsleder Rune Hollekim i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (VG 24.10.04)

17-åring truet pleiere med kniv
Politiet måtte i formiddag rykke ut til en barnevernsinstitusjon på Brusand for å ta hånd om en 17 år gammel gutt. Han hadde truet betjeningen ved barnevernshjemmet med kniv (Stavangeravisen 21.10.04)

Millionærer på barnevern
Barnevern er god butikk i Norge. Ti av de som driver landets barneverninstitusjoner tjente over en million kroner i fjor (Nettavisen 21.10.04)

Rik på barnevern
Åge Strand ligger på inntektstoppen i Lunner med en nettoinntekt på 2,3 millioner kroner. Han er en av Norges mange barnevernsmillionærer (Dagbladet 21.10.04)

Barnevernsleder tiltalt for overgrep
Lederen for en barnevernsinstitusjon på Hadeland er tiltalt for å ha utnyttet ei 15 år gammel jente seksuelt (NRK 19.10.04)

Stemplet som "åndssvak" - null erstatning
Per Steinar Sørå ble stemplet som åndssvak av Bergen kommune og plassert på institusjon i Fusa. Nå har han fått avslag på erstatningssøknaden (Bergens Tidende 07.10.04)

Fikk erstatning etter å ha blitt mishandlet på Strømvik
En statlig instans slår fast at barn i flere år ble mishandlet ved Strømvik barnehjem, og retter skarp kritikk mot Stavanger kommunes tilsyn med barnehjemmet (Rogalands Avis 05.10.04)

70 barnehjemsbarn avvist
Fylkesmannen i Oslo vil kun granske 27 institusjoner. Det betyr at 70 av 220 tidligere barnehjemsbarn ikke får saken sin behandlet (Aftenposten 01.10.04)

Privatdrevet barnevern er størst
60 prosent av barn og unge som har plass i barneverninstitusjoner blir tatt hånd om i private institusjoner. Det viser en undersøkelse foretatt for Velferdsprogrammet (Helserevyen 16.09.04)

Garnes-gutter til sak mot kommunen
Tre tidligere barnehjemsgutter fra Garnes har gått til sak mot Bergen kommune med krav om til sammen ni millioner kroner (Bergens Tidende 14.09.04)

Overgrep på barnehjemmet
"Som eier av barnehjemmet, må Larvik kommune granske forholdene" (Østlandsposten 06.09.04)

9000 kroner døgnet for institusjonsplass
Antall ungdommer som barnevernet mener trenger institusjonsplass har økt kraftig i Trondheim. Det gir et overforbruk på 11 millioner for barnevernet i 2004 (Adresseavisen 02.09.04)

Fikk ikke se brevet fra faren
"Jeg lengter efter dig så jeg er helt syk" skrev faren til sin 12 år gamle sønn, som var havnet på Waisenhuset. Det tok 43 år før sønnen fikk se brevet (Rogaland Avis 30.08.04)

Privat barnevern må svare
30 private barnevernsinstitusjoner på Sørlandet, i Vestfold, Telemark og Buskerud må redegjøre for bruken av kriminelle medarbeidere (P4 26.08.04)

Ranssiktet jobbet i barnevernet
Den ranssiktede har sammen med to kamerater blant annet startet et aksjeselskap som skulle drive en privat barnevernsinstitusjon for unge med atferdsvansker og rusproblemer (NRK Sørlandet 25.08.04)

Gutt (7) forsøkte å drukne seg
– Nå orker jeg ikke mer, tenkte Waisenhus-gutten, og bestemte seg for å ta selvmord som sjuåring (Rogaland Avis 25.08.04)

Bortkastet liv på barnehjem
- Jeg bodde på barnehjemmet i Mandal fra jeg var fire til jeg var 14 år. Jeg ser på barndommen min som bortkastet, og skulle gjerne vært den foruten, sier Roy Aanensen (55) (Fædrelandsvennen 25.08.04)

Gutter stjal båt og bil
De to guttene hadde vært på rømmen i over seks timer da politiet omsider klarte å stanse dem. - Det er uklart om de vil bli avhørt, ettersom de er under den kriminelle lavalder, sier Morten Stene i Sør-Trøndelag politidistrikt. Barnevernsguttene var på hyttetur på Melandsjø i Hitra sammen med ansatte ved Våre Hjem AS barne- og ungdomshjem i Trondheim da de bestemte seg for å stikke. (Adresseavisen 16.08.04)

Barnevernsansatt incest-siktet
En nordtrøndersk mann, ansatt ved en barneverninstitusjon, er fengslet for to uker, siktet for incest mot sine to døtre. (Adressa 13.08.04)

100.000 for et ødelagt liv
Ronald Gjerde bodde 10 år på barnehjem, ble misbrukt og fornedret. Han reagerer på erstatningen på 100.000 kroner, og mener det er for lite for et ødelagt liv (Bergens Tidende 08.08.04)

Barnevernsinstitusjoner tilfredsstiller ikke kravene
Syv av 12 private barnevernsinstitusjoner driver uten godkjenning i Midt-Norge (Adresseavisen 28.07.04)

I harnisk etter klageavslag
Regjeringen har bestemt at barnehjemsbarn som søker erstatning ikke kan klage på vedtak i erstatningsutvalget (Bergens Tidende 30.06.04)

- Mange barnehjemsbarn utsatt for vold
Av 210 barnehjem og skolehjems-barn er det 137 som har vært utsatt for vold mens de bodde i barnehjem og skolehjem. 68 ble utsatt for seksuelle overgrep mens de bodde i institusjonene, mens 135 forteller om omsorgssvikt, viser en kartlegging som Stiftelsen Rettferd for taperne har foretatt (Siste.no 27.06.04)

Hver tredje ansatt mangler politiattest
Hver tredje nyansatte i fylkets barne- og ungdomsinstitusjoner er ikke blitt avkrevd politiattest, slik loven krever (Drammens Tidende 26.06.04)

Torsken kommune følger ikke loven
Torsken kommune har brutt barnevernsloven på flere punkter (Troms Folkeblad 23.06.04)

Straffedømte oppdrar barnevernsgutt
To tidligere rans- og voldsdømte jobber med å oppdra en 17 år gammel barnevernsgutt i Oslo (NRK 21.06.04)

Ung Fremtid mister godkjenning
Ung Fremtid i Arendal ble ikke godkjent som privat barnevernsinstitusjon (Agderposten 21.06.04)

Barnehjemsofre vil hjelpe andre
Randveig Noren Risberg og Wenche Strømmen har vonde opplevelser fra tiden på barnehjem. Nå vil de hjelpe andre som ble vanskjøttet og mishandlet som barn (Bergens Tidende 21.06.04)

Ber politiet sjekke narkomanes barn
Hver gang politiet pågriper noen for besittelse av narkotika, må det undersøke om vedkommende har barn. Slik ønsker Barneombudet at politiet aktivt skal lete etter barn som kan ha problemer (Siste.no 20.06.04)

Frykter gutt må flytte for 11. gang
Barneverns-institusjonen Boen-kollektivet i Sandnes har ikke fått godkjent videre drift. 3 unge gutter må - nok en gang - flytte (Aftenbladet 16.06.04)

Spesialskolearkiv
(Riksarkivet 14.06.04)

Ble ikke godkjent
Krageviken bo- og utviklingssenter har fått avslag på søknad om godkjenning som barneverninstitusjon. (Smaalenenes Avis 11.06.04)

Fylkets barnehjem mellom to permer
Barnehjemmenes historie i Telemark er nå samlet mellom to permer, ført i penn av sosionom og cand.polit Ellinor Yong. «Barnehjem i Telemark gjennom 150 år» er bokas tittel. (Telemarksavisa 08.06.04)

Forteller historien til barnehjemsbarna
Historier fra barnehjemsbarn i Telemark er nå samlet i bok. Praktisering av ulike former for "disiplin" er viet et eget kapittel. (Varden 03.06.04)

Åtte personer tiltalt i pedofili-sak
Åtte portugisere er tiltalt i en omfattende pedofili-sak. Minst 100 barn skal ha blitt seksuelt misbrukt ved barnehjemmet Casa Pia. Den tidligere lederen for barnehjemmet er en av de siktede. (Bergensavisen 31.05.04)

Strengere for privat barnevern
Bare én av ni private barnevernsinstitusjoner i Agder har fått grønt lys av staten til å drive videre. Fem får drive midlertidig, en har fått avslag. (NRK Sørlandet 28.05.04)

Omsorgsarbeider brakk 14-årings arm
En gutt (14) brakk armen etter et basketak med en omsorgsarbeider. Nå er gutten på rømmen fra barnevernet. (Dagbladet 11.05.04)

Refser Silsand ungdomshjem
Silsand ungdomshjem får refs fra fylkesmannen i Troms for at de ikke har fulgt opp krav om innhenting av politiattest for alle ansatte. (Folkebladet 07.05.04)

Barnehjemmet ble aldri godkjent
Eilert Sundt barnehjem ble trolig aldri godkjent som barnehjem av departementet. Først på 70-tallet ble det varslet om kritikkverdige forhold. (Romerikes Blad 07.05.04)

- Jeg ble misbrukt
Selvhjelpsgruppe for barnehjemsbarn i Østfold. (Smaalenenes Avis 01.05.04)

En av seks barnevernsinstitusjoner ikke godkjent
Hver sjette barnevernsinstitusjon som til nå er behandlet, har fått avslag på sin søknad om godkjenning. (Aftenbladet 16.04.04)

Sendt til "helvetesøy" som 12-åring
12 år gammel ble kristiansanderen tvangssendt til Ulvsnesøy spesialskole for tilpasningsvanskelige gutter. (Fædrelandsvennen 06.04.04)

Barnehjemsbarn saksøker BT
To tidligere beboere ved barnehjemmet Garnes i Bergen saksøker Bergens Tidende og journalist Marianne Røiseland for ærekrenkelser. (Journalisten 29.03.04)

Bygger barneby i Bergen
SOS-barnebyer skal etablere den første norske barnebyen i Bergen. Den skal huse åtte familier. (BA 28.03.04)

Vil granske skolehjem og barnehjem
Helse- og sosialkomiteen har vedtatt full granskning av alle institusjoner hvor Oslo-barn ble plassert. Men dette forutsetter konkrete henvendelser fra tidligere barnehjemsbarn. (Aftenposten 26.03.04)

Total taushet om barnehjemserstatning
Utvalget som skal ta stilling til krav om erstatning fra misbrukte barnehjemsbarn i Bergen, har lagt fullstendig lokk på saken. (Bergens Tidende 23.03.04)

Tente på rommet sitt - fikk ett års fengsel
Den 17 år gamle jenta var fortvilet over å være på barnevernsinstitusjonen og tente på rommet sitt. Moss tingrett dømte til ett års betinget fengsel. (NRK Østfold 19.03.04)

Dobbeltdrap på svensk ungdomshjem
To kvinner ble natt til søndag funnet drept noen mil sør for Borås i Sverige. Ytterligere en tenåringsjente ble funnet knivstukket. En mannlig ansatt er pågrepet. (VG 14.03.04)

Sto frem med mareritthistorier
- Det var et mareritt. Jeg var i et fengsel. Vi ble regelrett misbrukt de fleste steder, sa Truls Bråthen (53) på konferansen for barnehjemsbarn i går. (Dagsavisen 10.03.04)

Vold og trusler mot barnevernsarbeidere
"Utagerende" barn som er tatt fra foreldrene og plassert på institusjoner utøver vold mot personale. (Aftenposten 09.03.04)

Tok med våpen fra barneverntur til Thailand
Østfold fylkeskommune betalte 3000 kr pr. døgn for plassering av "verstingen". Institusjonen reiste til Thailand med gutten, hvor han gikk ruset rundt, og til sist ble sendt hjem alene - med bagasjen full av nyinnkjøpte våpen. Les øvrig utdrag fra tilsynsrapporten. (VG 09.03.04)

Barnevernsopphold forverret situasjonen
Ei alenemor til en 16-årig sønn som misbruker stoff står fram med sin fortvilede kamp mot systemet. - Sønnen min får ikke den sakkyndige hjelpen han trenger, framholder hun. (Sfm 04.03.04)

Barnevern konkurs
Nektar Barnevern i Moss har slått seg selv konkurs. (Moss Avis 24.02.04)

- Toten offentlige skole bør granskes
Fire jenter møtes på Rogneby i Østre Toten en kald januardag i 2004. De var alle elever ved den tidligere spesialskolen for jenter med atferdsvansker. Det er snart 50 år siden. Men fortsatt minnes de skoleoppholdet med ubehag. (Oppland Arbeiderblad 19.02.04)

16-årig pike innrømmer skadeverk på barnevernsenter
Den 16 år gamle piken har innrømmet brannstiftelse. Nå er hun tiltalt for grovt skadeverk for 7,4 millioner kroner etter storbrannen på Barnevernsenteret Østfold på Sæbytunet i Svinndal. (Moss Avis 17.02.04)

Barnevernet plasserte ham på gamlehjem da han var 2 år gammel
Som toåring plasserte barnevernet i Bergen han på gamlehjem. Deretter bodde han i mange år på ulike institusjoner. Nå vil Per Steinar Sørå søke Bergen kommune om erstatning på 500.000 kroner. (Bergens Tidende 10.02.04)

Advarer mot barnehjemsgransking
Psykolog Atle Dyregrov, som evaluerte barnehjemsgranskingen i Bergen, advarer mot å gjennomføre en nasjonal gransking. (Bergens Tidende 09.02.04)

Ransmistenkt (17) slipper straff
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMU) slår fast at en person ikke kan straffes for det samme to ganger. Høyesterett fastslo i en kjennelse 22. desember at tvangsplassering i en barnevernsinstitusjon er straff. (VG 09.02.04)

- Tenkte mest penger
Ungdommer er blitt slått, isolert og behandlet av ufaglærte ved den private barnevernsinstitusjonen LillesandProsjektet på Sørlandet. Det sier tidligere ansatte. (Dagbladet 02.02.04)

Flere ungdommer med psykiske lidelser
Barn og unge med svært sammensatte problemer bor og lever sammen med personale som ikke har noen formell utdannelse innenfor psykiatri. (NRK Sørlandet 31.01.04)

Overgrepstall ved spesialskoler øker
Bare den siste måneden har over 90 personer tatt kontakt med Bergen kommune for å fortelle om overgrep ved statlige spesialskoler. - Det er ingen grunn til å tro at problemet er avgrenset til Bergen. Det sier byrådsleder i Bergen, Monica Mæland. (NRK 19.01.04)

- Mistillit til barnehjems-gransker
Leder for kartleggingen av overgrep mot barnevernsbarn, professor Edvard Befring, jobbet selv på spesialskole i 50-årene. - Han kan ikke lede dette arbeidet, mener tidligere elev (59). (Bergens Tidende 17.01.04)

Barnehjemsbarn flyttes rundt
Mens Tune barnehjem bygges om, må flere av barnehjemsbarna med plasser der flytte minst to ganger. (NRK Østfold 12.01.04)

Fekk livet øydelagt ved spesialskule
Lyder Eide ble plassert på spesialskolen Eikelund som niåring. Han ble der i ti år. - Eg leid av dysleksi og kjenslemessige forstyrringar, men vart stempla som evneveik. Livet mitt vart øydelagt, sier han. (Bergens Tidende 08.01.04)

Barnehjemsgranskningen har begynt
Utvalget vil høre fra alle barnehjemsbarn fra perioden 1954 til 1993. (Aftenposten 06.01.04)

Gransking av barnehjem i gang
Tidligere barnehjemsbarn må melde seg dersom de har noe å fortelle om forholdene på barnehjemmene i Oslo. Granskningsutvalget starter sitt arbeid i dag. (NRK Østlandssendingen 05.01.04)

- Svikt mot de svakeste
Barneminister Laila Dåvøy anklages for å svikte de svakeste ved å trappe ned tilsynet med norske barnevernsinstitusjoner. (VG 22.12.03)

Overgrep ved spesialskolene
Overgrepene og omsorgssvikten var like ille på spesialskolene som på barnehjemmene. Nå vil statsråd Kristin Clemet undersøke om departementet bør ha en felles gjennomgang av overgrepene som skjedde på spesialskoler og barnehjem. (NRK Hordaland 18.12.03)

Ber barnehjems-barna om å melde seg
Toget går nå. Ikke om to år. Det er viktig at de som mener å ha en god sak gir oss beskjed. Det sier Ola Ødegaard, generalsekretær i stiftelsen «Rettferd for taperne». (Demokraten 03.12.03)

Miljøarbeider (41) hadde sex med barnehjemsgutt (16)
Den sextiltalte kvinnen (41) skulle passe 16-åringen ved barnehjemmet. I stedet skal hun ha hatt hyppig sex med ham. (VG 03.12.03)

Barnevernsbarn voldtatt, lederne på tur
Den 1. juli ble det iverksatt strenge sikringstiltak overfor den 15 år gamle jenta; hun kunne være en fare for seg selv og andre. Dørene ved barnevernsinstitusjonen ble låst, vinduer ble barrikadert, og jenta fikk ikke bevege seg utendørs uten følge. Under en «skjermingstur» til Færøyene i august ble hun overlatt til seg selv da turlederne ønsket å gjennomføre en organisert fisketur. (Bt 25.11.03)

Krever 2 millioner av barnevernet i Asker
- Jeg gråt i mange timer etterpå. Det var helt forferdelig. Jeg kunne ikke fortelle noen om voldtektene. Jeg hadde ingen fortrolige. (Bærums budstikke 25.11.03)

506 barnehjemsbarn har kontaktet taperforeningen
506 tidligere barnehjemsbarn har kontaktet Stiftelsen Rettferd for taperne i løpet av høsten (VG 23.11.03)

Har vært tause hele livet
Ni voksne barnehjemsbarn møtes. Alle har opplevd fysiske eller psykiske overgrep på barnehjem i Oslo-området. Flere er regelrett voldtatt. (Aftenposten 14.11.03)

Ødelagt av vond barndom
Nå krever barnehjemsgutten Tor Egil Olsen (54) rettferdighet og oppreisning. (Trønderavisa 04.11.03)

Krever barnehjems-granskning
Sosialistisk venstreparti krever en nasjonal granskning av alle barnehjem. - Ikke bare en lettere gjennomgang slik barneministeren i første omgang har varslet. (Nrk Vestfold 24.10.03)

Undersøker barnehjem
Barne- og familieminster Laila Dåvøy varsler en nasjonal kartlegging av oppveksten til barnehjemsbarn, slik barnehjemsbarn fra Vestfold tidligere har ønsket. (Nrk Vestfold 23.10.03)

Rettslaus etter skålding på barneheim
Fem år gamal glei Karin Flatøy (28) ned i eit badekar med skåldande varmt vatn på ein barneheim i Ørsta. Jenta vart alvorleg forbrend, men ingen tok seinare ansvaret for hennar øydelagde barndom og vansira kropp. (Sunnmørsposten 22.10.03)

Vil hindre overgrep
Tønsberg kommune vil gjøre en total gjennomgang av kontrollen av barnevernsinstitusjoner. Det er historien til et tidligere barnehjemsbarn som er årsaken til det. (NRK Vestfold 21.10.03)

Vurderer erstatning
Rundt ti tidligere barnehjemsbarn i Vestfold vurderer å søke billighetserstatning fra staten etter overgrep på femti- og sekstitallet. (Nrk Vestfold 23.09.03)

Krever beklagelse
Forfatteren Oddmund Harsvik krever at Sandefjord menighet kommer med en uforbeholden unnskylding for overgrep mot barn ved Lunden barnehjem. (Nrk Vestfold 19.09.03)

Institusjon som kan finnes hvor som helst
Private barnevernsinstitusjoner har blitt en vekstnæring i Indre Østfold. Noen er betenkt over utviklingen. Andre tjener store penger på den. (Smaalenenes Avis 07.07.03)

Barnehjem før og nå
Hvor er dokumentasjonen for at forholdene ved dagens barnehjem er bedre enn barnehjemmene fra tiden før 1980? Av professor Marianne Haslev Skånland. (03.07.03)

300 ungdommer feilplassert
- Bare et fåtall av de om lag 300 tenåringene med adferdsproblemer som til enhver tid er på institusjon, burde vært der. Hjelp i hjemmet er bedre og billigere. (Adresseavisen 19.06.03)

Narkosjokk i barnevernet
Over halvparten av ungdommene i norske barnevernsinstitusjoner har brukt dop. (VG 27.01.03)

Omfattende narkotikabruk på barneverninstitusjoner
Det innrømmer barnevernansatte til Aftenposten. (P4 11.11.02)

Rydd opp!
Enda en gang har VG avslørt store mangler i barnevernsinstitusjoner. Det er bare tre år siden forrige gang vi hadde en tilsvarende serie. Og ingenting har skjedd. (VG 26.08.02)

Misjonær innrømmer sex-overgrep på barnehjem
I flere år misbrukte misjonæren gutter på barnehjemmet. Da mannen sluttet ved hjemmet forsto den nye ledelsen at noe var galt. For kort tid siden meldte mannen seg selv for politiet. De norske Pinsemenighetenes Ytremisjon (PYM) har lenge visst om misbrukene på barnehjemmet i Bolivia. (Stavanger Avisen 21.11.01)

Barnevernsansatt gjorde 16-åring gravid
Barnevernet sendte den 16-årige jenta til en privat institusjon. Der gjorde en av de ansatte henne gravid. (Aftenposten 11.03.00)

Ansatte slår og sparker
Barn og ungdom i barnvernsinstitusjoner utsettes for slag, spark og lugging og seksuelt misbruk fra de ansatte. (Aftenposten 29.10.99)

Annen hver institusjons-ungdom ble kriminell
Mer enn halvparten av ungdommene som har vært innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, har siden begått kriminelle handlinger. (Aftenposten 26.10.99)

Barnevernsbarn kutter ut skolen
Bare én av de 30 ungdommene som i løpet av de ti siste årene har bodd i en av Oslos ungdomsinstitusjoner har greid å gjennomføre videregående skole. (Aftenposten 25.11.98)

- Barnevernet hjalp oss ikke
Flere forteller om dårlige erfaringer med barnevernsinstitusjoner som i stedet for å få dem på rett spor, ga dem kontakt med ungdom fra belastede miljøer. (Aftenposten 08.09.98)