Stortingsvalget høsten 2005:
 
Hva har politikerne og partienes programmer å si om barnevernet?


Høsten 2005 er det Stortings-valg. I den anledning samler vi artikler, uttalelser, utdrag fra partiprogram mm. som kan guide velgere som er opptatt av større rettssikkerhet i barnevernssaker. Vi har tatt med noen eldre uttalelser såvel som nyere, da vi ikke bør glemme hvordan partiene har utviklet seg eller stått på samme sted over noen år. BarnasRett har også tilføyet en del kommentarer, så leserne selv kan vurdere relevansen av det vi har samlet og av vår tankegang om det.

BarnasRett oppsummerer.
Arbeiderpartiet:
Trond Giske vil ikke ha noe av at barnevernet kritiseres: - Ikke angrip barnevernet!
Arbeiderpartiet mener det vil være behov for flere omsorgsovertakelser i framtida: - Bør ikke ha omsorg for barn.
Eirin Faldet: - Barneverntjenesten gjør en fantastisk jobb på sitt område og Barn skal ha rett til bistand. BarnasRett kommenterer.
Bodø Arbeiderparti ønsker økt tilgang på barnevern: Rett til hjelp i rett tid.
Rissa AP ville i 2003 at det offentlige skal bruke mer ressurser på barnevern: Program Rissa AP. BarnasRett kommenterer.
AP i Sandnes foreslo 4 nye stillinger til barnevernet og fikk igjennom To nye stillinger til barnevernet.
Ann-Marit Sæbønes, gruppeleder for AP og direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er aktiv i kampanjen for å rekruttere flere fosterforeldre: 81 barn i fosterhjemskø (Dagen 05.04.05). BarnasRett kommenterer.
BarnasRett kommenterer partiet som i flere perioder har styrt Barne- og familiedepartementet.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


De Grønne:
Barnevern er politikernes ansvar Av Torbjørn Tekle.

BarnasRetts konklusjon: Bra


Demokratene:
Barnevern og manglende rettssikkerhet Av Jan og Åge Simonsen. Jan Simonsen er i 2005 stortingskandidat for Demokratene.
Barnevernet Av Ulf H. Dahl.
Barnevernets makt må reduseres Resolusjon fra Demokratene.

BarnasRetts konklusjon: Bra


Fremskrittspartiet:
Hvordan behandler barnevernet foreldre og barn i rettsstaten Norge? Av John Bendiksen.
Alvheims 10 bud
Fra partiprogrammet fra 2005-2009: Familie og barn. BarnasRett kommenterer.
FrP i Stortinget går imot at barn tatt av barnevernet skal tvangsadopteres bort: Fra Innst.O.nr.115 (2004-2005)
Dok.nr.8:999 (1995-1996) Dok. 8-forslag fra Hagen og Alvheim.
Barnevern barnas vern? Av Karin S. Woldseth.
Fremskrittspartiets svar på henvendelse fra Samfunnsmagasinet (10.08.05). BarnasRett kommenterer.
Glem ikke de andre! Av Arne Sortevik.
FrP i Rana i Nordland gikk sist vinter sammen med AP og RV inn for å tilføre barnevernet ytterligere ressurser: Skriker etter ressurser (Rana Blad 19.12.04). FrPs Jørn Løberg i Porsgrunn krevde større ressurser til barnevernet, og fikk det slik: Brudd på barnevernloven (NRK 26.06.01). Jan Koløy, FrP i Hordaland, foreslo å øke barnevernets budsjett med 7 mill: Fylkesbudsjett 2002, og Buskerud FrP vil være med å bidra til at barnevernet får flere ansatte og større budsjetter å rutte med. BarnasRett kommenterer.
Allerede i 1993 gav Carl I. Hagen en karakteristikk av sentrale ting som var galt med barnevernet, og den er dessverre fremdeles rammende om barnevernet i 2005: Mot det totalitære barnevern? Av Carl I. Hagen.

BarnasRetts konklusjon: Bra


Høyre:
Høyre vil skape et moderne barnevern (Hoyre.no 07.02.03). BarnasRett kommenterer.
Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil at barnevernet skal aksjonere raskere: Barnevernet skal reagere raskere (Aftenposten 02.07.05)
Høyre var meget aktive i å forsøke å få stanset og tiet i hjel den åpne barneverns-høringen i Bergen 1. og 2. november 2000: Barnehjem før og nå Av professor Marianne Haslev Skånland.
Flere ofre for barnehjem i Bergen tvinges til domstolen av Høyrebyrådet (Sfm 16.03.05)
Høyres svar på henvendelse fra Samfunnsmagasinet (10.08.05). BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Kristelig Folkeparti:
Barnevernsofre har ingenting å hente hos statsminister Kjell Magne Bondevik: Å se de sårbare barna (Dagsavisen 09.04.05). BarnasRett kommenterer.
Barne- og familieminister Laila Dåvøy ser ikke problemet med objektivt inhabile dommere: Spørretimen (24.11.03)
Laila Dåvøy bagatelliserer et stygt barnevernsovergrep fra 2002 og hevder at alt er annerledes nå: - Ikke angrip barnevernet!
Dåvøy varsler full overvåking av barnefamilier: Taushet og opplysningsplikt i barnevernet (Gudbrandsdølen Dagningen 20. juli 2005)
Foreldre skulle læres opp og forbedres, og settes i stand av barnevernet til å ta seg av barna sine: Et nytt barnevern av Dagrun Eriksen (Norge IDAG 12.02.03). BarnasRett kommenterer.
KrF-politiker i Averøy sentral på barnevernets side i beryktet barnevernssak som drev en babys mor til dødens rand: Fra "Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal".
Bondevik var lenge taus om erstatning til barnehjemsofre, men kommer med løfter når det stunder mot valg: Regjeringen tar ansvar? BarnasRett kommenterer.
Høybråten vil ha enda kraftigere overvåking og offentlige inngrep: Mener barn med syke foreldre blir forsømt. BarnasRett kommenterer.
Barne- og familiedepartementet under Dåvøy ser fortsatt intet galt ved barnevernet: Svar på henvendelse fra Samfunnsmagasinet. Samfunnsmagasinets opprinnelige brev og oversikt over svarene finner du her.
BarnasRett kommenterer partiet som styrer Barne- og familiedepartementet.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Kristent Samlingsparti:
Fra partiets program om barnevern. BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Bra


Kystpartiet:
Barnevernet må styrkes! (Hovedprogram 2005-2009). BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Pensjonistpartiet:
Pensjonistpartiet program ser ikke ut til å omtale barnevern. BarnasRett kommenterer.
PP stemte imot nye stillinger til Sandnes barnevern, men hvorfor? To nye stillinger til barnevernet. BarnasRett kommenterer.
PPs formann Ragnar Dahl vil ikke redusere barnevernets bevilgninger eller se hvilket skadeverk barnevernet står for: Notat - Tilbakemelding på innmeldte spørsmål til Samfunnsmagasinet. BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Rød Valgallianse:
"Kjernefamilien som kulturelt og økonomisk ideal må avvikles, og foreldrenes eiendomsrett til barna avskaffes" (fra RVs partiprogram)
"Behandlingskapasiteten i sykehus, psykiatri og barnevern må økes betydelig"  sier Alf Henriksen i Vestfold: Fylkestinget trenger ei vaktbikkje!
Bodø RV sier i sitt (udaterte) hovedprogram: "I barnevern, rusomsorg og psykiatri fins naken nød" og vil kanalisere mere penger til barnevernet.
RVs Erika Holm uttalte i 2001 at barnevernerne var så belastet ved å se barn lide og gå inn i hjemmene og ta barna ut, at de ble syke av det: Barnevernet i Kragerø - et synkende skip.
Både Erling Folkvord i Oslo og Thorstein Dahle i Bergen har imidlertid i mange år skilt seg ut som uredde og etisk bevisste også på vegne av andre enn yrkesutøverne, men her svarer Dahle at RV vil øke bevilgningene og styrke barnevernet.
Positivt fra RV's Athar Ali: Barnevernet må samarbeide med foreldrene.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Senterpartiet:
Herbjørn Henriksen tror ukritisk på rapporter om økende foreldresvikt og om barn/unge som trenger å søke psykolog: Barn og unges oppvekstvilkår (Fremover 23.07.05)
Senterpartiet er opptatt av pensjonsrettighetene og øvrig økonomi for fosterforeldre, og av økonomi og status for Aline barnevernssenter: Fra Innst.O.nr.115 (2004-2005)
Alvdal Senterparti ville i 2003 ha et barnevern "i faglig samarbeid med nabokommuner". BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Sosialistisk Venstreparti:
SVs stortingsgruppe foreslår at det opprettes en internasjonal avdeling i barnevernet, og vil at barnevernloven skal gjelde for norske barn i utlandet: Dok.nr.8:40 (2003-2004)
May Hansen ønsker mer ressurser til barnevernet: Frykter utarming av barnevernet
SV i Bamble tar for gitt at alle meldinger til barnevernet er riktige og velbegrunnet, og at økning i antall meldinger betyr at det burde vært meldt langt mere før: Bekymret for barnevernet (Langesunds Blad 22.07.05)

BarnasRetts konklusjon: Dårlig


Venstre:
Full tillit til barnevernet: Venstre vil satse mer på barn og unge i klemme (Romerikes Blad 20.07.05). BarnasRett kommenterer.
Venstre støtter barnevernets vervekampanje, og mener at "fosterhjemmet er så viktig": Sosialt ansvar - viktig for Venstre (Fredrikstad Blad 24.04.05)
Et mer åpent barnevern! Av Trine Skei Grande, Venstres parlamentariske leder, og Rita Sletner, Venstres sosialpolitiske talskvinne (VG 29.03.05). BarnasRett kommenterer.
Geir Kjell Andersland ville i 2003 prioritere barnevern: Kjenner politikere barns rettigheter? BarnasRett kommenterer.

BarnasRetts konklusjon: Dårlig